Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ProZorro customer survey 2016.08.19

2,204 views

Published on

Опитування підприємців про досвід участі в закупівлях через #ПроЗорро

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ProZorro customer survey 2016.08.19

 1. 1. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 1 ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Традиційна система Система Прозорро 54% 29% Корупція в закупівлях 29 ЛИПНЯ 2016 , ДОПРАЦЬОВАНО 8 СЕРПНЯ 2016 Ця публікація була підготовлена для Агентства США з міжнародного розвитку. Вона була створена Management Systems International, a Tetra Tech Company.
 2. 2. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 1 ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО Укладено угоду за контрактом USAID No. AID-121-O-16-00006 Технічна підтримка впровадження електронних тендерів у Києві, Україна (Етап другий) ЗАЯВА ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Думки автора, виражені в цій публікації, не обов'язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або Уряду Сполучених Штатів.
 3. 3. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 2 Зміст Резюме ........................................................................................................................................... 3 I. Загальна інформація про опитування ...................................................................................... 4 II. Стикання з корупцією за традиційної системи закупівель.................................................... 6 III. Джерела інформації про Прозорро та обізнаність з системою ........................................... 7 IV. Думки щодо впливу Прозорро на корупцію в закупівлях.................................................. 10 V. Участь у закупівлях через Прозорро...................................................................................... 12 VI. Причини неучасті в закупівлях Прозорро ............................................................................ 14 VII. Стикання з корупцією при закупівлях через Прозорро..................................................... 15 VIII. Що має допомогти користуватися системою Прозорро? ................................................ 17 IX. Як поліпшити закупівлі через Прозорро? ............................................................................ 19 X. Висновки .................................................................................................................................. 21 XI. ДОДАТКИ................................................................................................................................. 22 ДОДАТОК 1 - Опитувальник....................................................................................................... 23
 4. 4. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 3 Резюме В рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Технічна підтримка впровадження електронних тендерів та у співпраці з Департаментом регулювання державних закупівель (ДДЗ) Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України було проведено електронне опитуванння підприємців України. Опитування було проведено протягом місяця (з 11 травня по 10 червня 2016) за використанням спеціалізованого програмного забезпечення соціологічних досліджень SurveyGizmo. 1 Метою опитування було вивчити досвід підприємців щодо участі в публічних закупівлях, а також ставлення до системи Прозорро та очікування з метою визначення напрямків поліпшення системи та зменшення можливостей для корупції в закупівлях. В опитуванні взяли участь більше 300 підприємців. Ключові висновки опитування:  Підприємці активно користуються системою Прозорро. За півтора роки з моменту запуску в пілотному режимі в січні 2015 р. більше 80% учасників опитування взяли участь в закупівлях через Прозорро. 64% з них брали участь в закупівлях через Прозорро більше трьох разів.  Більшість опитуваних одержали інформацію про Прозорро з електронних джерел , таких як новини в інтернеті (60%) та соціальні мережі (29%), а також через спілкування з колегами та знайомими (40%). Традиційні засоби масової інформації (ЗМІ) відігравали незначну роль для підприємців в одержанні інформації про систему.  Підприємці, в своїй більшості, вважаюсть, що Прозорро суттєво (27%) або частково (53%) зменшує корупцію в закупівлях.  Випадків корупції стало менше за використанням Прозорро. Якщо за традиційної системи з корупцією стикалися 54% респондентів, то за системи Прозорро цей процент зменшився до 29%.  На думку підприємців ключовими заходами, які мають сприяти зниженню корупції є відкритість, доступність та чіткість інформації про конкурс, чіткі та обґрунтовані критерії вибору переможця та простота оформлення документів на конкурс. Значний процент опитуваних (80%) зазначили, що Прозорро забезпечує простоту оформлення документів на конкурс через надання можливості електронної подачі тендерних документів. Також значною мірою система вирішує проблему відкритості, доступності та чіткості інформації про конкурс (68%) та про вибір переможця (57%). Невирішеними залишаються інші проблеми, серед яких критерії вибору переможця.  Підприємці надають перевагу електронним засобам спілкування як засоба допомоги користування системою. Серед пріоритетних каналів спілкування зазначено пояснювальну інформацію на сайті Прозорро, можливість одержувати електронні та телефонні консультації та навчання в електронному режимі (вебінари, т.і.). Найменш корисним респонденти вважають посібники.  На думку опитуваних, закупівлі через Прозорро мають бути поліпшені через поєднання системи з базами даних інших установ (реєстри, т.і.), запровадження функцій відслідковування виконання контрактів, оскарження в електронному форматі, 1 https://www.surveygizmo.com/
 5. 5. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 4 запровадження електронного контракту, а також оприлюднення змін умов контрактів та забезпечення безпеки інформації. I. Загальна інформація про опитування Протягом місяця (з 11 травня по 10 червня 2016) було проведено електронне опитування підприємців України. Метою опитування було визначення досвіду підприємців користування системою Прозорро, рівня обізнаності з системою, думок щодо можливості системи зменшити корупцію в закупівлях, а також побажання щодо поліпшення системи. Результати опитування мають бути використані для подальшого вдосконалення системи закупівель з метою зменшення можливостей для корупції та заохочування підприємців до участі в тендерах, а також застосування ефективних засобів інформування та підвищення довіри до публічних закупівель та обізнаності підприємців з системою. Опитування було проведено в рамках програми USAID Технічна підтримка впровадження електронних тендерів та у співпраці з ДДЗ МЕРТ. Інформацію про опитування було розповсюджено через сайт Прозорро та торговий майданчик e-Tender, а також через пряму розсилку членам Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ), яка нараховує понад 12 тисяч підприємств. Опитувальник складався з 23 запитань. Опитування проводилося анонімно за використанням спеціалізованого програмного забезпечення для проведення соціологічних досліджень SurveyGizmo. В опитуванні взяли участь представники підприємств за власним бажанням. Тому вони не обов’язково представляють всю спільноту підприємців, особливо великих підприємств, яких було лише декілька в опитуванні. В опитуванні взяли участь 303 підприємства. В тому числі 80% малих та мікропідприємств, 16% - середніх та 4% - великих.2 Майже половина учасників опитування – підприємства, зареєстровані в м. Києві (48%). Графік 2 надає розподіл зареєстрованих в м. Київ підприємств-учасників опитування за розміром підприємства. 2 Опитування використовувало категорії розподілу підприємств за розміром згідно статті 55 Адміністративного Кодексу України. А саме: мікропідприємства (середня кількість працівників не перевищує 10 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро), малі підприємства (середня кількість працівників не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро), середні підприємства (середня кількість працівників в межах 50-250 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10-50 мільйонам євро) і великі підприємства (середня кількість працівників перевищує 250 осіб та річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро). Графік 1.
 6. 6. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 5 Спектр товарів та послуг, які могли запропонувати респонденти на торгах був досить широким. Таблиця 1 відображає 13 видів продукції та 8 видів послуг, які найбільш частіше були вказані респондентами опитування. 3 Таблиця 1. Яку продукцію Ваше підприємство може запропонувати на торгах? Процент 31000000-6 Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування 18% 30000000-9 Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення 17% 33000000-0 Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни 12% 32000000-3 Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання 10% 44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури) 10% 15000000-8 Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція 8% 42000000-6 Промислова техніка 8% 09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії 7% 35000000-4 Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання 7% 39000000-2 Меблі (у тому числі офісні), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення 7% 22000000-0 Друкована та супутня продукція 7% 18000000-9 Одяг, взуття, сумки та аксесуари 7% 34000000-7 Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього 7% Які послуги Ваше підприємство може запропонувати на торгах? 50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 28% 45000000-7 Будівельні роботи 25% 51000000-9 Послуги зі встановлення обладнання (крім програмного забезпечення) 18% 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги 18% 72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки 9% 79000000-4 Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні 9% 48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 8% 80000000-4 Послуги у сфері освіти та навчання 7% 3 Перелік товарів та послуг дано згідно Національного класифікатора України “Єдиний закупівельний словник” (ЄЗС) ДК 021:2015, затвердженого МЕРТ в 2015 р.
 7. 7. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 6 II. Стикання з корупцією за традиційної системи закупівель 83% опитуваних брали участь в закупівлях за традиційною системою, тобто не через Прозорро. Серед них, 20% сказали, що вони не стикалися з корупцією під час закупівель, а 54% - стикалися. 26% респондентів відмовилися відповісти на це запитання. Мікро, малі та середні підприємства стикалися з корупцією частіше, ніж великі. Але серед великих значно вищий процент тих, хто відмовився відповісти. В розрізі місця реєстрації підприємств нема значної різниці в частоті стикань з корупцією. Графік 4. Графік 5. Графік 3.
 8. 8. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 7 III. Джерела інформації про Прозорро та обізнаність з системою Значна більшість респондентів опитування дізналися про Прозорро через новини в інтернеті - 60% опитуваних.4 Іншими найбільш популярними каналами інформації були колеги та знайомі (40%) та соціальні мережі (29%). Традиційні засоби масової інформації (ЗМІ) - телебачення та друкована преса - були джерелами інформації лише для 19% та 14% відповідно, а радіо – лише 2%. Професійні асоціації назвали в якості джерела інформації 12%. В розрізі підприємств за розміром нема значної різниці щодо джерел інформації. Але мікропідприємства одержували частіше інформацію через знайомих та колег, ніж підприємства інших розмірів. В той же час, великі підприємства називали професійні асоціації як джерело інформації частіше, ніж інші. За місцем реєстрації (Київ або інші міста) – значної різниці нема. Дещо частіше київські підприємства називали соціальні мережі, а підприємці в інших містах частіше називали телебачення. 4 Респонденти мали можливість обрати три варіанти відповідей на це запитання. Графік 6.
 9. 9. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 8 Графік 7. Графік 8.
 10. 10. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 9 Більше половини підприємців вважають, що вони знайомі з системою досить добре, а 13% - знають систему детально (в сумі - 66%). Серед тих, хто брав участь в закупівлях через Прозорро, процент тих, что знає систему детально та досить добре, дещо вищий – 58% та 16% відповідно (в сумі 74%). Графік 9.
 11. 11. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 10 IV. Думки щодо впливу Прозорро на корупцію в закупівлях Біля третини учасників опитування вважають, що Прозорро повністю унеможливлює або суттєво зменшую корупцію в закупівлях. Трохи більше половини опитуваних вважають, що система зменшує корупцію частково. Досить невеликий процент (16%) песимістично оцінює можливість Прозорро знизити корупцію. Середні підприємства найбільш оптимістичні – 32% вважають, що Прозорро повністю унеможливлює або суттєво зменшує корупцію, а великі підприємства більш песимістичні (лише 23%). Підприємства, зареєстровані в Києві або інших містах майже однакової думки щодо оцінки впливу Прозорро на корупцію. Графік 11 Графік 12 Графік 10.
 12. 12. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 11 Серед ключових заходів, які, на думку підприємців, мають сприяти зниженню корупції є, перш за все, відкритість, доступність та чіткість інформації про конкурс. Більше двох третин респондентів назвали саме цей захід. Такі заходи, як чіткі та обґрунтовані критерії вибору переможця та простота оформлення документів на конкурс назвали в якості найбільш важливих більше половини опитуваних. А такі заходи, як оприлюднення інформації про зловживання та покарання при закупівлях та можливість оскарження проведення або результатів конкурсу через авторитетну та неупереджену структуру посіли третє місце. Графік 13.
 13. 13. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 12 V. Участь у закупівлях через Прозорро 80% учасників опитування брали участь в закупівлях через Прозорро. Цей процент майже однаковий для підприємств, зареєстрованих в Києві та всіх інших містах. 40% респондентів брали участь в закупівлях через Прозорро на обох стадіях, тобто пілотній і після промислового запуску, який відбувся 1 квітня 2016 р. Біля двох третин респондентів (64%) брали участь більше ніж у трьох тендерах, 23% - два-три рази і 13% - один раз. Середні підприємства найбільш активні – 77% брали участь більше трьох разів. Графік 15. Графік 16. 69% респондентів брали участь в тендерах на областному рівні, 17% - міському, та 14% - на національному. 43% сказали, що вони як виграли, так і програли конкурси, а одна п’ята – не мали виграшів зовсім. Графік 14.
 14. 14. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 13 Графік 17. Графік 18. Малі та мікропідприємства частіше брали участь в закупівлях на муніципальному рівні, а великі – на національному та регіональному. Підприємства, зареєстровані в інших, ніж Києві містах, частіше брали участь в закупівлях на обласному рівні. Процент тих, хто виграв або програв тендери майже однаковий серед середніх, малих та мікропідприємств. Великі підприємства зазначили більше невдач, але кількість респонденітв була досить невелика для узагальнення. Процент невдач був дещо вищий серед підприємств, зареєстрованих за межами Києва (25% в порівнянні з 19%).
 15. 15. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 14 VI. Причини неучасті в закупівлях Прозорро Серед тих, хто не брав участі в закупівлях через Прозорро, більшість (60%) назвали причиною відсутність закупівель, до яких підприємство могло запропонувати товари чи послуги. 13% - через відсутність знань про систему на момент проведення закупівель. Цікаво, що про систему не знали саме малі та мікропідприємства. Також процент тих, хто не брав участь через незнання про систему, вищий серед підприємств за межами Києва (21% в порівнянні з 4% підприємств Києва). Графік 19. Графік 20. Графік 21.
 16. 16. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 15 Декілька респондентів надали інші причини неучасті в закупівлях через Прозорро. Серед причин недостатнє знання про роботу з системою, незадоволення тим, що при закупівлях береться до уваги лише ціна, а не якість товару, а також нечітка специфікація предмету закупівлі. VII. Стикання з корупцією при закупівлях через Прозорро В порівнянні з традиційною системою, значно більший процент учасників тендерів не стикалися з корупцією при закупівлях через Прозорро: 20% - традиційна система і 41% - за Прозорро. Це значний показник переваги Прозорро. Цікаво, що серед тих, хто виграв чи програв, процент майже однаковий. Великі підприємства зазначили більший процент відсутності корупції, ніж менші за розмірами підприємства (67% - великі та 37%-49% - інші). Підприємства Києва менше стикалися з корупцією, ніж підприємства інших міст та регіонів (43% - київські та 31% - інші). Графік 22. Графік 23. Графік 24. Графік 25.
 17. 17. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 16 На питання, в якій мірі Прозорро вирішує проблеми, які типово сприяють корупції, респонденти перш за все зазначили можливість електронної подачі тендерних документів: 80% сказали, що система вирішує цю проблему повністю або майже повністю. На другому місці відкритість, доступність та чіткість інформації про конкурс (68%) та про вибір переможця (57%). Проблеми, які залишаються невирішеними, на думку більшості, – це чіткість та обґрунтованість критеріїв вибору переможця, оприлюднення інформації про зловживання та покарання при закупівлях та можливість оскарження проведення або результатів конкурсу через авторитетну та неупереджену структуру. Респонденти проте не вбачають, що останні дві проблеми важливі для подолання корупції. А ось чіткість та обґрунтованість критеріїв вибору переможця, на їхню думку, це важлива проблема, яка має бути вирішена. Графік 26. Середні, малі та мікропідприємства більше занепокоєні обмеженою можливістю оскардження проведення або результатів тендерів, ніж великі підприємства. А великі підприємства більш скептичні щодо можливості моніторингу та аналізу закупівель, ніж менші за розміром підприємства. Також великі підприємства менш задоволені рівнем зручності інтерфейсів системи. Критерії вибору переможців та спроможність системи вирішити питання оприлюднення зловживань значно турбують всіх підприємців незалежно від розміру підприємства. В той же час, підприємства незалежно від їхнього розміру досить задоволені тим, як Прозорро вирішила проблему електронної подачі тендерних документів. Також більшість респондентів підриємств всіх розмірів зазначили задоволеність тим, як Прозоро вирішила проблему прозорості та доступності тендерної інформації, а також біля половини респондентів незалежно від розміру
 18. 18. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 17 підприємства вважають, що система спростила процес подачі документів на тендери. Порівнюючи підприємства за місцем реєстрації, київські підприємства менше задоволені вирішенням проблем відкритості та доступу до тендерної інформації, чіткості та обгрунтованості критеріїв вибору переможців, а також оприлюднення інформації про зловживання та покарання при закупівлях. VIII. Що має допомогти користуватися системою Прозорро? На питання, що може допомогти підприємцям користуватися системою Прозорро, більше половини респондентів хочуть бачити пояснювальну інформацію на сайті Прозорро та мати можливість одержувати електронні та телефонні консультації. На третьому місці – навчання в електронному режимі (вебінари, т.і.). Одна третина обрала надання інформації про користання системою через відеопоказ в інтернеті, а також тренінги та навчання. Одна четверта – персональні консультації. Найменш корисним респонденти вважають посібники. Цікаво, що великі підприємства більше зацікавлені в навчаннях та тренінгах, а також в персональних консультаціях, ніж менші за розміром підприємства. Респонденти також відзначили необхідність навчання замовників та запропонували запровадження форумів як заходи, які мають допомогти підприємцям в користуванні системою Прозорро. Графік 27.
 19. 19. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 18 Графік 28.
 20. 20. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 19 IX. Як поліпшити закупівлі через Прозорро? На питання, які функції треба покращити або додати до системи, безвідносно до проблеми корупції, думки респондентів розділилися майже пропорційно по різних напрямках вдосконалення системи. Більш важливими удосконаленнями вбачаються поєднання системи з базами даних інших установ (реєстри, т.і.) та відслідковування виконання контрактів. Далі йдуть оскарження в електронному форматі, електронний контракт/договір з переможцем, оприлюднення змін у контрактах в ході їхнього виконання та безпека інформації. Графік 29. На додаток до запропонованого опитувальником переліку функцій, запровадження яких має поліпшити закупівлі через Прозорро, учасники опитування надали інші пропозиції. Більшість цих пропозицій наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Пропозиції учасників опитування щодо удосконадлення процедур закупівель та системи Прозорро Пропозиції щодо поліпшення системи Прозорро:  Спростити інтерфейс площадок  Перенести номативні та пояснювальні документи з googledrive безпосередньо на сайт  Прибрати нагромодження довідок  Вдосконалити пошукову систему  Надати можливість пошуку товару  Забезпечити пошук замовлень за видом діяльності  Забезпечити пошук по містам: наприклад Херсон, і які тендери є в Херсоні  Спростити електронну подачу документів  Надати можливість відслідковування критерій відбору  Надавати інформацію про середні ринкові ціни на товари/роботи/продукцію  Надати можливість відслідкування виконання контракту як замовником, так і постачальником
 21. 21. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 20  Створити каталог пропозицій-переможців з глибинною ідентифікацією товару  Додати контроль дій замовника під час визначення переможця, поставити його в часові рамки  Забезпечити неможливість скачувати файли (пропозиції, статутні документи тощо), а надавати лише ознайомлення (читання) Пропозиції щодо порядку та процедур закупівель:  Зобов’язати замовників обов’язково додавати документи при оголошені закупівлі  Стандартизувати пакети документації  Чітко вимагати надання документів без права подальшого додавання чи переробки  Вимагати баланс підприємства за останні 3 роки  Упередити перелік документів, необхідних для прийняття участі в конкурсі через те, що деяким критеріям можуть відповісти обмежене коло учасників, що дає підозру про можливу попередню змову  Знизити вартість приймання участі  Якісно формувати вимоги замовника до учасників (мається на увазі, що за основний показник встановлюється не лише ціна, але й фінансові та репутаційні показники учасників)  Проводити відбір не тільки за мінімальною ціною, а закладати в умови закупівлі чіткі технічні умови і порівнювати сумісні за якістю товари і враховувати гарантійні забов’язання постачальника  Враховувати якість через вартість матеріалів  Запровадити єдиний підхід по визначенню кваліфікаційних вимог до страхових компаній  Усунути вимогу про не менше 2 учасників для відкритих торгів  Блокувати торги, якщо не дозволяються до участі еквіваленти  Збільшити кількість раундів в аукціоні  Зобов'язати замовника приймати пропозицію з найнижчою ціною по аукціону  Встановити межу зниження ставки  Змінити розподіл замовлень з ПДВ, та без ПДВ  Надавати рівні умови конкуренції платників і неплатників ПДВ  Скоротити термін розгляду скарги, оскільки на момент розгляду скарги про необґрунтоване відхилення пропозиції учасника вже може бути заключено договір з іншим учасником  Товар або послуга має відповідати тим документам які наявні, тобто подані учасником в системі Прозорро. На практиці виходить так, що постачальник підуладає документи на товар одного виробника, а по факту возить продукти, які йому вигідно. Це питання чесної конкцренції.  Запровадити рейтинги учасників  Зробити доступною інформацію про рейтинг кожного учасника аукціону (100/0, тобто 100 раз брав участь і 0 договорів), щоб виявлять тролів  Створити "чорний список" для постачальників, які систематично не виконують умови системи закупівель.
 22. 22. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 21 X. Висновки Опитування показало, що:  Підприємці досить активно беруть участь в закупівлях через Прозорро і достатньо обізнані з системою.  Основними джерелами інформації про систему є електронні новини та соціальні мережі, а також персональні та професійні контакти.  Зростає довіра підприємців до публічних закупівель через запровадження заходів, які спрощують процедури закупівлі та роблять закупівлі більш прозорими.  Але таки залишаються невирішені проблеми, серед яких, наприклад, нечіткість та необґрунтованість критеріїв вибору переможців.  Проте система Прозорро вже показала результативність зменшення корупції в закупівлях.  Наподальше, підприємці надають перевагу електронним формам для одержання пояснювальної інформації про закупівлі, серед яких розміщення інформації на сайті Прозорро, можливість одержувати електронні та телефонні консультації та навчання в електронному режимі.  Підприємці хочуть бачити подальше поліпшення функціональності системи Прозорро, включаючи поєднання системи з базами даних інших установ (реєстри, т.і.), запровадження функцій відслідковування виконання контрактів, оскарження в електронному форматі, підпису контрактів в електронному режимі, а також оприлюднення змін умов контрактів та забезпечення безпеки інформації.  Підприємці також хочуть поліпшення правил та процедур закупівель, стандартизацію пакетів тендерних документів, чіткі вимоги та критерії до участі, та інші заходи, які посилюватимуть довіру до публічних закупівель та заохочуватимуть участь у тендерах.
 23. 23. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 22 XI. ДОДАТКИ
 24. 24. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 23 ДОДАТОК 1 - Опитувальник Опитувальник – Система електронних закупівель Прозорро (ProZorro) 1. Суб’єктом якого підприємництва є Ваше підприємство? 1. Мікропідприємництва (середня кількість працівників не перевищує 10 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро) 2. Малого підприємництва (середня кількість працівників не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро) 3. Середнього підприємництва (середня кількість працівників в межах 50-250 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10-50 мільйонам євро) 4. Великого підприємництва (середня кількість працівників перевищує 250 осіб та річний дохід перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро) 2. В якому регіоні зареєстроване Ваше підприємство? 1. м. Київ 2. Вінницька область 3. Волинська область 4. Дніпропетровська область 5. Донецька область 6. Житомирська область 7. Закарпатська область 8. Запорізька область 9. Івано-Франківська область 10. Київська область 11. Кіровоградська область 12. Луганська область 13. Львівська область 14. Миколаївська область 15. Одеська область 16. Полтавська область 17. Рівненська область 18. Сумська область 19. Тернопільська область 20. Харківська область
 25. 25. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 24 21. Херсонська область 22. Хмельницька область 23. Черкаська область 24. Чернівецька область 25. Чернігівська область 26. Автономна Республіка Крим 27. Інше (вкажіть конкретно) ______________________ 3. Наступні два запитання стосуються виду товарів (продукції) або послуг, які Ваше підприємство може запропонувати на торгах. Перелік дано згідно діючого класифікатора Єдиного закупівельного словника. Спочатку про товари – яку продукцію Ваше підприємство може запропонувати на торгах? (оберіть стільки, скільки необхідно) 1. 03000000-1 Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція 2. 09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії 3. 14000000-1 Гірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція 4. 15000000-8 Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція 5. 16000000-5 Сільськогосподарська техніка 6. 18000000-9 Одяг, взуття, сумки та аксесуари 7. 19000000-6 Шкіряні та текстильні, пластмасові та гумові матеріали 8. 22000000-0 Друкована та супутня продукція 9. 24000000-4 Хімічна продукція 10. 30000000-9 Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення 11. 31000000-6 Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування 12. 32000000-3 Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання 13. 33000000-0 Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни 14. 34000000-7 Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього 15. 35000000-4 Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання 16. 37000000-8 Музичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, ремісничі, художні матеріали та приладдя 17. 38000000-5 Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз) 18. 39000000-2 Меблі (у тому числі офісні), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення 19. 41000000-9 Зібрана дощова та очищена вода 20. 42000000-6 Промислова техніка 21. 43000000-3 Гірничодобувне та будівельне обладнання
 26. 26. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 25 22. 44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури) 23. Інше (вкажіть назву)_____________________ 4. Які послуги Ваше підприємство може запропонувати на торгах? (оберіть стільки, скільки необхідно) 1. 45000000-7 Будівельні роботи 2. 48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 3. 50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 4. 51000000-9 Послуги зі встановлення обладнання (крім програмного забезпечення) 5. 55000000-0 Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі 6. 60000000-8 Транспортні послуги (крім транспортування відходів) 7. 63000000-9 Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств 8. 64000000-6 Поштові та телекомунікаційні послуги 9. 65000000-3 Комунальні послуги 10. 66000000-0 Фінансові та страхові послуги 11. 70000000-1 Послуги у сфері нерухомості 12. 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги 13. 72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки 14. 73000000-2 Послуги у сфері НДДКР (наукових досліджень ) та пов’язані консультаційні послуги 15. 75000000-6 Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту 16. 76000000-3 Послуги, пов’язані з нафтогазовою промисловістю 17. 77000000-0 Послуги у сфері сільського господарства, лісівництва, рослинництва, водного господарства та бджільництва 18. 79000000-4 Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та охоронні 19. 80000000-4 Послуги у сфері освіти та навчання 20. 85000000-9 Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги 21. 90000000-7 Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, санітарії та охорони довкілля 22. 92000000-1 Послуги у сфері відпочинку, культури та спорту 23. 98000000-3 Інші громадські, соціальні та особисті послуги 24. Інше (вкажіть назву)_____________________ 5. Як Ви дізналися про систему електронних закупівель Прозорро? (оберіть 3 найбільш важливі) 1. Телебачення 2. Радіо
 27. 27. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 26 3. Друковані ЗМІ 4. Листівки 5. Професійна асоціація 6. Новини в інтернеті 7. Соціальні мережі 8. Знайомі або колеги 9. Дізнався(лася) тільки зараз через це опитування 10. Інше (вкажіть що саме)_____________ 6. В якій мірі Ви (або співробітники, які за Вашим дорученням працювали з системою) знайомі з системою, її фунціями та можливостями? 1. Знаю детально 2. Знаю досить добре 3. Трохи знаю 4. Зовсім не знаю 5. Важко оцінити 7. В якій мірі, на Вашу думку, система електронних закупівель Прозорро впливає на корупцію в державних закупівлях? 1. Повністю унеможливлює корупцію 2. Суттєво зменшує корупцію 3. Частково зменшує корупцію 4. Зовсім не зменшує корупцію 5. Важко сказати 8. Які найбільш важливі заходи для зниження корупції під час держзакупівель? (оберіть 3 найбільш важливі) 1. Відкритість та доступність інформації про конкурс та вибір переможця 2. Простота оформлення документів та можливість електронної подачі документів на конкурс 3. Чіткі та обгрунтовані критерії вибору переможця 4. Оприлюднення та покарання зловживань при закупівлях 5. Можливість оскардження проведення або результатів конкурсу через авторитетну та неупереджену структуру 6. Інше (вкажіть конкретно) ______________________ 9. Чи брало Ваше підприємство участь в закупівлях НЕ через систему Прозорро? 1. Так 2. Ні (перейдіть до питання №11) 10. Чи стикалися Ви з корупцією при закупівлях НЕ через Прозорро? 1. Так
 28. 28. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 27 2. Ні 3. Не маю відповіді 11. Чи брало Ваше підприємство участь в закупівлях через систему Прозорро? 1. Так, брало участь (перейдіть до питання №14) 2. Ні, не брало участі 12. Ви сказали, що Ви не брали участь в закупівлях через Прозорро. Яка причина? 1. Не знав(ла), що така система існує (перейдіть до питання №19) 2. Не було закупівель, до яких моє підприємство могло би запропонувати товари чи послуги (перейдіть до питання №19) 3. Не хотів(ла) брати участь в закупівлях 4. Інше (вкажіть що саме)_____________ (перейдіть до питання №19) 13. Чому Ви не хотіли брати участь в закупівлях? 1. Не вважаю держзакупівлі суттєвим каналом продажів (перейдіть до питання №19) 2. Не довіряю, що постачальника буде обрано чесно (перейдіть до питання №19) 3. Не мав(ла) часу на участь в тендері (перейдіть до питання №19) 4. Не було впевненості, що наша пропозиція буде конкурентно спроможною (перейдіть до питання №19) 5. Просто вирішив(ла) не брати участь (перейдіть до питання №19) 6. Інше (вкажіть що саме)_____________ (перейдіть до питання №19) 14. Скільки разів Ваше підприємство брало участь в тендері через Прозорро? 1. Один раз 2. Два-три рази 3. Більше трьох разів 15. В тендерах яких державних органів Ви брали участь? 1. Обласна адміністрація (оберіть області) 1) Вінницька область 2) Волинська область 3) Дніпропетровська область 4) Донецька область 5) Житомирська область 6) Закарпатська область 7) Запорізька область 8) Івано-Франківська область 9) Київська область 10) Кіровоградська область 11) Луганська область 12) Львівська область
 29. 29. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 28 13) Миколаївська область 14) Одеська область 15) Полтавська область 16) Рівненська область 17) Сумська область 18) Тернопільська область 19) Харківська область 20) Херсонська область 21) Хмельницька область 22) Черкаська область 23) Чернівецька область 24) Чернігівська область 25) Автономна Республіка Крим 2. Міська адміністрація (вкажіть місто) 1) ________________ 2) _____________ 3) __________________ 4) _________________ 5) ____________________ 3. Установа національного рівня (міністерство, агентство, т.і.) (вкажіть назву) 1) ________________ 2) _____________ 3) __________________ 4) __________________ 5) _______________________ 16. Чи Ваше підприємство виграло чи програло конкурс(и)? (оберіть один чи обидва варіанти відповіді, якщо хоча б один конкурс вже завершений; або оберіть "Нема відповіді", якщо жодний конкурс, в якому Ви брали участь, не завершено) 1. Виграло 2. Програло 3. Нема відповіді (конкурс ще не завершено) 17. Коли Ваше підприємство брало участь в закупівлях через Прозорро? 1. До 1 квітня 2016 2. Після 1 квітня 2016 18. Чи стикалися Ви з корупцією при закупівлях через Прозорро? 1. Так 2. Ні 3. Не маю відповіді
 30. 30. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 29 19. Які функції, на Вашу думку, треба покращити або додати до системи? 1. Безпека інформації 2. Поєднання з базами даних інших установ (реєстри, т.і.) 3. Електронний контракт/договір з переможцем 4. Оприлюднення будь-яких змін у контрактах в ході їхнього виконання 5. Відслідковування виконання контракту 6. Оскарження в електронному форматі 7. Зміни процедури проведення електронного аукціону на пониження 8. Інше (вкажіть, що саме) ________________________________ 9. Не знаю/не маю думки 20. В якій мірі Прозорро вирішує такі проблеми: Проблема Повніст ю вирішує Майже повніст ю Частков о вирішує Зовсім не вирішує Не маю про це думки 1. Відкритість, доступність та чіткість інформації про конкурс 2. Простота оформлення документів на конкурс 3. Можливість електронної подачі документів на конкурс 4. Чіткі та обгрунтовані критерії вибору переможця 5. Відкритість та доступність інформації про вибір переможця 6. Оприлюднення інформації про зловживання та покарання при закупівлях 7. Можливість моніторингу та аналізу закупівель 8. Можливість оскарження проведення або результатів конкурсу через авторитетну та неупереджену структуру 9. Зручність інтерфейсу системи 10. Інше (вкажіть конкретно) _____________________________________ 21. Що має допомогти Вам користуватися системою Прозорро? 1. Навчання через тренінги та семінари 2. Навчання в електронному режимі (вебінари і т.і.) 3. Пояснювальна інформація на сайті Прозорро 4. Посібники 5. Консультації електронні та телефонні 6. Консультації персональні 7. Відеопоказ (через інтернет) користання системою 8. Інше (вкажіть, що саме) _______________________________
 31. 31. ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ПРО ДОСВІД УЧАСТІ В ЗАКУПІВЛЯХ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО 30 22. Якщо у Вас є думки чи зауваження щодо системи Прозорро, вкажіть детально: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 23. Якщо у Вас є думки щодо подолання корупції в державних закупівлях, вкажіть детально: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 24. За Вашим бажанням (але не обов'язково), впишіть назву Вашого підприємства: _____________________________________________________________________________________ 25. За Вашим бажанням (але не обов'язково), надайте Ваше ім'я та прізвище: _____________________________________________________________________________________ 26. За Вашим бажанням (але не обов'язково), надайте Вашу електронну пошту: _____________________________________________________________________________________ Дякуємо за участь в опитуванні!

×