Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uav kartoitus rakennushankkeissa

Uav kartoitus rakennushankkeissa

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Uav kartoitus rakennushankkeissa

  1. 1. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Säästä aikaa ja rahaa maansiirtotöissä Suorita kartoitukset ja mittaukset nopeammin ja murto-osa kustannuksin samalla kun saat alueelta miljoonia mittapisteitä joiden avulla voit: ● Kartoittaa alueen topografian ● Visualisoida ja mitata kaivuutyöt ● Suunnitella koneenohjaukset ● Mitata kasat ● Mitata täytöt ● Optimoida maansiirrot Hytola Engineering 2018
  2. 2. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Lisää vauhtia rakennuksen ja rakentamisen suunnitteluun Yksinkertaista esisuunnittelua ja aikataulutusta 3D malleilla. Tue suunnittelu- ja johto-tiimejä rakentamaan projekti ensin virtuaalisesti ja säästä aikaa kokonaishankkeessa. ● 3D mallit projektin eri vaiheissa Hytola Engineering 2018
  3. 3. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Lisää ajantasaista seurantaa Saat ajantasaista visuaalista 2D ja 3D työmaan kehityksestä verrattavaksi suunnitelmiin ja aikataulutukseen. Katsele, mittaa ja jaa ajantasaista UAV-dataa hankkeen optimointia, virheiden ehkäisyä ja resurssien tehokkainta hyödyntämistä varten. ● 2D/3D mallit pilvipalvelussa Hytola Engineering 2018
  4. 4. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Kehitä projektin hallintaa Paranna tiimien välistä yhteistyötä ja kommunikointia pääsyllä mitattavissa olevaan ja ajantasaiseen yhteiseen UAV- aineistoon. Käytä ja jaa UAV-aineistoa toiminnallisten tai aikataulu ristiriitojen hallintaan ja dokumentoi projekti täydellisesti. ● 2D/3D mallit pilvipalvelussa Hytola Engineering 2018
  5. 5. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Ajantasaista dataa 4D BIM järjestelmään Integroi ajantasaiset 3D pistepilvet 3D suunnitelmiin ja 4D aikataulutusjärjestelmiin. Ajantasainen UAV-data BIM järjestelmässä mahdollistaa aikataulutuksen, kustannusarvioiden ja riskianalyysien parhaan tarkkuuden. Nämä johtavat koko hankkeen parempaan elinkaaren aikaiseen hallintaan. Hytola Engineering 2018
  6. 6. UAV-kartoitus rakennushankkeissa Turvalliset tarkastukset Mullista tarkastukset UAV- kartoituksen avulla. Suorita rakennusten ja infran tarkastukset nopeammin, turvallisemmin ja kustannustehokkaammin. Yksityiskohtaista 3D dataa työarvioihin, infran kapasiteettiarvioihin, turvallisuusriskien minimointiin ja hankkeen seurantaan. Hytola Engineering 2018
  7. 7. Rakennustyömaan 3D malli Hytola Engineering 2018

×