Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sfis 131023 mbr131021

420 views

Published on

Föreläsning på Arbetets museum, Teknikdagen 2013. Arr: SFIS.nu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sfis 131023 mbr131021

 1. 1. Webbplatser för OER samverkan eller med egen kraft? Mats Brenner Högskolan i Gävle – Learning Center
 2. 2. OER som forskningskommunikation OER som linjärt eller ickelinjärt kursmaterial Standard och praxis… Framtidens läromedel…
 3. 3. Och så fortsätter vi nog ”Googla” som ungdomarna…och lär oss skräddarsyr info-flödet… En interaktiv mindmap med relevant textsökning– med webbverktyget Infact.se / provainfact.se
 4. 4. Visualisering av innehåll på nytt sätt Scalar http://scalar.usc.edu/updates/
 5. 5. ”YouTube-kanal” för lärosäten med OER - var del av UR online med URs programproduktion www.digiref.se www.opensnh.se Digiref.se startade 2007 – har ca 600 utvalda resurser Open SNH – beta 2013 med Temasidor och kommade lärresurser för mini-MOOCs eLäromedel som är utvalda och med anpassningar för studenter och lärare
 6. 6. Open SNH - Målgrupper Omfattande förstudie gjord tillsammans med Kodamera i Göteborg.
 7. 7. Mediaresurser i Open SNH: Text Moving Image Oral History Still Image Website Event Email Lesson Plan Hyperlink Person Interactive Resource Dataset Physical Object Service Software Mats Brenner Kurs- och lektionsplanering och eget lärande - olika representationsformer
 8. 8. ”Enhanched Metadata” – Du upptäcker, symbolbilderna (ikoner) avtäcker, ger mervärde, tillgänglighet och fingervisning intuitivt… Mats Brenner Visualisering av metadata…ger förbättrad navigering och förstärkt översikt
 9. 9. Förbättra metadata – exempel på arbetsflöde och ett samarbete med UR och SR.se/Veten skapsradion
 10. 10. • • • • • OER som lärobjekt, lärmodul/er OER som linjärt eller ickelinjärt kursmaterial OER som TEMA mini-MOOC Spocs (small private online courses – with selection process for applicants and the capacity for a more customised experience) • lärobjekt – lärverktyg eller både och Olika vägar till samma mål Lärstilar och olika målgruppen
 11. 11. Organisatoriska lösningar behövs för: • • • • Administrativt lösa ut kursmaterial Nyproducera OER med CC Märka/metadata Webredaktörsjobb för packetera/relatera till tema • Drift/Förvaltning Kvalitet, Access och Kostnader – en avvägningsfråga inom all utbildning – även för öppna lärresurser (OER)
 12. 12. Quality Akademisk Access Cost Framtiden…? Kvalitet, Access och Kostnader – en avvägningsfråga inom all utbildning – även för öppna lärresurser (OER)
 13. 13. Bara sätta igång! REF: http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs
 14. 14. Den som klarar det får en Badge! REF: https://www.openbadges.me/ http://www.myknowledgemap.com/openbadges.aspx
 15. 15. Vilken kompetens I Ledningssystem för kompetensförsörjning - SS 62 40 70 så finns följande definition gällande begreppet kompetens: SIS har definierats begreppet kompetens som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter” där följande innebörd har lagts bakom orden: • Förmåga erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. • Vilja attityd, engagemang, mod och ansvar. • Kunskap fakta, metoder – att veta. • Färdigheter kunna utföra i praktiken – att göra.

×