Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation biblioteks-nätverksträffen 2014-11-11 i Uppsala

683 views

Published on

En presentation vad Learning Center vid Högskolan i Gävle och Högskolebiblioteket i Gävle gjort och gör för användarundersökningar, utvärderingar och validering (ett instrument för självskattning) av lärare och studenter.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation biblioteks-nätverksträffen 2014-11-11 i Uppsala

 1. 1. Erfarenheter av utvärderingar av bibliotekets resurser vid Högskolan i Gävle Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle. 2014-11-11
 2. 2. Varför undersöka och utvärdera? – ett perspektiv snett från sidan av en IKT- pedagog…
 3. 3. Hur ser målet ut… • Informationskompetens • IKT-kompetens …gäller både lärare och studenter.
 4. 4. Tendens och riktning inom akademiskt lärande OER Webinar/onlinemötenMOOC E-assessment & Badge E-portfolio & e-CV Förmedlande Dialog & Interaktiviet På plats Active learning Classroom (ALC) Mobilt Hyflex learning Blended learning Video & Podcast Aktiva kontor Öppen dataOpen Access Självstudiematerial
 5. 5. Självstudiematerial – My Learning Essentials… Referens: http://www.library.manchester.ac.uk/academicsupport/mylearningessentials/ - ger mindre arbetstid kring handledning/frågor/support, mer lärande för student
 6. 6. Vilka är våra viktigaste resurser? Kollegor på biblioteket och Learning Center Studenterna Lärarna
 7. 7. IKT-pedagogiska kompetenser – vad kan lärarna?
 8. 8. Bibliotekskunskaper– vad kan läraren el. student?
 9. 9. Statistik kring det vanliga…  Nyckeltal till KB  Siffror till HiGs årsredovisning  Besöksstatistik vid dörrarna  Undervisningstimmar/helårsstudent/utfall av undervisning  Boka bibliotekarie  Sittplatser/grupprum  Förvärvbudget/helårsstudent (all media)  Bestånd  Användning av e-resurser, licensanvändning  Användning av UR access åt lärosäten som har licens  Helårsanställda/helårsstudent
 10. 10. Statistik som säger något om fokus…  Nedladdning - antal fulltextartiklar  Nedladdning - kostnad per nedladdad artikel (SEK)  Nedladdning - e-böcker  Bestånd - antal e-tidskrifter  Bestånd - antal e-böcker  Bestånd - antal tryckta böcker  Förvärv - antal tryckta böcker  Bestånd - antal kursböcker totalt  Bestånd - antal kursböcker, tryckta  Bestånd - antal kursböcker, elektroniska  Bestånd - andel elektroniska kursböcker av totalt bestånd kursböcker • Undervisning - antal timmar • Undervisning - antal deltagare • Handledning i informationssökning - antal timmar • Utlån - antal böcker totalt • Utlån - delmängd antal kursböcker • Fjärrutlån - delmängd antal utlån av böcker till andra bibliotek • Fjärrutlån - antal levererade artikelkopior till andra bibliotek • Fjärrinlån - antal inlån av böcker från andra bibliotek • Fjärrinlån - antal levererade artikelkopior från andra bibliotek • Antal fysiska besök • Öppettimmar per vecka • Antal studieplatser • Antal grupprum
 11. 11. Först vad vi undersöker och inte undersöker…  Begreppen Learning Analytics – data kring användning är lärresurser och lärplattformar  Vi har bara manuell koll på hur lärare och studenter använder lärresurser och lärplattformarna  VI HAR INTE KOLL på t ex hur studenterna använder information eller lärresurser via webbsidorna  Vilka webbsidor används, hur mycket och vilka användarflöden finns? Vi uppdaterar alla lika ofta ändå…  Vi har koll på antal/frekvenser, viss användning men mer då…?!
 12. 12. Vi undersöker/utvärderar också lärare och annan personal…  Validerar & utvärderar lärarnas IKT-kompetens – alla nya lärare obligatoriskt. Större insats där 267 lärare deltog.  Påbörjat prova validering av lärarens bibliotekskunskaper…(självskattning och önskemål om handledning/info – synpunkter efterfrågas)  Webbenkät om lärplattformen Blackboard (2011). Vi har haft samma sedan år 2000. Egentligen sedan 1998.  Adobe Connect, hur det används, problem och förbättringar. (3 undersökningar, urval ”Host” i Adobe Connect nu senast 225 respondenter)  Utvärdering av schemat och lånediskområdet – intern undersökning av personalen åsikter och få fram förbättringar  IKT-användningen hos lärare, långitud trend och tendenser vart 3:dje år. (2008 - 137 svar, 2011 – 183 svar och 2014 – 112 svar).  Utvärderingar efter konferenser i samverkan, t e x med NITUS höstmöte (2012)  Åsikter om Learning Centers Nyhetsbrev (2012) – som har 1001 mottagare.
 13. 13. Vi undersöker också studenter…  Mobil app till lärplattform (Blackboard Mobile Learn) – studenternas användning undersökes. Snöbollsutvärdering på Högskolebiblioteket ca 100 svar.  Undersökning distansstudenterna: Telefonintervju med 100 distansstudenter (2011). Webbenkät till 381 distansstudenter (2014). Urval och adresser via att de är markerade som distansstudenter i vår bibliotekskatalog.  Utländska studenter undersökes. Student questionaire (2009) – chinese students first year learning. Bl a hur biblioteket används och uppfattas. Urval i samverkan med lärare (aktionsforskning) och hur studenterna uppfattar 1:a året. Studien finns publicerad i DiVA, rekommendationer till HiG. Samverkan med York Univ.  Undersökning om studenternas användning av biblioteket (2008). Webbenkät, urval/adresser ifrån LADOK.  Åsikter om Learning Center:s Nyhetsbrev (2012) – som har 1001 mottagare.
 14. 14. Resultatsammanställningar… • Syfte med undersökningen • Resultatet • Undersökningens upplägg • Bortfallsanalysen • Presentationen/Rapporten • Hur sprida/kommunicera resultatet • Förslag till förbättringsåtgärder… • Hur följa upp att det fått effekt… Hur presenterar du din/Er undersökning/utvärdering?
 15. 15. • Personlig faktor avgörande ej strukturell – varför vi genomför… • Byte av chefer avgör • Intresserad medarbetare avgör • Urvalsprinciper och mål oklara • Källor med adresser ej så korrekta (CRM- arbete) • Webbenkätsystem, oklar tillgång till detta • Undersökningsdesign och analysmetoder måste anpassas (eller?) • Finns tid i tjänsten utvärdera och undersöka? • Om tid finns i tjänsten – har vi metoder, verktyg, utvärderingskunskaperna? Problematik & aspekter
 16. 16. • Limesurvey.org – öppen källkod, har vi på webbhotell. Finns som kommersiell tjänst. • Artologic – har vi på licens via SUNET • Survs.com – från kostnadfri till Premium, flexibel licens - indata och utdata kvar i systemet • Jotform.com – kostnadfri, utdata i PDF- och Excel Webbenkätverktyg – bra ha…
 17. 17. Utvärderingens roll… Undersöka nuläget Utvärdera kriterier Åtgärda tidsplan
 18. 18. • Externt bortfall vid webbenkäter • Använd gärna flera insamlingsmetoder i samma undersökning • Fundera på hur ni kan presentera så åtgärderna blir genomförda (annars blir det en s k ”hyllvärmare”) • Skall ni engagera målgruppen i undersökningen – lärandet i utvärderings- och åtgärdsprocessen även delmål • Kartlägga och undersöka med nulägesanalyser och förstudier • Praktiserar vid peer review och öppen data… Bra ta hänsyn till…
 19. 19. Kontaktadresser: Mats Brenner Högskolan i Gävle – Learning Center Högskolebiblioteket i Gävle mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18, 070-350 02 33 TACK!

×