Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19

120 views

Published on

Lue lisää Matleenan blogista: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkko opetuksen koulutuspäivä 20.5.19

 1. 1. Verkko-opetuksen koulutuspäivä Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op –koulutus TAMK, Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin –hanke Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki 20.5.2019 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 2. 2. Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op Webinaari: Asiantuntijana verkossa ma 6.5. klo 9-10.30 Miten verkkoidentiteetti muodostuu? Mitä henkilöbrändäys tarkoittaa ja miten asiantuntijuutta kannattaa tuoda esiin somessa? Verkostojen voima ja verkostoitumisen taito Webinaari: Somen hyödyntäminen asiantuntijatyössä ma 13.5. klo 9-10.30 Somen hyödyntäminen asiantuntijatyössä Palveluiden luonne ja erot (blogit, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter ym.) Sisällöntuotanto verkossa Lähipäivä: Verkko-opetuksen koulutuspäivä ma 20.5. klo 9.30–16.00 (Frami / Siru & Bitti) Webinaarien opit: minä asiantuntijana verkossa – mikä on seuraava askeleeni? Verkkopedagogiikka ja verkko-opettajuus Verkkokurssin suunnittelu ja erilaisten työkalujen hyödyntäminen – esimerkkejä ja kokeilua Vuorovaikutus ja ohjaus verkkokurssilla Monipuoliset verkkotehtävät ja opetusmateriaalit
 3. 3. Koulutuksen rakenne ja todistukset • Moodle • Kaksi webinaaria • Jos et päässyt reaaliaikaisesti mukaan, katso tallenne ja kirjoita kommentti oppimastasi Moodleen. • Jos et halua todistusta, mutta katsot tallenteen ennen 14.6.2019  Kerro tallenteen katsomisesta Moodleen tai sähköpostitse: matleena.laakso@tuni.fi Tieto tarvitaan, kun TAMK raportoi hankerahoituksen käytöstä OPH:lle! • Lähipäivä • Itsenäistä perehtymistä käsiteltyihin teemoihin ja verkon sovellusten harjoittelua 3 op kokonaisuuden tehtävien dead line on ke 12.6.2019.
 4. 4. Ohjelma klo 9.30-16.00 • Aamukahvit ja koulutuksen aloitus • Keskustelua asiantuntijuudesta verkossa webinaarien pohjalta • Verkkopedagogiikka ja verkko-opettajuus • Verkkokurssin suunnittelu ja pedagoginen käsikirjoitus • Erilaisten työkalujen hyödyntäminen – esimerkkejä ja kokeilua ryhmän valinnan mukaan • Vuorovaikutus ja ohjaus verkkokurssilla • Monipuoliset verkkotehtävät ja opetusmateriaalit
 5. 5. Keskustelua asiantuntijuudesta Miten rakennat ja tuot esiin asiantuntijuuttasi verkossa? • Mikä on siihen liittyen seuraava askel, minkä aiot ottaa? • Milloin teet sen? Mikä on sinulle asiantuntijuuden näkökulmasta tärkein somen työkalu? • Miten käytät sitä? • Mikä on seuraava työkalu tai asia, minkä aiot ottaa käyttöön tai opetella? Milloin teet sen?
 6. 6. Pienryhmätyöskentely, kokous tai ohjaustuokio verkossa - mikä muuttuu? Kuvat: ruudunkaappauskuva Skypestä ja 889520, CC0, pixabay.com
 7. 7. Opetus luokassa – osa läsnä ja osa etänä – verkossa Kuva: Taken, CC0, Pixabay.com
 8. 8. Luennosta verkkoluennoksi – mikä muuttuu? Kuvat: nikolayhg (vas) ja Ronaldo (oik), pixabay.com, CC0
 9. 9. TPACK-malli tukee opetusta, jossa pyritään yhdistämään sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 10. 10. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppijoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 11. 11. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 12. 12. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 13. 13. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 14. 14. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 15. 15. Tavoitteet ja reunaehdot • Sisällöt ja tavoitteet • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Aikataulut • Rakenne ja järjestämisen muodot, mm. viikoittain vai teemoittain? • Opettajat/kouluttajat ja mahdolliset muut asiantuntijat • Ohjaus, palaute ja arviointi Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
 16. 16. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Voidaan yhdistää myös useampaa mallia.
 17. 17. Tutkivan oppimisen periaatteita • Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen • Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta • Ennakkokäsitysten esiin nostaminen • Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin • Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus Kuva: FelixMittermeier CC0, pixabay.com
 18. 18. Käänteinen oppiminen Flipped classroom/learning • Oppijat tutustuvat käsiteltävään aiheeseen itsenäisesti itselleen parhaita menetelmiä hyödyntäen (video, kirja,..). • Yhteinen aika opistolla tai verkkotapaamisessa käytetään aktiiviseen ajatteluun usein projektimaisesti työskennellen ja opittua soveltaen. Kuva: AJC1 CC BY-SA, Wikimedia Commons
 19. 19. Verkkokurssin suunnittelu Tee pedagoginen käsikirjoitus eli suunnittele kurssi ja sen rakenne ENNEN kuin luot kurssin sähköiseen ympäristöön. Näin säästät aikaa ja vaivaa sekä saat luotua paremman kurssin! Kuva: congerdesign CC0, pixabay.com
 20. 20. Pedagoginen käsikirjoitus • Pedagoginen käsikirjoitus kertoo, mitä kurssilla tapahtuu ja auttaa suunnittelemaan ja näkemään rakenteen kokonaisuutena. • Käsikirjoitusta tehtäessä suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. Kyse on oppimisprosessin ja –tehtävien vaiheistamisesta pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 21. 21. Pedagoginen käsikirjoitus visuaalisena mallina • Kartta • Aikajana Kuvat: Mari Virtanen: www.youtube.com/watch?time_continue =339&v=H8v-69IqDfg CC BY ja Kati Vähäkuopus Sanna Ruhalahden diasarjassa: www.oppiminenonline.com/wp- content/uploads/2014 /09/Oppiminen-Online-Pedagogiset- mallit.pdf (CC BY-SA) • Mindmap Ks. dia 11: http://bit.ly/2ya7jNG • Padlet Kuvassa alla kopio eAMKin pohjasta (kopioi Padlet ja sen muotoilu+viestit): padlet.com/matlaakso/digipedapolku
 22. 22. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua • Etenevätkö oppijat kurssilla omaa vai yhteistä tahtia? • Kurssin rakenne: edetäänkö teema vai viikko kerrallaan? • Opitaanko yksin, pienryhmissä, suurryhmässä vai näitä kaikkia? • Onko kurssilla tiettyyn aikaan tai paikkaan sidottua työskentelyä (webinaari, chat, ryhmätyöt, käytännön harjoittelua,..)? • Millaisia oppimistehtäviä - monta pientä vs. yksi iso? • Miten ja milloin oppijat saavat palautetta ja ohjausta? Yksilöinä vai ryhmänä? Opettajalta, vertaisilta vai automatisoidusti? • Miten opettajana keräät palautetta ja herutat ohjaustarvetta? • Pitäydytäänkö yhden sähköisen ympäristön työkaluissa vai hyödynnetäänkö muitakin?
 23. 23. Hyödynnä käsikirjoitusta tehdessäsi kysymyslistoja Listojen avulla tarkistat, että olet huomioinut suunnittelussa kaiken tarvittavan. Nämä sopivat myös valmiin verkkokurssin tarkastamiseen. • Mari Virtanen, Pedagoginen käsikirjoitus: https://blogit.metropolia.fi/tarinoitadigiaskelista/2017/09/25/pedagoginen-kasikirjoitus/ • Jenni Meriläinen, LAMK, Pedagoginen käsikirjoittaminen: https://wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=44634609 • Johanna Keskitalo, Näin luot laadukkaan verkkokurssin: https://tomashanke.net/2015/12/07/nain-luot-laadukkaan-verkkokurssin/ • Linda Saukko-Rauta: Verkkopedagogiikka https://oppimateriaalit.jamk.fi/verkkopeda/ • Merja Drake, Teija Lehto & Sanna Sintonen. Verkkokurssit ketterästi AgileAMK-mallilla. TAMK, Uutta avointa energiaa-hanke. 2018. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-verkkokurssit-ketterasti-agileamk-mallilla • Ja seuraavissa dioissa lisää…
 24. 24. TAMKin digimentoreiden verkkokurssin arviointityökalu digimentorit.tamk.fi/2016/03/04/verkkokurssien-arviointityokalu (2016, CC BY-SA)
 25. 25. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. Kysy itseltäsi: • Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? • Voiko ulkoasua selkeyttää jotenkin? • Pitäisikö jotain karsia? • Onko materiaalit loogisesti järjestetty? • Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti? • Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? • Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki? • Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla?
 26. 26. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja. Kysy itseltäsi: • Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? • Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)? • Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä.
 27. 27. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan/ kouluttajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kysy itseltäsi: • Miten ohjaan opiskelijoita? • Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? • Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat? Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita? • Saako opiskelija tarpeeksi palautetta kurssilla? • Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi (opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi…)? • Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? • Sovelletaanko saatua palautetta kurssilla (ts. kytkeytyykö se luontevasti toimintaa ohjaavaksi osaksi)?
 28. 28. eAMK: Verkkototeutusten arviointityökalu www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/ Arviointityökalu tarkastelee seuraavia kohtia ensin suunnittelun ja tuotannon aikana ja sitten toteutuksen aikana: • Kohderyhmä ja käyttäjät • Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut • Tehtävät • Sisältö ja aineistot • Työvälineet • Vuorovaikutus • Ohjaus ja palaute • Arviointi • Kehittäminen • Käytettävyys ja ulkoasu • Tukipalvelut Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu osana eAMK-hanketyötä syksyllä 2017. Kriteeristön kokoajina toimivat Mari Varonen ja Tuula Hohenthal. Työhön osallistui eAMK-hankkeen laatukriteerityöryhmän jäseniä sekä kommentoijia AMK-kentältä ja sidosryhmistä.
 29. 29. eAMK: Verkkototeutusten arviointityökalu Jos vasta suunnittelet verkkokurssia, käytä pdf-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/valmennusohj elma_syksy2018 Jos arvioit jo tekemääsi verkko- kurssia, käytä web-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake
 30. 30. Verkkokurssi ei ole koskaan valmis – vai onko? Gilly Simon: Carpe Diem Learning Design: Preparation & Workshop (CC BY-NC-ND) www.gillysalmon.com/uploads/1/6/0/5/16055858/carpe_diem_planning_process_workbook_v17-january_2015.pdf • Mitä TÄYTYY olla mukana ja huomioida jo ensimmäisessä toteutuksessa? • Mitä PITÄISI olla... (tärkeitä, mutta vähän joustonvaraa) • Mitä SAISI olla… (jos aikaa, resurssia,.. yritä lisätä pari tällaista) • Mitä VOISI olla… (onnistuminen ei riipu näistä, näitä tekijöitä voi siirtää myöhemmäksi tai korvasta jotenkin) Täydennä yhteistä pohjaa tai kopioi se omaksi (kopioi myös muotoilu ja viestit, poista sitten mahdolliset turhat viestit): padlet.com/matlaakso/VerkkokurssinTPSV
 31. 31. Miten digiopettajia kasvaa? www.opetin.fi/blogi/miten-digiopettajia-kasvaa
 32. 32. bloochat.com • Kun menet chatin etusivulle ja se arpoo sinulle chat-huoneen osoitteen, jonka voit halutessasi vaihtaa ja suojata salasanalla. Kerro nimesi/nimimerkkisi ja jaa chatin linkki niille, joiden haluat osallistuvan. Viestit näkyvät 24 h ajan. • Lisää chat-työkaluja: www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html
 33. 33. Mitä sovelluksia kokeillaan? https://app.innoduel.com/#/arena?pid=3561&sid=3525bd214ee8
 34. 34. www.innoduel.com/fi Innoduelin avulla voit kartoittaa ja kerätä nopeasti vastauksia, toiveita ja ideoita suureltakin joukolta samanaikaisesti. • Ilmainen päiväkodeille, peruskouluille, 2. asteen oppilaitoksille sekä voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille. • Jokainen osallistuu tasavertaisesti. • Vastaaja pääsee vertailemaan jo annettuja vastauksia sekä lisäämään omia vastauksia muiden arvioitavaksi. • Vastaaminen tehdään anonyymisti.
 35. 35. Äänestyksessä kärkeen ja kokeiluun valittiin seuraavat sovellukset 1. Adobe Spark Page (digijulkaisut) 2. Nopeat helpot animaatiot (animaatiot: Dvolver, TextingStory ja Voki) 3. Viisi linkkivinkkiä opelle (ks. tämän diasarjan viimeiset diat) 4. Thinglink 5. Padlet (ei kokeiltu, mutta diat ja kokeilulinkki löytyy blogista) 6. Adobe Spark video (videot ja kuvatarinat) Näistä kaikista, kuten melkein kaikista muistakin vaihtoehdoista löydät päivittyvät ohjediat Matleenan blogin koulutusdiojen sivulta (sulkeissa diasarjan nimi, jos se ei muuten selkeästi käy ilmi): www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 36. 36. Verkkokurssien yleisiä haasteita • Suuret keskeyttäjämäärät • Osalla haastava opiskelutilanne • Pidetään usein työläinä • Suorittaneille usein hyvät arvosanat • Opiskeluaika hajoaa pieniksi palasiksi • Edellytetään motivaatiota ja itseohjautuvuutta • Osa vain kurkkimassa sisältöjä (MOOC)
 37. 37. Älä hukuta oppijoita informaatioon • Montako linkkiä on tarpeeksi? Paljonko materiaalia tarvitaan? • Haluatko myös opiskelijoiden hakevan tietoa? • Tusina pikkutehtävää vai muutama laajempi tehtävä? • Voisiko yksittäisistä oppimistehtävistä punoa laajemman kokonaisuuden? Tai pilkkoa yhden laajan tehtävän osiin? • Jaa pitkä sisältö pienempiin palasiin. Kuva: geralt CC0, pixabay.com (modified by Matleena Laakso)
 38. 38. Avoimen yliopiston FB-päivitys 1.4.
 39. 39. Mitä digitaalisuus vaatii opiskelijalta? • Missä ja milloin vain – vai just nyt? • Digitaalinen lukutaito • Tekniset taidot • Asenteet
 40. 40. Verkko-opetuksen malli Gilly Salmonin alkuperäinen kuva (CC BY-NC-ND): www.gillysalmon.com/five-stage-model.html Alla oleva muokattu Salmonin sivuston ja Suominen & Nurmela (2011) –kirjan pohjalta. Pääsy kurssille ja motivaatio Pääsy ympäristöön Tervetuloa Motivaatio Sosiaalistuminen Tutustuminen: minä ja muut Tiedon vaihtaminen Tiedon jakaminen ja löytäminen Suunnittele sisällöt ja materiaalit muistaen tavoitteet ja ryhmän yhteistyö Tiedon rakentaminen Työskentelystä yhteisöllisempää Oppijoista tiedon tuottajia ja sisällön tuottajia Arviointi ja kehittyminen Oppimisen omistajuus kasvanut Reflektio Yhteydet muualle
 41. 41. Asteikkokysymykset ohjauksessa Minä verkko-opettajana ja -ohjaajana • Miten arvioisit omaa osaamistasi asteikolla 1-10?
 42. 42. Asteikkokysymykset ohjauksessa Minä verkko-opettajana ja -ohjaajana • Miten arvioisit omaa osaamistasi asteikolla 1-10? • Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 43. 43. 2. 4. 16. 18. 20. 24.
 44. 44. Sopivasti palautetta ja ohjausta Juha Leino: julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf ”Runsas palaute on yksi niistä syistä, miksi oppijat pitivät sosiaalisen median välineistä. Antamalla sitä – itse korostaisin, että erityisesti asiantuntijanäkökulmasta eikä pelkästään ”hyvä huomio” -tasolla – oppijat kokevat, että heidän työtään arvostetaan ja sillä on merkitystä.” ”Toisaalta opettajan on varottava liiallista aktiivisuutta, joka tukahduttaa oppijoiden aktiivisuutta ja vie prosessin takaisin siihen, että opettaja julistaa totuudet ja oppijat omaksuvat totutun passiivisen roolinsa... Kysymys on pitkälle siitä, että oppijat kokevat opettajan olevan läsnä ja välittävän...” Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 45. 45. Vuorovaikutus verkossa Tavoitteena dialogisuus, oman ajattelun selittäminen, kysyminen, lyhyet viestit, edellisten viestien kommentointi, tiedon välittäminen, arviointi ja uuden luominen jne. • Synkronisesti – asynkronisesti (saman-/eriaikaisesti) • Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa, esim. nimi/nimimerkki • Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa • Vuorovaikutus oppijaryhmän ulkopuolelle: teemapäivät, asiantuntijavierailut tai -kommentit,.. • Hyödynnä rooleja, väittelyitä, pulmatehtäviä,.. • Kirjoittaen (sanellen) ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia rakentaen (ajatuskartta, digitarina, diaesitys, sarjakuva),.. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0 Vuorovaikutus on koettava sellaiseksi, että se vie eteenpäin omaa oppimista tai tehtävien tekemistä.
 46. 46. Verkko-ohjauksen hunajakenno Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2016/01/22/ohjausta-verkossa-esitys (CC BY)
 47. 47. Aktivoi osallistujia selkeillä keinoilla 1/2 Pirjo Friedrich ym. toteuttivat 2011 tapaustutkimuksen verkko-osallistumisen aktivoinnista. (Ks. lyhyt esittely: www.slideshare.net/priio/cmad-owela-facilitation) Verkko-osallistumista tukevat em. tutkimuksen taustateorian mukaan: • hyvin muotoillut kysymykset • selkeät ohjeet • selkeät deadlinet • ongelmalähtöinen ja kiinnostusta herättävä tehtävänasetanta • rento ilmapiiri • konkreettiset taustamateriaalit • siirtyminen helpoista tehtävistä haastavampiin.
 48. 48. Aktivoi osallistujia selkeillä keinoilla 2/2 Friedrich tiivistää tutkimustuloksista neuvot: • Osallistumisella on rytmi – Hyödynnä alkuinnostus: laita tärkeimmät keskustelunaiheet alkuun – Hyödynnä totuttu viikkorytmi: julkaise uudet tehtävät aina samana viikonpäivänä • Sähköpostimuistutukset uusista tehtävistä aktivoivat osallistujia – Persoonallisesti muotoillut viestit oikeilta ihmisiltä automaatin sijaan. • Palkkiot ja deadlinet aktivoivat vain osaa ihmisistä, mutta voivat olla heille sitäkin tehokkaampia.
 49. 49. Hyvät oppimistehtävät Hanne Koli: aoe.fi/#/demo/materiaali/5/oppimistehtavien-suunnittelu CC BY • Herättävät kiinnostuksen aiheeseen • Aktivoivat ja motivoivat oppijaa • Tuovat esille oppijan aikaisempia käsityksiä • Ongelmanratkaisupohjaisia • Ohjaavat tiedonrakentelua • Ohjaavat uuden taidon kehittymistä • Ohjaavat työskentelytapojen kehittämistä • Kommunikatiivisia esim. dialogi, väittely, paneeli, keskustelu verkossa • Tukevat ryhmätaitojen kehittymistä • Reflektiivisiä
 50. 50. Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan Hanne Koli: aoe.fi/#/demo/materiaali/5/oppimistehtavien-suunnittelu CC BY • ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä. • …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? • …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? • …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?” Parhaimmillaan oppimistehtävät ovat monivaiheisia eli pienistä tehtävistä tai osaprosesseista koostuvia kokonaisuuksia.
 51. 51. Oppimista edistävän toiminnan suunnittelu verbien avulla Hanne Koli: aoe.fi/#/demo/materiaali/5/oppimistehtavien-suunnittelu CC BY ”HAVAITSEMISEEN liittyviä verbejä ovat mm. lue, katsele, kuuntele, aisti, kosketa, maista, haista, tarkastele, silmäile TULKITSEMISEEN liittyviä verbejä ovat mm. vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele, kerro, kirjoita, piirrä, kuvaile, kiteytä, nimeä, paikanna, valitse TIEDONPROSESSOINTIIN, TOIMINTAAN, VUOROVAIKUTUKSEEN liittyviä verbejä ovat mm. seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, laske, ratkaise, aseta, ideoi, yhdistele, luokittele, erottele, päättele, tee päätöksiä, reflektoi, selitä, selosta, etsi, luo, perehdy, palauta mieleen, esitä kysymyksiä, organisoi, suunnittele, piirrä, kuvaa, dokumentoi, rakenna, käytä, jaa, kerro, ohjaa, neuvo, laadi, esitä, keskustele”
 52. 52. Kyytiä copy-paste –opiskelulle Anne Rongas: www.slideshare.net/arongas/kyyti-copypaste-opiskelulle (CC BY-SA) 1. Tutustu alaotsikon lähteeseen yksin tai pareittain ja ideoi omaan opetukseesi uudenlainen oppimistehtävä. Kuva: Simon CC0, pixabay.com
 53. 53. Kyytiä copy-paste –opiskelulle Anne Rongas: www.slideshare.net/arongas/kyyti-copypaste-opiskelulle (CC BY-SA) 1. Tutustu alaotsikon lähteeseen yksin tai pareittain ja ideoi omaan opetukseesi uudenlainen oppimistehtävä. 2. Siirry numerosi mukaiseen ryhmään ja esittele oppimistehtävä parillesi/ryhmällesi. Kuva: Simon CC0, pixabay.com
 54. 54. Pidä erilaisia webinaareja Luento tai tietoisku • Osallistujat kuulijoina vai aktiivisina osallistujina? • Vaihtelevuutta työskentelytapoihin • Hyödynnä vierailijoita • Tarvittaessa aikaa itsenäiseen asian työstämiseen ja harjoitteluun • Keskustelu ja kysymykset webinaarissa ja/tai sen jälkeen Ohjaustapaamiset ennen/jälkeen yhteisen webinaarin Hyödynnä verkon muita työkaluja • Esim. sanapilvet, Padlet, Quizizz,.. Ryhmätyöskentely Päivi Timonen: Toimiva webinaari (2018): verkossa.humak.fi/toimiva-webinaari-julkaisu-2018
 55. 55. Hyödynnä verkkokursseilla monimediaisuutta • Tervetulotoivotus videona • Kurssin esittely Adobe Spark Pagesilla. Ks. Pia Turunen: spark.adobe.com/page/OzB4I • Ennakkotehtävänä interaktiivinen video • Nosta keskeinen sisältö esiin oheisen kuvan tavoin (Notegraphy) tai laita oppijat töihin. • Hyödynnä ryhmän keskinäisiä ääniviestejä (esim. Padlet tai Flipgrid). • Tiivistä asiat animaatioihin tai tee niitä johdannoksi. Kuva on tehty Notegraphylla: Matleena Laakso, CC BY
 56. 56. Hyödynnä visuaalisuutta • Nosta keskeinen sisältö esiin infograafina tai teetä niitä oppijoilla (Canva,..). • Tee ohjeita ruudunkaappausvideoina tai ThingLinkillä - tai laita oppijat töihin. • Luo virtuaaliretkiä (Thinglink, Tour Creator,..) tai laita oppijat töihin. https://www.matleenalaakso.fi/2019/04/thinglink-uudistui.html
 57. 57. Matleena Laakson Canvalla tekemiä infograafeja, CC BY
 58. 58. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita (CC0) kuvia ja videopätkiä. • Kun etsit kuvia, sovellus näyttää usein alkuun sponsoroituja Shutterstockin maksullisia kuvia, niiden alla ovat vapaasti kätyettävät kuvat
 59. 59. Visailu piristää oppimista Minttu Merivirran artikkeli teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn (2018): issuu.com/lapinamk/docs/c_2_2018_arkko-saukkonen_saloniemi 1. Oppijat tekevät ryhmissä infograafeja opiskeltavan aihealueen eri teemoista. • https://www.canva.com • https://piktochart.com • https://spark.adobe.com (Post) 2. Ryhmät tekivät infograafeistaan sähköisen kyselyn • https://quizizz.com • https://kahoot.com • https://quizlet.com 3. Ryhmät esittelivät koko luokalle ensin infograafinsa ja sitten teettivät kyselyn • Yhteisöllinen työskentely • Digiosaaminen • Tiedon visualisointi • Vertaisoppiminen • Keskeisen sisällön löytäminen • Pelillisyys • Opitun arviointi
 60. 60. Tallentamista vai kuvaamista? yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_ uutisluokan_opetusvideot/9347161 Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella. Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun -hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
 61. 61. www.freetech4teachers.com • Richard Byrnen palkittu blogi • Lyhyitä englanninkielisiä vinkkejä ja ohjeita verkon maksuttomista palveluista
 62. 62. Avointen oppimateriaalien edistämisen sivut: aoe.fi • Valtakunnallinen, kaikille koulutusasteille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä. • Sivusto julkaistaan loppuvuodesta, mutta siellä on jo maistiaisia.
 63. 63. Opi toisilta ja jaa osaamistasi! Opehommat: opehommat.purot.net • Yli 200 opetusalan Facebook-ryhmää/sivua, opetusalan blogien listaus ym. Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi • Koulutusdiat, sähköiset kokeet, webinaarit,.. • Ohjeita mm. tänään kokeiltaviin sovelluksiin
 64. 64. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×