Scholae Futurum: Kick-Off

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer at Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Scholae Futurum:
Kick-Off
Turun yliopisto
Webinaari 16.11.16
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
Scholae Futurum
• Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt
ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa –hanke
• OPH:n rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulusta
• Toteuttajana Turun yliopiston Brahea-keskus 2016-2017
• 2 op -koulutuksista osa täysin verkossa, osaan kuuluu yksi
lähipäivä Turussa
• Hankesivut ja ilmoittautumiset: scholaefuturum.utu.fi
• Hankkeen julkinen sähköinen oppimisympäristö:
scholaefuturum.blogspot.fi
• Facebook: www.facebook.com/scholaefuturum
Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014
”Simple tools,
rich pedagogical practices.”
Rochelle
Koulutuksen tähtimalli
Vertaisoppimista ja jakamista
”Kaikki opettajat varmasti tietävät,
miten kortilla aika työpäivän
aikana on...
Joten kun lähdin blogeja
lukemaan, oli ensimmäinen ajatus
se, että en ole koskaan tajunnut,
miten paljon tvt:n käyttöön
opetuksessa liittyvää materiaalia
ja pohdintaa verkossa on!
Linkki vei toiseen, ja jo vartissa
olin löytänyt monta ihan uutta
juttuja. Huippua!”
Pirkanmaalainen luokanopettajaKuva: pixabay.com, CC0
www.zeemaps.com
• Karttasovellus, jonne yksilö tai ryhmä voi merkitä omat paikat.
• Ilmaisversiolla voi luoda viisi karttaa.
• Kootaan hankkeen osallistujien asuinpaikat kartalle:
scholaefuturum.blogspot.fi/2016/10/scholae-futurum-osallistujat-kartalla.html
Zoobe-animaatiot (iOS, Android)
scholaefuturum.blogspot.fi/2016/11/esittaydy-facebookissa.html
Sähköisten yo-kirjoitusten tavoitteita
Lukio-opetuksen
pedagogiikan uudistaminen
Nuorten osaamistarpeisiin
vastaaminen
(jatko-opinnot & työelämä)
Tuottaa jatkossakin vertailukelpoista
aineistoa osaamisesta
Tulevaisuuden lukio
answergarden.ch/386325
• Kirjoita jokainen vastauksesi
omana viestinään.
• Päivittämällä selaimen tai
klikkaamalla REFRESH, saat
näkymään kaikki vastaukset.
• Jos haluamasi vastaus on
annettu aiemmin, klikkaa sitä ja
lähetä (Submit).
Kokeile!
Vastata voi
webinaarin
jälkeenkin.
Tulevaisuuden lukio
Kuvassa webinaarin tuotos
New Media Consortium
• Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon
konsortio, tavoitteena uuden opetusteknologian
tutkiminen ja hyödyntäminen
• Horizon-reports: www.nmc.org/publication-type/horizon-
report
– Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot
– Myös alueellisia raportteja: 2015 NMC Technology Outlook >
Scandinavian Schools
– Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä:
Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto
• Twitter: @nmcorg
• Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium
• YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
Opetusteknologian trendit
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Koodaus osana lukutaitoa
• Oppijat sisällön luojina
• Yhteisöllisten lähestymis-
tapojen lisääntyminen
• Syvällisemmän oppimisen
lähestymistavat
• Oppimistilojen
uudistaminen
• Koulujen toiminnan
uudelleenajattelu
5 v.-
3-5 vuotta
1-2 v.
Opetusteknologian haasteet
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Autenttinen oppiminen
• Opettajan roolin uudelleen
ajattelu
• Digitaalinen
epätasa-arvo
• Opetusinnovaatioiden
skaalaus
• Erot akateemisessa
suoriutumisessa
• Oppimisen
henkilökohtaistaminen
Ratkaistavissa
olevat
Vaikeat
Vaikea määritellä,
saati ratkaista
Opetusteknologioiden kehittyminen
NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition
cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf
• Teknologiatyöpajat
• Verkko-oppiminen
• Robotiikka
• Virtuaalitodellisuus
• Keinoäly
• Puettava teknologia
1-2 vuotta
2-3 vuotta
4-5 vuotta
Robotit työkaluista työkavereiksi?
www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html
www.aamulehti.fi/kotimaa/suomalaisyritys-yllatti-nimitti-alicia-robotin-johtoryhmansa-jaseneksi
Ihmiset on saatava oppimaan, miten toimitaan oppivan
koneen kanssa. Yksi tulevaisuuden työelämätaito on
keinoälyn johtaminen, sillä voittajia ovat ne, jotka
hyödyntävät teknologian parhaiten.
- Päivi Lipponen, ITK2016
Keinoäly on jo täällä
Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa
•Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä. 
•Kone oppii jatkuvan palautteen tukemana.
 Kouluissa opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä asennetta ja
oppimaan oppimista.
Poimintoja ITK-esityksistä 2016:
www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html
•Yritysten chat-palvelussa jo käytössä koneita. Huomaatko sitä?
•Mobiililaitteet osaavat jo nyt kirjoittaa tekstiä sanelusta ja lukea meille kirjoja tai
vaikka kääntää tekstiä valokuvista.
•”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat
sellaiset taidot, joihin koneet ja robotit eivät
kykene – eli mm. luovuus, vuoro-
vaikutus ja verkostoituminen". (Sitra)
Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
”Koulutus ei reagoi työn muutokseen”
Matti Tedre ja Peter J. Denning:
www.hs.fi/paakirjoitukset/a1477632927018?jako=15d99fd5699608893c1ee2afa20c2ab8
”Tietotekniikassa korostuvat koodaustaitojen sijaan yhteisöjen,
kielen, mentoroinnin, innovoinnin, kulttuurin, arvojen,
lisäarvon ja yhteiskunnallisten muutosten taju ja taidot.
Piilaaksossa juuri tällaisia taitoja hallitsevat designtyöläiset ovat
tietotyön automatisoinnin ja uusien palvelujen takana.”
”Tietotyön automatisoituessa on tärkeää ymmärtää informaatiota
itseään. Opetukseen pitäisi lisätä ongelmien analysoinnin ja
jäsentämisen työkaluja, joilla ongelmien ratkaisut voidaan
esittää tietokoneella käsiteltävässä muodossa.”
”Designtyön keskeisiin valmiuksiin kuuluvat yhteisöjen ja niiden
taustojen ymmärtäminen, sosiaalisten verkostojen ja
vuorovaikutuksen taju sekä ihmisten tapojen ja käyttäytymisen
ymmärtäminen. Nämä valmiudet auttavat ymmärtämään ihmisten
ja yhteisöjen tarpeita ja välttämään liiallista teknologiauskoa.”
Nuorten suosituimmat some-palvelut
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
1. WhatsApp 88 % - ajallisesti käytetyin
2. YouTube 85 % - vain 7 % tuottaa sisältöä
3. Facebook 81 % - yli 22 v. suosituin palvelu
4. Instagram 72 %
5. Spotify 66 %
6. Snapchat 60 % - suurin nousija, suosituin nuorimmilla
7. Facebook Messenger 56 %
8. Skype 35 %
9. Twitter 25 %
10. Steam 19 %
Nuoret somessa
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
Somea käytetään etenkin keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon tuttujen
kanssa. Siitä on tullut tapa ja somea käytetään, koska muutkin käyttävät.
Some vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, tuo iloa ja onnistumisen
tunteita sekä apua ongelmiin.
 
•Käytössä keskimäärin 10 palvelua.
•Sisältöjä ensisijassa luetaan/katsotaan ja niistä tykätään.
•Keskustelu siirtynyt julkisista pienempiin ryhmiin.
•Pelejä somessa pelaa noin kolmannes.
•Noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin somen avulla.
•Useimmille some täydentää ja rikastaa reaalielämän viestintää.
•Reilu 15 % on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista somessa.
•19,5-v. keskivertonuori käyttää nettiä 21-30 h/vk, josta somea 15 h. 
Harkinta sosiaalisessa mediassa
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
Monet nuorten kanssa toimivat ovat huolissaan, tietävätkö nuoret
minkälainen sisältö on todenmukaista ja jakamisen arvoista. Siksi
kyselyssä selvitettiin, mitä lähteitä nuoret pitävät luotettavina.
•Reilut 80 % pitää Yle.fi:tä luotettavana. Seuraavana ovat maakuntien ja eri
alueiden paikallislehdet – tai niiden verkkosisällöt.
•Wikipediaa pitää luotettavana 43 %.
•Vahva luottamus myös ulkomaalaisiin uutistoimistoihin, kuten The Guardian,
BBC, Reuters, CNN, The New York Times.
71 % haluaisi somen opetusta oppilaitoksiin ja kotiin:
•Etenkin netiketistä
•Toivottiin käyttökoulutusta, tietoa netin vaaroista ja tehokkaasta käytöstä ja
siitä, mitä netissä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa
jakaa.
•Pidettiin tärkeänä, että kaikki ymmärtävät, että kerran nettiin lisätyt materiaalit
myös pysyvät siellä. Tämän ymmärsi 76 % vastaajista.
Mikä muuttunut viime vuosina?
Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä
on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016
• 13-17 v: somen käyttö aamuisin klo 6-9 kasvanut huomattavasti.
• Älypuhelin ilmeisesti pysyvästi tietokoneen ohi somen käytössä.
• Somen käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on pysynyt ennallaan.
• WhatsApp, Snapchat ja Instagram ovat nousseet nopeasti
suosituimpien palveluiden kärkeen. Facebook yhä kärjen
tuntumassa.
• Pikaviestimet ovat yleisesti kasvattaneet suosiota.
• Into omaan tekstipohjaiseen sisällöntuotantoon vähentynyt. 
• Valokuvauksen suosio on noussut.
Sähköinen arviointi
opetuksessa (2 op)
• 30.11.2016 – 9.2.2017
• Koulutuksessa perehdytään sosiaalisen median työkaluihin,
joilla voi helposti tehdä erilaisia sähköisiä kyselyitä, kokeita
ja harjoituksia. Samalla tutustutaan digiajan välineisiin ja
työtapoihin, joiden avulla voidaan edistää itse- ja
vertaisarviointia osana oppimisprosessia.
• Viisi webinaaria ja verkkotyöskentelyä
– Luentoja ja keskustelua
– Yhteisöllistä työskentelyä
– Aikaa omille kysymyksille
– Opittuja sovelluksia ja työtapoja kokeillaan omien opiskelijoiden kanssa
Tunnetko Kahootin kaikki uudet ominaisuudet: ryhmäpelit,
mielipidekyselyt, kummitusmoodin, sokean Kahootin ja
bonuspisteet useista perättäisistä oikeista vastauksista?
Tunnetko Kahootin kaikki uudet ominaisuudet: ryhmäpelit,
mielipidekyselyt, kummitusmoodin, sokean Kahootin ja
bonuspisteet useista perättäisistä oikeista vastauksista?
Opettajat ja oppijat materiaalin
tuottajina ja jakajina (2 op)
• Alkaa 11.1.2017
• Lähipäivä Turussa, kaksi webinaaria ja etätehtäviä
• Sisältöjä
– Sovellukset, joiden avulla opettajat voivat tehdä
koulutusmateriaaleja ja opiskelijat kuvata erilaisia ilmiöitä,
oppimisprosessiaan tai osoittaa osaamistaan
– Avoimen jakamisen kulttuuri ja Creative Commons –lisenssit
– Työstettävät materiaalit voivat olla esim. erilaisia videoita,
animaatioita, digitarinoita, sähköisiä julkaisuja, interaktiivisia
kuvia tai videoita,..
CC0-kuvia ja videoita: pixabay.comCC0-kuvia ja videoita: pixabay.com
Mobiililaitteiden hyödyntä-
minen opetuksessa (2 op)
• Alkaa 8.3.2017
• Lähipäivä Turussa, kaksi webinaaria ja etätehtäviä
• Moduulissa perehdytään mobiililaitteiden hyödyntämiseen
osana oppimisprosessia. Pääpaino on opiskelijoiden
aktivoinnissa vuorovaikutukseen ja itse tuottamiseen.
Koulutukseen kuuluu yksi lähipäivä ja kaksi webinaaria,
joihin kuuluu sekä ennakko- että jälkitehtäviä. Lisäksi
koulutukseen kuuluu ohjattua verkkotyöskentelyä.
Miten hyödynnät QR-koodeja?
Tee QR-koodi: www.qr-koodit.fi/generaattori
Miten hyödynnät QR-koodeja?
Tee QR-koodi: www.qr-koodit.fi/generaattori
Sosiaalisen median alustat,
työkalut ja sovellukset (2 op)
• Alkaa 21.3.2017, kuusi webinaaria ja etätehtäviä
• Some toimintakulttuurina
• Somen monipuoliseet työkalut oppimisen edistämiseen
• Some opettajien ammattitaidon ylläpitämisessä ja
ammatillisessa verkostoitumisessa.
Opetusalan blogeja ja Facebook-ryhmiä:
opeverkostot.wikispaces.com
Opetusalan blogeja ja Facebook-ryhmiä:
opeverkostot.wikispaces.com
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän
diasarjan osalta: Matleena Laakso tai muut dioissa mainitut koulutuksen
osallistujat www.slideshare.net/MatleenaLaakso/scholae-futurum-kickoff.
Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijöiltä:
www.matleenalaakso.fi tai muut mainitut
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 of 26

Recommended

Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 by
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Matleena Laakso
456 views44 slides
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukena by
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukenaDigivälineet oppimisen ja opettamisen tukena
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukena Matleena Laakso
3.3K views35 slides
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 by
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16
Opetusteknologian lähivuodet ja suositut palvelut 19.11.16 Matleena Laakso
4.3K views33 slides
Opetuksen uusia tuulia, TTY by
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTYMatleena Laakso
4.6K views64 slides
Sosiaalisen median välineet 29.10.15 by
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Sosiaalisen median välineet 29.10.15
Sosiaalisen median välineet 29.10.15Matleena Laakso
5K views65 slides
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta by
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaDigitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjausta
Digitaaliset välineet osana ammatillisen oppimisen ohjaustaMatleena Laakso
723 views61 slides

More Related Content

What's hot

Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15 by
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Matleena Laakso
9.4K views82 slides
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 by
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Matleena Laakso
349 views59 slides
Pedagoginen piristysruiske 130217 by
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Matleena Laakso
481 views47 slides
Verkkoluennon pitäminen by
Verkkoluennon pitäminenVerkkoluennon pitäminen
Verkkoluennon pitäminenMatleena Laakso
783 views41 slides
BETT-messut 2014 by
BETT-messut 2014BETT-messut 2014
BETT-messut 2014Matleena Laakso
1.9K views42 slides
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 by
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Matleena Laakso
614 views23 slides

What's hot(20)

Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15 by Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15
Tvt terveystiedon opetuksessa 13.11.15
Matleena Laakso9.4K views
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 views
Pedagoginen piristysruiske 130217 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 views
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 by Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Matleena Laakso614 views
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14 by Matleena Laakso
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14
Somen mahdollisuudet ohjaamisessa 29.4.14
Matleena Laakso2.3K views
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt by Matleena Laakso
Näyttö opintojaksosta VerkkoympäristötNäyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Näyttö opintojaksosta Verkkoympäristöt
Matleena Laakso3.4K views
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 by Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K views
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17 by Matleena Laakso
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Digiosalliseksi-hankkeen esittely 16.02.17
Matleena Laakso385 views
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun by Matleena Laakso
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluunKouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Kouluvierailu Flitch Green Academy -alakouluun
Matleena Laakso3.4K views
Opetuksen digitrendit ja kielten oppimisen työkalut by Matleena Laakso
Opetuksen digitrendit ja kielten oppimisen työkalutOpetuksen digitrendit ja kielten oppimisen työkalut
Opetuksen digitrendit ja kielten oppimisen työkalut
Matleena Laakso4.9K views
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16Pedagoginen piristysruiske 6.9.16
Pedagoginen piristysruiske 6.9.16
Matleena Laakso613 views
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 by Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 views
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ... by Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...
Opetusteknologian trendit, haasteet ja teknologiat korkea asteen opetuksessa ...
Matleena Laakso3.3K views
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön by Matleena Laakso
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöönOma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Oma läppäri ja digi aktiiviseen käyttöön
Matleena Laakso630 views

Viewers also liked

Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa by
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaMatleena Laakso
2.6K views17 slides
Digiforumin työpajaa 2.11.16 by
Digiforumin työpajaa 2.11.16Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16Matleena Laakso
3.8K views72 slides
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16 by
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16Matleena Laakso
4.2K views26 slides
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa by
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaMatleena Laakso
4.5K views30 slides
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta by
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K views40 slides
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä by
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssäAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssäMatleena Laakso
3.5K views34 slides

Viewers also liked(6)

Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa by Matleena Laakso
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Matleena Laakso2.6K views
Digiforumin työpajaa 2.11.16 by Matleena Laakso
Digiforumin työpajaa 2.11.16Digiforumin työpajaa 2.11.16
Digiforumin työpajaa 2.11.16
Matleena Laakso3.8K views
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16 by Matleena Laakso
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Tvt kieltenopetuksen näkökulmasta 19.11.16
Matleena Laakso4.2K views
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa by Matleena Laakso
Asiantuntija sosiaalisessa mediassaAsiantuntija sosiaalisessa mediassa
Asiantuntija sosiaalisessa mediassa
Matleena Laakso4.5K views
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta by Matleena Laakso
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Matleena Laakso5.7K views
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä by Matleena Laakso
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssäAmmatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Ammatilliset verkostot ja avoin jakaminen opettajan työssä
Matleena Laakso3.5K views

Similar to Scholae Futurum: Kick-Off

Kohti digiloikkaa by
Kohti digiloikkaa Kohti digiloikkaa
Kohti digiloikkaa Matleena Laakso
243 views48 slides
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op by
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opMatleena Laakso
2.1K views93 slides
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16 by
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16Matleena Laakso
358 views32 slides
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta by
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaHarto Pönkä
3.4K views49 slides
Tvt terveystiedon opetuksessa by
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
584 views76 slides
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos by
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosMatleena Laakso
3.9K views27 slides

Similar to Scholae Futurum: Kick-Off(20)

Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op by Matleena Laakso
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Matleena Laakso2.1K views
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta by Harto Pönkä
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä3.4K views
Tvt terveystiedon opetuksessa by Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa
Matleena Laakso584 views
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos by Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K views
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 by Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K views
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016 by Opinlakeus
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Opinlakeus226 views
Verkon ja oppimisen trendit 2013 by Harto Pönkä
Verkon ja oppimisen trendit 2013Verkon ja oppimisen trendit 2013
Verkon ja oppimisen trendit 2013
Harto Pönkä11.4K views
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K views
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15 by Matleena Laakso
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15
BYOD ja luokan toimintakulttuurin muutos 25.3.15
Matleena Laakso2.7K views
Tvt terveystiedon opetuksessa 22.4.20 by Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa 22.4.20Tvt terveystiedon opetuksessa 22.4.20
Tvt terveystiedon opetuksessa 22.4.20
Matleena Laakso136 views
Nuoret netissa pelaten ja somettaen kauhajoki by Pauliina Mäkelä
Nuoret netissa pelaten ja somettaen kauhajokiNuoret netissa pelaten ja somettaen kauhajoki
Nuoret netissa pelaten ja somettaen kauhajoki
Pauliina Mäkelä598 views
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä by Niko Peltokangas
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Niko Peltokangas544 views
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Pedagoginen piristysruiske 28.01.16
Matleena Laakso597 views
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö by Harto Pönkä
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttöSuomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö
Harto Pönkä3.9K views
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn... by Matleena Laakso
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Sosiaalinen media oppilaitoksen ja sen hankkeiden viestinnässä ja markkinoinn...
Matleena Laakso1K views
Hanke-esittely 2010 by JobiJobi!
Hanke-esittely 2010Hanke-esittely 2010
Hanke-esittely 2010
JobiJobi!311 views
Opetusteknologian trendit 16.2.15 by Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit 16.2.15 Opetusteknologian trendit 16.2.15
Opetusteknologian trendit 16.2.15
Matleena Laakso937 views

More from Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin by
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 views29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 by
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
7 views40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 by
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 views37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 by
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 views68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 by
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 views68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 by
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
21 views34 slides

More from Matleena Laakso(20)

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 by Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso7 views
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 by Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 views
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 by Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso21 views
Innostavaa oppimista yhdessä digisti by Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso29 views
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 by Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso71 views
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 by Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso66 views
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 by Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 views
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 by Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 views
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 by Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 views

Scholae Futurum: Kick-Off

 • 1. Scholae Futurum: Kick-Off Turun yliopisto Webinaari 16.11.16 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 • 2. Scholae Futurum • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa –hanke • OPH:n rahoittamaa opetustoimen täydennyskoulusta • Toteuttajana Turun yliopiston Brahea-keskus 2016-2017 • 2 op -koulutuksista osa täysin verkossa, osaan kuuluu yksi lähipäivä Turussa • Hankesivut ja ilmoittautumiset: scholaefuturum.utu.fi • Hankkeen julkinen sähköinen oppimisympäristö: scholaefuturum.blogspot.fi • Facebook: www.facebook.com/scholaefuturum
 • 3. Kuva: BETT-messujen taideseinä oppimisteknologian tulevaisuudesta, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 • 5. Vertaisoppimista ja jakamista ”Kaikki opettajat varmasti tietävät, miten kortilla aika työpäivän aikana on... Joten kun lähdin blogeja lukemaan, oli ensimmäinen ajatus se, että en ole koskaan tajunnut, miten paljon tvt:n käyttöön opetuksessa liittyvää materiaalia ja pohdintaa verkossa on! Linkki vei toiseen, ja jo vartissa olin löytänyt monta ihan uutta juttuja. Huippua!” Pirkanmaalainen luokanopettajaKuva: pixabay.com, CC0
 • 6. www.zeemaps.com • Karttasovellus, jonne yksilö tai ryhmä voi merkitä omat paikat. • Ilmaisversiolla voi luoda viisi karttaa. • Kootaan hankkeen osallistujien asuinpaikat kartalle: scholaefuturum.blogspot.fi/2016/10/scholae-futurum-osallistujat-kartalla.html
 • 8. Sähköisten yo-kirjoitusten tavoitteita Lukio-opetuksen pedagogiikan uudistaminen Nuorten osaamistarpeisiin vastaaminen (jatko-opinnot & työelämä) Tuottaa jatkossakin vertailukelpoista aineistoa osaamisesta
 • 9. Tulevaisuuden lukio answergarden.ch/386325 • Kirjoita jokainen vastauksesi omana viestinään. • Päivittämällä selaimen tai klikkaamalla REFRESH, saat näkymään kaikki vastaukset. • Jos haluamasi vastaus on annettu aiemmin, klikkaa sitä ja lähetä (Submit). Kokeile! Vastata voi webinaarin jälkeenkin.
 • 11. New Media Consortium • Yli 250 organisaation voittoa tavoittelematon konsortio, tavoitteena uuden opetusteknologian tutkiminen ja hyödyntäminen • Horizon-reports: www.nmc.org/publication-type/horizon- report – Näkökulmina koulut, yliopistot, kirjastot tai museot – Myös alueellisia raportteja: 2015 NMC Technology Outlook > Scandinavian Schools – Ensimmäinen suomenkielinen tiivistelmä: Horizon Report Europe - Koulut 2014, Tiivistelmä ja johdanto • Twitter: @nmcorg • Facebook: www.facebook.com/NewMediaConsortium • YouTube: www.youtube.com/user/NewMediaConsortium
 • 12. Opetusteknologian trendit NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Koodaus osana lukutaitoa • Oppijat sisällön luojina • Yhteisöllisten lähestymis- tapojen lisääntyminen • Syvällisemmän oppimisen lähestymistavat • Oppimistilojen uudistaminen • Koulujen toiminnan uudelleenajattelu 5 v.- 3-5 vuotta 1-2 v.
 • 13. Opetusteknologian haasteet NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Autenttinen oppiminen • Opettajan roolin uudelleen ajattelu • Digitaalinen epätasa-arvo • Opetusinnovaatioiden skaalaus • Erot akateemisessa suoriutumisessa • Oppimisen henkilökohtaistaminen Ratkaistavissa olevat Vaikeat Vaikea määritellä, saati ratkaista
 • 14. Opetusteknologioiden kehittyminen NMC/CoSN Horizon Report, 2016 K-12 Edition cdn.nmc.org/media/2016-nmc-cosn-horizon-report-k12-EN.pdf • Teknologiatyöpajat • Verkko-oppiminen • Robotiikka • Virtuaalitodellisuus • Keinoäly • Puettava teknologia 1-2 vuotta 2-3 vuotta 4-5 vuotta
 • 15. Robotit työkaluista työkavereiksi? www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html www.aamulehti.fi/kotimaa/suomalaisyritys-yllatti-nimitti-alicia-robotin-johtoryhmansa-jaseneksi Ihmiset on saatava oppimaan, miten toimitaan oppivan koneen kanssa. Yksi tulevaisuuden työelämätaito on keinoälyn johtaminen, sillä voittajia ovat ne, jotka hyödyntävät teknologian parhaiten. - Päivi Lipponen, ITK2016
 • 16. Keinoäly on jo täällä Frank Martela Tivissä: bit.ly/tivi-heratkaa •Koneet ovat alkaneet korvata ajattelutyötä.  •Kone oppii jatkuvan palautteen tukemana.  Kouluissa opittava luovuutta sekä yrittäjämäistä asennetta ja oppimaan oppimista. Poimintoja ITK-esityksistä 2016: www.matleenalaakso.fi/2016/04/itk-keinoalya-ja-koodausta.html •Yritysten chat-palvelussa jo käytössä koneita. Huomaatko sitä? •Mobiililaitteet osaavat jo nyt kirjoittaa tekstiä sanelusta ja lukea meille kirjoja tai vaikka kääntää tekstiä valokuvista. •”Tulevaisuuden työmarkkinoilla korostuvat sellaiset taidot, joihin koneet ja robotit eivät kykene – eli mm. luovuus, vuoro- vaikutus ja verkostoituminen". (Sitra) Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 • 17. ”Koulutus ei reagoi työn muutokseen” Matti Tedre ja Peter J. Denning: www.hs.fi/paakirjoitukset/a1477632927018?jako=15d99fd5699608893c1ee2afa20c2ab8 ”Tietotekniikassa korostuvat koodaustaitojen sijaan yhteisöjen, kielen, mentoroinnin, innovoinnin, kulttuurin, arvojen, lisäarvon ja yhteiskunnallisten muutosten taju ja taidot. Piilaaksossa juuri tällaisia taitoja hallitsevat designtyöläiset ovat tietotyön automatisoinnin ja uusien palvelujen takana.” ”Tietotyön automatisoituessa on tärkeää ymmärtää informaatiota itseään. Opetukseen pitäisi lisätä ongelmien analysoinnin ja jäsentämisen työkaluja, joilla ongelmien ratkaisut voidaan esittää tietokoneella käsiteltävässä muodossa.” ”Designtyön keskeisiin valmiuksiin kuuluvat yhteisöjen ja niiden taustojen ymmärtäminen, sosiaalisten verkostojen ja vuorovaikutuksen taju sekä ihmisten tapojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen. Nämä valmiudet auttavat ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen tarpeita ja välttämään liiallista teknologiauskoa.”
 • 18. Nuorten suosituimmat some-palvelut Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 1. WhatsApp 88 % - ajallisesti käytetyin 2. YouTube 85 % - vain 7 % tuottaa sisältöä 3. Facebook 81 % - yli 22 v. suosituin palvelu 4. Instagram 72 % 5. Spotify 66 % 6. Snapchat 60 % - suurin nousija, suosituin nuorimmilla 7. Facebook Messenger 56 % 8. Skype 35 % 9. Twitter 25 % 10. Steam 19 %
 • 19. Nuoret somessa Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 Somea käytetään etenkin keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon tuttujen kanssa. Siitä on tullut tapa ja somea käytetään, koska muutkin käyttävät. Some vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, tuo iloa ja onnistumisen tunteita sekä apua ongelmiin.   •Käytössä keskimäärin 10 palvelua. •Sisältöjä ensisijassa luetaan/katsotaan ja niistä tykätään. •Keskustelu siirtynyt julkisista pienempiin ryhmiin. •Pelejä somessa pelaa noin kolmannes. •Noin kolmannes on löytänyt seurustelukumppanin somen avulla. •Useimmille some täydentää ja rikastaa reaalielämän viestintää. •Reilu 15 % on kokenut ainakin jonkinasteista kiusaamista somessa. •19,5-v. keskivertonuori käyttää nettiä 21-30 h/vk, josta somea 15 h. 
 • 20. Harkinta sosiaalisessa mediassa Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 Monet nuorten kanssa toimivat ovat huolissaan, tietävätkö nuoret minkälainen sisältö on todenmukaista ja jakamisen arvoista. Siksi kyselyssä selvitettiin, mitä lähteitä nuoret pitävät luotettavina. •Reilut 80 % pitää Yle.fi:tä luotettavana. Seuraavana ovat maakuntien ja eri alueiden paikallislehdet – tai niiden verkkosisällöt. •Wikipediaa pitää luotettavana 43 %. •Vahva luottamus myös ulkomaalaisiin uutistoimistoihin, kuten The Guardian, BBC, Reuters, CNN, The New York Times. 71 % haluaisi somen opetusta oppilaitoksiin ja kotiin: •Etenkin netiketistä •Toivottiin käyttökoulutusta, tietoa netin vaaroista ja tehokkaasta käytöstä ja siitä, mitä netissä kannattaa sanoa ja millaista tietoa itsestä ja muista kannattaa jakaa. •Pidettiin tärkeänä, että kaikki ymmärtävät, että kerran nettiin lisätyt materiaalit myös pysyvät siellä. Tämän ymmärsi 76 % vastaajista.
 • 21. Mikä muuttunut viime vuosina? Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2016) jonka tekijä on ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut (CC BY-NC-ND): www.ebrand.fi/somejanuoret2016 • 13-17 v: somen käyttö aamuisin klo 6-9 kasvanut huomattavasti. • Älypuhelin ilmeisesti pysyvästi tietokoneen ohi somen käytössä. • Somen käyttö koulussa tai opiskelupaikalla on pysynyt ennallaan. • WhatsApp, Snapchat ja Instagram ovat nousseet nopeasti suosituimpien palveluiden kärkeen. Facebook yhä kärjen tuntumassa. • Pikaviestimet ovat yleisesti kasvattaneet suosiota. • Into omaan tekstipohjaiseen sisällöntuotantoon vähentynyt.  • Valokuvauksen suosio on noussut.
 • 22. Sähköinen arviointi opetuksessa (2 op) • 30.11.2016 – 9.2.2017 • Koulutuksessa perehdytään sosiaalisen median työkaluihin, joilla voi helposti tehdä erilaisia sähköisiä kyselyitä, kokeita ja harjoituksia. Samalla tutustutaan digiajan välineisiin ja työtapoihin, joiden avulla voidaan edistää itse- ja vertaisarviointia osana oppimisprosessia. • Viisi webinaaria ja verkkotyöskentelyä – Luentoja ja keskustelua – Yhteisöllistä työskentelyä – Aikaa omille kysymyksille – Opittuja sovelluksia ja työtapoja kokeillaan omien opiskelijoiden kanssa Tunnetko Kahootin kaikki uudet ominaisuudet: ryhmäpelit, mielipidekyselyt, kummitusmoodin, sokean Kahootin ja bonuspisteet useista perättäisistä oikeista vastauksista? Tunnetko Kahootin kaikki uudet ominaisuudet: ryhmäpelit, mielipidekyselyt, kummitusmoodin, sokean Kahootin ja bonuspisteet useista perättäisistä oikeista vastauksista?
 • 23. Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina (2 op) • Alkaa 11.1.2017 • Lähipäivä Turussa, kaksi webinaaria ja etätehtäviä • Sisältöjä – Sovellukset, joiden avulla opettajat voivat tehdä koulutusmateriaaleja ja opiskelijat kuvata erilaisia ilmiöitä, oppimisprosessiaan tai osoittaa osaamistaan – Avoimen jakamisen kulttuuri ja Creative Commons –lisenssit – Työstettävät materiaalit voivat olla esim. erilaisia videoita, animaatioita, digitarinoita, sähköisiä julkaisuja, interaktiivisia kuvia tai videoita,.. CC0-kuvia ja videoita: pixabay.comCC0-kuvia ja videoita: pixabay.com
 • 24. Mobiililaitteiden hyödyntä- minen opetuksessa (2 op) • Alkaa 8.3.2017 • Lähipäivä Turussa, kaksi webinaaria ja etätehtäviä • Moduulissa perehdytään mobiililaitteiden hyödyntämiseen osana oppimisprosessia. Pääpaino on opiskelijoiden aktivoinnissa vuorovaikutukseen ja itse tuottamiseen. Koulutukseen kuuluu yksi lähipäivä ja kaksi webinaaria, joihin kuuluu sekä ennakko- että jälkitehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu ohjattua verkkotyöskentelyä. Miten hyödynnät QR-koodeja? Tee QR-koodi: www.qr-koodit.fi/generaattori Miten hyödynnät QR-koodeja? Tee QR-koodi: www.qr-koodit.fi/generaattori
 • 25. Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset (2 op) • Alkaa 21.3.2017, kuusi webinaaria ja etätehtäviä • Some toimintakulttuurina • Somen monipuoliseet työkalut oppimisen edistämiseen • Some opettajien ammattitaidon ylläpitämisessä ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Opetusalan blogeja ja Facebook-ryhmiä: opeverkostot.wikispaces.com Opetusalan blogeja ja Facebook-ryhmiä: opeverkostot.wikispaces.com
 • 26. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso tai muut dioissa mainitut koulutuksen osallistujat www.slideshare.net/MatleenaLaakso/scholae-futurum-kickoff. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijöiltä: www.matleenalaakso.fi tai muut mainitut Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Editor's Notes

 1. Scholae Futurum: Kick-Off, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.