Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK

1,256 views

Published on

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK -projektin esittely. PAOK-verkoston toiminta-aika on 1.5.2012 - 30.4.2014 ja rahoittajina ovat ESR, Pirkanmaan ELY-keskus ja yhteistyöoppilaitokset. Vapusta 2014 alkaen toiminta jatkuu oppilaitosten omalla rahoituksella kahden palvelun voimin. Vastuu siirtyy projektitiimiltä vakituisille työntekijöille.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK

 1. 1. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK Huhtikuu 2014 Matleena Laakso PAOK-verkosto Blogi: www.matleenalaakso.fi paokhanke.ning.com Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (toim. Kankaanranta 2011)
 3. 3. Tavoitteet • Lisätään tvt-pedagogista osaamista ja kavennetaan oppilaitosten eroja • Tiivistetään oppilaitosten verkostomaista kehittämistoimintaa • Luodaan Pirkanmaan II asteen yhteistyöverkoston toiminta- ja rahoitusmalli
 4. 4. PAOK-verkosto Hankeaika: 5/2012 – 4/2014 Kesto • Jatkaa PAOK-ohjelman 2009 käynnistämää työtä • Hankeajan jälkeen jatkuu pysyvänä verkostona oppilaitosten omalla rahoituksella (tarjolla kaksi palvelua) Ensisijainen kohderyhmä • Pirkanmaan II asteen oppilaitosten henkilöstö • 39 oppilaitosta, joiden opiskelija- määrät 55 – 7700 (hlöstö 3000, opiskelijoita 23 200) Budjetti yht. 602 904 € • ESR, Pirkanmaan ELY-keskus ja yhteistyöoppilaitokset Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 5. 5. PAOK-verkoston palvelut 1/2 • Tvt-suunnitelmatyö – Pirkanmaan II asteen tvt-suunnitelman päivitys – Oppilaitos-/kuntakohtaiset tvt-suunnitelmat – Niiden toteutumisen tukeminen • Koulutus ja konsultointi • Seminaarit ja Vuoden avoin oppimis- kulttuuriteko -palkinto • Luodaan Pirkanmaan II asteen pysyvän yhteistyöverkoston toiminta- ja rahoitusmalli  – Maakunnallinen verkkokurssitarjotin  Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 6. 6. Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssit • II asteen verkkokurssien ilmoittautumisjärjestelmä • Lukuvuosi 2012-2013 – 121 verkkokurssia – 968 ilmoittautumista – 25 koulutuksen tarjoajaa, 50 verkko-opettajaa • Mahdollistaa maakunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan, yli oppilaitosrajojen • Tuo oppilaitosten erityisosaamisen kaikkien ulottuville ja tukee uusien oppimisympäristöjen hyödyntämistä osana lähiopetusta • PAOK ylläpitää järjestelmää sekä kouluttaa & tukee opettajia tuottamaan laadukkaita verkkokursseja
 7. 7. PAOK-verkoston palvelut 2/2 • PAOK:n rahoitus ja konsultointi – Teematiimit (kevät 2013) • ala/oppiaine- tai teemakohtaisia • tuottivat materiaalia/ideoita yhteiseen käyttöön (CC BY-SA) • teematiimit.wikispaces.com – Verkkokurssit (kevät 2013) • kehitettiin kursseja oppilaitosrajat ylittävissä tiimeissä • kokonaan verkossa tai verkko osana lähiopetusta • paokhanke.ning.com/verkkokurssit – Kollegavalmentajaverkosto (hankerahoitus 9/2013 asti, jatkuu sen jälkeen oppilaitosten omalla rahoituksella) • avattu PAOK-rahoitusta saavien lisäksi muillekin tvt-pedagogista vertaistukityötä tekeville • paokhanke.ning.com/kollegavalmentajaverkosto
 8. 8. Kevään 2013 aikaansaannoksia www.slideshare.net/MatleenaLaakso/katsaus-paokverkoston-kevn-2013-toimintaan
 9. 9. Kevät 2014 • PAOK oli mukana järjestämässä 8.2. Tuunaa tuntisi -messuja maakunnan perus- ja II asteen opettajille, osallistujia oli yli 400 • Viimeinen koulutus oli 3.3. Sähköisten kokeiden tekemisestä Lounais-Pirkanmaan seutukunnalle • Tulosten esittelyä Turun rehtoreille 8.4. • PAOK:n päätösluento 23.4. • Kaksi työpajaa Osaavan rehtoriseminaarissa 2.3. • Kaksi ITK-esitystä 10.-11.4., lisäksi yhteistyö- oppilaitosten esitykset • Huomaa myös PAOK:n etusivun linkki webinaareihin (listauksen ylläpito siirretty Matleenan blogiin) HUOM! PAOK:n hankeaika päättyy 30.4.2014. Maalis-huhtikuu on varattu hankkeen raportointiin ja muihin päättämiseen liittyviin töihin eikä koulutuksia enää voida tarjota.
 10. 10. PAOK verkossa • Ensisijainen tiedotuskanava on Ning-verkkosivusto, johon rekisteröityneet saavat tiedotteen 3-4 viikon välein. • Somessa innokkaimmille on tarjolla ideoita ja vuorovaikutus- kanavia, jotka palvelevat myös maakunnan II asteen ulkopuolisia toimijoita. • facebook.com/PAOKverkosto • Twitter (#paokhanke, #tarjotin, twitter.com/MatleenaLaakso/paok ) • Ks. tarkemmin: paokhanke.ning.com/yhteystiedot • Sähköpostilistat – Hallinnolliset asiat – Verkkokurssitarjottimen toimijat
 11. 11. Pysyvä PAOK-verkosto 1.5.14 alk. • Pysyvä PAOK-verkosto toimii oppilaitosten omalla rahoituksella ja vuosibudjetti on 20 000 €. Verkosto tarjoaa kaksi palvelua – Maakunnallinen verkkokurssitarjotin www.seututarjotin.fi – Kollegavalmentajaverkosto (neljä koulutusta vuodessa) • Hankeajan verkostosta vain LPKKY ja TAKK eivät ole lähdössä mukaan pysyvään verkostoon, yksi oppilaitos vielä harkitsee. Kaikki muut 39:stä oppilaitoksesta ovat mukana. (27.4.14 tilanne).
 12. 12. Pysyvä PAOK-verkosto 1.5.14 alk. • Vastuu toiminnasta on siirtynyt projektitiimiltä Tampereen kaupungin vakituisille työntekijöille: – Tuuli Kurkipää, II asteen suunnittelija – Minna Harju, suunnittelija – jatkaa tarjottimen teknisestä ylläpitoa – Toimintaa ohjaamaan valitaan johtoryhmä, johon tulee edustus kustakin seutukunnasta • Pysyväksi Pirkanmaan II asteen vuorovaikutuskanavaksi jää: facebook.com/PAOKverkosto. • Hankeajan verkkosivujen päivittäminen Ningissä on päättynyt, mutta sivut ovat luettavissa lokakuulle 2014 asti. Keskeiset tiedot on siirretty ja linkitetty Tampereen seudun tvt-portaaliin, minne myös pysyvän verkoston sivut rakentuvat: tvt.tampereenseutu.fi/paok
 13. 13. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pirkanmaan-ii-asteen-yhteisllinen- kehittmisverkosto-paok. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×