Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK

1,172 views

Published on

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK -projektin esittely. PAOK-verkoston toiminta-aika on 1.5.2012 - 30.4.2014 ja rahoittajina ovat ESR, Pirkanmaan ELY-keskus ja yhteistyöoppilaitokset. Vapusta 2014 alkaen toiminta jatkuu oppilaitosten omalla rahoituksella kahden palvelun voimin. Vastuu siirtyy projektitiimiltä vakituisille työntekijöille.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK

 1. 1. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK Huhtikuu 2014 Matleena Laakso PAOK-verkosto Blogi: www.matleenalaakso.fi paokhanke.ning.com Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 Tulevaisuuden koulusta on paljon visioita. Kaikissa niissä tietotekniikka on vahvasti mukana uusien, luovien työtapojen mahdollistajana, yhteisöllisyyden kehittäjänä ja arjen helpottajana.” (toim. Kankaanranta 2011)
 3. 3. Tavoitteet • Lisätään tvt-pedagogista osaamista ja kavennetaan oppilaitosten eroja • Tiivistetään oppilaitosten verkostomaista kehittämistoimintaa • Luodaan Pirkanmaan II asteen yhteistyöverkoston toiminta- ja rahoitusmalli
 4. 4. PAOK-verkosto Hankeaika: 5/2012 – 4/2014 Kesto • Jatkaa PAOK-ohjelman 2009 käynnistämää työtä • Hankeajan jälkeen jatkuu pysyvänä verkostona oppilaitosten omalla rahoituksella (tarjolla kaksi palvelua) Ensisijainen kohderyhmä • Pirkanmaan II asteen oppilaitosten henkilöstö • 39 oppilaitosta, joiden opiskelija- määrät 55 – 7700 (hlöstö 3000, opiskelijoita 23 200) Budjetti yht. 602 904 € • ESR, Pirkanmaan ELY-keskus ja yhteistyöoppilaitokset Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 5. 5. PAOK-verkoston palvelut 1/2 • Tvt-suunnitelmatyö – Pirkanmaan II asteen tvt-suunnitelman päivitys – Oppilaitos-/kuntakohtaiset tvt-suunnitelmat – Niiden toteutumisen tukeminen • Koulutus ja konsultointi • Seminaarit ja Vuoden avoin oppimis- kulttuuriteko -palkinto • Luodaan Pirkanmaan II asteen pysyvän yhteistyöverkoston toiminta- ja rahoitusmalli  – Maakunnallinen verkkokurssitarjotin  Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 6. 6. Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssit • II asteen verkkokurssien ilmoittautumisjärjestelmä • Lukuvuosi 2012-2013 – 121 verkkokurssia – 968 ilmoittautumista – 25 koulutuksen tarjoajaa, 50 verkko-opettajaa • Mahdollistaa maakunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan, yli oppilaitosrajojen • Tuo oppilaitosten erityisosaamisen kaikkien ulottuville ja tukee uusien oppimisympäristöjen hyödyntämistä osana lähiopetusta • PAOK ylläpitää järjestelmää sekä kouluttaa & tukee opettajia tuottamaan laadukkaita verkkokursseja
 7. 7. PAOK-verkoston palvelut 2/2 • PAOK:n rahoitus ja konsultointi – Teematiimit (kevät 2013) • ala/oppiaine- tai teemakohtaisia • tuottivat materiaalia/ideoita yhteiseen käyttöön (CC BY-SA) • teematiimit.wikispaces.com – Verkkokurssit (kevät 2013) • kehitettiin kursseja oppilaitosrajat ylittävissä tiimeissä • kokonaan verkossa tai verkko osana lähiopetusta • paokhanke.ning.com/verkkokurssit – Kollegavalmentajaverkosto (hankerahoitus 9/2013 asti, jatkuu sen jälkeen oppilaitosten omalla rahoituksella) • avattu PAOK-rahoitusta saavien lisäksi muillekin tvt-pedagogista vertaistukityötä tekeville • paokhanke.ning.com/kollegavalmentajaverkosto
 8. 8. Kevään 2013 aikaansaannoksia www.slideshare.net/MatleenaLaakso/katsaus-paokverkoston-kevn-2013-toimintaan
 9. 9. Kevät 2014 • PAOK oli mukana järjestämässä 8.2. Tuunaa tuntisi -messuja maakunnan perus- ja II asteen opettajille, osallistujia oli yli 400 • Viimeinen koulutus oli 3.3. Sähköisten kokeiden tekemisestä Lounais-Pirkanmaan seutukunnalle • Tulosten esittelyä Turun rehtoreille 8.4. • PAOK:n päätösluento 23.4. • Kaksi työpajaa Osaavan rehtoriseminaarissa 2.3. • Kaksi ITK-esitystä 10.-11.4., lisäksi yhteistyö- oppilaitosten esitykset • Huomaa myös PAOK:n etusivun linkki webinaareihin (listauksen ylläpito siirretty Matleenan blogiin) HUOM! PAOK:n hankeaika päättyy 30.4.2014. Maalis-huhtikuu on varattu hankkeen raportointiin ja muihin päättämiseen liittyviin töihin eikä koulutuksia enää voida tarjota.
 10. 10. PAOK verkossa • Ensisijainen tiedotuskanava on Ning-verkkosivusto, johon rekisteröityneet saavat tiedotteen 3-4 viikon välein. • Somessa innokkaimmille on tarjolla ideoita ja vuorovaikutus- kanavia, jotka palvelevat myös maakunnan II asteen ulkopuolisia toimijoita. • facebook.com/PAOKverkosto • Twitter (#paokhanke, #tarjotin, twitter.com/MatleenaLaakso/paok ) • Ks. tarkemmin: paokhanke.ning.com/yhteystiedot • Sähköpostilistat – Hallinnolliset asiat – Verkkokurssitarjottimen toimijat
 11. 11. Pysyvä PAOK-verkosto 1.5.14 alk. • Pysyvä PAOK-verkosto toimii oppilaitosten omalla rahoituksella ja vuosibudjetti on 20 000 €. Verkosto tarjoaa kaksi palvelua – Maakunnallinen verkkokurssitarjotin www.seututarjotin.fi – Kollegavalmentajaverkosto (neljä koulutusta vuodessa) • Hankeajan verkostosta vain LPKKY ja TAKK eivät ole lähdössä mukaan pysyvään verkostoon, yksi oppilaitos vielä harkitsee. Kaikki muut 39:stä oppilaitoksesta ovat mukana. (27.4.14 tilanne).
 12. 12. Pysyvä PAOK-verkosto 1.5.14 alk. • Vastuu toiminnasta on siirtynyt projektitiimiltä Tampereen kaupungin vakituisille työntekijöille: – Tuuli Kurkipää, II asteen suunnittelija – Minna Harju, suunnittelija – jatkaa tarjottimen teknisestä ylläpitoa – Toimintaa ohjaamaan valitaan johtoryhmä, johon tulee edustus kustakin seutukunnasta • Pysyväksi Pirkanmaan II asteen vuorovaikutuskanavaksi jää: facebook.com/PAOKverkosto. • Hankeajan verkkosivujen päivittäminen Ningissä on päättynyt, mutta sivut ovat luettavissa lokakuulle 2014 asti. Keskeiset tiedot on siirretty ja linkitetty Tampereen seudun tvt-portaaliin, minne myös pysyvän verkoston sivut rakentuvat: tvt.tampereenseutu.fi/paok
 13. 13. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/pirkanmaan-ii-asteen-yhteisllinen- kehittmisverkosto-paok. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×