Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PBL-tutorin rooli
ja tehtävät
Kevät 2009/kesäkuu 2015
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaaks...
Taustatiedoksi
• Tämä diasarja on vuodelta 2009, vain kaksi ensimmäistä diaa on lisätty jälkikäteen.
Julkaisen sen verkoss...
Tutorin rooli ja tehtävät
Matleena Laakso
Kevät 2009
Tutorin rooleja
• Moniulotteinen
– Tutoriaalin ja tutorryhmän ohjaaminen
• Ohjaaja, assistentti, resurssi, oppimisen edist...
Tutorin roolissa toimiminen
edellyttää
• Tietoisuutta omista oppimista ja opettamista
koskevista olettamuksista, uskomuksi...
Tutorin roolissa toimiminen
edellyttää
• Kommunikaatio kykyä, uteliaisuutta
oppimista kohtaan, joustavuutta ja
huumorintaj...
Tutorin tehtävät
• Helpottaa kanssakäymistä ja selvittää
kommunikaatiota niin, että työskentely
etenee ja yhteistyö sujuu
...
Tutorin tehtävät
• Edistää oppijan omaehtoista oppimista –
yksilölliset oppimistyylit, tarpeet ja
mahdollisuudet
• Luoda k...
Mitä osaamista PBL-tutor
tarvitsee?
• PBL-strategian tuntemus, syklivaiheiden
hallinta ja toiminnan periaatteiden
ymmärtäm...
PBL-tutorin kaksoistehtävä
• OPPIMISPROSESSIN
EDISTÄMINEN
• RYHMÄPROSESSIN
EDISTÄMINEN
OPPIMISPROSESSIN
EDISTÄMINEN
• kognitiivinen prosessointi
• miten opiskelijat asemoivat itsensä
suhteessa tietoon ja tietä...
Tutor ohjaa etenkin kysymyksin
• Tutor ohjaa ja haastaa oppimaan
lähinnä kysymysten avulla
- substanssiin liittyvät hyvät
...
PBL muuttaa oppimiskulttuuria
• Opettajan ja opiskelijoiden välinen
suhde muuttuu
• Opettajien kollegiaalinen yhteistyö
mu...
PBL muuttaa oppimiskulttuuria
• PBL:n tavoite tuottaa oppijoille
substanssiosaamisen lisäksi ns.
prosessi-osaamista (mm.
o...
Ohjaamisen tavoitteena on
ITSEOHJAUTUVUUS
• Prosessi, jossa oppija aktiivisesti ja
vuorovaikutuksessa määrittää oppimis-
t...
SSDL-MALLI
(Gerald Grow: The Staged Self-Directed Learning
Model)
Oppija
Itseohjautuva
Sitoutunut
Kiinnostunut
Riippuva Oh...
TUTORIN ROOLI JA
KOKEMATTOMAT PBL-
RYHMÄT (Anstett, Glindsjö & Lindholm 1999)
• Ilmapiiristä huolehtiminen
• Keskittyminen...
TUTORIN ROOLI JA JONKIN VERRAN
KOKEMUSTA HANKKINEET PBL-
RYHMÄT
• Tutorin avoimet ohjauskysymykset
• Tasapuoliseen osallis...
TUTORIN ROOLI JA
KOKENEET PBL-RYHMÄT
• Taustalla: kannustaminen kriittiseen
reflektointiin ja arviointiin
• Palautekomment...
Työssä oppimisen prosessimalli
(A. Järvinen & E. Poikela)
• sosiaaliset prosessit
• reflektiiviset prosessit
• kognitiivis...
Sosiaaliset prosessit –
vuorovaikutus oppimisen lähteenä
• Alussa tutorin työssä korostui ryhmän
kohtaaminen, oltiin huoli...
Sosiaaliset prosessit
• Sisäinen tutorkoulutus, jossa
kokeneemmat tuoreiden apuna
• Entistä toimivampien muotojen
jatkuva ...
Reflektiiviset prosessit –
arviointi oppimisen lähteenä
• Aluksi tutorin rooli koettiin vaikeana ja
kannettiin huolta, opp...
Reflektiiviset prosessit
• Roolin muutoksen pohtiminen ja oman toimintatavan
löytäminen  ohjaajan ja asiantuntijan roolie...
Kognitiiviset prosessit – tiedon
muodostus ja käsittely oppimisen lähteenä
• ”Riittävä metodin hallinta” (syklimalli, tuto...
Operationaaliset prosessit –
toiminta oppimisen lähteenä
• Ketkä tutoroivat? Ketkä arvioivat?
• Oppilaitoksen/yksikön muut...
Johtopäätöksiä
• Muutos kiteytyy ops:n onnistuneeseen
uudistamiseen. Uusikaan ops ei saisi olla
staattinen oppirakennelma,...
Lähteitä:
• Alanko-Turunen, M. & Öystilä, S. 2004. PBL-tutor
tutoriaaliryhmän prosessien ohjaajana. Teoksessa
Onnismaa, H....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PBL-tutorin rooli ja tehtävät

651 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

PBL-tutorin rooli ja tehtävät

 1. 1. PBL-tutorin rooli ja tehtävät Kevät 2009/kesäkuu 2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. Taustatiedoksi • Tämä diasarja on vuodelta 2009, vain kaksi ensimmäistä diaa on lisätty jälkikäteen. Julkaisen sen verkossa nyt somen kautta saamani pyynnön vuoksi. Vedin vuosina 2006-2009 kaikkiaan yhdeksän Ongelmaperustaisen oppimisen (PBL, Problem- based Learning) 6 op/6 päivän täydennyskoulutusta, pääosin OPH:n rahoituksella. Kohderyhminä vaihtelivat ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. • Työskentelin 2004-2008 Tampereen yliopistolla ja vielä pari vuotta sen jälkeen sivutoimisesti OPH-koulutuksissa. Tuon ajan diasarjoista valtaosa, kuten tämäkin, on tehty yhteistyössä yksikkömme muiden kouluttajien kanssa. Käytäntömme oli pääsääntöisesti sellainen, että kukin käytti dioja omissa nimissään, elleivät ne olleet aivan suoria kopioita. Tuohon aikaan diat jaettiin vain monisteena tai Moodlessa. • Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry (toiminta hyvin hiljaista) – Seuran kotisivu: www.probell.fi – Facebook-ryhmä: www.facebook.com/probellry – Kirjallisuutta: www.probell.fi/L%C3%A4hteit%C3%A4/tabid/628/Default.aspx Muutamia Tampere University Pressin PBL-sarjan kirjoja vuosilta 2005-2006 on yhä saatavilla maksutta. Ota yhteyttä Matleenaan, yhteystiedot edellisessä diassa.
 3. 3. Tutorin rooli ja tehtävät Matleena Laakso Kevät 2009
 4. 4. Tutorin rooleja • Moniulotteinen – Tutoriaalin ja tutorryhmän ohjaaminen • Ohjaaja, assistentti, resurssi, oppimisen edistäjä – Luennoitsija – Harjoitusten ohjaaja – Henkilökohtainen ohjaaja – Arvostelija • Opiskelijoiden erilaiset odotukset
 5. 5. Tutorin roolissa toimiminen edellyttää • Tietoisuutta omista oppimista ja opettamista koskevista olettamuksista, uskomuksista ja arvoista • Toimimista omien uskomusten, olettamusten ja arvojen mukaisesti • Positiivista asennetta omaan oppimiseen; virheiden salliminen • Moninaisen todellisuuden tunnistamista ja empaattisuutta, toisen mielipiteen kunnioittamista • Sitoutumista auttamiseen oppimiskontekstissa
 6. 6. Tutorin roolissa toimiminen edellyttää • Kommunikaatio kykyä, uteliaisuutta oppimista kohtaan, joustavuutta ja huumorintajua • Kollegiaalista työskentelytapaa • Oppimisen näkeminen sekä yksilöllisenä että yhteisöllisenä prosessina • Autonomisen oppimisen vahvistamista ja oppimaan oppimisen tukemista • Huolenpitämistä opiskelijoista, heidän tarpeistaan ja tekemistään
 7. 7. Tutorin tehtävät • Helpottaa kanssakäymistä ja selvittää kommunikaatiota niin, että työskentely etenee ja yhteistyö sujuu • Keskittyy enemmän ryhmän ohjaamisen, mutta tarvittaessa auttaa myös sisällöllisissä kysymyksissä • Aktiivinen interventioiden tekeminen, esim. ristiriitatilanteissa tai jumikohdissa – huomioi erilaiset ohjaustyylit • Auttaa konfliktien luovaa ratkaisemista
 8. 8. Tutorin tehtävät • Edistää oppijan omaehtoista oppimista – yksilölliset oppimistyylit, tarpeet ja mahdollisuudet • Luoda kehys uusien merkitysten oppimiselle • Luoda ilmapiiri luovalle oppimiselle • Luoda loppunäkymiä siitä, mihin ollaan menossa • Sitoutua yhteiseen oppimisprosessiin • Arvioida ryhmän toimintaa ja työskentelyä sekä oppimista
 9. 9. Mitä osaamista PBL-tutor tarvitsee? • PBL-strategian tuntemus, syklivaiheiden hallinta ja toiminnan periaatteiden ymmärtäminen • Oppimisprosessin ja oppimisteorioiden tuntemus • Ryhmätoiminnan ja ryhmädynamiikan tuntemus ja käytännön hallinta • Itsetuntemus • Käsiteltävän aiheen substanssin hallinta
 10. 10. PBL-tutorin kaksoistehtävä • OPPIMISPROSESSIN EDISTÄMINEN • RYHMÄPROSESSIN EDISTÄMINEN
 11. 11. OPPIMISPROSESSIN EDISTÄMINEN • kognitiivinen prosessointi • miten opiskelijat asemoivat itsensä suhteessa tietoon ja tietämiseen (epistemologinen kompetenssi) • periaatteena on, että tieto on muuntuvaa ja kontekstisidonnaista
 12. 12. Tutor ohjaa etenkin kysymyksin • Tutor ohjaa ja haastaa oppimaan lähinnä kysymysten avulla - substanssiin liittyvät hyvät kysymykset - reflektoimaan ohjaavat hyvät kysymykset
 13. 13. PBL muuttaa oppimiskulttuuria • Opettajan ja opiskelijoiden välinen suhde muuttuu • Opettajien kollegiaalinen yhteistyö muuttuu • Organisaation toiminta muuttuu, ideaalit ja käytännöt saatava kohtaamaan toiminnan tasolla
 14. 14. PBL muuttaa oppimiskulttuuria • PBL:n tavoite tuottaa oppijoille substanssiosaamisen lisäksi ns. prosessi-osaamista (mm. ongelmanratkaisu-taitoja, sosiaalisuutta, analyyttisyyttä, kykyä kriittiseen ajatteluun). • Näiden taitojen kehittyminen muodostaa myös tutorin työssä oppimisen ytimen.
 15. 15. Ohjaamisen tavoitteena on ITSEOHJAUTUVUUS • Prosessi, jossa oppija aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa määrittää oppimis- tarpeitaan, muotoilee opiskelunsa tavoitteita, valitsee ja soveltaa opiskelusuunnitelmiaan sekä arvioi oppimistuloksiaan. • Itseohjautuvuuden ydin on kysyminen, tutkiminen, kyseenalaistaminen ja ongelmien asettelu.
 16. 16. SSDL-MALLI (Gerald Grow: The Staged Self-Directed Learning Model) Oppija Itseohjautuva Sitoutunut Kiinnostunut Riippuva Ohjaaja Auktoriteetti Motivoija Avustaja Konsultti valmentaja opas delegoija
 17. 17. TUTORIN ROOLI JA KOKEMATTOMAT PBL- RYHMÄT (Anstett, Glindsjö & Lindholm 1999) • Ilmapiiristä huolehtiminen • Keskittyminen PBL-prosessin vaiheisiin • Ryhmän rajoista huolehtiminen koskien sekä sisältöä että työtapoja PAIMENKOIRA-metafora Anstett, Glindsjö & Lindholm 1999
 18. 18. TUTORIN ROOLI JA JONKIN VERRAN KOKEMUSTA HANKKINEET PBL- RYHMÄT • Tutorin avoimet ohjauskysymykset • Tasapuoliseen osallistumiseen houkuttelu • Aktiivinen kuuntelu • Erilaisten mielipiteiden esiin saaminen ja uusien näkökulmien tuottaminen SEURAKOIRA-metafora
 19. 19. TUTORIN ROOLI JA KOKENEET PBL-RYHMÄT • Taustalla: kannustaminen kriittiseen reflektointiin ja arviointiin • Palautekommentit – asioiden kompleksisuus ja konteksti • Teorian ja käytännön suhteen näkemiseen ohjaaminen • Kriittisyyteen kannustaminen sekä käytettyjen lähteiden että esitettyjen mielipiteiden suhteen VAHTIKOIRA -metafora
 20. 20. Työssä oppimisen prosessimalli (A. Järvinen & E. Poikela) • sosiaaliset prosessit • reflektiiviset prosessit • kognitiiviset prosessit • operationaaliset prosessit
 21. 21. Sosiaaliset prosessit – vuorovaikutus oppimisen lähteenä • Alussa tutorin työssä korostui ryhmän kohtaaminen, oltiin huolissaan ohjaajuudesta ja asiantuntijuudesta. • Myöhemmin kun tutor tunsi osaavansa työnsä, se heijastui ilmapiiriin ja edisti avoimuutta ja luottamuksellisuutta ryhmässä. • Nonverbaalisen viestinnän tietoinen kontrolli.
 22. 22. Sosiaaliset prosessit • Sisäinen tutorkoulutus, jossa kokeneemmat tuoreiden apuna • Entistä toimivampien muotojen jatkuva kehittely • Opetussuunnitelmatyö jatkuvana ja yhteisöllisenä prosessina
 23. 23. Reflektiiviset prosessit – arviointi oppimisen lähteenä • Aluksi tutorin rooli koettiin vaikeana ja kannettiin huolta, oppivatko opiskelijat varmasti kaiken tarpeellisen. Ajan myötä tutorointi koettiin mielekkäämpänä kuin luentojen pitäminen. • Tutorina kehittymisen ensimmäisessä vaiheessa keskeistä on syklin vaiheiden läpivieminen  muuttuu ja kehittyy vuosien myötä reflektion vaikutuksesta.
 24. 24. Reflektiiviset prosessit • Roolin muutoksen pohtiminen ja oman toimintatavan löytäminen  ohjaajan ja asiantuntijan roolien limittyminen (kokeilun, kokemusten vaihdon ja reflektion avulla) esim. - ryhmän prosesseihin vaikuttaminen - oma rooli oppimisilmaston rakentajana • Kokeneet tutorit kokivat haasteena mm. ryhmän auttamisen uuden tiedon syntetisoinnissa ja kysymyksen milloin ja miten tehdä interventioita sekä hyvät kysymykset. • Tutorin rooli nähtiin vuosien myötä yhä enemmän pedagogina.
 25. 25. Kognitiiviset prosessit – tiedon muodostus ja käsittely oppimisen lähteenä • ”Riittävä metodin hallinta” (syklimalli, tutorin oppaat, jaksokirjaset) • Oppilaitoskulttuuri: johdon tuki, resurssit,… • Kollegiaalinen yhteistyö: parhaaksi koettiin hyvien ja huonojen kokemusten jakaminen • Ohjaajuuden kehittyminen (esim. itse- ohjautuvuuden tukeminen vs. liian tiukka ohjeistus)
 26. 26. Operationaaliset prosessit – toiminta oppimisen lähteenä • Ketkä tutoroivat? Ketkä arvioivat? • Oppilaitoksen/yksikön muut muutos- prosessit? • Resurssit (tuntia/op, opetusvelvolli- suus vs. kokonaistyöaika, aikaa tarvitaan myös yhteistyölle ja ops:n kehittämiselle)
 27. 27. Johtopäätöksiä • Muutos kiteytyy ops:n onnistuneeseen uudistamiseen. Uusikaan ops ei saisi olla staattinen oppirakennelma, vaan sitä on syytä jatkuvasti kehittää. • Opettajatutorin kohdattava oman opettajuuden muutos. Onnistuakseen se vaatii tukea, jota tutorkoulutus ja kollegiaaliset verkostot parhaimmillaan tarjoavat. Suuntana on jaetun työn ja vastuun sekä keskinäisen luottamuksen kulttuuri.
 28. 28. Lähteitä: • Alanko-Turunen, M. & Öystilä, S. 2004. PBL-tutor tutoriaaliryhmän prosessien ohjaajana. Teoksessa Onnismaa, H. & Spangar, T. (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Ohjaustyön välineet. PS-kustannus. • Poikela, S. 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampere: Tampere University Press. • Poikela, S. 2005. ”Tutorina toimiminen on kuin jatkuvaa työssä oppimista” – opettajan työ ongelmaperustaisen pedagogiikan kontekstissa. Teoksessa: Poikela, E (toim.) 2005. Osaaminen ja kokemus. Tampere: Tampere University Press.

×