Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiilioppimisen pedagogiikkaa

1,766 views

Published on

Aloistusdiat Nokian lukion veso-päivälle ennen mobiilirataa ja työpajoja. 4 kk myöhemmin pidin samantapaisen erityksen, osittain eri sisällöillä: http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/mobiilioppimisen-pedagogiikkaa-25807978

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mobiilioppimisen pedagogiikkaa

 1. 1. Mobiilioppimisen pedagogiikkaaNokian lukion veso 20.4.2013Matleena Laakso PAOK-verkostomatleena.laakso@tampere.fi paokhanke.ning.comTwitter: @MatleenaLaaksoBlogi: www.matleenalaakso.fiDiat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. PAOK:n kevään seminaaritLisätiedot: paokhanke.ning.com• Teematiimiseminaarit ti  14.5. ja ke 15.5.2013– Tukipaketti lyhyen matematiikan opiskeluun lukiossa– Pelillisyys opetuksessa– ATTO-aineet eläväksi– Mobiilioppiminen– Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä– Paikallinen tutkinnon osa 10 ov (Kansainvälinen kauppa) verkossa– Tabletit opetuksessa– Mobiilioppiminen opinto-ohjauksen tukena– Mobiilioppimisen mahdollisuudet AI ja S2 -opetuksessa• Verkkokurssikehittäjien seminaari ma 20.5.– Vektorigrafiikan perusteet– Esimies verkossa– Lukiossa alkavan kielen kurssit– Derivaatta (MAA7)– Kiinan historia, kulttuuri ja yhteiskunta
 3. 3. Pirkanmaan tvt-suunnitelma• Lausunto- ja kommenttikierroksella 13.5.2013 asti muokataan valmiiksi ennen kesälomaa toimii oppilaitoskohtaisten suunnitelmien pohjana• tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/maakunnallinen-tvt-suunnitelma/
 4. 4. Uuden ajan kansalaistaidot(ks. esim. Lankinen 2010, Koulu 3.0)• Ajattelemisen taidot– ongelmanratkaisu ja kriittinen ajattelu,analyysin osaaminen, oppimaan oppiminen,luovuus ja innovatiivisuus• Työskentelyn taidot– suullinen ja kirjallinen kommunikointi,yhteistyökyky ja verkostoissa toimiminen• Työskentelyn välineiden hallinnan taidot– informaation käyttötaito, tieto- ja viestintä-tekniikan ja teknologian käyttötaito• Aktiivisen kansalaisuuden taidot– osallisuus yhteisön jäsenenä, muutoksiin sopeutuminen,joustavuus, itsenäinen työskentely, yrittäjyys, empaattisuus,henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuusKuva: Russel, CC0
 5. 5. Sulautuva opetus (blended learning)(ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009 tai Manninen ym. 2007)• Teknologia, oppimisympäristöt ja didaktiset periaatteetsulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi– monimuoto-opetuksessa ne ovat perättäisiä– eLearning-termi korostaa teknologiaa oppimisen välineenä• Pyrkii verkko- ja lähi-opetuksen hyvien puolienyhdistämiseenKuva: Matleena Laakso, CC BY
 6. 6. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka(ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas/)• Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu.• Mobiililaite voidaan myös ajatella työkaluna, jolla oppimis-prosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiinoppimistilanteisiin.Luokkahuonepedagogiikka• didaktisesti perustunut opettajantoiminnan ja opetusprosessinsuunnitteluunVerkko- ja m-pedagogiikka• lähtökohta on oppijanoppimisprosessin suunnittelu
 7. 7. Tablettien mahdollisuuksia(Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013)1. Korvaa tietokoneet- selain, s-posti, some, muistiinpanot,…2. Tuottamisessa parhaimmillaan- kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,..- nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä3. Rikastututtavat appsit- kommunikointiin, tuottamiseen- tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,..- helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
 8. 8. Kokemuksia mobiilioppimisestaLius & Jansson, InnoOmnia (OEB-konferenssi)Käytössä tabletteja ja älypuhelimia•Mobiililaite osa identiteettiä– laite edes kurssin ajaksi omaksi &latausoikeus  motivoi ja halutaankantaa mukana•Huomattava ero vuoro-vaikutuksessa– tutustutaan nopeamminja laajemmin•Vertaisoppiminen lisääntynyt
 9. 9. Kokemuksia mobiilioppimisestaSetälä, OTE-hanke: Mobiilioppiminen tänään(kuvaa Meriläisen opinnäytetyötä miniläppäreiden käytöstä)Pääosa opettajista näki kannettavat keinonalisääntyneelle ja tehostuneelle tiedonhaulle jajoustavuudelleOsa näki muutoksia myös opetus- ja ohjausprosessissa•opiskelijakeskeisyyden lisääntyminen•opiskelijat pääsevät heti tekemään,luennointi vähentynyt•mahdollisuus oikea-aikaiseen,välittömään ohjaukseen•aidon työelämän tyyppisettoimintatavat
 10. 10. Mikä luokassa muuttuu?(One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)Tavallinen luokka•Opettajan aika kuluu ohjeiden antamiseen, opettajajohtoiseenkeskusteluun ja työskentelyn ohjaamiseen•Opiskelijat kysyvät ja vastaavat opettajan kysymyksiin, myösitsenäistä ja luokan yhteistä työskentelyäTeknologialuokka•Opettaja käyttää aikaa havainnollistamiseen, toiminnan ohjaamiseenja keskusteluun•Opiskelijat käyttävät aikaa projektitöihin, pienryhmätyöskentelyyn,keskenään keskusteluun Mahdollistaa oppijakeskeisemmän työympäristön,tutkivan oppimisen ja pienryhmätyöskentelyn
 11. 11. Askel kerrallaan• Mitä ja miten pitäisi oppia?– Vaiheet, välineet, arviointi, roolit,ohjaus? Valitse yksi sosiaalisenmedian palvelu, jonka näetpedagogisesti mielekkääksi välineeksi oppimiseen.• Kokeile! Kerää palautetta ja arvioi onnistumista sekäyksin, opiskelijoiden kanssa että kollegoiden kanssa• Kehitä opetusta– Siirrä vastuuta enemmän opiskelijoille– Lisää somen välineiden määrää vähitellen– Yksi osoite, mistä kurssin asiat löytyvätKuva: Matleena Laakso CC BY
 12. 12. Tieto haltuun!Tietohaltuun.wordpress.com•Tiedonhallintataitojen ops lukioille•Opettajan opas•Tiedonhankinnan perusteet -diasarja (CCBY-SA)Tiedon lähteitä•scholar.google.fi tieteellinen aineisto•Toki-verkkokirjasto– Vinkkejä tiedonhakuun– Lukiolaisen verkkolähteitä•Makupalat-linkkikirjasto
 13. 13. Netissä onvaikea edustaavain itseään.Mm. OPH, PAOK jaTampereen kaupunkisuosittelevatCC-lisenssienkäyttämistä.
 14. 14. Verkkoidentiteetti- keskustelun aiheeksi myösopiskelijoiden kanssa• Alaikäiset avoimessa verkossa– Riittäisikö pelkkä etunimi tai lempinimi,silloin kun se on käyttöehtojen mukaista? Tämä ei tarkoita nimimerkin taakse piiloutumista.Yhä suurempi osa verkkoviestinnästä tapahtuu omilla nimillä.– Huoltajan lupa, kun kirjaudutaan palveluun tai viedään sinne materiaalia.• Anonyymiys voi vapaa-ajalla olla myös tarpeellinen henkireikä• Suosi EU-alueen palveluita (henkilötieto- ja tietosuojalaki)• Ole tietoinen siitä, mitä nimelläsi verkosta löytyy (ks. esim. pipl.com)• Internetillä on pitkä muisti - kaikki jää talteen!• Muista myös tekijänoikeudet, netiketti/someketti sekä käyttöehdot(edu.fi  käyttöehtotaulukko)Kuva: San Jose Library, CC BY-SA
 15. 15. Poimintoja Tampereensomen opetuskäytön ohjeesta• Oppijoita on opastettava palveluihin rekisteröitymisessä jakeskusteltava käyttöehdoista, tekijänoikeuksista, turvallisesta jaeettisestä käytöstä sekä sovittava yhteisistä toimintatavoista.• Tekijänoikeuslait on huomioitava ja Creative Commons -lisenssienkäyttö on suositeltavaa• Suositus on, että jo heti opintojen alussa kerätään oppijoilta(huoltajilta) suostumus palveluiden käyttöön.• Opettaja käyttää somen palveluita oman harkintansa jaoppilaitoksen/koulutusalan mahdollisten linjausten mukaisesti.Ohje, lupalomakkeet ja lisätietoja:tvt.tampereenseutu.fi/opetuksessa/some
 16. 16. Ulkopuoliset verkkopalvelutopetuksessaPalveluun tarvitaan tunnukset (rekisteröityminen)• Kysyttävä opiskelijan suostumus (alle 18 v. myös huoltajan lupa)• Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessäPalveluun ei tarvita tunnuksia, mutta sinne tallennetaan jotain• Jos tallennus on julkinen ja verrattavissa teokseen (esim. esitelmä, itseotettu valokuva), kysyttävä suostumus opiskelijalta(alle 18 v. myös huoltajan lupa)• Vaihtoehtoinen suoritustapa tarjottava pyydettäessäPalveluun ei tarvita tunnuksia eikä sinne tallenneta yksilöityä tietoa• Opettaja voi edellyttää, että palvelua käytetään
 17. 17. CC-lisenssijärjestelmä on selkeämpi jahelpompi kuin tekijänoikeuslakiTämän dian kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksestawww.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
 18. 18. • Kv ja epäkaupallinen hanke• CC-lisenssien tunteminen auttaalöytämään verkosta mm.oppimateriaalia ja kuvitusta omiinmateriaaleihin.• CC-lisenssit antavat kaikilleoikeuden levittää ja esittää teostamissä tahansa, mutta neljälläehdolla määritellyin rajoituksin.• Lisätietoja: creativecommons.fi
 19. 19. CC-ehdotTämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avoBY (Attribution, Nimeä)ND (NoDerivatives,EiJohdannaisia)NC (Non-commercial,Epäkaupallinen)SA (ShareAlike, Samalisenssi)Kuvan neljää eri ehtoa yhdistelemällä saadaan 6-7 erilaista lisenssiä.
 20. 20. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avoCC BY-SA onsuositeltava lisenssioppimateriaaleille
 21. 21. Tvt:n opetuskäyttö Suomessamuuta Eurooppaa jäljessä(OPH, ESSIE-tutkimus 2013)• Varustelutasolta Suomen koulut parhaimpien joukossa– oppijoiden käytössä olevien laitteiden osalta lähellä keskitasolla• Laitteiden käytössä olemme häntäpäässä– Viimeisenä oppijoiden laitteiden käytössä– Suomen lukiolaisista 34 % ei ole viim.lukuvuoden aikana lainkaankäyttänyt tietokonetta koulussa. Määrä Euroopankolmanneksi suurin. Muualla puolet käyttäävähintään viikoittain, vain 20 % ei juuri koskaan.• Huonoin tilanne on peruskouluissa, mutta myöslukioissa olemme viimeisten joukossa ja amma-tillisissa oppilaitoksissakin alle keskitason.
 22. 22. Varustelutasolla ei yhteyttätvt:n opetuskäyttöön tai asenteisiin(OPH, ESSIE-tutkimus)• Lukion ja ammatillisten oppilaitosten– rehtorien luottamus tvt:n hyötyihin keskitasoa parempaa.– opettajien luottamus tietoteknisiin taitoihinsa alle keskitason. Somenkäyttötaitoihin kuitenkin luotetaan.• Suurimpana esteenä pidetään pedagogisia syitä– esim. hyvien mallien puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta jadigitaalisten oppimateriaalien puutetta.• Suomalaiset oppijat– käsitykset hyödystä Euroopan alhaisimpia.– omiin käyttötaitoihin luotetaan muita eurooppalaisia enemmän.– luottavat internetin turvallisuuteen ja somen osaamiseensa.– vapaa-ajan käyttö muita yleisempää.
 23. 23. Näin Euroopassa(OPH, ESSIE-tutkimus)• Tvt:n opetuskäyttö lisääntynyt– lähes jokainen käyttää opetusta valmistellessaan– 4/5 käyttää myös opetuksessaan– niiden osuus, joilla tvt käytössä yli 25 % tunneista ei ole kasvanut (2006)• Noin 75 %:lla kokenut opettaja, jolla yli 4 vuoden kokemus tvt:nopetuskäytöstä. Hyvin harvassa opettajia, joilla alle vuoden kokemus.• Digitaalisia materiaaleja käytetään huolestuttavan vähän, käytännössäpuolet oppijoista ei käytä niitä lainkaan.• Opettajien oppiminen– noin kolmanneksella tvt:n opetuskäyttö ollut pakollisena koulutuksessaan.– 70 % opettajista opiskellut vapaa-ajallaan.– Opettajat kaipaavat teknistä ja pedagogista tukea.– Vasta harva on löytänyt tiensä verkon ammatillisiin ryhmiin.
 24. 24. ESSIE-tuloksista blogataanAnne Rongas: opeblogi.blogspot.fi/2013/04/mista-opetusteknologia-jumittaa.html•Mistä sitten halu ja motivaatio? Osa opettajista kokee oman ammatti-taitonsaajan tasalla pitämisen omaksi eduksi eikä laske jyrkkää rajaa työn ja vapaanvälille. Osa oppii nopeasti ja vaivattomasti. He ovat jo liikkeessä.•Teknologian opetuskäyttö johtaa avoimuuden lisääntymiseen, opetus tuleenäkyväksi uudella tavoin. Opettajuus on murroksessa. Yksin tekemisen aikaalkaa olla ohi. Luokan ovet avautuvat. Samaan aikaan pitää oppia elämäänepämääräisyydessä.Tarmo Toikkanen: tarmo.fi/blog/2013/04/suomessakin-keskusjohtoiseen-opetukseen/•Tärkein kysymys: Onko uuden teknologian käytön taajuudella mitattavaayhteyttä oppimistuloksiin?•En olisi niin huolissani tekniikan käytön vähäisyydestä Suomen kouluissa.Tärkeämpää kuin käytön taajuus on selvittää, miten teknologia voi parantaaoppitunnilla (ja sen ulkopuolella) tapahtuvia aktiviteetteja.
 25. 25. Kohti mobiilia – positiiviset esimerkitkannustavat muitakin uuden kokeiluun!• opeverkostot.wikispaces.com• Mobiilikesäkoulu.com 22.-23.5.2013 Mustialassa• Facebook-ryhmät:– iPad opetuksessa– Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa– PAOKverkosto• Mobiilioppimisen hankkeita:– Mobiiliteknologia lukiolaisen arjessa:finnedmob.blogspot.fi– Mobiilisti: mobiilisti.blogspot.fi– Sormet: sormet.ejuttu.fi
 26. 26. Mobiilirataan tarvitsette• Mobiililaitteen ja nettiyhteyden– äänet päälle• QR-koodien lukusovelluksen– esim. QRReader, i-nigma, ScanLife,• Sky Map -sovelluksen• Anatomy 4D -sovelluksen• Aurasma -sovelluksen– Mene logon ja sitten suurennuslasisymbolin kauttahakukenttään– Kirjoita hakukenttään matleenalaakso– Valitse matleenalaakso’s public auras ja paina Follow
 27. 27. Sinä saat• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:Matleena Laakso, www.matleenalaakso.fi• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinunjakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselleTämä diasarja on lisensoitu CreativeCommons -lisenssillä CC BY-SA

×