Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minä verkkokouluttajana 2.4.19

177 views

Published on

Diaesitys on osa #VSdigi-hankkeen verkkovalmennuksia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minä verkkokouluttajana 2.4.19

 1. 1. Minä verkkokouluttajana Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä –hanke #VSdigi Webinaari 2.4.2019 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Geralt, CC0, pixabay,com
 2. 2. Verkkokouluttajan roolit: answergarden.ch/909619 • Voit vastata niin monta kertaa kuin haluat. • Voit klikata muiden antamia vastauksia, jolloin ne kopioituvat tekstikenttään. Paina sitten Submit lähettääkseni vastauksen. • Päivitä selain nähdäksesi uudet vastaukset.
 3. 3. Verkkokouluttajan roolit: answergarden.ch/909619
 4. 4. Kouluttajan roolista Juha Leino: julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/88-Floworks.pdf • ”Runsas palaute on yksi niistä syistä, miksi oppijat pitivät sosiaalisen median välineistä. Antamalla sitä – itse korostaisin, että erityisesti asiantuntijanäkökulmasta eikä pelkästään ”hyvä huomio” -tasolla – oppijat kokevat, että heidän työtään arvostetaan ja sillä on merkitystä.” • ”Toisaalta opettajan on varottava liiallista aktiivisuutta, joka tukahduttaa oppijoiden aktiivisuutta ja vie prosessin takaisin siihen, että opettaja julistaa totuudet ja oppijat omaksuvat totutun passiivisen roolinsa... Kysymys on pitkälle siitä, että oppijat kokevat opettajan olevan läsnä ja välittävän...”
 5. 5. TPACK-malli havainnollistaa, mitä opettajan tulee tietää ja huomioida opetuksen suunnittelussa Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 6. 6. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppiljoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 7. 7. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 8. 8. Mitä digitaalisuus vaatii opiskelijalta? • Missä ja milloin vain – vai just nyt? • Digitaalinen lukutaito • Tekniset taidot • Asenteet
 9. 9. Avoimen yliopiston FB-päivitys 1.4.
 10. 10. Tyypillistä verkkokursseilla • Suuret keskeyttäjämäärät • Osalla haastava opiskelutilanne • Pidetään usein työläinä • Suorittaneille usein hyvät arvosanat • Opiskeluaika hajoaa pieniksi palasiksi • Edellytetään motivaatiota ja itseohjautuvuutta • Osa vain kurkkimassa sisältöjä (MOOC)
 11. 11. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 12. 12. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 13. 13. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 14. 14. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 15. 15. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 16. 16. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 17. 17. Tavoitteet ja reunaehdot • Sisällöt ja tavoitteet • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Aikataulut • Rakenne ja järjestämisen muodot • Opettajat/kouluttajat ja mahdolliset muut asiantuntijat • Ohjaus, palaute ja arviointi Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
 18. 18. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Voidaan yhdistää myös useampaa mallia.
 19. 19. Pedagoginen käsikirjoitus • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu ja auttaa suunnittelemaan ja näkemään rakenteen kokonaisuutena. • Käsikirjoitusta tehtäessä suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Kyse on oppimisprosessin ja –tehtävien vaiheistamisesta pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 20. 20. Pedagoginen käsikirjoitus visuaalisena mallina Kartta Aikajana Kuvat: Mari Virtanen: www.youtube.com/watch?time_continue =339&v=H8v-69IqDfg CC BY ja Sanna Ruhalahti: www.oppiminenonline.com/wp-content/uploads/2014 /09/Oppiminen- Online-Pedagogiset-mallit.pdf (CC BY-SA) Mindmap (dia 11: http://bit.ly/2ya7jNG) Padlet Kuvassa alla kopio eAMKin pohjasta, kopioi Padlet ja sen muotoilu+viestit: padlet.com/matlaakso/digipedapolku
 21. 21. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua • Etenevätkö oppijat kurssilla omaa vai yhteistä tahtia? • Kurssin rakenne: edetäänkö teema vai viikko kerrallaan? • Opitaanko yksin, pienryhmissä, suurryhmässä vai näitä kaikkia? • Onko kurssilla tiettyyn aikaan tai paikkaan sidottua työskentelyä (webinaari, chat, ryhmätyöt, lähitapaamiset, käytännön harjoittelu,..)? • Millaisia oppimistehtäviä - monta pientä vs. yksi iso? • Miten ja milloin oppijat saavat palautetta ja ohjausta? Yksilöinä vai ryhmänä? Opettajalta, vertaisilta vai automatisoidusti? • Miten opettajana keräät palautetta ja herutat ohjaustarvetta? • Pitäydytäänkö yhden sähköisen ympäristön työkaluissa vai hyödynnetäänkö muitakin? Säästät aikaa ja vaivaa, kun suunnittelet kurssin rakenteen ENNEN kurssin luomista verkkoon!
 22. 22. Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Pelkkä ruudulta lukeminen on tylsää. Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
 23. 23. Hyödynnä käsikirjoitusta tehdessäsi verkkokurssien tsekkauslistoja • Henri Annala, Kolme avainta parempaan verkkokurssiin: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun • Mari Virtanen, Pedagoginen käsikirjoitus: https://blogit.metropolia.fi/tarinoitadigiaskelista/2017/09/25/pedagoginen-kasikirjoitus/ • Johanna Keskitalo, Näin luot laadukkaan verkkokurssin: https://tomashanke.net/2015/12/07/nain-luot-laadukkaan-verkkokurssin/ • Linda Saukko-Rauta: Verkkopedagogiikka https://oppimateriaalit.jamk.fi/verkkopeda/ • Merja Drake, Teija Lehto & Sanna Sintonen. Verkkokurssit ketterästi AgileAMK-mallilla. TAMK, Uutta avointa energiaa-hanke. 2018. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-verkkokurssit-ketterasti-agileamk-mallilla • TAMKin digimentoreiden verkkokurssin arviointityökalu digimentorit.tamk.fi/2016/03/04/verkkokurssien-arviointityokalu • Ja seuraavassa diassa vielä tuorein, eAMKin arviointityökalu
 24. 24. eAMK: Verkkototeutusten arviointityökalu Jos vasta suunnittelet verkkokurssia, käytä pdf-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/valmennusohj elma_syksy2018 Jos arvioit jo tekemääsi verkko- kurssia, käytä web-lomaketta: https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake
 25. 25. Verkkokurssi ei ole koskaan valmis – vai onko? Gilly Simon: Carpe Diem Learning Design: Preparation & Workshop (CC BY-NC-ND) www.gillysalmon.com/uploads/1/6/0/5/16055858/carpe_diem_planning_process_workbook_v17-january_2015.pdf • Mitä TÄYTYY olla mukana ja huomioida jo ensimmäisessä toteutuksessa? • Mitä PITÄISI olla... • Mitä SAISI olla… • Mitä VOISI olla…
 26. 26. Verkko-opetuksen malli Gilly Salmonin alkuperäinen kuva (CC BY-NC-ND): www.gillysalmon.com/five-stage-model.html Alla oleva muokattu Salmonin sivuston ja Suominen & Nurmela (2011) –kirjan pohjalta. Pääsy kurssille ja motivaatio Pääsy ympäristöön Tervetuloa Motivaatio Sosiaalistuminen Tutustuminen: minä ja muut Tiedon vaihtaminen Tiedon jakaminen ja löytäminen Suunnittele sisällöt ja materiaalit muistaen tavoitteet ja ryhmän yhteistyö Tiedon rakentaminen Työskentelystä yhteisöllisempää Oppijoista tiedon tuottajia ja sisällön tuottajia Arviointi ja kehittyminen Oppimisen omistajuus kasvanut Reflektio Yhteydet muualle
 27. 27. Vuorovaikutus verkossa Tavoitteena dialogisuus, oman ajattelun selittäminen, kysyminen, lyhyet viestit, edellisten viestien kommentointi, tiedon välittäminen, arviointi ja uuden luominen jne. • Synkronisesti – asynkronisesti (saman-/eriaikaisesti) • Vuorovaikutuskulttuuri/-tavat eri palveluissa, esim. nimi/nimimerkki • Kahden kesken – (pien)ryhmässä – julkisesti/koko ryhmän kanssa • Vuorovaikutus oppijaryhmän ulkopuolelle: teemapäivät, asiantuntijavierailut tai -kommentit,.. • Hyödynnä rooleja, väittelyitä, draamaa, pulmatehtäviä,.. • Kirjoittaen (sanellen) ja lukien, puhuen ja kuunnellen, yhteistä dokumenttia rakentaen (ajatuskartta, digitarina, diaesitys, sarjakuva),.. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0 Vuorovaikutus koettava sellaiseksi, että se vie eteenpäin omaa oppimista tai tehtävien tekemistä.
 28. 28. Pidä erilaisia webinaareja Luento tai tietoisku, myös vierailijat • Osallistujat kuulijoina vai aktiivisina osallistujina? • Vaihtelevuutta työskentelytapoihin ja puhujiin • Tarvittaessa aikaa itsenäiseen asian työstämiseen ja harjoitteluun • Keskustelu ja kysymykset webinaarissa ja/tai sen jälkeen Ohjaustapaamiset ennen/jälkeen yhteisen webinaarin Hyödynnä verkon muita työkaluja • Esim. sanapilvet, Padlet, Quizizz,.. Ryhmätyöskentely Päivi Timonen: Toimiva webinaari (2018): verkossa.humak.fi/toimiva-webinaari-julkaisu-2018
 29. 29. Hyödynnä verkkokursseilla monimediaisuutta • Tervetulotoivotus videona • Kurssin esittely Adobe Spark Pagesilla. Ks. Pia Turunen: spark.adobe.com/page/OzB4I • Ennakkotehtävänä interaktiivinen video • Nosta keskeinen sisältö esiin oheisen kuvan tavoin (Notegraphy) tai laita oppijat töihin. • Hyödynnä ryhmän keskinäisiä ääniviestejä (esim. Padlet tai Flipgrid). • Luo animaatioita, esim. Biteable: www.matleenalaakso.fi/2018/10/biteable.html Kuva on tehty Notegraphylla: Matleena Laakso, CC BY
 30. 30. Hyödynnä visuaalisuutta • Nosta keskeinen sisältö esiin infograafina tai teetä niitä oppijoilla esim. artikkeleista (Canva,..). • Tee ohjeet interaktiivisilla kuvilla (ThingLink, H5P,..) tai laita oppijat töihin. • Luo virtuaaliretkiä (Thinglink, H5P, Tour Creator,..) tai laita oppijat töihin.
 31. 31. Matleena Laakson Canvalla tekemiä infograafeja, CC BY
 32. 32. Visailu piristää oppimista Minttu Merivirran artikkeli teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn (2018): issuu.com/lapinamk/docs/c_2_2018_arkko-saukkonen_saloniemi 1. Oppijat tekevät ryhmissä infograafeja opiskeltavan aihealueen eri teemoista. • https://www.canva.com • https://piktochart.com • https://spark.adobe.com (Post) 2. Ryhmät tekivät infograafeistaan sähköisen kyselyn • https://quizizz.com • https://kahoot.com • https://quizlet.com 3. Ryhmät esittelivät koko luokalle ensin infograafinsa ja sitten teettivät kyselyn • Yhteisöllinen työskentely • Digiosaaminen • Tiedon visualisointi • Vertaisoppiminen • Keskeisen sisällön löytäminen • Pelillisyys • Opitun arviointi
 33. 33. Avointen oppimateriaalien edistämisen sivut: aoe.fi • Valtakunnallinen, kaikille koulutusasteille suunnattu palvelu, jonka tavoitteena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä. • Sivusto julkaistaan loppuvuodesta, mutta siellä on jo maistiaisia.
 34. 34. 2. 4. 16. 18. 20. 24.
 35. 35. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×