Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PAOK - vilkaisu taakse ja läsnä tässä hetkessä

1,070 views

Published on

Katsaus PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelmaan (1/2009-4/2012) Vetoa verkoista -seminaarissa 3.11.2011. Se oli hankkeen loppuseminaari, joskin työ jatkuu ensin PAOK2- hankkeena 30.4.2014 asti ja sen jälkeen suppeana, mutta pysyvänä maakunnallisena II asteen koulutuksen verkostona.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PAOK - vilkaisu taakse ja läsnä tässä hetkessä

 1. 1. PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma: Vilkaisu taakse ja läsnä tässä hetkessä Vetoa verkostoista -seminaari 3.11.2011Matleena Laakso PAOKmatleena.laakso@tampere.fi paokhanke.ning.comtwitter.com/MatleenaLaakso #paokhanke (Twitter)fi.linkedin.com/in/matleenalaakso facebook.com/PAOKverkostowww.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. Mikä on PAOK?Pirkanmaan toisen asteen oppilaitoksillesuunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma(1/2009-4/2012 + jatko)Tavoitteet• Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen organisaatioiden ja ihmisten välillä• Oppijakeskeisen, avoimen ja yhteisöllisen oppimisympäristön luominen ja kehittäminen• Suunnitelmallisen TVT:n käyttöönoton edistäminen
 3. 3. Kirsi Viitanen Maria VirtanenMatleena Laakso Minna HelynenAnna-Maija Mikkonen Marja-Riitta SaarelaHeidi Karppi llkka Suominen
 4. 4. PAOK:n palvelutVERKOSTOT OSAAMISEN KEHITTÄMINEN• Kollegavalmentajat • Koulutukset ja tiimien konsultoinnit• Kehittämisprojektit • Road Show:t• Asiantuntijaryhmät • Hanke- ja projektityön konsultointi • Avoin oppimiskulttuuri -seminaaritTIETO- JA VIESTINTÄ- • Vuoden avoin oppimiskulttuuritekoTEKNIIKAN STRATEGIATYÖ -palkinto (oik. Marko Lipsonen ja vas.• TVT-strategiatyö Terhi Davies, Marja Leena Koli ja Soile Mäkisalo)• TVT-osaamiskartoituksetMAAKUNNALLINENVERKKOKURSSITARJOTIN
 5. 5. Haasteet PAOK:ssaORGANISAATIOT OPETTAJAT• Oppilaitosten erilainen koko • Aika- ja resurssipula (48-3800, yht. 21 000 opisk.) • Suhtautuminen opetuksen• Toiminta- ja oppimiskulttuurien kehittämiseen ja TVT:n käyttöön erilaisuus • Oppimisen ja opetuksen tavoitteiden• Johdon ja opettajien erilaiset yksipuolisuus todellisuudet • Oman osaamisen aliarvioiminen• Muistaa aina konkreettisuus ja • Uskalluksen puute siirrettävyys • Osaamistaso TVT:ssa jaVERKOSTO pedagogiset• Valmiiden yhteistyöfoorumien valmiudet sen vähäisyys opetuskäyttöön• Yhteistyötasojen moninaisuus • Tottumattomuus• Luottamuksellisuuden ja avoimen yhteistyöhön ilmapiirin rakentamisen hitaus toisten opettajien• Vastuiden jakaminen kanssa
 6. 6. Tekijät, joiden avulla PAOK on saatu elämäänOSALLISTUJALÄHTÖISYYS• Toisen asteen koulutuksen johdon tuki• Oppilaitosten vapaaehtoinen osallistuminen• Vierailut ja Road Show:t oppilaitoksissa• Palvelutarjonta rakennettu hankkeen tavoitteiden ja oppilaitosten tarpeiden pohjaltaPROJEKTITIIMI• Aktiivisuus ja sitoutuminen hankkeeseen sekä työskentelytavat• Aktiivinen viestintä ja markkinointi• Kontaktit oppilaitoksiin• Tavoitteiden selkeyttäminen ja muuttaminen toiminnaksi (itse/ulkoinen arviointi)
 7. 7. Tekijät, joiden avulla PAOK on saatu elämäänVERKOSTOITUMINEN• Muut hankkeet ja yhteistyötahot• Koulutukset, webinaarit, konferenssit, verkkoyhteisöt,..• Ihmisten ja oppilaitosten yhteistyön tukeminen ja ohjaaminen – Etsitty aitoja yhteistyötarpeita, luotu niille toimintamalleja ja annettu resurssejaOPETUKSEN KEHITTÄMINEN• Korostetaan TVT:n käyttöä osana opetuksen kokonaisuutta• Maakunnallinen verkkokurssitarjotin – Nyt tarjolla 126 kurssia – 25 oppilaitosta tarjoaa kursseja
 8. 8. Kehitettävät asiat (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010)KEHITTÄMINEN• TVT:tä laajempi oppimisen foorumi (koko pedag. ympäristön kehittäminen)• Henkilöstön ohjaus (helpdesk)• Johdon tukeminen ja sen merkitys TVT:n opetuskäytön edistämisessäYHTEISTYÖ JA VERKOSTOT• Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sekä oppilaitosten yhteistyön lisääminen• Johdon foorumi kehittämään hallinnon ratkaisuja• Koulutuksia ja yhteistyötä oppiaineittain ja aloittainKOULUTUS• Verkkokurssitarjottimen markkinointi opiskelijoille• CC-lisensointimalli opetusmateriaaliin• Kehittää ja lisätä sulautuvaa opetusta
 9. 9. PAOK on onnistunut (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010)SYTYTTÄMÄÄN KIPINÄN• Projektitiimin innostunut ilmapiiri näkyy kentällä• PAOK tunnetaan ja palveluiden vaikuttavuus on hyvä• Tavoitteisiin uskotaan ja niitä pidetään tärkeinä• Innostuneisuus lisääntynyt ja ilmapiiri opettajien keskuudessa avautunutLUOMAAN VERKOSTOJA• Yhteistyö ja verkostoituminen lisääntynyt – organisaatioiden ja ihmisten välillä – oppilaitosjohdon kesken
 10. 10. PAOK on onnistunut (Ohryn sparraus 10.9.2010 ja väliarviointi 12/2010)EDISTÄMÄÄN TVT-OSAAMISTA• TVT-osaamiskartoitukset tuoneet näkyväksi opettajien osaamistason• TVT:n opetuskäyttöä ja somen hyödyntämistä lisätty• Uudenlaisen koulun luominen alkanut• Kollegavalmentajat• KehittämisprojektityötEDISTÄMÄÄN TVT:N OPETUSKÄYTTÖÄ• Oppijoiden yhteisöllisyys• Oppijakeskeinen verkko-oppiminen• Toisiaan tukeva verkkokurssitarjonta lukio- ja ammatillisen koulutuksen välillä
 11. 11. Seurantatiedot 6/2011 asti• 2773 henkilö osallistunut PAOK:n toimenpiteisiin, heistä 2191 opetushenkilöstöä• 40 kollegavalmentajaa – Kevät 2011: 3 lähitapaamista ja 6 Connect-tapaamist• 43 kehittämisprojektia – Kevät 2011: 3 koulutustapaamista ja 34 konsultointitapaamista.
 12. 12. Vappuun asti tarjolla!• Koulutukset ja tiimien konsultoinnit• Road Show -päivät• Hanke- ja projektityön konsultointi• TVT-strategiatyö ja -osaamiskartoitukset• Maakunnallinen verkkokurssitarjotin• ITK: Call for Papers ma 7.11. asti• Tuunaa tuntisi TVT-messut 11.2.2012 yhdessä eVarikon ja yhteistyökumppaneiden kanssa

×