Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Bonon kuusi ajatteluhattua

9,365 views

Published on

Diasarjassa on kuvattu kuuden ajatteluhatun idea. Se on erinomainen väline luovaan työskentelyyn ja ideointiin yksin ja ryhmässä. Englanniksi aiheesta löytyy lisätietoja hakusanalla Six Thinking Hats.

Published in: Education
 • Be the first to comment

De Bonon kuusi ajatteluhattua

 1. 1. Edward De Bonon kuusi ajatteluhattuaMatleena Laaksowww.matleenalaakso.fiwww.slideshare.net/MatleenaLaakso
 2. 2. Kuuden ajatteluhatun idea• Käytetään luovan ajattelun ja innovaatioiden edistämiseen• Mahdollistaa ongelman tarkastelemisen eri näkökulmista ottamalla eri rooleja• Auttaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan ja pyrkii hattujen avulla muuttamaan ajattelun näkökulmaa• Erilaisia ajattelutapoja kuvataan kuudella erivärisellä hatulla, joita ryhmän jäsenet tai koko ryhmä voivat vaihdella tarpeen mukaan
 3. 3. Kuuden ajatteluhatun edut• Määrättyjen roolien esittäminen – Hatut mahdollistavat mielipiteen kertomisen helpommin kuin omana itsenään• Huomion suuntaaminen – Hatut suuntaavat asian tarkastelun kuuteen eri puoleen• Mukavuus – Hattujen avulla on helppo kehottaa toista vaihtamaan näkökulmaa• Pelisääntöjen määritteleminen – Hatut luovat tietyt pelisäännöt ajatteluun
 4. 4. Sininen hattu: ajatusprosessin organisointi ja kontrollointi• Suuntaa huomio siihen mitä pitää ajatella – Esitä kysymyksiä ajatusten suuntaamiseksi keskeisiin aiheisiin• Anna muotoa keskustelun kaaokselle• Tee yhteenvetoja, johtopäätöksiä ja anna yleiskatsaus, mitä on tapahtunut ja mitä on saavutettu• Yksi sinisen hatun tärkeimpiä tehtäviä on väittelyiden lopettaminen, sen ymmärtäminen, että kukin on oikeassa tietyissä olosuhteissa
 5. 5. Valkoinen hattu: faktat ja luvut• Kerro faktat neutraalilla ja objektiivisella tavalla, ilman tulkintaa tai johdattelua• Omien mielipiteiden kertominen ei kuulu valkoisen hatun ajatteluun• Mieti onko kyseessä tosiasia vai todennäköisyys
 6. 6. Vihreä hattu: luovuus ja uudet ideat ja mahdollisuudet• Luo tietoisesti uusia ideoita, vaihtoehtoja ja näkökulmia• Esitä uusia käsitteitä ja havaintoja• Pyri keksimään, miten asiat voisi tehdä paremmin• Kysy – Mikä tässä ideassa on mielenkiintoista ja erilaista? – Mitä tämä idea tuo mieleen? – Mihin tämä idea johtaa? – Onko olemassa muita ideoita tai vaihtoehtoja?
 7. 7. Keltainen hattu: hyödyt ja hyvät puolet• Katso asioita myönteisesti, etsi etuja ja keskity tilanteen positiiviseen puoleen• Yritä löytää mahdollisimman paljon perusteita optimismillesi• Etsi myönteisiä mahdollisuuksia, vaikka et osaisikaan perustella niitä
 8. 8. Musta hattu: loogiset negatiiviset puolet• Katso asioiden negatiivista puolta ja osoita ongelmakohdat• Anna loogiset, järkeenkäyvät perustelut kielteisyydellesi• Kritisoi ja kyseenalaista vapaasti• Tuo esiin riskit, ristiriitaisuudet ja virheet• Kysy: – Mitä huonoa ideaan sisältyy? – Mitkä ovat seuraukset? – Mitä täytyy ottaa huomioon?
 9. 9. Punainen hattu: tunteet ja arvot• Kerro tunteesi, aavistukset, epäilyt, vaikutelmat ja mielialat• Sinun ei tarvitse perustella eikä selittää tunteitasi• Tunteiden ei tarvitse olla loogisia tai johdonmukaisia• Tunne voi muuttua muuttuneen havainnon pohjalta• Kerro millaisia tunteita idea herättää ja millaisia arvoja ja arvostuksia siihen liittyy
 10. 10. “On helpompaa kesyttää villi idea käyttökelpoiseksi ratkaisuksi, kuin kehittää kesy idea hyväksi uudeksi ratkaisuksi.” Edward De Bono• De Bono, Edward: Kuusi ajatteluhattua. Helsinki: MARK kustannus, 1990.• De Bonon luento aiheesta: www.youtube.com/watch?v=rVfx3j8QaM8&• Kuvat: 27gen.com/2011/09/22/got-your-thinking-hat-on/
 11. 11. Tämä diasarja on lisensoitu CreativeSinä saat Commons -lisenssillä CC BY-SA• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: http://creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi

×