Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katsaus PAOK-verkoston kevään 2013 toimintaan

1,271 views

Published on

Koonti Pirkanmaan II asteen koulutuksen PAOK-verkoston toiminnnasta ja tuloksista keväällä 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katsaus PAOK-verkoston kevään 2013 toimintaan

 1. 1. Katsaus PAOK-verkostonkevään 2013 toimintaanTampere 12.6.2013Riikka Vanninen PAOK-verkostoMatleena Laakso paokhanke.ning.comMinna Helynen #paokhanke (Twitter)
 2. 2. SisällysTämä diasarja esittelee Pirkanmaan II asteen PAOK-verkostonkevätlukukauden 2013 toimintaa:•CC-lisenssi ja materiaalin jakaminen•Koulutukset•Ohjatut ja osarahoitetut opettajatiimit– 9 teematiimiä– 5 verkkokurssikehittäjää– 18 oppilaitoksen kollegavalmentajat•Maakunnallinen verkkokurssitarjotin•Maakunnallinen tvt-suunnitelmatyö•ITK-konferenssin esitykset
 3. 3. Creative Commons-lisenssitPAOK-verkoston projektitiimi sekä opettajat, joidentoimintaa on rahoitettu, ovat sitoutuneet julkaisemaanPAOK:n työajalla tekemänsä materiaalitCC BY-SA -lisenssillä.Se tarkoittaa, että•Sinä saat jakaa ja muokata materiaaleja,myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.•Kahdella ehdolla:- Viittaat aina alkuperäiseentekijään ja lähteeseen.- Jos muokkaat materiaaliatai käytät sitä osana laajempaateosta, tulee sinun jakaamuokattu teos tälläsamalla lisenssillä.
 4. 4. CC-lisenssin ansiosta• Teematiimien ja verkkokurssikehittäjien tuotokset (kurssit,diasarjat, wikit, blogit jne.) ovat kenen tahansahyödynnettävissä ja edelleen muokattavissa.• PAOK:n näkyvyys verkossa on oleellisesti kasvanut jatuloksista hyötyvät myös maakunnan II asteen ulkopuolisettahot.• Materiaalit: paokhanke.ning.com/koulutusmateriaaleja– PAOK:n projektitiimin materiaaleja käytetään laajasti muutoinkinkuin koulutustemme yhteydessä– Esimerkiksi projektitiimin 38 diaesitystä on katsottuSlideSharesta noin 32 000 kertaa.
 5. 5. Koulutusten teemoja• Verkko-opettaminen• Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen• Mobiilioppiminen (mobiilirata, QR-koodit, lisätty todellisuus, erilaisetsovellukset ja somen palvelut jne.)• Läppäri jokaiselle & some käyttöön• Oppimateriaalia verkosta• Pelillisyys opetuksessa• Etäyhteyksien hyödyntäminen• Moodle• Äänityöpaja• Prezi• Facebook opetuksessa ja ohjauksessa• Blogit opetuksessa• Avoimet Creative Commons -lisenssit• Someketti – näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin• Sosiaalinen media oppilaitoksen viestinnässä ja markkinoinnissa
 6. 6. Järjestetyt seminaaritja verkostolle hankitut koulutukset• Säihkettä suunnitteluun, Pirkanmaan II asteen tvt-suunnitelmaseminaari (PAOK)• Kaksi teematiimiseminaaria (PAOK)• Verkkokurssikehittäjien päätösseminaari (PAOK)• TVT yo-kokeissa 2016 alkaen -seminaari (YTL & PAOK)• Kaksi lisätyn todellisuuden koulutusta (Tampereenyliopisto, AVO2-hanke)• Kaksi AppsRulettia (IlonaIT)
 7. 7. Iduista kasvoi oivalluksia!www.youtube.com/watch?v=JskUYeortIQ
 8. 8. Teematiimitteematiimit.wikispaces.comLyhyen matikan tukipaketti•Tukee lukion lyhyen matematiikan heikoimpia opiskelijoita.•Yhdistetty matikan osaaminen, erityisopetuksen tietämys ja ohjauksellinen näkökulma•Tukipaketti lyhytmatematiikka.wikispaces.com sopii itsenäiseen opiskeluunPelillisyys opetuksessa•Tutkittiin maksuttomia pc-koneilla pelattavia pelejä•Kieli pelittää -blogissa pelejä kielten opetukseen (ve, ra, ru, sa, it, en)•Ammatilliset oppimispelit ja virtuaalimaailmat omassa blogissaanATTO-aineet eläväksi•SASKY:n yksiköiden ATTO-opettajat verkostoituivat,perustivat FB-ryhmän ja jakoivat materiaaleja Moodlessa.•Yhteistä keskustelua tarvitaan vielä verkkokurssien yhteis-käytöstä ja muistakin toimintatavoista. Opettajat myöskouluttivat toinen toisiaan somen eri välineistä jamuutoinkin vinkkasivat hyvistä käytänteistä. 
 9. 9. Teematiimitteematiimit.wikispaces.comMobiilioppimisen teematiimi•Pilvipalvelut, Office 365, Moodle2•tabletitopetuksessa.blogspot.fiTabletit opetuksessa •Kokeiltu ja opeteltu (oman ammattialan) sovelluksia•Erityisesti matikan ja fyken iPad-sovelluksia:tabletitopetukseen.wordpress.com•Norssin iPad käyttöön -opasLiiketaloutta verkossa•Tredussa suunnitteltiin pelillisyyteen perustuva kv-kaupan tutkinnon osa (10 ov).Se sisältää ryhmien välistä kilpailua, monikanavaisuutta ja ryhmien jatkuvaa arviointiaomasta oppimisprosessista. Arviointi kaikkineen perustuu sekä laadulliseen ettäajalliseen (deadlinet) arviointiin sekä itse suorituksiin. Työskentely on läpinäkyvää:ryhmät voivat seurata omaa ja toistensa etenemistä pelilautaikkunoista. Myös opettajankannusteet näkyvät kaikille. •Työkalut ovat pääosin Googlen palveluita, jotta peliä voi levittää Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 10. 10. Teematiimitteematiimit.wikispaces.comSosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä•Diasarjoja wikiartikkelin kirjoittamisesta, kuratoinnistaja teatterikasvastuksesta.•Hamletista on blogattu, tviitattu ja feisbookattu.•Oppimistehtävien monimediallisuuteen on panostettu, ks. esimerkkejä:paokmonimediatiimi.wikispaces.com. Tekemisen ilo näkyy, kun noustaan pulpetista jauskaltaudutaan itse tekemään ja julkaistaan tuotoksia paikallislehdessä. Esim. psykankurssilla on tavattu vanhuksia ja seurattu lapsia: bit.ly/ZqdZ2T.Mobiilioppimisen mahdollisuudet äidinkielen ja S2-opetuksessa•Erityisesti kokeiltiin blogeja: kommentoitiin toisen lukion opiskelijoiden Hamlet-analyyseja. Blogeja kirjoitettiin huolella, koska ne olivat julkisia.•Tehtiin myös proosasanastoa Moodleen ja yhteiskirjoitettiin runoanalyysiä.Runoesityksiä kommentoitiin reaaliaikaisesti iPadeilla verkkoon.  Mobiilioppiminen opinto-ohjauksen tukena•Tutustuivat valtavaan määrään somen välineitä•Verkon käyttö ei vähennä yksilöohjauksen tarvetta, mutta verkko on hyvä apuväline mm.
 11. 11. VerkkokurssikehittäjätLisätiedot: paokhanke.ning.com/verkkokurssitViisi rahoitettavaa oppilaitosrajat ylittävää tiimiä•Vektorigrafiikan perusteet, TAO & Ikata•Esimies verkossa, PIRKO/PAO & TAO,aikuiskoulutus•Lukiossa alkavan kielen kurssi EAB31, IAB32, SAB31/ RUB1, Kangasalan jaPälkäneen lukiot•Derivaatta (MAA7), Ylöjärven ja Lempäälän lukiot•Kiinan historia, kulttuuri ja yhteiskunta, Oriveden ja Hatanpään lukio•Tuotoksina syntyi kolme Moodle-kurssia, joista kahteen voi tutustuavierailijatunnuksilla ja kaksi on avoimia wikejä•Tukena PAOK:n eOppimisen sivu: paokhanke.ning.com/verkko-opet
 12. 12. Kollegavalmentajaverkosto27 kollegavalmentajaa 18 oppilaitoksessa  11 jatkaa 30.9.2013 astiLähitapaamiset•Hatanpään lukio: Raportointi, CC-lisenssit, tapahtumat ja verkostot, vinkkejä jaevästä keväälle•Ahlman: Tabletit opetuksessa (mobiilirata)•Lyseon lukio: Sähköiset oppimisympäristöt, Essie-tutkimus, somekettiVerkkoPicnicit•Dropbox, Evernote ja ruudunkaappausvideot•Windows8•Moodle2 + Office365 (Tampere + PAOK)Lisäksi muut (PAOK:n) koulutukset, webinaarit jaseminaaritKuva: Matleena Laakso, CC BY
 13. 13. Maakunnallinenverkkokurssitarjotinpaokhanke.ning.com/page/maakunnallinen-2prezi.com/qf1q-g2vhnxn/
 14. 14. Pirkanmaan II asteentvt-suunnitelman päivittäminen• Suunnitelmaa työstettiin kevätlukukauden ajan• tvt.tampereenseutu.fi/suunnitelmat/maakunnallinen-tvt-suunnitelma/• Elokuussa 2013 kokoonnutaan käsittelemään saadutlausunnot ja kommentit. Sen jälkeen suunnitelmalähetetään koulutuksen järjestäjille hyväksyttäväksi.• PAOK on tukenut oppilaitos-/koulutuksenjärjestäjäkohtaisten tvt-suunnitelmien tekemistä japäivittämistä.
 15. 15. ITK-konferenssiInteraktiivinen tekniikka koulutuksessa on Suomen suurin vuosittainen tieto- javiestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. Alla ovat kaikki PAOK-verkostonoppilaitosten esitykset sekä Opeka, mitä PAOK osaltaan on rahoittanut.Foorumiesitykset•3d virtuaalioppimisympäristö aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa •eVarikko - veturina ja tukena arjessa Tampereen seudulla•iPadit ja some Asentajakillan työsalissa•Kuuntele mua! Verkkokurssien opiskelijapalaute tehokäyttöön•Some osaksi lukion vieraan kielen oppimisen arkea?•Tvt:n käyttöönotto työyhteisön ja yksittäisen opettajan näkökulmastaTeemaseminaarit•Nettitekstiä ryhmätyönä: rakennetaanko tietoa yhdessä vai erikseen?•Opeka-palvelusta apua TVT-suunnitteluunPosterit•Opeka - palvelu koulun opetusteknologian tason arviointiin ja kehittämiseen•www.ammatillinenverkkokoulu.fiHypePark•Mobiilirata innostaa täydennyskoulutuksessa
 16. 16. Sinä saat• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittuKahdella ehdolla• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:Riikka Vanninen, Matleena Laakso ja Minna Helynen, paokhanke.ning.com• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinunjakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselleTämä diasarja on lisensoitu CreativeCommons -lisenssillä CC BY-SA

×