Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle

614 views

Published on

KYS-sairaalan kliinisten kouluttajien pedagogisen iltapäivän materiaalit, Ohjedioja esillä olleista sovelluksista: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle

 1. 1. Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle Kliinisten kouluttajien pedagoginen iltapäivä KYS, Kuopio 25.2.2019 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Geralt, CC0, Pixabay.com
 2. 2. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat • Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. • Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. • Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Mm. tutkivan oppimisen mallit korostavat asiasisältöjen oppimisen ohella tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja. Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
 3. 3. Teknologian mahdollisuudet Harto Pönkä: info.edu.turku.fi/etaopetus/item/256-yhteis%C3%B6llist%C3%A4-tiedonrakentelua,- eik%C3%A4-vain-pidempi%C3%A4-johtoja Teknologian mahdollisuudet oppimisessa modernin oppimistutkimuksen mukaan ovat siinä, • miten teknologia tukee oppijoiden välistä vuorovaikutusta, • miten teknologia luo ymmärtävän oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja (kysymysten esittämistä, omien teorioiden muodostamista ja selittämistä ja argumentointia) ja • miten teknologia tekee näin muodostuvan tiedonrakentelun ja ajattelun prosessit näkyviksi. Kuva: geralt, pixabay.com, CC0
 4. 4. Kokeilukulttuuri www.sivistystyo.fi/doc/julkaisut/VST_selvitys_digitalisaatio_270117.pdf (Jari Sarja, 2017) ”Digitalisaatioon liittyy myös kokeilemisen ulottuvuus. Digitalisaatiota ei voi ostaa valmiina tuotteena.” ”Digitalisaation aiheuttamat muutostarpeet ovat pääasiassa kaikkea muuta kuin tekniikkaa.” Kuva: SCY CC0, pixabay.com
 5. 5. Flinga: flinga.fi/s/F6F6PMN • Suomalainen, helppokäyttöinen ja selaimella toimiva palvelu • Yksi kirjautuu ja luo Flinga-taulun, muut liittyvät linkillä tai koodilla • Flinga-taulujen vaihtoehdot – Wall: viestit allekkain tai ruudukkona – Whiteboard: miellekartat yms, sisällöt asetellaan vapaasti ja niitä voi yhdistellä nuolilla • Sisältöinä tekstiä, hyperlinkkejä ja kuvia, useita vaihtoehtoja asetteluun, joista kukin voi valita mieleisen. HUOM: Käytössänne on aiemman Flinga- koulutuksen tallenne!
 6. 6. Digitaalisuus & oppiminen • Digi on väline/työkalu ja oppimisen kohde • Digi edellyttää jatkuvaa oppimista • Oppimista siirtynyt verkkoon ja verkostoihin • Entistä useammilla oppiminen on keskeinen osa työtä • Mikä on muuttunut koulutuksen valmistelussa ja toteutuksessa (lähi/ sulautuva/verkko)? • Miten digi muuttaa vuorovaikutusta? • Mitä uutta digi mahdollistaa? Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 7. 7. Kaikki lähtee oppimisen tavoitteesta Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 8. 8. Hyödynnä tavoitteen mukaisesti digitaalisia ja/tai perinteisiä menetelmiä Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 9. 9. TPACK-malli havainnollistaa, mitä kouluttajan tulee tietää ja huomioida opetuksen suunnittelussa Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
 10. 10. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppijat oppivat, opetus suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä oletettavasti on. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppiljoiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele 2010-luvun opetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 11. 11. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 12. 12. Mitä taitoja ja asenteita digitaalisuus vaatii opiskelijalta? • Missä ja milloin vain – vai just nyt? • Digitaalinen lukutaito • Tekniset taidot • Asenteet?
 13. 13. Verkkokurssin suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua: mitä oppijan tulee tehdä? Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2018/11/verkkokurssin-rakentaminen.html Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
 14. 14. 10 Trends for Digital Learning in 2018 Jane Hart: www.toptools4learning.com/analysis 1. Web resources still dominate. – Videot kärjessä, rinnalle tullut muuta sisältöä, mm. audio. 2. Some social networks are up, some down. – Twitter ja LinkedIn koetaan hyödylliseksi, FB ei enää 10 joukossa. 3. Web courses are increasing in popularity. – Coursera suosituin, oppimisen vapaus 4. There is a subtle shift from course development to content development. – PP johtaa, Adoben työkalut pärjäävät, uutena mm. H5P-sisällöt.
 15. 15. Biteablella luot helposti animaatioita Biteablella luot helposti lyhyitä animaatioita valitsemalla animoituja scenejä ja muokkaamalla niiden tekstit sekä valitsemalla värit ja musiikin. Ks. www.matleenalaakso.fi/2018/10/biteable.html
 16. 16. www.powtoon.com Powtoon toimii vain pc-koneella, ei mobiilisti • Valmispohjilla (templates) ja Quick edit –näkymässä animaation luominen on erittäin helppoa. • Jos luot animaation alusta asti itse ja/tai haluat monipuoliset mahdollisuudet muokkaamiseen, käytä Full studio –näkymää. • Ilmaisversiossa animaation kesto max 3 min. Rajattu määrä valmispohjia, objekteja ym. • Ks. www.matleenalaakso.fi/2018/10/powtoon.html
 17. 17. Quick Edit: valmiiden Powtoon-pohjien muokkaaminen on helppoa!
 18. 18. Full Studio antaa monipuolisemmat työkalut ja sisällöt muokkaamiseen
 19. 19. Kolme hyvää, helppoa ja maksutonta sovellusta: spark.adobe.com Spark Video (pc, iOS) 4 erilaista esimerkkiä: padlet.com/matlaakso/digitarinat Spark Page = Web Page (pc, iOS), vrt. Sway Esimerkki: bit.ly/matleenabett2019 Spark Post = Graphic (pc, Android, iOS), kuva oikealla
 20. 20. Visuaalinen sisältö huomataan Hyödynnä kuvia, animaatioita, videoita ja infograafeja (kuva oikealla tehty sovelluksella canva.com) Alla oleva kuva tehty sovelluksella notegraphy.com
 21. 21. Mikä on infograafi? Infograafit ovat selittävää ja viestintää tukevaa grafiikkaa. Niissä tietoa visualisoidaan niin, että sitä on helpompi omaksua kuin esim. tekstimuotoisena. Sovelluksia • www.canva.com (Android, iOS) – Runsaasti mallipohjia infograafeille, esitteille, e-kirjoille, somekuville jne. Mallien kuvia, tekstejä ym. muokkamalla voi luoda omia sisältöjä, myös yhdessä muokaten. – Osa sisällöistä on maksullisia. • spark.adobe.com (Post) • www.postermywall.com (toimii kirjautumattakin) • piktochart.com Kuva: The Department for International Development (DFID), CC BY
 22. 22. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita (CC0) valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita. • Palvelu näyttää tulosten alussa myös maksullisia Shutterstockin kuvia rahoittaakseen palvelun. Maksulliset kuvat merkitty vesileimalla. • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 23. 23. Moodlessanne on H5P-työkaluja • H5P:n (=HTML5 Package) avulla luodaan interaktiivista sisältöä. Flash- tai Java-tekniikkaa ei tarvita, toteutettu avoimella lähdekoodilla. • Suomalaisten ohjeita ja esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/2018/03/joko-tunnet-h5p-tyokalut.html • h5p.org: hyvät englanninkieliset ohjeet ja esimerkkejä H5P-työkalusta
 24. 24. H5P-työkaluja on noin 50 Ruudunkaappauskuva: h5p.org/content-types-and-applications
 25. 25. H5P-työkaluja on noin 50 Ruudunkaappauskuva: h5p.org/content-types-and-applications Eri verkkoympäristöissä on käytössä eri työkaluja riippuen siitä, mitkä on valittu käyttöön ja milloin asennus on tehty.
 26. 26. H5P-työkalujen jaottelu (engl. H5P Content Types) Yksinkertaiset tehtävätyökalut • Drag the Words • Fill in the Blanks • Image Sequencing,.. Monipuoliset tehtävätyökalut: tehtäviä luotaessa hyödynnetään em. yksinkertaisempia työkaluja • Column • Interactive Video • Course Presentation,.. Sisällön luomisen/esittämisen työkalut • Accordion • Collage • Image hotspots,.. Esimerkiksi Drag and drop –tehtäviä voi käyttää yksinään tai osana seuraavia: • Course Presentation • Interactive Video • Question Set • Column
 27. 27. Course Presentation Tee diasetti, johon upotat videoita tai äänitiedostoja ja luot mm. aukko-, yhdistämis- ja monivalintatehtäviä. Et voi tuoda tähän PowerPoint- diojasi, vaan diat rakennetaan tällä yksinkertaisemmalla työkalulla.
 28. 28. Interactive video Interaktiivisen videon avulla voit lisätä keskelle videota mm. omia kommentteja ja erilaisia tehtäviä.
 29. 29. Interactive video Kuvat: Jari Sarja: sisaltotiimi.wordpress.com/2017/11/17/2226
 30. 30. 10 Trends for Digital Learning in 2018 Jane Hart: www.toptools4learning.com/analysis 1. Web resources still dominate. – Videot kärjessä, rinnalle tullut muuta sisältöä, mm. audio. 2. Some social networks are up, some down. – Twitter ja LinkedIn koetaan hyödylliseksi, FB ei enää 10 joukossa. 3. Web courses are increasing in popularity. – Coursera suosituin, oppimisen vapaus 4. There is a subtle shift from course development to content development. – PP johtaa, Adoben työkalut pärjäävät, uutena mm. H5P-sisällöt. 5. Learning at work is becoming personal and continuous. – Perinteisten oppimisympäristöjen tilalle uusia palveluita, joissa vahva oman oppimisen painotus. – Degreed oli merkittävin nousija Top Tools for Learning –äänestyksessä (86 sijaa ylös sijalle 47.).
 31. 31. degreed.com Kirjaudu ja kerro mitä osaat ja haluat oppia. Arvioi taitosi saadaksesi osaamistasollesi sopivaa materiaalia. Voit tilata esim. viikoittaiset materiaalisuositukset (Profile  Settings  Email). • Voit koota osaamistasi ja tärkeitä löytöjä yhteen paikkaan sekä saada tunnustusta osaamisestasi, oli se opittu missä vain. • Organisaatioille voi luoda omia osaamispolkuja. Organisaatiolle tarjolla maksullisia ominaisuuksia. Yksittäisille käyttäjille maksuton. Esittelyvideo: www.youtube.com/watch?v=q_s5ybeSOqA
 32. 32. medium.com • Sosiaalinen julkaisualusta verkkosisällöille, julkaisijoina ammattilaisia ja harrastajia. Palveluun viitataan usein blogialustana. • Kirjauduttaessa valitaan kiinnostavimpia teemoja, joiden mukaan saa suosituksia.
 33. 33. 10 Trends for Digital Learning in 2018 Jane Hart: www.toptools4learning.com/analysis 6. Team collaboration tools support the real social learning at work. – Slack ensimmäisenä yritysten käyttämänä yhteistyöalustana 10 joukossa, myös Microsoft Teams ja pienempiä nousussa. Tämä tapahtunut yritysten sometyökalujen (esim. Yammer) kustannuksella. – Työkalujen avulla oppiminen integroituminen työhön. 7. The Microsoft ecosystem is regaining its power. – Microsoftin palveluiden käyttö nousussa, Google ei enää dominoi. 8. OneNote is winning the digital notebook battle. – Google Keep haastajana, Evernote tipahtanut kisasta. 9. Video conferencing eclipses conference calls – Zoom noussut kärkeen. – Videoneuvottelusta hyviä kokemuksia. 10. Audience engagement has become a big thing. – Sähköiset kyselytyökalut (esim. Kahoot) yleisön osallistamisessa.
 34. 34. Kuva: http://creativeconnection.co.uk, BETT-messut, Lontoo 2014 ”Simple tools, rich pedagogical practices.” Rochelle
 35. 35. answergarden.ch Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC) ja luo uusi AnswerGarden. • Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. • Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki/QR-koodi vastaajille
 36. 36. Oppimisen ja kouluttamisen parhaat sähköiset palvelut answergarden.ch/883011
 37. 37. Verkon ja somen suosittuimpia 15-74-vuotiaat suomalaiset somessa harto.wordpress.com/2019/01/18/mita- sosiaalisessa-mediassa-tapahtui-vuonna-2018 • WhatsApp (72 %), suosituin somepalvelu • Facebook (60 %), toiseksi suosituin somepalvelu, käyttäjämäärä laskenut • YouTube (59 %) • Instagram (35 %) harvoja nousijoita • Snapchatin (11 %) käyttö on laskenut teineillä – muuthan eivät sitä juuri olekaan käyttäneet • Twitter (15 %), ei merkittävää muutosta • LinkedIn (15 %) Suomen suosituimmat verkkosivut (2/2019) www.alexa.com/topsites 1. Google.com 2. YouTube 3. Facebook 4. Google.fi 5. Wikipedia 6. Twitch 7. Vk.com 8. Yle 9. Reddit 10. Twitter Top Tools for Work Place Learning 2018 www.toptools4learning.com 1. PowerPoint 2. YouTube 3. Google Docs/Drive 4. Google Search 5. Word 6. Slack 7. LinkedIn 8. Zoom 9. Dropbox 10. Twitter - - - 19. Canva 26. H5P 36. Kahoot 37. Padlet 44. Powtoon
 38. 38. Wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE. IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo sana- pilvi
 39. 39. Mikä on Padlet? Digitaalinen fläppitaulu, minkä viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia, videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää tai äänittää. • Yksi ryhmästä kirjautuu palveluun. Hän luo Padletin (maksutta 3-4) ja voi jakaa sen muille katsottavaksi, kommentoitavaksi tai muokattavaksi esim. linkillä, niin että muiden ei tarvitse kirjautua. Padletin voi suojata salasanalla. • Padlet.com, Android, iOS, ks. padlet.com/about/apps
 40. 40. padlet.com/matlaakso/testailua Viestejä voit luoda PLUS-merkistä, tuplaklikkaamalla seinää tai raahaamalla tiedostoja seinälle. Tarjolla olevat sisällön lisäämisen ja tuottamisen työkalut vaihtelevat jonkin verran riippuen selaimesta ja mobiilisovelluksen versiosta. Padletin käyttötapoja • Ryhmän yhteinen alusta (vrt. Flinga) • Kouluttajan materiaaleja • Kuratointi Ks. esim. padlet.com/matlaakso
 41. 41. Sähköiset kyselytyökalut Seuraavissa diossa esitellään lyhyesti Kahoot, Quizizz ja Quizlet. Kaikkia voidaan käyttää samanaikaisesti luokkatilanteessa tai antaa tehtäviä kotona tehtäväksi. • Yhteistä näille sovelluksille on – Kouluttajan kirjautuminen riittää. – Peruskäyttöön ei tarvita erillisiä mobiilisovelluksia. – Valmiita kyselyitä on tarjolla runsaasti sellaisenaan käytettäväksi tai itselle kopioitavaksi ja muokattavaksi. – Vastaukset kertyvät automaattisesti (Quizletin maksuttomassa versiossa rajatusti). – Kahoot ja Quizizz-kyselyissä määrittelet aina kyselyä käynnistäessäsi asetukset (esim. haluatko kysymykset satunnaisessa järjestyksessä). • Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivuilta löydät tarkemmat ohjeet ja kokeilulinkkejä: https://www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
 42. 42. kahoot.it Kouluttajan kirjautuminen sivun alaosasta
 43. 43. Neljänlaisia Kahoot-kyselyitä • QUIZ: Tietovisa monivalintakysymyksin, sopii myös Blind Kahootiin. Mobiilisovelluksella voit luoda vain näitä. • JUMBLE: järjestämistehtävät • DISCUSSION: yksi kysymys, missä ei ole oikeaa vastausta eikä jaeta pisteitä (monivalinta). • SURVEY: kuten edellä, mutta useita kysymyksiä (esim. itse- arviointi, mielipide, keskustelun tai päätöksenteon pohja).
 44. 44. Käytä monipuolisesti Monivalintakisa (Quiz) • Voit lisätä myös kysymyksiä, joista ei anneta pisteitä (esim. itsearviointi tai mielipide). Yksin tai ryhmissä (Classic – Team mode) Sokea Kahoot #blindkahoot • Uuden asian esittely Kahootin avulla • Tutustuminen ja aiheeseen orientaatio Kummitus-Kahoot #ghostmode • Saatko parannettua tulostasi? Haasteet (Challange) • Haasta oppijat vastaamaan omassa tahdissa käyttäen mobiilisovellusta. • Näet ryhmän tulokset, toisin kuin practise-vaihtoehdolla. • Mobiililaitteella kyselyn voi avata max. 2 viikoksi, selaimella 4 viikoksi.
 45. 45. quizizz.com
 46. 46. Kysymysten lisääminen • Määrittele oikea/oikeat vastaukset (teksti/kuva; 2-5 kpl). • Voit lisätä kuvan tai gif-animaation kysymykseen tai vastausvaihtoehdoksi. • Valitse maksimi-vastausaika (5 sek - 15 min/kysymys). • Vastaa lopuksi kysymyksiin mm. kohderyhmästä.
 47. 47. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 48. 48. Quizletiä käytetään paljon sanaston ja termien harjoitteluun Tee omia tehtäviä, käytä/muokkaa jaettuja sekä laita oppijat tekemään. • Perustehtäviä seitsemän (kuvassa), mobiilisovelluksella (Android, iOS) viisi • Sanaparien lisäksi sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä kuvaan yhdistetään useita sanoja. • Lisäksi vertaisoppimista tukeva Quizlet Live
 49. 49. Quizlet Live -ryhmäkisa • Edellyttää kyselyltä vähintään 12 termiä. • Quizlet muodostaa ryhmät. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. Liven voi käynnistää vain kirjautunut käyttäjä. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 50. 50. Quizlet Diagram-tehtävät Ilmaisversiolla voit lisätä kuvaan max. kahdeksan kohtaa. Vain osa tehtävä- tyypeistä toimii diagrammi-tehtävillä • Learn – yhdistä yksittäinen sana oikeaan paikkaan kuvassa • Write – kirjoita kuvasta osoitettu sana/käsite • Test – koetyylinen kysely (kirjoita oikea vastaus, monivalinta,..) • Match – yhdistä kuvat ja sanat • Live - ryhmäkisa
 51. 51. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita (CC0) kuvia. 2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi (Kahoot, Quizizz, Quizlet,..). 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen!
 52. 52. Ohjeita ja vinkkejä digityökalujen käyttöön: www.matleenalaakso.fi • Ideoita ja ohjedioja mm. edellä mainituista digityökaluista opetukseen, ohjaamiseen ja ammatilliseen verkostoitumiseen • Koonti opetusalan webinaareista • Sähköisten kokeisen sivu (esimerkkejä ja ohjediat) • Aktivoi luentosi –opas: bit.ly/aktivoiluentosi
 53. 53. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×