TKHK - Matkajuhtide Taimelava?

1,108 views

Published on

Tartu Kutsehariduskeskuse turismiosakonna juhataja Reeli Engelbrechti ettekanne 42. Matkajuhtide kokkutulekult 30.10-01.11.2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TKHK - Matkajuhtide Taimelava?

 1. 1. Tartu Kutsehariduskeskuses – matkajuhtide taimelava!? <ul><li>Reeli Engelbrecht </li></ul><ul><li>Turismiosakonna juhataja </li></ul><ul><li>Mooste 2009 </li></ul>
 2. 2. Endast <ul><li>Haridus ja töö : </li></ul><ul><ul><li>Elva Gümnaasium </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallinna Kergetööstustehnikum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AS Ilves- Exstra </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tartu Ülikool </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tartu KHK kergetööstusosakond </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tartu KHK ja Tartu Ülikool </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tartu KHK turismiosakond </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Tartu Kutsehariduskeskus <ul><li>Asutatud 1. september 2002 </li></ul><ul><li>4 kutseõppeasutuse </li></ul><ul><li>ühendami se tulemusena: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tartu Tööstuskool (asutatud 1922) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool (1944) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tartu Teeninduskool (1984) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tartu Õppekeskus (1970) </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Õppekorpused Kopli 1 A ja B Põllu 11
 5. 5. Tartu KHK visioon ja missioon <ul><li>Visioon </li></ul><ul><li>Hinnatud asjatundjad heade tegude koolist </li></ul><ul><li>Missioon </li></ul><ul><li>Pakume õppijatele parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe </li></ul>
 6. 6. Saavutused <ul><li>Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2004 II koht </li></ul><ul><li>2004.a. edukaim sporditegevuse arendaja kutseõppeasutuste osas </li></ul><ul><li>Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2006 II koht </li></ul><ul><li>Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2006 Tartumaal ja Eestis </li></ul><ul><li>Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2008 võitja </li></ul><ul><li>Sisehindamise edukas läbiviimine 2009 </li></ul>
 7. 7. Tartu Kutsehariduskeskus numbrites <ul><ul><li>3 493 õppijat kutseõppes </li></ul></ul><ul><ul><li>3000 täiskasvanud õppijat aastas </li></ul></ul><ul><ul><li>700 õppijat eelkutseõppes </li></ul></ul><ul><ul><li>32 2 töötajat, neist 1 9 0 õpetajat/kutseõpetajat </li></ul></ul><ul><ul><li>huvitegevus, head sportimisvõimalused </li></ul></ul>
 8. 8. Peamised sihid 2008 - 2013 <ul><li>Toimiv töö- ja õppekeskkond </li></ul><ul><li>Konkurentsivõimelised lõpetajad </li></ul><ul><li>Kooli jätkusuutlikkus </li></ul>
 9. 9. Turismiosakond <ul><li>Turismikorraldu st õpetatakse aastast 1994 </li></ul><ul><li>Rekreatsioonikorraldus t aastast 2004 </li></ul><ul><li>Turismiosakond loodi 2006 kahe eriala baasil: TK - RK </li></ul><ul><li>2008 õ/a võimalik õppida 4 erialal: turismikorraldus, reisikorraldus, rekreatsioonikorraldus, loodusturismikorraldus </li></ul><ul><li>ca13 0 õpilast ( sh sessioonõpe ) + TFG </li></ul><ul><li>Õ pe toimub keskhariduse baasil 2 aastat ( sellel aastal ka tasulised kohad) </li></ul><ul><li>Koostöö Tartu Forseliuse Gümnaasiumiga ( TFG08 ja TFG09 ) </li></ul><ul><li>Koostöö sama eriala õpetavate ülikoolidega ning erialaliitudega </li></ul>
 10. 10. Rekreatsioonikorralduse ja loodusturismi korralduse õppeained/moodulid <ul><li>Sissejuhatus erialasse </li></ul><ul><li>Majandus- ja ettevõtlusõpe </li></ul><ul><li>Töökeskkonnaõpe </li></ul><ul><li>Klienditeenindusõpe </li></ul><ul><li>Arvuti- ja asjaajamisõpe </li></ul><ul><li>Inglise, soome, vene, saksa keeled </li></ul><ul><li>Turismimajandusõpe </li></ul><ul><li>Turismigeograafiaõpe </li></ul><ul><li>Ettevõttepraktika </li></ul><ul><li>Lõpueksam </li></ul>
 11. 11. Rekreatsiooni korralduse õppeained <ul><li>Õppeaeg 2 aasta t, s ellest 20 nädalat ettevõttepraktikat </li></ul><ul><li>Matkamisega seotud ained ja praktiline matkamine 200 tundi </li></ul><ul><li>Loodusega seotud ained (loodusgiidi algteadmised) </li></ul><ul><li>Spordiga seotud ained (rekreatiivsed spordialad) </li></ul><ul><li>Projektide juhtimine </li></ul><ul><li>Ürituste korraldamine </li></ul>
 12. 12. Loodusturismi korralduse õppeained <ul><li>Õppeaeg 2 aasta t, s ellest 20 nädalat ettevõttepraktikat </li></ul><ul><li>Looduskeskkonnaõpe (ökoloogia, floora, seened, samblikud, fauna, maastikud, loodushoid) </li></ul><ul><li>Looduse vahendusõpe (giiditöö, looduse vahendamine, loodusrajad, matkamise alused) </li></ul><ul><li>Loodusreisi korraldusõpe (reisikorralduse alused, loodusturismi korraldus, projektijuhtimise alused ) </li></ul>
 13. 13. L õpueksam id <ul><li>Loodusturismi korraldaja </li></ul><ul><ul><li>Kirjalik / praktiline töö : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loodusturismi toodete pakett koos giidivahenditega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Turundusplaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Looduspiirkonna arendusplaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loodusretk koos praktilise läbiviimisega </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loodusraja projekt, raja loomine </li></ul></ul></ul><ul><li>Rekreatsiooni korraldaja : </li></ul><ul><ul><li>Kirjalik lõputöö: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>projekt (rekreatsioonikorralduse erialale iseloomulikul teemal) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>projektimeetodil koostatud detailne matka- või sündmuse plaan koos vajaliku dokumentatsiooniga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>turundusplaan või mõni üksik turundustegevus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>äriplaan rekreatiivsete teenuste turuletoomiseks, arendamiseks või ettevõtte loomiseks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>loodusgiidi töövahendid (tekst, näitmaterjalid, mängude vahendid jne) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>piirkonna rekreatiivsete tegevuste arendusplaan </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Probleemid <ul><li>Praktikakohad ja –ajad ( planeeritud kevadel ja sügisel, kuid võimalus ka suvel sooritada) </li></ul><ul><li>Õpetajad ( kvalifikatsioon) </li></ul><ul><li>Praktiliste matkade läbiviimine </li></ul><ul><li>Õppekava ja tegelik vajadus </li></ul><ul><li>Kutseeksam </li></ul>
 15. 15. Püüdlused <ul><li>Kvalifitseeritud õpetajad </li></ul><ul><li>Kaasaegne õppekava ja õpetus </li></ul><ul><li>Koostöö partnerite ja ettevõtjatega </li></ul><ul><li>Parimad praktikakohad ( ka välismaal) </li></ul><ul><li>Kooli lõpueksam - kutseeksam </li></ul><ul><li>Kutseeksami keskus??? </li></ul>
 16. 16. Kuidas pakkuda parimat? <ul><li>See on mõtteviisi küsimus – muutused ei lõpe, alati on võimalik teha paremini e AVATUS </li></ul><ul><li>See on juhtimise küsimus </li></ul><ul><li>See on vastutuse küsimus </li></ul><ul><li>See on koolituse küsimus – et teisi õpetada, peab ise pidevalt õppima </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Küsimusi-mõtteid??? </li></ul><ul><li>Tänan! </li></ul><ul><li>www.khk.tartu.ee </li></ul>

×