Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Giardia felcan 2015 uiterwijk

Giardia felcan 2015 uiterwijk

Download to read offline

Lecture on Giardia duodenalis in dogs, for veterinarians, veterinary assistents, breeders, owners and anyone who has interest in this lively parasite!

Lecture on Giardia duodenalis in dogs, for veterinarians, veterinary assistents, breeders, owners and anyone who has interest in this lively parasite!

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Giardia felcan 2015 uiterwijk

 1. 1. 1 foto @ Seth Casteel
 2. 2. Giardia duodenalis, het leeft… Mathilde Uiterwijk Veterinair Microbioloog in opleiding /dierenarts/docent Klinische Infectiologie/VMDC Faculteit Diergeneeskunde
 3. 3. 3 …bij de fokker opgelopen… …hardnekkig… ..komt steeds meer voor… …… sneltest is betrouwbaarder dan microscopisch onderzoek… ..zoönose.. …slijmerige en bloederige diarree… …alle dieren behandelen.. ..Giardia is resistent… …darmflora… Hoe leeft het? …als het gevonden is, moet de hond behandeld worden..
 4. 4. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxOm dit te beantwoorden…
 5. 5. Levenscyclus Giardia duodenalis = G. intestinalis = G. lamblia 5 Prepatent periode: ≥ 7 dagen Incubatie periode: ≥ 5 dagen afbeelding hond @ dreamstime.com
 6. 6. Hoeveel honden zijn uitscheiders? 6 janraes.com
 7. 7. Hoeveel honden zijn uitscheiders? Volwassen huishonden zonder specifieke klachten 3-20% Honden met maagdarmklachten 12-25% Puppies met en zonder md-klachten 7-63% Groepsgehouden honden zonder specifieke klachten 10-60% Becker, Par Res 2012; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Upjohn, Vet Par 2010; Ballweber, Tr Par 2010; Dupont, JSAP 2013; Overgaauw, Vet Par 2009; Claerebout, Vet Par 2009; Epe, Vet Par 2010; Carlin , 2006; Tupler, JAVMA 2012; Yang, Exp Par 2015 7 janraes.com PRIMAIRE OORZAAK??
 8. 8. Hoeveel honden zijn uitscheiders? Becker, Par Res 2012; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Upjohn, Vet Par 2010; Ballweber, 2010; Dupont, 2013; Overgaauw, 2009; Claerebout, 2009; Epe, Vet Par 2010; Carlin , 2006; Tupler, JAVMA 2012; Yang, Exp Par 2015, 8 janraes.com ..komt steeds meer voor…
 9. 9. Overdracht Cyste direct infectieus en zeer resistent (vooral in vocht) Overdracht o.a. - direct (feces) - via vegetatie - via water - via voedsel 9 Smith et al, Parasites & Vectors 2014; Plutzer et al, Int J Hyg Environm Health, 2010 ..Giardia is resistent… IN DE OMGEVING …hardnekkig… IN DE OMGEVING …bij de fokker gelopen…
 10. 10. Wat gebeurt er nadat een hond cysten binnenkrijgt? 10
 11. 11. Wat gebeurt er nadat een hond cysten binnenkrijgt? 1. er ontstaat géén infectie 2. er ontstaat een infectie, maar géén symptomen hoewel het dier wel cysten uitscheidt (symptoomloze drager) 3. er ontstaat een infectie, symptomen en het dier scheidt cysten uit -> GIARDIASIS 12
 12. 12.  acute, kortdurende maagdarmklachten  chronische, vaak intermitterende maagdarmklachten 13 …hardnekkig… INFECTIE Als hond klachten krijgt  vaak zelf- eindigend  herinfectie kan
 13. 13. Klinische verschijnselen ‘typisch’ giardiase-beeld  (intermitterende) brijige dunne darmdiarree  stinkend  met of zonder slijm  buikpijn  flatulentie  groei achterstand ondanks goede eetlust  niet of slecht eten  sloom  met of zonder braken  met of zonder gewichtsverlies cdc.gov 14 …slijmerige en bloederige diarree… …slijmerige diarree…
 14. 14. Pathofysiologie maldigestie & malabsorptie & malsecretie verkorting brush border microvilli disaccharasen ↓ trypsine inhibitie verstoring galzout metabolisme apoptose ↑/tight junctions losser  vocht, elektrolyten en eiwit verlies  bacteriën en allergenen kunnen lichaam in -> secundaire ontstekingen & post-infectie problemen R.C. Ellis, 2004 15 Med-chem.com Ankarklev, Nat Rev Microbiol 2010; Solaymani, Exp Par 2010; Chen et al, Gut Pathog 2013
 15. 15. Hoe Giardia aan te tonen? 16 microscopie natief passieve flotatie Centrifuge Sedimentatie Flotatie sneltesten  PCR, IFA -> onderzoek
 16. 16. natief – bewegende trophozoïeten – als eerste & snelle screening passieve flotatie 17 Microscopie Foto VMDC Fecalyzer Fecalyzer
 17. 17. Resultaten onderzoeksstage C. Palmbergen Type eieren & (oö)cysten CSF Passieve flotatie Toxocara canis T. cati ++ + Strongylus type eieren ++ + Giardia intestinalis ++ - Cysto-isospora spp. ++ + 18 Ook: Dryden, Vet Ther 2006; Zajac, JAAHA, 2002; Ballweber, Vet Par 2014 Microscopie:  natief & passieve flotatie NIET als enige test gebruiken  wel CSF
 18. 18. Centrifuge Sedimentatie Flotatie Sensitiviteit verhogen  klinisch dier -> meer kans op vinden cysten  juiste techniek/apparatuur/flotatievloeistof  CSF met bv. ZnSO4 of sucrose  3-daags monster: sens naar >90%  goede microscoop; 10x40  ervaring Specificiteit verhogen  ervaring  goede microscoop B R E E D Foto VMDC, balk 20 µm Foto VMDC 19 Geurden, Vet Par 2008; Dryden, Vet Ther 2006; Payne, JAVMA, 2002; Ballweber, Vet Par 2014; Irwin, Int J Parasitol 2002; Papini, J Vet Diagn Invest 2013 Foto KLIF
 19. 19. Sneltesten 20 Losse cyste-wand eiwitten
 20. 20. 21 * 3-daags monster (in principe) niet nodig * ervaring minder vereist * snel * geen indruk over de hoeveelheid Giardia * infectie kan al weg zijn (eiwitten) * smal * indruk over hoeveelheid * breed * bij juiste uitvoering gevoeliger * 3- daags monster kan nodig zijn * ervaring nodig * duurt langer CSF …… sneltest betrouwbaarder dan microscopisch onderzoek… Samengevat
 21. 21. 22 meest gevoelig: technieken combineren  bv. brede techniek (CSF) met sneltest  positieve uitslag: er zijn cysten/eiwitten van Giardia gevonden…… CAPC; Tangtrongsup, Top Comp Anim Med 2010; Dryden Vet Ther 2006 Advies
 22. 22. Therapie Geregistreerd in Nederland voor honden:  fenbendazol  metronidazol 23
 23. 23. Fenbendazol • anthelminticum • meest effectief • meest veilig • geen bijwerkingen • geen resistentie • 50 mg/kg l.g. 1dd, gedurende 3 dgn 24ESCCAP; CAPCVet; Payne, JAVMA 2002; Zajac, Am J Vet Res 1998; Evans, J Vet Intern Med 2003; Barr, Am J Vet Res 1994; Gibson, Epidem Infect 2011; Bowman www.dcavm.org, Decock, Rev Med Vet 2003; Chon, Par Res 2005; Escobedo, Exp Rev Anti Inf Ther 2014 ..Giardia is resistent.. TEGEN FENBENDAZOL
 24. 24. Metronidazol • antibioticum -> antibioticum resistentie • minder effectief dan fenbendazol • niet voor drachtige en zogende teven • bijwerkingen (anorexie, braken, neurologische) • Giardia-resistentie: in vitro en humaan • immuunmodulerende werking -> darmflora • 25 mg/kg l.g. 2dd, gedurende 5 dgn 25ESCCAP; CAPCVet; Payne, JAVMA 2002; Evans, J Vet Intern Med 2003; Barr, Am J Vet Res 1994; Gibson, Epidemiol Infect, 2011; Bowman www.dcavm.org, Decock, Rev Med Vet 2003; Dow, JAVMA 1989; Chon, Par Res 2005; Escobedo, Exp Rev Anti Inf Ther 2014 ..Giardia is resistent.. TEGEN METRONIDAZOL, BIJ HONDEN
 25. 25. De hond (z’n immuunsysteem) een handje helpen 26 Doel therapie
 26. 26. 27 Behandelen dier met GIARDIASIS Risico dieren: - groep honden met giardiasis problemen - hond die telkens weer giardiasis heeft - …. …als het gevonden is, moet de hond behandeld worden.. …alle dieren behandelen..
 27. 27. 1. Giardia positief therapie goed gegaan? extra steuntje & geduld nodig? andere primaire oorzaak? herinfectie? relaps? 28 Escobedo, Expert Rev Anti Infect Ther 2014; Payne, Vet Clin North Am 2009; Tysnes, Tre Par 2014 Niet klachtenvrij na behandelen
 28. 28. Extra maatregelen • feces verwijderen!! • dier schoonmaken (achterhand) • verplaatsen naar schone omgeving • omgeving zo droog mogelijk • let op: stress, voedingstoestand • omgeving: kokend water, stoom, quaternaire ammoniumverbindingen • besmette (water)bronnen vermijden • evt. andere uitscheidende honden ook behandelen • nieuwe dieren: quarantaine 29 …INDIEN INFECTIE hardnekkig…
 29. 29. 2. Giardia negatief andere oorzaak? ‘te snel’? post-infectieuze veranderingen? bv.  (tijdelijke) voedsel overgevoeligheid  irritable bowel syndrome ? 30 Niet klachtenvrij na behandelen Escobedo, Expert Rev Anti Infect Ther 2014; Payne, Vet Clin North Am 2009; Tysnes, Tre Par 2014
 30. 30. 31 bacteriën en voedseldeeltjes kunnen rest van het lichaam in  (tijdelijke) voedsel overgevoeligheid  irritable bowel syndrome darmlumen restlichaam restlichaam  niet exclusief door Giardia  natuurlijk ook mogelijk als Giardia nog gevonden wordt Post-infectieuze veranderingen
 31. 31. (darm) immuniteit op peil andere ziektes behandelen let op stress ouder worden…. 32 leeftijd in jaren %positievedieren,CSF Gates, Vet Par 2009 voer voor gevoelige darmen prebiotica/vezels aangepaste eiwitten probiotica Singer & Nash, J Inf Dis 2000; Deng & Swanson, Br J Nutr 2015 Andere mogelijke ‘duwtjes in de rug’ ..darmflora…
 32. 32. 33 Deng et al, British J Nutr 2015 Een gezond darm microbioom: • levert voedingsstoffen (en energie) aan het lichaam • helpt in de strijd tegen pathogenen • helpt bij het ontwikkelen en functioneren van het immuunsysteem Darm flora = microbioom
 33. 33. 34 Deng et al, British J Nutr 2015 Darm microbioom bestaat uit:  bacteriën  archae (‘oerbacteriën’)  virussen  schimmels en gisten  ééncelligen (protozoa)  wormen Darm microbioom Deng et al, British J Nutr 2015
 34. 34. 35 helpt bij het ontwikkelen en functioneren van het immuunsysteem pathogeen
 35. 35. 36 …bij de fokker gelopen… …hardnekkig… ..komt steeds meer voor… …… sneltest betrouwbaarder dan microscopisch onderzoek… ..zoönose.. …slijmerige en bloederige diarree… …alle dieren behandelen.. ..Giardia is resistent… ..darmflora…
 36. 36. Zoönose? Giardia duodenalis assemblages: A mens, vele zoogdieren B mens, vele zoogdieren C honden, hondachtigen D honden, hondachtigen E herkauwers, varkens F katten, katachtigen G ratten, muizen H zeehonden Feng & Xiao, Clin Microbiol Rev 2011 37
 37. 37. Zoönose? Subassemblages Komt voor bij In mindere mate bij A I dieren (honden, vee) mensen A II mensen honden A III dieren - A IV dieren - B I dieren - B II dieren - B III mensen - B IV mensen - 38 Inpankaew, Par Vect 2014; Ryan & Cacciò, Int J Par, 2013 ..zoönose..
 38. 38. 39 Take home message Meer info: www.uu.nl/onderzoek/veterinair-microbiologisch-diagnostisch-centrum/ziektekundige-informatie
 39. 39. 40 schets door Jan Raes met toestemming Dank voor de aandacht! m.uiterwijk@uu.nl

×