Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Storytelling utbildningsdag

950 views

Published on

Presentation - utbildning i storytelling av The Story Lab och Mathias Gullbrandson för Svenska Freds.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Storytelling utbildningsdag

 1. 1. StorytellingMathias Gullbrandson11-05-25 0 | © 2011 The Story Lab AB | |
 2. 2. Agenda med ca-tider10.00 Introduktion – syfte10.15 Storytelling som begrepp - exempel11.15 Fika11.30 Dramaturgi med övning12.15 Lunch13.15 Fortsättning övning14.30 Hur och när?15.00 Tack och hej då! 1 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 3. 3. 2 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 4. 4. 3 | © 2011 The Story Lab AB | |1
 5. 5. 4 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 6. 6. 5 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 7. 7. The Story LabAffärs- och verksamhetsutveckling inom service- och upplevelseekonomi 6 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 8. 8. 7 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 9. 9. Syfte•  Bli bättre på vår kommunikation,•  Locka nya medlemmar•  Övertygande påverkansarbete•  Insamlings- och värvningsarbete•  Vid ett kort möte kunna berätta övertygande om Svenska Freds, vår verksamhet och vad vi lyckas med. •  Hisspitch (?) •  Fika (!) 8 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 10. 10. Agenda med ca-tider10.00 Introduktion – syfte10.15 Storytelling som begrepp - exempel11.15 Fika11.30 Dramaturgi med övning12.15 Lunch13.15 Fortsättning övning14.30 Hur och när?15.00 Tack och hej då! 9 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 11. 11. Två sätt att berätta Vårt företag är grundat på Under min första månad på företaget hittade värderingarna integritet och ansvar, på jag ett flermillions processfel som mitt team denna grundval gör vi affärer med våra gjort. Med tvekan och rädsla berättade jag för den dåvarande ekonomichefen om detta fel, kunder varje dag. väl medveten om att jag riskerade att förlora Det är inte bara ord på ett papper – vi mitt jobb. har var och en en roll att fylla i att När jag tänker tillbaka på det så är det hans leverera och leva dessa värderingar första ord som slår mig: han tackade för att gentemot våra kunder såväl som i jag tog upp detta med honom så pass snabbt. relationen med våra kollegor. Vi började tillsammans omedelbart att arbeta för att kolla att våra kunder ”klarat sig”, och såg sedan till att processerna kom på plats för att säkerställa att samma fel inte skulle ske igen. 10 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 12. 12. Storytelling, berättande, narrativkommunikation 11 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 13. 13. 12 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt11-05-24
 14. 14. 1984 13 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 15. 15. 14 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt11-05-24
 16. 16. 15 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt11-05-24
 17. 17. 16 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 18. 18. 17 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt11-05-24
 19. 19. 18 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 20. 20. 19 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 21. 21. 20 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 22. 22. 21 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt11-05-24
 23. 23. Impossible is nothing 22 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 24. 24. 23 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 25. 25. 24 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 26. 26. 25 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 27. 27. ! ? ! ? ?! ! !? 26 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 ? |
 28. 28. 1. En bra story   Skapar intresse!   Bygger relationer!   Tydliggör komplexa budskap! 27 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 29. 29. 2. Vi litar på våra vännerTrovärdighetsskala 1-5  Råd från en vän eller kollega 3,9  Råd från en oberoende expert3,8  Reklam 2,5  Information från websidor 2,3  Kändisar 2,1 28 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 30. 30. Varför passar storytelling ideellaorganisationer?•  Patos, engagemang kring ”tjänsten/produkten”•  Mening för många•  Många ambassadörer, ideellt engagerade•  Inga höga kanalkostnader 29 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 31. 31. StorytellingpyramidenStrategisk nivå•  storytelling i branding (corporate/product)Operativ nivå•  Storytelling som kommunikationsverktyg 30 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 32. 32. Storytelling – effekt – med hjälp av paketering, attsätta i gång en process och ett perspektiv•  Paketera budskap som en berättelse•  Word of mouth som en kanal•  Storytelling och kultur i sociala nätverk 31 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 33. 33. Word of mouth:Konsumenter/medborgare/deltagaresprider budskap mellan varandraWord of mouth marketing:Ge människor en orsak att prata om dinatjänster/produkter samt underlätta denkonversationen. 32 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 34. 34. Gerilla marknadsföring och buzz•  Gerilla marknadsföring är ett okonventionellt sätt att göra reklam med ofta en liten budget. Gerilla marknadsföring kräver tid, energi och fantasi istället för stora budgetar för att lyckas. Termen används också generellt för att beskriva aggressiva, okonventionella marknadsföringsmetoder i det offentliga rummet.•  Buzz är en slags hype bland människor (konsumenter), en vag positiv association, spänning, avsmak för en produkt eller tjänst. Positivt buzz är ofta ett mål för virus marknadsföring, PR och marknadsföring via Web 2.0 media (bloggar osv). 33 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 35. 35. 34 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 36. 36. Låt platser,social nätverkoch individer blibetydelsefulla 35 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 37. 37. 36 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 38. 38. 37 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 39. 39. Agenda med ca-tider10.00 Introduktion – syfte10.15 Storytelling som begrepp - exempel11.15 Fika11.30 Dramaturgi med övning12.15 Lunch13.15 Fortsättning övning14.30 Hur och när?15.00 Tack och hej då! 38 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 40. 40. Budskap Handling Konflikt Roller39 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 41. 41. En händelse om varför du är engagerad iSvenska Freds?Början, mitten, slut• 3 min genomförande per person
 42. 42. Budskapet •  Missionen •  Sensmoralen •  PoängImpossible is nothing Think different Our ability to live is what is at stake 11-05-24 41 | © 2011 The Story Lab AB | |
 43. 43. Vilket är budskapet?- vilken skillnad gör xx/yy? •  Budskapet är ”sensmoralen” i sagan, det sagan egentligen vill uppnå. Ett ställningstagande som medarbetare såväl som kunder vill stå för. •  Harley Davidson ”det fria livet” •  Apple ”kreativ mångfald” •  Greenpeace ”Kampen för den globala miljön” •  Kodak ”Att dela livets särskilda ögonblick” •  Volvo ”säkerhet på familjens premisser” •  Svenska Freds: ”konflikter kan lösas utan våld” 42 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 44. 44. Konflikten rödluvan 43 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 45. 45. How challenging is the conflict? Kaos Världen går under Fåglarna kvittrar, allt är vackert Harmoni 44 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 46. 46. Vilken är konflikten?•  Hur stor konflikt rymmer budskapet? Hur stor skillnad gör ni? Och vad kämpar ni emot? •  Vad vill man absolut inte stå för? •  Apple: Kreativ mångfald - anonym likriktning •  Nike: Viljan till seger - nederlag •  Lego: Kreativ lek - passiv underhållning •  IKEA: Bra design för alla - bra design för eliten •  Naturskyddsföreningen: Utveckling i samklang med Naturen – kortsiktig rovdrift •  Svenska Freds: Konfliktlösning utan vapen – krigsindustri som profiterar 45 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 47. 47. Vilken är konflikten?Var på konfliktbarometern ligger verksamhetens drama? Kaos •  Världen håller på att gå under. Ondskan är oövervinnelig. •  Tex Greenpeace: Kämpar en ojämn kamp om att rädda den globala miljön. •  Ett berg av utmaningar skjuter upp framför vår hjälte. Det kommer kräva extra ordinära insatser för att klara uppgiften. Oddsen är inte goda. •  Tex Uppdrag Granskning: Kämpar mot dubbelmoral, pamperi och utnyttjande av system •  jälten står inför ett dilemma. Det finns ingen tydlig lösning. •  Tex Harley Davidsson: Söker den äkta friheten i communities med strama värderingar och förpliktelser utanför det normala samhället •  En liten utmaning kommer i vägen, men med hjältens överlägsna styrka är det inget tvivel om att det går att lösa med förbundna ögon. •  Tex LEGO: Kämpar mot passiv underhållning som ständigt växer sig stark i barns vardag. •  Allt är som vanligt. Fåglarna kvittrar och livet är skönt. Våran hjälte sover middag. Harmoni 46 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 48. 48. Roller och deras engagemang Högt Engagemang Medel Lågt Antagonist Grå massan Protagonist (mot) (med) Roll 47 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 49. 49. Exempel på rollfördelning i en berättelse•  Mål Mål Mottagaren Givaren •  Vilken sak kämpar verksamheten för? Det räcker inte med att tjäna pengar. Det ska Kungen Prinsessan och Prinsen på den vita vara en passion som driver arbetet. Verksamheten ska ha viljan att göra en skillnad. halva kungariket hästen•  Motståndare •  Vad eller vem kämpar verksamheten mot? Motståndaren kan ta många olika former. Den kan finnas både inom och utom den egna verksamheten och hos kunderna.•  Hjälten •  Hjälten är i regel verksamheten själv som är i full färd i jakten på prinsen/prinsessan och halva kungariket. Vad kännetecknas hjälten av? Hjälten kan också vara kunden, som söker ett mål.•  Hjälparen •  Hjälparens roll är att utgöra medlet som hjälten använder sig av för att nå målet. Kort sagt: Hur besegrar verksamheten draken? Om kunden är hjälten i berättelsen, kan hjälparens roll vara en produkt eller en tjänst, som hjälper kunden att få sin dröm Hjälparen Hjälten Motståndaren uppfylld. Den goda fen eller den Prinsen på den Draken eller den trogna väpnaren vita hästen onda trollkarlen•  Givaren •  Det är troligtvis också verksamheten som ikläder sig rollen som givare. Verksamheten ger kunden en dröm eller uppfyller ett behov.•  Mottagaren •  Mottagaren är den person eller de människor, som får glädje av att hjälten uppnår sitt mål. Det är i regel kunderna, som har mottagaren som roll och njuter gott av verksamheten, som slås för sin sak. 48 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 50. 50. RollerGivare Mål MottagareHjälpare Hjälte Motståndaren 49 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 51. 51. HandlingenKonflikten Tid Anslag Konflikten Point of Konflikten Klimax Konflikten Tonas ut introduceras no return trappas upp ökar 50 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 52. 52. Tänk på:•  Vem är det du möter? Anpassa ditt berättande så budskapet går fram•  Träna, träna, träna•  Dela stories internt – låna av varandra 51 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt
 53. 53. Unga kvinnliga akademiker Kvinnliga välfärdsarbetareMän med hjälm Unga kvinnliga pensionärer Barnfamiljer 52 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 54. 54. Försök gärna visualisera målgruppen   Drömmer om skola för alla, Thailands-semester och att hinna umgås mer med barnen   Tycker det är otäckt när det är bråk i skolan och när räntan stiget   Bor i ett radhus och funderar på att bygga ut. 53 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 55. 55. Master Mirjam – vill hitta en bra master Närmare 30. Har pluggat ett par år och snart klar med sin kandidatuppsats. Vill läsa vidare till en master om ett år och vill sedan kanske ut i världen eller få ett bra jobb. Om Mirjam Om Stockholms universitet och deras kommunikation Namn, ålder, Gör på dagarna Gör på fritiden Drivkraft, Kommunikatio Kännedom om Varför
SU?
 Om
SUs
 Budskap
–
 Lämpliga
 bostad önskan om nsformer SU kommunika2on
 huvudbudskap
 beräAelser

 framtiden och och
anpassat
 oro budskap
 •  Mirjam •  Skriver •  Hänger med •  Ett bra jobb •  Mobil •  Vet att SU •  Stockholm •  Läser på •  Forskning på •  När jag kandidatupps kursarna och eller finns har stor webben om högsta nivå gjorde mitt •  27 år och •  Mejl ats i kemi surfar runt på eventuellt arbetsmarka olika – ett ledande val till bor i och jobbar på olika forskning. •  Facebook nd och nära mastersalter forskningsun universitetet Karlstad OKQ8 Mastersutbild till Uppsala nativ iversitet •  Först en bra •  MSN •  Då insåg jag ningar. Lund, mastersutbild •  Forskning i •  SU har en att… London och •  Webb ning med världsklass riktigt bra Stockholm uppsats på en inom kemi master och lockar. arbetsplats. en stor arbetsmarkn •  Orolig för att ad nära. inte få jobb efter utbildningen. Typiska citat: •  ”Stockholm lockade för här fanns större utbud av föreningsliv. Jag hade kompisar som flyttat hit” •  ”En master här är billig och ganska bra säger kursarna som pluggat utomlands tidigare.” •  ”Jag börjar tänka mer på vad som händer sen, efter utbildningen. Vilka jobb som finns och så.” 54 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 | Svenska Freds | Storytelling.ppt54
 56. 56. Ramverkt för insamling av berättelser Budskap Klyftorna ökar Oansvarig politikMålgrupp  Berättelse  Berättelse Barnfamiljer  Berättelse  Berättelse i mellanskiktet  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse Unga kvinnliga  Berättelse  Berättelse pensionärer  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse Yrkes  Berättelse  Berättelse -arbetande  Berättelse  Berättelse män  Berättelse  Berättelse Kvinnliga  Berättelse  Berättelse välfärds-  Berättelse  Berättelse arbetare Unga kvinnliga  Berättelse  Berättelse akademiker  Berättelse  Berättelse  Berättelse  Berättelse 55 | © 2011 The Story Lab AB | | Svenska Freds | Storytelling.ppt 11-05-24
 57. 57. Alla älskar en bra story! 56 | © 2011 The Story Lab AB | 11-05-24 |
 58. 58. THE STORY LABKungsgatan 26, 1 vån111 35 Stockholm, Swedeninfo@thestorylab.sewww.thestorylab.se+46 (0)8 723 15 10 57 | © 2011 The Story Lab AB | |

×