Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

101208 it i vården dagen

1,321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

101208 it i vården dagen

 1. 1. HälsodagbokenVilken information eller vilka eTjänster behöver jag för att kunna genomföra en effektivare förebyggande och efterföljande vård<br />Inledning<br />Stockholm<br />2010-12-08<br />Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad<br />
 2. 2. År 2015 kommer både studenter och pensionärer att ha dubblerat antalet ”internet år” jämfört med 2005<br />2015 kommer de personer som tar studenter ha levt ett helt liv som påverkats av internet…<br />…samtidigt som de som går i pension har dubbelt så lång erfarenhet av internet<br />… och mitt emellan har vi 70-talisterna som ska välja skola åt sina barn och omsorg för sina föräldrar <br />Ett samhälle i förändring<br />
 3. 3. Utöver strukturerad journalinformationen finns det i det dagliga livet en mängd information som kan bidra till ett hälsosammare liv <br />Ett samhälle i förändring<br />Utmaningen är att finna ett sätt att samla in och strukturera den... <br />
 4. 4. Vilken information eller vilka eTjänster behöver jag för att kunna genomföra en effektivare förebyggande och efterföljande vård<br />Workshop<br />INDIVID<br />Vilken information skulle jag vilja samla och äga för att få ett hälsosammare liv<br />Villken information kan vara av intresse att dela med andra för att få del av den samalade gruppens erfarenheter<br />Vilken information kan effektivisera mötet med vården och den efterföljande hemsjukvården<br />COMMUNITY<br />VÅRDGIVARE<br />
 5. 5. Vilken information eller vilka eTjänster behöver jag för att kunna genomföra en effektivare förebyggande vård och eftervård<br />Workshop<br />Bikupa 1 (5 min) <br />Bikupa 2 (10 min) <br />Presentation (15 min, 5 min per grupp)<br />Sammanfattning (5 min)<br />
 6. 6. Resultat av workshop I på IT i Vården dagen 2010<br />WS I<br />Vaccinationsinformation<br />Information om forskning <br />som bevisar rådgivning<br />Analys av effekt av <br />egenvård, tex motion<br />Självdiagnoser – Info om <br />vad man kan göra själv<br />”Frisk vård”<br />Mättal<br />Dagbok<br />Livsföring<br />Medicinska varningar<br />Högt värde för individen<br />Självskattning – tex astma<br />Monitorering<br />Information kring logistik<br />Evidensbaserat kunskapsstöd<br />Effektiv hantering av hela <br />processen”före, vård, efter”<br />Rådgivning<br />Lågt värde för individen<br />Svårt att få tag på info<br />Lätt att få tag på info<br />
 7. 7. Resultat av workshop II på IT i Vården dagen 2010<br />WS II<br />Tidsbokning på nätet<br />Kontakt info till ett vårdteam <br />som gäller mig<br />Hälsoportal<br />Träningsdagbok<br />Kostrådgivning<br />Högt värde för individen<br />Tillgång till min viktiga info när jag <br />behöver den, tex utomlands<br />Vaccinationsinfo<br />Tjänst som presenterar farliga <br />kombinationer av läkemedel<br />Paketering av info/tjänster<br />utifrån individens perspektiv<br />Min portal på nätet för hemtjänst <br />– dela till anhöriga<br />Medicinsk historik<br />Historik/tracking av<br />Alkohol/steg/sömn/vikt<br />Lågt värde för individen<br />Svårt att få tag på info<br />Lätt att få tag på info<br />
 8. 8. Resultat av workshop III på IT i Vården dagen 2010<br />WS III<br />Vaccinationsinfo<br />Fråga/svar till min läkare <br />för kroniker<br />E-logg för hemtjänst via App<br />Hantering av <br />Hälsoärenden<br />Högt värde för individen<br />Följa remissflödet på nätet<br />Inmatning Diabetes/<br />Blodtrycks värden<br />Hälsodagbok<br />Medicinska åtgärder<br />Se mitt högkostnadsskydd <br />på nätet<br />Lågt värde för individen<br />Hälso och målvärden på individnivå – möjlighet <br />att dela med sig anonymt till andra<br />Svårt att få tag på info<br />Lätt att få tag på info<br />
 9. 9. Mer information om vad vi gör kring eHälsa och tillgång till offentliga data har vi samlat på www.offentligadata.se<br />Tack!<br />
 10. 10. Vilken information eller eTjänster behöver jag för att kunna genomföra en effektivare förebyggande, före- eller eftervård<br />eHälsa – Den gränsöverskridande processen<br />Vårdtagaren<br />eHälsa<br />Kommun<br />Labb<br />Apoteket<br />Privataktör<br />Primärvård<br />Stadium<br />MVK<br />Röntgen<br />I dagsläget sparas informationen i isolerade system som motverkar en effektiv vårdprocess<br />Vårdtagaren är i många fall ansvarig för den gränsöverskridande processen<br />

×