Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integracja android z facebookiem na przykładzie aplikacji

Prezentacja na temat zintegrowania ze sobą dwóch największych gigantów i przedstawienie możliwości wykorzystania danych.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Integracja android z facebookiem na przykładzie aplikacji

 1. 1. Integracja Android z Facebookiem na przykładzie aplikacji Łowcy pociągów AUTOR: MATEUSZ DOBROWOLSKI POLITECHNIKA LUBELSKA
 2. 2. Co to jest Facebook i Android?
 3. 3. Czas na integrację  1. Konto developera  2. Stworzenie nowej aplikacji Facebook  3. Wybranie platformy  4. Wybranie nazwy oraz kategorii programu
 4. 4. Stworzenie aplikacji
 5. 5. Kreator aplikacji Facebook pod Android
 6. 6. Dodanie SDK do projektu Android  1. Dodanie repozytorium maven do narzędzia Gradle  2. compile 'com.facebook.android:facebook- android-sdk:[4,5) – co spowoduje pobranie Facebook SDK z głównego repozytorium maven.
 7. 7. Dodanie kluczy haszujących  keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore %HOMEPATH%.androiddebug.keystore | openssl sha1 -binary | openssl base64
 8. 8. Dodanie identyfikatora aplikacji facebook
 9. 9. Dodanie uprawnień oraz meta danych
 10. 10. Ostatni krok inicjaizacja Facebook SDK w aplikacji @Override public void onCreate() { super.onCreate(); FacebookSdk.sdkInitialize(getApplicationContext()); AppEventsLogger.activateApp(this); }
 11. 11. W jaki sposób komunikuje się aplikacja Android z Facebookiem? 1. REST API 2. FQL 3. GRAPH API
 12. 12. Stworzenie testowego użytkownika
 13. 13. Przedstawienie aplikacji
 14. 14. LOGOWANIE ZA POMOCĄ FACEBOOK LoginButton loginButton = (LoginButton) findViewById(R.id.login_button); LoginManager.getInstance().logInWithReadPermissions(thi s, Arrays.asList("public_profile", "email", "user_birthday", "user_friends")); LoginManager.getInstance().logInWithPublishPermissions( this, Arrays.asList("publish_actions"));
 15. 15. LOGOWANIE ZA POMOCĄ FACEBOOK CZ.2 loginButton.registerCallback(callbackManager, new FacebookCallback<LoginResult>() { @Override public void onSuccess(LoginResult loginResult) { } @Override public void onCancel() { } @Override public void onError(FacebookException error) { } }); }
 16. 16. Kolejny aspekt bezpieczeństwa  GraphRequest graphRequest = GraphRequest.newMyFriendsRequest(AccessToken.getCurre ntAccessToken(), new GraphRequest.GraphJSONArrayCallback() { …. });  {Response: responseCode: 200, graphObject: {"data":[],"summary":{"total_count":78}}, error: null}
 17. 17. GRAPH API W APLIKACJI  GraphRequest – pojedyncze żądanie do wysłane do platformy Facebook przez Graph API  GraphRequest.newPostRequest  GraphRequest.newUploadPhotoRequest  GraphRequest.newPlacesSearchRequest(acc essToken, location, 10000, 50, "Lublin", callback)
 18. 18. WNIOSKI  Wady: - Dane użytkownika w rękach aplikacji zintegrowanej z Facebookiem  Zalety: - Wykorzystanie dostępnych już danych do logowania - Zwiększenie zainteresowania naszą aplikacją
 19. 19. BIBLIOGRAFIA  https://developers.facebook.com/docs/  https://developers.facebook.com/policy  Micheal James Williams; Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwiązań we Flashu  Link projektu: https://drive.google.com/a/pollub.edu.pl/file/d/0B0b WHzhKiS5Xd1BHemFlSlNWaGs/view?usp=sharing

×