Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum resultats treball ESTADÍSTICA Trams. Col·legi Llor. Maig 2014.

Resum de treball d'estadística realitzat a partir d'un recull de dades de 15 escoles de la Fundació Trams. Realitzat per alumnes de 6è de Primària del Col·legi Llor.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum resultats treball ESTADÍSTICA Trams. Col·legi Llor. Maig 2014.

 1. 1. Treball col·laboratiu Fundació TRAMS ESTADÍSTICA. 6è d'Educació Primària. Col·legi Llor. Presentació dels resultats. Sant Boi de Llobregat, maig 2014. ESTADÍSTICA. 6è d'Educació Primària. Col·legi Llor. Presentació dels resultats. Sant Boi de Llobregat, maig 2014.
 2. 2. Fases del treball: 1. Recollida de dades: 1) Mesurar la distància de casa fins a l'escola de cada alumne (Google Maps) 2) Resposta del qüestionari individual.
 3. 3. Fases del treball: 2. Repartiment de tasques: 1) Dividim la classe en 15 escoles de Trams. 2) Cada alumne o parella haurà de fer un estudi d'una de les escoles, a partir de les dades que ens hagin arribat.
 4. 4. Fases del treball: 3.Estudi estadístic d'un col·legi: 1) Realitzar un gràfic de barres i un de sectors de l'escola tant de les distàncies com dels mitjans de transport. 2) Interpretació de les dades recollides. Presentació a la classe.
 5. 5. 1.1.Betània-Patmos
 6. 6. 1.2.Betània-Patmos
 7. 7. 1.3.Betània-Patmos
 8. 8. 1.4.Betània-Patmos
 9. 9. 1.5.Betània-Patmos
 10. 10. CONCLUSIONS: 1. Betània-Patmos: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 3 a 5 km La majoria són de lluny de l'escola. No són del barri.
 11. 11. 2. El Pilar
 12. 12. CONCLUSIONS: 2. El Pilar: MODA del transport: Caminant MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria viuen prop de l'escola. Són del barri.
 13. 13. 3.1.GEM
 14. 14. 3.2.GEM
 15. 15. CONCLUSIONS: 3. GEM: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria viuen prop de l'escola. Són del barri.
 16. 16. 4.1.Guinardó
 17. 17. 4.2.Guinardó
 18. 18. CONCLUSIONS: 4. Guinardó: MODA del transport: Caminant. MODA de la distància: 0 a 1 km. La majoria viuen prop de l'escola. Són del barri.
 19. 19. 5.1. Jaume Viladoms
 20. 20. 5.2. Jaume Viladoms
 21. 21. CONCLUSIONS: 5. Jaume Viladoms: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 3 a 5 km Majoria molt variada. Hi ha de tot.
 22. 22. 6.1. Llor Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 0 2 4 6 8 10 12 Columna 1 Columna 2 Columna 3
 23. 23. 6.2. Llor Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 0 2 4 6 8 10 12 Columna 1 Columna 2 Columna 3
 24. 24. 6.3. Llor
 25. 25. 6.4. Llor
 26. 26. 6.5. Llor
 27. 27. 6.6. Llor
 28. 28. CONCLUSIONS: 6. Llor: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 1 a 2 km Gran varietat. Som del poble però la majoria no som del barri.
 29. 29. 7.1. Marinada
 30. 30. 7.2. Marinada
 31. 31. CONCLUSIONS: 7. Marinada: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 0 a 1 km Gran varietat. Hi ha de tot.
 32. 32. 8.1. Montseny
 33. 33. 8.2. Montseny
 34. 34. 8.3. Montseny
 35. 35. 8.4. Montseny
 36. 36. 8.4. Montseny
 37. 37. CONCLUSIONS: 8. Montseny: MODA del transport: Caminant MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria són del barri.
 38. 38. 9.1. Paidos
 39. 39. 9.2. Paidos
 40. 40. CONCLUSIONS: 9. Paidos: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria són del barri.
 41. 41. 10.1. Proa
 42. 42. 10.2. Proa
 43. 43. CONCLUSIONS: 10. Proa: MODA del transport: Caminant MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria són del barri.
 44. 44. 11.1. Sadako
 45. 45. 11.2. Sadako
 46. 46. 11.3. Sadako
 47. 47. 11.4. Sadako
 48. 48. 11.5. Sadako
 49. 49. 11.6. Sadako
 50. 50. 11.7. Sadako
 51. 51. CONCLUSIONS: 11. Sadako: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 3 a 5 km La majoria no són del barri. Hi ha un nombre elevat d'alumnes que viuen lluny de l'escola.
 52. 52. 12.1. Sant Gervasi
 53. 53. 12.2. Sant Gervasi
 54. 54. 12.3. Sant Gervasi
 55. 55. 12.4. Sant Gervasi
 56. 56. 12.5. Sant Gervasi
 57. 57. 12.6. Sant Gervasi
 58. 58. CONCLUSIONS: 12. Sant Gervasi: MODA del transport: Cotxe. Però 31 %, caminant! MODA de la distància: 0 a 1 km Hi ha de tot. Molta varietat.
 59. 59. 13.1. Sant Jordi
 60. 60. 13.2. Sant Jordi
 61. 61. CONCLUSIONS: 13. Sant Jordi: MODA del transport: Cotxe MODA de la distància: 0 a 1 km La majoria són del barri.
 62. 62. 14.1. Sant Miquel de Sants
 63. 63. 14.2. Sant Miquel de Sants
 64. 64. 14.3. Sant Miquel de Sants
 65. 65. 14.4. Sant Miquel de Sants
 66. 66. 14.5. Sant Miquel de Sants
 67. 67. 14.6. Sant Miquel de Sants
 68. 68. CONCLUSIONS: 14. Sant Miquel dels Sants: MODA del transport: Cotxe i caminant (50 %) MODA de la distància: 0 a 1 km Hi ha una quantitat important d'alumnes que viuen lluny de l'escola, que no són del barri.
 69. 69. 15.1. Virolai
 70. 70. 15.2. Virolai
 71. 71. 15.3. Virolai
 72. 72. CONCLUSIONS: 15. Virolai: MODA del transport: Altres? Podria ser que vagin amb autocar? MODA de la distància: 3 a 5 km La majoria viuen en llocs molt dispersos.
 73. 73. Resum de totes les dades: DISTÀNCIES nº Col·legi Alum- nes 0-1 km % 1-2 km %2 2-3 km %3 3-5 km %4 5-10 km %5 > 10 km %6 1 Betània-Patmos 82 8 10% 17 21% 15 18% 24 29% 9 11% 9 11% 2 El Pilar 31 29 94% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 GEM 41 19 46% 14 34% 1 2% 0 0% 2 5% 5 12% 4 Guinardó 57 46 81% 6 11% 2 4% 1 2% 1 2% 1 2% 5 Jaume Viladoms 21 4 19% 2 10% 4 19% 8 38% 2 10% 1 5% 6 Fundació Llor 80 18 23% 21 26% 11 14% 14 18% 8 10% 8 10% 7 Marinada 24 7 29% 6 25% 3 13% 3 13% 4 17% 1 4% 8 Montseny 42 24 57% 12 29% 4 10% 1 2% 0 0% 1 2% 9 Paidos 20 7 35% 3 15% 3 15% 6 30% 0 0% 1 5% 10 Proa 41 30 73% 6 15% 3 7% 1 2% 0 0% 1 2% 11 Sadako 53 6 11% 14 26% 7 13% 15 28% 7 13% 4 8% 12 Sant Gervasi 57 31 54% 10 18% 4 7% 1 2% 9 16% 2 4% 13 Sant Jordi 21 7 33% 3 14% 3 14% 4 19% 2 10% 2 10% 14 Sant Miquel dels Sants 76 33 43% 13 17% 14 18% 6 8% 4 5% 6 8% 15 Virolai 54 8 15% 1 2% 5 9% 32 59% 7 13% 1 2% TOTALS 700 277 40% 130 19% 79 11% 116 17% 55 8% 43 6%
 74. 74. Resum dels diferents mitjans de transport: nº Col·legi Alumnes Cami- nant % Cotxe %2 T.Públic %3 Moto %4 Altres %5 1 Betània-Patmos 82 4 5% 71 87% 6 7% 0 0% 1 1% 2 El Pilar 31 28 90% 3 10% 0 0% 0 0% 0 0% 3 GEM 41 14 34% 23 56% 3 7% 0 0% 1 2% 4 Guinardó 57 49 86% 7 12% 1 2% 0 0% 0 0% 5 Jaume Viladoms 21 3 14% 18 86% 0 0% 0 0% 0 0% 6 Fundació Llor 80 15 19% 62 78% 2 3% 1 1% 0 0% 7 Marinada 24 4 17% 20 83% 0 0% 0 0% 0 0% 8 Montseny 42 20 48% 16 38% 4 10% 0 0% 2 5% 9 Paidos 20 7 35% 12 60% 1 5% 0 0% 0 0% 10 Proa 41 33 80% 4 10% 3 7% 1 2% 0 0% 11 Sadako 53 7 13% 37 70% 4 8% 3 6% 2 4% 12 Sant Gervasi 57 22 39% 33 58% 1 2% 0 0% 1 2% 13 Sant Jordi 21 4 19% 15 71% 0 0% 0 0% 2 10% 14 Sant Miquel dels Sants 76 39 51% 37 49% 0 0% 0 0% 0 0% 15 Virolai 54 7 13% 12 22% 12 22% 2 4% 21 39% TOTALS 700 256 37% 370 53% 37 5% 7 1% 30 4%
 75. 75. CONCLUSIONS: GENERALS de Trams: MODA del transport: Cotxe 53 % Caminant: 37 % MODA de la distància: 0 a 1 km Hi ha molta varietat. Molt pocs alumnes utilitzen transport públic.
 76. 76. REFLEXIONS GENERALS sobre el treball: 1. Hem treballat molts conceptes estadístics de manera divertida. 2. Coneixem una mica més com són les altres escoles de Trams. 3. Hem treballat l'elaboració manual de gràfics, càlcul de %, regles de 3, graus i transportadors d'angles, rigor en el dibuix... 4. Ens ho hem passat molt bé i tenim la sensació d'haver après molt. 5. Ens ha encantat treballar així.

×