Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 17

Presentació 2n eso 29 octubre de 2013

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentació 2n eso 29 octubre de 2013

 1. 1. Benvinguts! CURS 2013-2014 REUNIÓ DE PARES I MARES 2n D'ESO 29 d'octubre
 2. 2. CURS 2013-2014 REUNIÓ DE PARES I MARES 2n D'ESO 29 d'octubre 1.Presentació de l’equip 2.Objectius generals del cicle 3.Dinàmica i organització de l’etapa 4.Activitats de la Fundació 5.Suport a la integració 6.Característiques del grup 7.Viatge d'estudis i sortides 8.Elecció del pare o mare representant 9. Torn obert de paraula
 3. 3. 1.Presentació de l’equip TUTORS I ESPECIALISTES: Pau Cabot: matemàtiques, tutor de 1r Jaume Bueno: tutor, castellà, educació per a la ciutadania i taller de música DIRECCIÓ I COORDINACIÓ CAP D'ESTUDIS: (anglès) DIRECTORA Xesc Barceló: geografia, estudi i informàtica, tutor de 3r Magdalena Estelrich : Teresa Llompart ALTRES SERVEIS: MENJADOR: Fany, Rossyna i Tutors Maria Pizà: suport i tutora de 4t Francisca Mas : ciències naturals, tecnologia i i taller d'artesania. Xavier Mateu: educació física Bel Busquets: català SERVEI D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC I ORIENTACIÓ: Joan Bover
 4. 4. 2.Objectius del primer cicle. ●Treballar en projectes per metodologia ● ●Assolir les competències bàsiques Feina en equip ●Esperit crític (no criticaire): argumentació d'idees ●El consens. Presa conjunta de decisions. ●Fomentar l'esperit de recerca (diferent copiar enganxar) ●Assumir responsabilitats ●Noves tecnologies i mitjans audiovisuals ●Augmentar l'autonomia ●Col·laboració conjunta pares/professors/alumnes
 5. 5. 2.Objectius específics com de tutoria. Educació per a La salut: prevenció drogodependències, alimentació ● saludable... Autoestima, família, intel·ligència emocional, ● reconeixement d'errades, resolució creativa de conflictes, no discriminació sexual, comunicació afectiva. El viatge d'estudis pretén treballar ●la convivència col·lectiva i ●l'autonomia i responsabilitat individual.
 6. 6. 3.Dinàmica i organització de l’etapa. Característiques de l'horari 32 hores setmanals, 2h desdoblades ● 30 alumnes, 2 grups amb desdoblament: ● − 21 Taller Música − 9 Taller d'artesania Noves matèries: Educació per a la ciutadania i les anteriors. ● Criteris elaboració de l'horari: instrumentals al matí, feina per projectes i desdoblaments, contacte diari amb el tutor. ●
 7. 7. 3.Dinàmica i organització de l’etapa. Tutoria individual amb els alumnes: dimecres a les 8.50 Menjador: tutors presents com a espai educatiu Entrevistes amb pares i mares dimarts 12.35 Comunicació amb famílies és fonamental Càrrecs: delegat, sotsdelegat, material, medi ambient, neteja i menjador Prohibició de l'ús del mòbil dins l'escola ● ● ● ● ● ● Objectes de valor al centre i seguretat. ●
 8. 8. 3.Dinàmica i organització de l’etapa. Comunicació amb l'escola ● El tutor és el pont de comunicació entre la família i l'escola ● Quan hi ha desacord el vostre fill ha de seguir aquest ordre −1. Especialista −2. Tutor −3. Pares Aquest ordre cerca la comunicació directa i descarrega les famílies d'haver de fer de pont entre tutor-especialista o haver de jutjar situacions amb falta d'informació. ●
 9. 9. 3.Dinàmica i organització de l’etapa. Projectes per al curs 2013-2014 Any de l'Agricultura Familiar. Feina amb els fillols −2n ens deim Tafona Per a 2n d'ESO ● Entre Tots. Prevenció de drogodependències. Treballam amb els materials des de les tutories i educació per a la ciutadania. ● Viatge d'estudis. Per febrer en farem una reunió
 10. 10. 3.Dinàmica i organització de l’etapa. Avaluació ● Dates entrega d'informes: 20 desembre, 28 de març i 20 de juny ● Casos especials, a considerar individualment. ●Promoció al juny: −tot aprovat: promoció al juny −1 o més matèries suspeses: recuperació setembre ●Promoció al setembre: −0, 1 o 2 matèries suspeses: promoció. −3 o més matèries suspeses: repetició per imperatiu legal ●Possible repetir 1 vegada cada curs, 2 en l'etapa
 11. 11. 4.Activitats de la Fundació ●Biblioteca migdies. S'hi poden apuntar voluntàriament però no fluctuar. Demanam constància per establir hàbits. ●Professor addicional: desdoblaments o intervenció d'un segon professor a l'aula. ●Tallers per a una educació integral: educació sexual, prevenció de drogodependències, alimentació i altres. ●Agraïment per la vostra col·laboració. Ajuda a eixugar el dèficit de la concertació ●Visitau: http://www.matadejonc.cat/Activitats
 12. 12. 5. Suport a la integració Afavorim la integració dels alumnes amb necessitats educatives ● especials. Aquest curs l'equip de suport de secundària estarà format per: 1 PT Maria Pizà ● 1 Orientador: Joan Bover ● Reben atenció un total de 8 hores en aquest grup. Tots els alumnes se'n beneficien.
 13. 13. 6.Característiques del grup 30 alumnes. Noves incorporacions de ● −Suleiman −Andreu Moreno Mellado · Maria Costa · José Mª De la Cruz ●En les nines hi ha 2 o 3 grups però tenen bones relacions en general tot i que hi milloraria la verborrea ●Els nins estan més cohesionats però són moolt moguts físicament i hi sobren les rotures ASPECTES EVOLUTIUS Físic: Procés hormonal. Creixement accelerat. Canvis bruscs d'humor. ●Psíquic: Generalització de coneixements. Capacitat d'abstracció i creació de supòsits ● improbables. Augment de la potència en el llenguatge. Definició tímida vocacional. Social: Ampliació de cercle social. Recerca i adquisició de nous models per imitar. ● Polarització en la visió del món: el món està contra jo, els adults no m'entenen...
 14. 14. 6. Característiques. Principals aspectes a treballar Aprendre a dominar-se Conèixer-se millor Valor de la solidaritat i autonomia Conservar la cohesió del grup Reforç de la confiança en l'adult. Controlar de la tendència a criticar sense pensar Col·laboració escola-família. Valor del respecte: mals noms, material propi, drets i deures Tots caminam cap a allà mateix: els educam.
 15. 15. 7.Viatge d'estudis i sortides ● Taller prevenció assetjament Primer trimestre Taller Transtorns alimentaris Primer trimestre ● ● Cinema en català: 19 de desembre ● Taller de Música: Artefactes Musicals. Segon Trimestre ● Sortida Fundació La Caixa. L’energia. Segon Trimestre Taller educació sexual Tercer trimestre ● La sortida més important és el viatge d'estudis. ● Per febrer farem una reunió específica per parlar-ne ●
 16. 16. 7.Viatge d'estudis: Vall de Boí del 3 al 7 de març Convivència en un escenari i una dinàmica diferents. ● Entorn natural privilegiat i culturalment molt ric. ● Activitats adequades al medi i basades en la feina de camp. ● −Activitats −Estudi d'orientació espacial, d'un ecosistema fluvial, −Excursió al Parc de St Maurici, −Interpretació del romànic. S'acordaran prèviament les normes de convivència del viatge. ● És una ocasió única per a treballar els aspectes: autodomini, cohesió del grup, responsabilitat, solidaritat, confiança. ● Tothom torna satisfet del que aprèn i creix. Va més enllà de les paraules. ●
 17. 17. 8. Elecció del pare o mare representant de curs Sebastià Gual amb l’ajuda de na Maria Roig 9. Torn obert de paraula Moltes gràcies per la vostra assistència i col·laboració

×