Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maria i bel

445 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Maria i bel

 1. 1. Les xarxessocials de Mata de Jonc Maria Hernández i Bel Mir 2n dESO Matemàtiques
 2. 2. Presentació del projecteEl projecte que nosaltres hem triat consisteix en saberquines xarxes socials són més emprades entre gent dentre12 i 14 anys a la nostra escola.Aquest projecte ens pareixia interessant perquè trobamque les xarxes socials ara estan molt de moda i volíemsaber quina sutilitza més i quina menys.
 3. 3. SuposicióAbans de començar el projecte pensàvem que un 90% deles persones ens diria que utilitzava tuenti.Un 30%, a més de tuenti, facebook.Un 20%, twitterUn 85%, messenger.I pensàvem que ningú ens diria que no tenia cap xarxasocial.També suposàvem que els resultats dels al·lots i els de lesal·lotes no serien gaire diferents.Pensàvem que a 1r la gent tendria menys xarxes socialsque a 2n.
 4. 4. Al·lotes de 12 a 14 anysCap xarxa social 3.30% Skype 30.00% Msn 90.00% Twitter 10.00% Facebook 26.70% Tuenti 80.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Un total de 30 al·lotes enquestades.
 5. 5. Al·lots de 12 a 14 anysCap xarxa social 4.00% Skype 48.00% Msn 72.00% Twitter 44.00% Facebook 52.00% Tuenti 92.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Un total de 25 al·lots enquestats
 6. 6. 1r dESOCap xarxa social 7.00% Skype 23.00% Msn 90.00% Twitter 7.00% Facebook 23.00% Tuenti 87.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% Un total de 26 alumnes enquestats
 7. 7. 2n dESOCap xarxa social Skype 62.00% Msn 82.00% Twitter 41.00% Facebook 62.00% Tuenti 100.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Un total de 29 alumnes enquestats.
 8. 8. Conclusió entre al·lots i al·lotesLa moda entre les al·lotes és el messenger i per als al·lots és eltuenti.Ens hem adonat de que quasi tothom té més duna xarxa socialper comunicar-se amb els amics o companys.També ens ha sorprès una mica que algú ens digués que no técap xarxa social.Hem vist que el twitter no sutilitza molt entre les al·lotes però encanvi entre els al·lots una mica més. I que el messenger sutilitzamés entre les al·lotes que entre els al·lots.
 9. 9. Conclusió entre 1r i 2n dESOLa moda a 1r és el messenger i a 2n és el tuenti ambdiferència.Com nosaltres pensàvem, la gent de 2n utilitza més xarxessocials que la gent de 1r.Hem vist que a 2n tothom té tuenti i no ens ha sorprèsgaire.També ens hem fixat en que a 1r el twitter no sutilitza quasigens.Ens hem adonat que a diferència del tuenti, en messengersutilitza molt més a 1r que a 2n.
 10. 10. Opinió personalA nosaltres ens ha agradat bastant aquest projecte, trobamque ha estat interessant fer-lo amb parella ja que nosaltresdues ens entenem bastant a lhora de fer feina.Al començament pensàvem que anàvem una micaendarrerides, però fent molta feina a casa i quedant vàremavançar molt i pensam que el nostre projecte ha quedat proubé.

×