Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Memoria eq.sup 15-16_final-1
Memoria eq.sup 15-16_final-1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from Escola Mata de Jonc (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Eso 14 15

 1. 1. Mata de Jonc Secundària 2014-2015 Secundària 2014-2015
 2. 2. 1-CARACTERÍSTIQUES GENERALS 2- HORARIS 3- MATÈRIES 4- EQUIP PEDAGÒGIC 5- AVALUACIÓ 6- CONVIVÈNCIA 7- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 8- TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ 9- VIATGES 10- COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 11- ESPAIS 12- NOVES TECNOLOGIES 1-CARACTERÍSTIQUES GENERALS 2- HORARIS 3- MATÈRIES 4- EQUIP PEDAGÒGIC 5- AVALUACIÓ 6- CONVIVÈNCIA 7- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 8- TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ 9- VIATGES 10- COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 11- ESPAIS 12- NOVES TECNOLOGIES
 3. 3. AVÍS: AQUESTES INFORMACIONS ESTAN BASADES EN LA NORMATIVA VIGENT EL MAIG DE 2014. AVÍS: AQUESTES INFORMACIONS ESTAN BASADES EN LA NORMATIVA VIGENT EL MAIG DE 2014.
 4. 4. • Etapa de 4 anys • Preparatòria i terminal • Obligatòria fins als 16 anys • Etapa de 4 anys • Preparatòria i terminal • Obligatòria fins als 16 anys 1- CARACTERÍSTIQUES GENERALS
 5. 5. -32 sessions setmanals -Compatibilitat amb les altres etapes -Primer cicle: de 8.50 a 16.10 (2 dies a les 8) -Segon cicle: 8 a 15.20/16.10 (divendres fins les 12.30) -El matí hi ha un pati de 20 minuts -L'intèrval del migdia és de 12.30 a 14.30 -32 sessions setmanals -Compatibilitat amb les altres etapes -Primer cicle: de 8.50 a 16.10 (2 dies a les 8) -Segon cicle: 8 a 15.20/16.10 (divendres fins les 12.30) -El matí hi ha un pati de 20 minuts -L'intèrval del migdia és de 12.30 a 14.30 2-HORARIS
 6. 6. 2-HORARIS
 7. 7. 3-MATÈRIES 1r 2n 3r 4t Naturals (3) Socials (3) Educació Física (2) Castellà (4) Català (4) Anglès (3) Matemàtiques (3) Estudi (1) Tutoria (1) Naturals (3) Socials (3) Educació Física (2) Castellà (4) Català (4) Anglès (3) Matemàtiques (4) Estudi (2) Tutoria (1) Naturals (4) Socials (3) Educació Física (2) Castellà (3) Català (3) Anglès (3) Matemàtiques (3) Estudi (1) Tutoria (1) Naturals (3) Socials (3) Educació Física (2) Castellà (3) Català (3) Anglès (4) Matemàtiques (4) Estudi (1) Tutoria (1) Plàstica (3) Música (2) Tecnologia (3) Ed. Ciutadania (1) Tecnologia (3) Música (2) Plàstica (2) Informàtica (3) Ètica (2) 1 OPTATIVA Taller de  matemàtiques (2) Processos de  comunicació (2) Francès (2) 1 OPTATIVA Taller de música (2) Taller artesania (2) Francès (2) 1 OPTATIVA Cultura clàssica (2) Transició a la vida  adulta (2) Francès (2) 1 OPTATIVA Tecnologia (3) Francès (3) Plàstica (3) Llatí (3) Física i química (3) Música (3)
 8. 8. 3-MATÈRIES TIL A 1r ESO -projecte transversal i multidisciplinar sobre climatologia, des de totes les matèries de forma simultània durant un període determinat. -1 hora setmanal de música en anglès. -foment de la recerca d'informació fiable i contrastada, amb independència de l'idioma. TIL A 1r ESO -projecte transversal i multidisciplinar sobre climatologia, des de totes les matèries de forma simultània durant un període determinat. -1 hora setmanal de música en anglès. -foment de la recerca d'informació fiable i contrastada, amb independència de l'idioma.
 9. 9. -el paper del tutor varia respecte de primària, ja que el nombre d'hores que fa al grup disminueix -comunicació contínua amb el professorat per tal d'estar assabentat de totes les incidències. -L'equip d'etapa està format per 11 membres: - 8 professors (a temps total o parcial) - 1 cap d'estudis - 1 mestre de suport - 1 orientador (8 hores setmanals) -el paper del tutor varia respecte de primària, ja que el nombre d'hores que fa al grup disminueix -comunicació contínua amb el professorat per tal d'estar assabentat de totes les incidències. -L'equip d'etapa està format per 11 membres: - 8 professors (a temps total o parcial) - 1 cap d'estudis - 1 mestre de suport - 1 orientador (8 hores setmanals) 4-EQUIP PEDAGÒGIC
 10. 10. 5.1 ELS INFORMES -2 informes trimestrals + 1 informe final -nota numèrica i sense decimals de cada matèria -avaluació és contínua, és a dir, té en compte tota la trajectòria -informe de juny inclou feina per l'estiu i les dates d'exàmens en cas de matèries suspeses -1 informe extraordinari de setembre, si es dóna el cas 5.1 ELS INFORMES -2 informes trimestrals + 1 informe final -nota numèrica i sense decimals de cada matèria -avaluació és contínua, és a dir, té en compte tota la trajectòria -informe de juny inclou feina per l'estiu i les dates d'exàmens en cas de matèries suspeses -1 informe extraordinari de setembre, si es dóna el cas 5-AVALUACIÓ
 11. 11. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n i 3r) -Promocionen al curs següent els alumnes que el juny tenen totes les matèries amb qualificació positiva. -Els alumnes que el juny tenguin matèries amb qualificació negativa hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre. -Aquells alumnes que, una vegada realitzades les proves de setembre, tenguin tres o més matèries suspeses, hauran de repetir curs. -Aquells alumnes que promocionen sense haver superat totes les matèries -dues com a màxim- hauran de recuperar-les durant el curs següent. -Es pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l'etapa. 5.2 PROMOCIÓ (1r, 2n i 3r) -Promocionen al curs següent els alumnes que el juny tenen totes les matèries amb qualificació positiva. -Els alumnes que el juny tenguin matèries amb qualificació negativa hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre. -Aquells alumnes que, una vegada realitzades les proves de setembre, tenguin tres o més matèries suspeses, hauran de repetir curs. -Aquells alumnes que promocionen sense haver superat totes les matèries -dues com a màxim- hauran de recuperar-les durant el curs següent. -Es pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l'etapa. 5- AVALUACIÓ
 12. 12. 5.3 TITULACIÓ (4t) -Obtindran el títol de graduat en secundària els alumnes de 4t que el juny tenguin totes les matèries superades. -Els alumnes que el juny tenguin alguna matèria amb qualificació negativa hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre. -Obtindran també el títol de graduat en secundària els alumnes que el setembre tenguin totes les matèries superades o també una o dues suspeses. 5.3 TITULACIÓ (4t) -Obtindran el títol de graduat en secundària els alumnes de 4t que el juny tenguin totes les matèries superades. -Els alumnes que el juny tenguin alguna matèria amb qualificació negativa hauran de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre. -Obtindran també el títol de graduat en secundària els alumnes que el setembre tenguin totes les matèries superades o també una o dues suspeses. 5-AVALUACIÓ
 13. 13. -El mateix per tot el centre. -L'objectiu últim és aconseguir un marc de convivència i responsabilitat que faci innecessari l'adopció de mesures correctives. -Mesures. Avís oral, nota a l'agenda, amonestació, obertura expedient disciplinari. Informació al Consell Escolar. -Importància de la col·laboració escola-família. -El mateix per tot el centre. -L'objectiu últim és aconseguir un marc de convivència i responsabilitat que faci innecessari l'adopció de mesures correctives. -Mesures. Avís oral, nota a l'agenda, amonestació, obertura expedient disciplinari. Informació al Consell Escolar. -Importància de la col·laboració escola-família. 6- CONVIVÈNCIA ESCOLAR
 14. 14. NORMES DE CONVIVÈNCIA -assistència i puntualitat -predisposició, esforç i participació -correcció i respecte vers totes les persones del centre -respecte i bon ús de materials i instal·lacions -implicació en la bona convivència -higiene i cura personal -bon ús dels aparells electrònics -honestedat en exàmens, treballs i tasques escolars -respecte pels escrits de comunicació família-escola NORMES DE CONVIVÈNCIA -assistència i puntualitat -predisposició, esforç i participació -correcció i respecte vers totes les persones del centre -respecte i bon ús de materials i instal·lacions -implicació en la bona convivència -higiene i cura personal -bon ús dels aparells electrònics -honestedat en exàmens, treballs i tasques escolars -respecte pels escrits de comunicació família-escola 6- CONVIVÈNCIA ESCOLAR
 15. 15. -Les activitats que subvenciona la fundació van dirigides a una millora de la qualitat de l'ensenyament. Es divideixen en tres àmbits principals. 1.- Desdoblaments. Per exemple a ciències naturals, per poder anar al laboratori; a tecnologia, per cobrir la part informàtica o a socials, per anar a l'hort. 2.- Servei de biblioteca els migdies quatre dies a la setmana. 3.- Speaking amb professor nadiu, una vegada a la setmana. 4.- Diversos tallers per a l'educació integral: Educació sexual, Educació medioambiental, Educació per a la prevenció de drogodependències o Educació per a una alimentació sana. -Les activitats que subvenciona la fundació van dirigides a una millora de la qualitat de l'ensenyament. Es divideixen en tres àmbits principals. 1.- Desdoblaments. Per exemple a ciències naturals, per poder anar al laboratori; a tecnologia, per cobrir la part informàtica o a socials, per anar a l'hort. 2.- Servei de biblioteca els migdies quatre dies a la setmana. 3.- Speaking amb professor nadiu, una vegada a la setmana. 4.- Diversos tallers per a l'educació integral: Educació sexual, Educació medioambiental, Educació per a la prevenció de drogodependències o Educació per a una alimentació sana. 7-FUNDACIÓ
 16. 16. -Comptam amb un orientador 8 hores a la setmana. Les seves tasques principals són: - Orientació educativa i psicopedagògica. - Pla d'acció tutorial. - Disseny d'activitats de temes transversals. - Orientació acadèmica i professional. - Informe de Consell Orientador 4t. - Informació a pares i alumnes. -Comptam amb un orientador 8 hores a la setmana. Les seves tasques principals són: - Orientació educativa i psicopedagògica. - Pla d'acció tutorial. - Disseny d'activitats de temes transversals. - Orientació acadèmica i professional. - Informe de Consell Orientador 4t. - Informació a pares i alumnes. 8-TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ
 17. 17. 8.1 EDUCACIÓ SEXUAL A 2n i 3r d'eso sessió de tutoria conjunta amb l'orientador i dues jornades amb l'orientador i un psicòleg extern. 8.2 PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES 1r d'eso: diverses sessions de tutoria i estudi. Programa “Entre tots” (Projecte jove) 2n d'eso: jornada tabac i alcohol 3r d'eso: tallers cànnabis, alcohol i altres drogues 4t d'eso: taller drogues II (autoestima i habilitats socials). 8.3 EDUCACIÓ VIAL 3r i 4t d'eso: xerrada sobre seguretat vial. 8.1 EDUCACIÓ SEXUAL A 2n i 3r d'eso sessió de tutoria conjunta amb l'orientador i dues jornades amb l'orientador i un psicòleg extern. 8.2 PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES 1r d'eso: diverses sessions de tutoria i estudi. Programa “Entre tots” (Projecte jove) 2n d'eso: jornada tabac i alcohol 3r d'eso: tallers cànnabis, alcohol i altres drogues 4t d'eso: taller drogues II (autoestima i habilitats socials). 8.3 EDUCACIÓ VIAL 3r i 4t d'eso: xerrada sobre seguretat vial. 8-TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ
 18. 18. 8.4 SALUT I ALIMENTACIÓ -1r d'eso: Alimentació sana i agricultura ecològica, Un berenar saludable. -2n d'eso: La salut com a prioritat, Anàlisi d'una dieta, Taller de cuina -3r d'eso: Llegums, cereals i fruita seca, Detecció de midó als càrnics. 8.5 EDUCACIÓ PER A LA PAU 1r d'eso: Tallers a tutoria sobre la convivència i la tolerància. 2n d'eso: “Què en sabem dels drets humans?”, Taller Jocs solidaris. 3r d'eso : Taller Jocs solidaris. 4t d'eso: Taller “Què en sabem dels drets humans?”. 8.4 SALUT I ALIMENTACIÓ -1r d'eso: Alimentació sana i agricultura ecològica, Un berenar saludable. -2n d'eso: La salut com a prioritat, Anàlisi d'una dieta, Taller de cuina -3r d'eso: Llegums, cereals i fruita seca, Detecció de midó als càrnics. 8.5 EDUCACIÓ PER A LA PAU 1r d'eso: Tallers a tutoria sobre la convivència i la tolerància. 2n d'eso: “Què en sabem dels drets humans?”, Taller Jocs solidaris. 3r d'eso : Taller Jocs solidaris. 4t d'eso: Taller “Què en sabem dels drets humans?”. 8-TEMES DE TUTORIA I ORIENTACIÓ
 19. 19. Es fan dos viatges durant l'etapa: -a 2n d'ESO estada al Camp d'Aprenentatge de la Vall de Boí, per treballar aspectes curriculars de les àrees de ciències naturals i socials. -a 4t d'ESO viatge d'estudis lúdic i de convivència (hivern o primavera). Es fan dos viatges durant l'etapa: -a 2n d'ESO estada al Camp d'Aprenentatge de la Vall de Boí, per treballar aspectes curriculars de les àrees de ciències naturals i socials. -a 4t d'ESO viatge d'estudis lúdic i de convivència (hivern o primavera). 9- VIATGES
 20. 20. 9.1 TUTOR És el tutor o tutora qui transmet totes les informacions entre les famílies i el professorat. Els professors de les matèries no fan entrevistes personals. 9.2 REUNIONS Es fa una reunió anual a principi de curs a tots els cursos. A 1r d'ESO es fan reunions pel programa Entre Tots i una reunió organitzativa sobre l'intercanvi amb l'Escola Gavina. A 2n d'ESO es fa una reunió informativa del viatge al camp d'aprenentatge de la Vall de Boí. A 4t d'ESO es fan dues reunions d'orientació acadèmica. També es poden organitzar altres reunions monogràfiques en cas necessari. 9.1 TUTOR És el tutor o tutora qui transmet totes les informacions entre les famílies i el professorat. Els professors de les matèries no fan entrevistes personals. 9.2 REUNIONS Es fa una reunió anual a principi de curs a tots els cursos. A 1r d'ESO es fan reunions pel programa Entre Tots i una reunió organitzativa sobre l'intercanvi amb l'Escola Gavina. A 2n d'ESO es fa una reunió informativa del viatge al camp d'aprenentatge de la Vall de Boí. A 4t d'ESO es fan dues reunions d'orientació acadèmica. També es poden organitzar altres reunions monogràfiques en cas necessari. 10- COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
 21. 21. 9.3 ENTREVISTES -Es faran entrevistes amb el tutor procurant fer-ne una cada curs. -Les entrevistes poden ser sol·licitades tant pel tutor com pels pares indistintament, però han de ser sempre concertades amb antelació. -Es poden fer entrevistes amb l'orientador quan sigui convenient. 9.4 AGENDA, TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC Les comunicacions breus família-tutor es fan a través de l'agenda. També es pot utilitzar el telèfon o el correu electrònic en cas necessari. 9.3 ENTREVISTES -Es faran entrevistes amb el tutor procurant fer-ne una cada curs. -Les entrevistes poden ser sol·licitades tant pel tutor com pels pares indistintament, però han de ser sempre concertades amb antelació. -Es poden fer entrevistes amb l'orientador quan sigui convenient. 9.4 AGENDA, TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC Les comunicacions breus família-tutor es fan a través de l'agenda. També es pot utilitzar el telèfon o el correu electrònic en cas necessari. 10- COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
 22. 22. 11- ELS ESPAIS No només es fan les classes a les aules ordinàries, comptam també amb: -Taller de Tecnologia -Taller de Plàstica -Biblioteca -Laboratori de ciències -Gimnàs / Sala de psicomotricitat -Hort i composter -Patis per a Educació física
 23. 23. 12- NOVES TECNOLOGIES -La garantia dels ordinadors portàtils del projecte Xarxipèlag caducarà. -L'equip pedagògic i la cooperativa estam elaborant una proposta per a la compra de nous ordinadors. -La proposta es presentarà a la junta d'APA el proper juny.
 24. 24. - http://weib.caib.es/ - reunió octubre/novembre 2014 -Programacions -IRIE Sobre el TIL - http://weib.caib.es/ - reunió octubre/novembre 2014 -Programacions -IRIE Sobre el TIL MÉS INFORMACIÓ A...

×