Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 Mp

602 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 Mp

 1. 1. PLE BOOKaneb mé dosavadní zkušenosti s předmětem Nové metody vzdělávání<br />Martina Polčáková<br />Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně<br />
 2. 2. Obsah prezentace<br />V této prezentaci naleznete informace, <br />které jsem prozatím získala z předmětu<br />Nové metody vzdělávání a to především:<br /><ul><li>PLE
 3. 3. Blog
 4. 4. Web 2
 5. 5. LMS</li></ul>3.11.2009<br />2<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />
 6. 6. PLE<br />PLE (PersonalLearningEnvironment) je osobní výukové prostředí. Další definicí může být celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání atd. <br />PLE pomáhá každému uživateli tak, aby si mohl řídit vlastní učení, které úkoly již udělal a které naopak ještě musí splnit. <br />Do češtiny můžeme Ple přeložit jako &quot;prostředí na učení (učení sebe)&quot;. Toto může pomoci každému studentovi případně pracujícímu, který se chce stále učit, aby si vymezil prostor a měl neustálý přehled o svém &quot;vzdělávání&quot;. <br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />3<br />
 7. 7. Jak založit PLE?<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />4<br />
 8. 8. Blog<br />Každý student si vytvořil svůj vlastní blog.<br />Blog je velkou možností, která nám pomáhá zdarma vytvořit internetové stránky. Může být vším: například to může být internetový deník nebo magazín, fotogalerie, místo pro diskutování s přáteli, stránky tříd, místo pro označení novinek atd. <br />Blog je vytvořen zdarma během pár minut. Blog je webová aplikace, která obsahuje příspěvky, vždy je jeden editor na jedné webové stránce. Slovo &quot;BLOG&quot; - je složeninou z angličtiny &quot;web log&quot; - v češtině je to &quot;webový zápisník&quot; - ve zkratce: &quot;weblog„<br />Můj blog: http://matap-utb.blog.cz/<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />5<br />
 9. 9. Co zde najdete?<br />můj profil,<br />týdenní úkoly,<br />co je to PLE,<br />nové metody vzdělávání,<br />něco o klíčových kompetencích,<br />Web 2 a jiné zajímavosti.<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />6<br />
 10. 10. WEB 2.0<br />Samotný termín Web 2.0 byl poprvé použit v roce 1999. Charakteristickými rysy jsou: otevřená komunikace, lépe roztříděný obsah s propracovanější strukturou, webové stránky jako &quot;izolované úložiště informací&quot; se mění na zdroje, které obsahují informace, uživatel je &quot;vtažen&quot; do tvorby daného obsahu atd. <br />Web 2 slouží k vytváření nového obsahu také ke sdílení informací.<br />http://www.onlio.com/clanky/web_2.0.html<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />7<br />
 11. 11. TLE<br />Team LearningEnvironment slouží pro práci členů v týmu, v našem případě jsme 2 studentky ze Zlína a 2 studentky z Ostravy<br />Členové našeho týmu č. 3<br />BILOŠOVÁ Lucie <br />bilosovalucie@seznam.cz<br /> NOVÁKOVÁ Zuzanazuzananovakova.st@seznam.cz<br />STROMSKÁ Zuzana zuzanka.zuzka@centrum.cz<br /> POLČÁKOVÁ Martina <br />martinapolcakova@seznam.cz<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />8<br />
 12. 12. LMS<br />Pod pojmememLearning Management System chápeme systém, který pomáhá k řízení výuky. Tato aplikace slouží administrativě a samotné organizaci výuky v rámci e-learningu. <br />K řízení studia patří např. nástěnky, diskuzní fóra, chaty, tabule apod. Studenti zde mohou využívat učební materiály ať už jsou online nebo ofline.<br />Toto virtuální výukové prostředí využívají univerzity, které organizují prostřednictvím svých vyučujících několika týdenní kurz. <br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />9<br />
 13. 13. Dosavadní zkušenosti<br />Nejprve jsem si vytvořila PLE na stránce http://www.virtuniv.cz/index.php, zde si zapisuji své doposud získané informace. Zapisování je velmi jednoduché, jen je potřeba na začátku znát základní znaky pro vkládání.<br />Na www.blog.cz jsem si založila svůj blog, kam vkládám také dané informace. Můj blog můžete vidět na dalším slaidu.<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />10<br />
 14. 14. 3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />11<br />
 15. 15. Návrhy na zlepšení<br />celá stránka pro studium by mohla být více přehlednější,<br />velmi složitá je komunikace, když jsou studenti ze vzdálených univerzit.<br />3.11.2009<br />Polčáková Martina, UTB Zlín<br />12<br />

×