Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adat di vietnam(2012)

1,077 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adat di vietnam(2012)

 1. 1. NAMA:MASTURA AHMAD
 2. 2. 1- Ketua adat di Vietnam dikenali sebagaixa-truong.2- Masyarakat Vietnam turut mempunyaiadat-adat tersendiri yang diamalkan sejakturun-temurun.3- Adat bagi mereka merangkumi beberapaaspek seperti yang berikut :-
 3. 3. ADAT DI VIETNAM Adat menjual Adat anak ataumengutamakan menyewakan keluarga tenaga Adat Adat pemilikan tanah perkahwinan
 4. 4. Ini adalah kerana (a)ADAT MENJUAL untuk ANAK ATAU mendapatkan MENYEWAKAN TENAGA wang. Setiap ahli keluarga Amalan ini dianggap sah dikehendaki saling kerana konsep kekeluargaan dalam membantu dan bagi masyarakat Vietnam mereka yang kurang menghendaki anak-anak bernasib baik akan di menjalankan tugas danbantu oleh ahli keluarga amanah yang disuruh tanpa dan saudara-mara soal,terutama dalam mereka. mentaati ibu bapa atau orang yang lebih tua.
 5. 5. (b)ADATPERKAHWINA N
 6. 6. Dalam masyarakat Di Vietnam Vietnam,anak berpoligami lelaki tidak adalah satu mempunyai adat yang kuasa untuk dibenarkan.Sek memilih bakal iranyaisteri kerana dia pasangan yg akan menerima berkahwinbakal isteri yang tidak memiliki akan anak,si suami dicadangkan di benarkan kepadanya. berkahwin.
 7. 7. Mereka yang mengusahakan Bagi golongan Adat ini tanah tidak akan bangsawan/pe menjadi di halau dari m-besar dan keutamaan kampung. pengutip cukai masyarakat ia bolehVietnam dan menguasai haktanah bukan pemilik tanahmilik individu secara besar- malahan besaranmenjadi hak sehingga yang perlu menindas dikongsi. (c)ADAT golongan PEMILIKAN petani. TANAH
 8. 8. Bagi masyarakat Seseorang itu tidak akan Vietnam,keluarga dia akui sebagai anggota merupakan asas masyarakat sekiranya dia terpenting dalam tidak diterima sebagai ahlikehidupan mereka. keluarga masyarakat tersebut. (d)ADAT MENGUTAMAKAN KELUARGA Mereka Juga tidak akan mendapat tempat dalam kehidupan di dunia mahupun kerohanian sekiranya disingkirkan daripada keluarga.
 9. 9. Penguasaan pembesar terhadaptanah telah melemahkan sistempentadbiran feudal di Vietnam danmasalah ini telah di atasi olehMaharaja Gia Long dengan bertndakmenghapuskan pemilikan tanahsecara besar-besaran dan melarangpegawai kerajaan mengutip cukai.Tindakan baginda telahmengukuhkan kuasa maharaja keatas pemilikan tanah.
 10. 10. Harta kekayaan yang di miliki olehsesebuah keluarga besar dalammasyarakat Vietnam akandibahagikan sama rata antara ahlikeluarga dan adat seumpama inimenunjukkan bahawa kosepkekeluargaan amat pnting dalammasyarakat Vietnam.

×