Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. logboek jaarplan - tcii

6,460 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

3. logboek jaarplan - tcii

 1. 1. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie Trainer - Coach II Logboek voor "Het jaarplan" juli 2008 seizoen 2008/'09
 2. 2. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ LOGBOEK ‘HET JAARPLAN’ Het maken van een jaarplan is voor een trainer letterlijk en figuurlijk de voetbalgids die hem leidt door het seizoen. De doelstelling van een jaarplan is een team op planmatige wijze beter leren voetballen, met als resultaat: het winnen van (meer) wedstrijden. Het uitvoeren van de opdracht 'het maken van een jaarplan' zorgt dat de trainer coach zich de kennis en vaardigheden eigen maakt om dit te beïnvloeden. Hierbij gaat het om: - het bepalen van de beginsituatie: welke kwaliteiten en tekortkomingen hebben de individuele spelers cq. het team; - de visie van de trainer-coach op de speelwijze: op welke manier wil hij aanvallen, verdedigen en omschakelen; - de stappen die de trainer-coach neemt, gezien de beginsituatie en zijn visie, om de speelwijze te ontwikkelen; - de middelen die de trainer-coach kan gebruiken om individuele spelers cq. het team beter te leren aanvallen, verdedigen en omschakelen (teambesprekingen, individuele gesprekken, keuze van de inhoud van trainingen etc.); - de voetbalconditionele accenten die de trainer-coach toepast en wanneer; - de factoren die van invloed zijn op de planning (resultaten, blessures, inpassen van nieuwe spelers etc.) en op basis waarvan deze keuzes worden gemaakt; - het bepalen of de geplande (tussen)doelen zijn gerealiseerd. Om ervaringen op te doen met betrekking tot het ontwikkelen van een jaarplan, volgt de cursist een stage (afhankelijk van het niveau kan dit ook bij het eigen team). Vanaf de voorbereiding tot aan de winterstop (een half seizoen) volgt de cursist de ontwikkeling van het team waarbij hij stage loopt of bij het eigen team. Naast het bijhouden van de gegevens die van belang zijn voor het maken van het logboek, geeft hij trainingen aan het team. Intensief contact met de trainer coach van het team is dan ook van groot belang. Na dit halfjaar ga de cursist de verzamelde gegevens evalueren en trekt conclusies die worden gebruikt om zelf een (deel)jaarplan samen te stellen. Opdracht: • Beschrijf de visie van de trainer-coach van jouw stage-team/ je eigen team op de speelwijze voor het komende seizoen (zie ook opdracht 1.1 in de studiegids). • Het accent met betrekking tot het ontwikkelen van de speelwijze wordt kort en kernachtig beschreven. Geef in grote lijnen de inhoud aan van elke training (zie voorbeeld). De beschrijving van de inhoud van de training geeft informatie over de teamtactische ontwikkeling en de voetbalconditionele accenten binnen deze ontwikkeling (= de periodisering van de voetbaltraining). Dit doe je tot aan de winterstop/ een half seizoen. • Geef tijdens de voorbereiding aan wat de doelstelling is van de oefenwedstrijden in relatie tot het ontwikkelen van de speelwijze. • Gebruik de pagina 'toelichting' om aandacht te besteden aan: o welke middelen er - naast de trainingen - nog meer gebruikt worden om de speelwijze te beïnvloeden (niet alleen wat er gedaan wordt, maar ook een korte toelichting geven over de inhoud van de activiteit) o welke factoren het ontwikkelen van de speelwijze beïnvloeden (ook bekijken vanuit de voetbalconditionele accenten die aangebracht worden; bijv. invloed van het weer, aantal spelers op de training etc.). Hoe gaat de trainer om met deze factoren. ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 2
 3. 3. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ • Evalueer na 6 weken het logboek met de docent om te kijken of je op de goede weg zit en de verzamelde gegevens je voldoende informatie geven om de opdracht uit te voeren. • Stel na een half seizoen, op basis van de evaluatie van de verzamelde gegevens en de conclusies, zelf een (deel)jaarplan samen voor de eerste drie maanden van een seizoen. Een nader toelichting op deze opdracht is te vinden in de studiegids onder Training, 2.1 jaarplan. Hierin kun je ook vinden dat het logboek een onderdeel is van PVB 2: Geven van training. Waar voer je de opdracht uit: Individuele stage/ eigen team Gedurende de opleiding is een stage van tenminste 1 keer per week (minimaal 1,5 uur) bij de A-selectie (1e elftal) van een voetbalvereniging (niveau 2e/3e klas KNVB) verplicht. In overleg met de docenten kan de stage ook plaatsvinden bij de A1- of B1 selectie (niveau 3e divisie of hoger) of bij een vrouwenteam dat uitkomt in de hoofdklasse. In overleg met de docenten kan van de verplichting van de wekelijkse stage worden afgeweken, als de deelnemer als hoofdtrainer bij een voetbalvereniging werkzaam is op het niveau van de 5e klasse, A1- of B1-selectie 3e divisie landelijk of hoger of 1e klasse vrouwen. ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 3
 4. 4. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ VOORBEELD INVULLEN 'TRAININGSINHOUD': Week 9 Trainingsinhoud 6-8 t/m 12-8 C2W2 Maandag Accent training in relatie tot de speelwijze: opbouwen eigen helft waarbij met name de samenwerking tussen verdedigers en middenvelder centraal staat Dinsdag 19.30 uur conditionele prikkel: volhouden van vaak handelen extensieve duurtraining - stap 3 • warming-up (20 min) • SNVB 8 x 40  80% - 40 seconden rust • tactische partijvorm 8v8+2 keepers (20 min) • partijvorm 8v8+2 k (2 x 14 minuten) • cooling-down (5 min) Woensdag Accent training in relatie tot de speelwijze: opbouwen eigen helft waarbij met name de samenwerking tussen verdedigers en middenvelder centraal staat Donderdag 19.30 uur • warming-up (20 min) • positiespel 6v3 (6x3 min.) • partijvorm 4v4+2 keepers (6x3 min) • cooling-down (5 min) Vrijdag Zaterdag Competitiewedstrijd Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 4
 5. 5. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 5
 6. 6. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Seizoen: 2008-2009 Team: ……………………………………………………………………… Niveau: ……………………………………………………………………… Trainer: ……………………………………………………………………… Cursist: ……………………………………………………………………… ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 6
 7. 7. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 1 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 7
 8. 8. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 1 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 8
 9. 9. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 2 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 9
 10. 10. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 2 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 10
 11. 11. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 3 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 11
 12. 12. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 3 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 12
 13. 13. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 4 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 13
 14. 14. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 4 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 14
 15. 15. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 5 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 15
 16. 16. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 5 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 16
 17. 17. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 6 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 17
 18. 18. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 6 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 18
 19. 19. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 7 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 19
 20. 20. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 7 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 20
 21. 21. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 8 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 21
 22. 22. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 8 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 22
 23. 23. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 9 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 23
 24. 24. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 9 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 24
 25. 25. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 10 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 25
 26. 26. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 10 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 26
 27. 27. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 11 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 27
 28. 28. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 11 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 28
 29. 29. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 12 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 29
 30. 30. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 12 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 30
 31. 31. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 13 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 31
 32. 32. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 13 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 32
 33. 33. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 14 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 33
 34. 34. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 14 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 34
 35. 35. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 15 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 35
 36. 36. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 15 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 36
 37. 37. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 16 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 37
 38. 38. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 16 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 38
 39. 39. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 17 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 39
 40. 40. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 17 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 40
 41. 41. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 18 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 41
 42. 42. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 18 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 42
 43. 43. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 19 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 43
 44. 44. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 19 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 44
 45. 45. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 20 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 45
 46. 46. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 20 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 46
 47. 47. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 21 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 47
 48. 48. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 21 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 48
 49. 49. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 22 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 49
 50. 50. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 22 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 50
 51. 51. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ WINTERSTOP ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 51
 52. 52. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 1 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 52
 53. 53. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 1 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 53
 54. 54. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 2 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 54
 55. 55. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 2 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 55
 56. 56. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 3 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 56
 57. 57. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 3 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 57
 58. 58. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 4 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 58
 59. 59. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 4 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 59
 60. 60. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 5 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 60
 61. 61. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 5 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 61
 62. 62. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 6 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 62
 63. 63. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 6 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 63
 64. 64. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 7 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 64
 65. 65. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 7 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 65
 66. 66. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 8 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 66
 67. 67. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 8 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 67
 68. 68. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 9 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 68
 69. 69. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 9 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 69
 70. 70. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 10 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 70
 71. 71. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 10 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 71
 72. 72. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 11 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 72
 73. 73. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 11 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 73
 74. 74. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 12 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 74
 75. 75. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 12 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 75
 76. 76. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 13 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 76
 77. 77. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 13 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 77
 78. 78. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 14 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 78
 79. 79. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 14 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 79
 80. 80. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Week 15 Trainingsinhoud .. - .. t/m .. - .. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 80
 81. 81. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Academie ___________________________________________________________________________________________ Toelichting: week 15 ___________________________________________________________________________________________________________ ©KNVB Academie, juli 2008 Trainer - Coach II / UEFA B Logboek voor "Het jaarplan" 81

×