Rpt sivik (ting. 1)

7,388 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt sivik (ting. 1)

  1. 1. MINGGU/TARIKH UNIT /AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI i. mengenal pasti potensi diri. 1 UNIT 1 ii. merancang untuk Uji Diri Anda 1-4 JAN mengembangkan potensi diri (m/s 3) IDENTITI DIRI iii. menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri. i. mengenal pasti potensi diri dan AKTIVITI 1A langkah-langkah untuk Diari ku mengembangkan potensi diri. DIARIKU ii. mencatat perancangan 2 perkembangan diri dalam diari. 7 – 11 JAN iii. Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri. 3 i. Mengenal pasti cita-cita dan 14 – 18 JAN AKTIVITI 1B potensi diri. Penulisan Cita-cita Ku. CITA-CITA KU ii. Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita. iii. Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita. i. Menyatakan kepentingan AKTIVITI 1C mengembangkan potensi diri. Buku skrap tokoh TOKOH YANG SAYA ii. Mencontohi cara tokoh-tokoh SANJUNG mengembangkan potensi diri. iii.Menghargai sumbangan tokoh- tokoh yang disanjung. i. Mengenal pasti kelebihan dan Refleksi Diri 4 AKTIVITI 1D batasan diri. (m/s 13) 21 – 26 JAN KEISTIMEWAAN SAYA ii. Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. iii. Bersyukur dengan anugerah tuhan. i. Mengenal pasti satu cara Latihan AKTIVITI 1E mencapai cita-cita. (m/s 15) MENCAPAI CITA-CITA ii. Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. iii. Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. i. Menerangkan kepentingan Uji Diri Anda 5 UNIT 2 memilih rakan dengan bijak. (m/s 17) 28 JAN – 5 FEB PENYELESAIAN KONFLIK ii. Membuat keputusan yang bijak dalam memilih rakan sebaya. iii. Menjaga maruah diri. i. Menerangkan kepentingan AKTIVITI 2A tidak melibatkan diri dalam Latihan MENANGANI PENGARUH kegiatan negatif. (m/s 16) NEGATIF RAKAN ii. Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi. iii. Menghargai diri dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. i. Mengenal pasti ciri-ciri 6 AKTIVITI 2B individu yang bersikap asertif. 4 – 8 FEB SIKAP ASERTIF SAYA ii. Bertindak secara asertif untuk
  2. 2. menangani pengaruh negatif rakan sebaya. iii. Mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif i. Menyatakan cara Lengkapkan Dialog AKTIVITI 2C menyelesaikan dilema yang (m/s 22) DILEMAKU dihadapi. ii. Mengambil tindakan yang wajar dalam menghadapi pelbagai dilema. iii. Menunjukkan keyakinan untuk menyelesaikan dilema. i. Mengenal pasti teknik 7 AKTIVITI 2D menyelesaikan konflik. Latihan 11 – 15 FEB ii. Menggunakan teknik (m/s 24) PILIHAN BIJAK penyelesaian konflik secara bijak. iii. Membuat pertimbangan secara rasional dalam penyelesaian konflik. i. Mengenal pasti punca dan akibat AKTIVITI 2E sesuatu konflik. Membalas Surat ii. Membantu rakan membuat (m/s 26) MEMBANTU RAKAN keputusan yang wajar dalam MENYELESAIKAN menyelesaikan konflik yang KONFLIK dihadapi. iii. Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. i. Menerangkan akibat kegiatan 8 AKTIVITI 2F negatif kepada diri, keluarga Aku janji 18 – 22 FEB dan masyarakat. (m/s 28) SAYA BERTINDAK ii. Mengambil tindakan yang RASIONAL wajar untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. iii. Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN i. Menerangkan ciri-ciri 9 UNIT 3 keluarga bahagia Uji Diri Anda25 FEB – 1 MAC ii. Memberikan sumbangan (m/s 31) KELUARGA BAHAGIA untuk kebahagiaan keluarga iii. Menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga i. Menerangkan pentingnya AKTIVITI 3A kasih sayang kepada ibu, Kad Ucapan bapa atau penjaga. IBU AYAH JANTUNG ii. Meluahkan perasaan kasih HATIKU sayang kepada ibu bapa atau penjaga. iii. Menghargai kasih sayang ibu, bapa atau penjaga. i. Menyatakan kepentingan 10 AKTIVITI 3B menjalin hubungan yang Album keluarga 4 – 8 MAC KEMESRAAN TERJALIN mesra dan akrab sesama KELUARGA BAHAGIA anggota keluarga.
  3. 3. ii. Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. iii. Menyayangi anggota keluarga. i. Menjelaskan cara membantu AKTIVITI 3C anggota keluarga. Lakonan SALING MEMBANTU ii. Memberikan bantuan 11 SESAMA KELUARGA kepada anggota keluarga.11 – 15 MAC iii. Menghargai bantuan anggota keluarga. i. Menjelaskan perlunya 12 AKTIVITI 3D menghargai ibu bapa dan Catatan11 – 22 MAC anggota keluarga. HARGAI KELUARGA ii. Mempraktikkan cara ANDA menghargai ibu bapa dan anggota keluarga. iii. Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.23 – 30 MAC CUTI PERSEKOLAHAN i. Mengenal pasti tingkah laku 13 yang mulia untuk Permainan Kad Situasi25 – 29 MAC mengeratkan hubungan AKTIVITI 3E keluarga. ii. Menunjukkan cara MEMBINA KELUARGA mengeratkan BAHAGIA hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia. iii. Bertingkah laku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. i. Menjelaskan kepentingan 14 AKTIVITI 3F anggota keluarga Menu makanan 1 – 5 APR mengamalkan pemakanan KELUARGA SAYA yang seimbang dan sihat. SIHAT ii. Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga. iii. Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT i. Menerangkan maklumat 15 UNIT 4 tentang sekolah. Memahami surat8 – 12 APR ii. Menjaga dan meningkat imej BANGGA TERHADAP dan disiplin sekolah. SEKOLAH iii. Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. i. Menerangkan sejarah dan hala 16 AKTIVITI 4A tuju sekolah. Folio15 – 19 APR ii. Melaksanakan tanggungjawab INILAH SEKOLAH sebagai murid. SAYA iii. Menunjukkan sikap setia
  4. 4. terhadap sekolah. i. Menerangkan kepentingan 17 AKTIVITI 4B peraturan sekolah. Latihan 22 – 26 APR PERATURAN SEKOLAH ii. Mematuhi peraturan sekolah. (m/s 48) SAYA iii. Mendisiplinkan diri dengan PATUHI mematuhi peraturan sekolah. 18 i. Mengenal pasti budaya sekolah 29 APR – 3 MEI AKTIVITI 4C sendiri. Salin nota ii. Menyumbangkan tenaga ke (m/s 49) BUDAYA SEKOLAH arah penggayaan budaya sekolah iii. Berbangga dan menghargai budaya sekolah. 19 AKTIVITI 4D i. Menjelaskan kebaikan 6 – 10 MEI semangat berpasukan. Folio KAMI SATU PASUKAN ii. Bekerja sebagai satu pasukan. iii. Menunjukkan semangat berpasukan. i. Mengenal pasti ciri-ciri sekolah 20 AKTIVITI 4E yang membanggakan warga Peningkatan Kefahaman 13 – 17 MEI sekolah. (m/s 93) SEKOLAH KU ii. Menghasilkan dan KEBANGGAAN KU mendeklamasikan puisi yang bertemakan kebanggaan. i. Menjelaskan ciri-ciri sahsiah 21 UNIT 5 dan sikap yang positif. Uji Diri Anda 20 – 24 MEI PENJAGAAN DAN ii. Menjaga dan meningkatkan (m/s 55) PENINGKATAN IMEJ imej sekolah. SEKOLAH iii. Menunjukkan sahsiah dan sikap yang positif.25 MEI – 7 JUN CUTI PERSEKOLAHAN i. Mengenal pasti sikap positif 22 AKTIVITI 5A yang dimiliki. Keratan Akhbar 10 – 14 JUN MURID BERSAHSIAH ii. Mengamalkan sikap yang positif. iii. Menunjukkan perasaan bangga kerana dapat menaikkan imej sekolah. 23 AKTIVITI 5B i. Mengenal pasti faedah Penulisan 17 – 21 JUN BERGANDING BAHU melibatkan diri dalam MENJAYAKAN SUKAN menjayakan aktiviti sukan di sekolah. ii. Melibatkan diri dalam menjayakan aktiviti sukan di sekolah. iii. Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan aktiviti di sekolah. i. Mengenal pasti kepentingan 24 AKTIVITI 5C menghormati pelbagai Menulis rencana ringkas. 24 – 28 JUN kebolehan dan pendapat dalam HORMATILAH WARGA komuniti sekolah. SEKOLAH ii. Menunjukkan cara menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. iii. Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.
  5. 5. i. Menghuraikan cara untuk 25 AKTIVITI 5D meningkatkan keceriaan. Cipta slogan 1 – 5 JULAI ii. Melibatkan diri dalam aktiviti KECERIAAN SEKOLAH keceriaan sekolah. iii. Menghargai keceriaan sekolah. i. Mengenal pasti kepentingan AKTIVITI 5E penglibatan warga sekolah Melukis pelan sekolah SEKOLAH KU dalam meningkatkan imej MILIKKU sekolah. ii. Menghasilkan brosur tentang sekolah. iii. Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. i. mengenal pasti tanggungjawab 26 AKTIVITI 5F terhadap sekolah. Amali dalam kelas. 8 – 13 JULAI ii. Memberi sumbangan dalam BERBAKTI KEPADA projek membaiki perabot SEKOLAH sekolah. iii. Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah. i. Menerangkan kepentingan 27 AKTIVITI 5G memberikan sokongan moral Mencatat kejayaan sekolah 15 – 19 JULAI PASUKAN SEKOLAH kepada pasukan sekolah dalam KEBANGGAN KAMI sesuatu pertandingan. ii. Menunjukkan cara memberikan sokongan moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. iii. Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkat imej sekolah.TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA i. Menerangkan ciri-ciri cerita 28 UNIT 6 rakyat pelbagai kaum. Uji Diri Anda 22 – 26 JULAI ii. Mencontohi pengajaran (m/s 69) CERITA RAKYAT daripada cerita rakyat. PELBAGAI KAUM iii. Berbangga dengan cerita rakyat warisan budaya Malaysia i. Mengenal pasti pengajaran 29 AKTIVITI 6A yang terdapat dalam cerita Mengumpul cerita rakyat29 JULAI – 2 OGOS rakyat pelbagai kaum. PELBAGAI CERITA ii. Melakonkan cerita rakyat RAKYAT pelbagai kaum. iii. Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. i. Menerangkan usaha-usaha 30 AKTIVITI 6B yang dilakukan untuk Lakonan 6 – 10 OGOS meningkatkan kesedaran CERITA RAKYAT tentang pentingnya cerita WARISAN BUDAYA rakyat. ii. Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. iii. Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran 31 tentang pentingnya cerita 19 - 24 OGOS rakyat. i. Mengenal pasti pelbagai jenis
  6. 6. AKTIVITI 6C cerita rakyat. Lakonan ii. Menghasilkan himpunan cerita KOLEKSI CERITA rakyat secara kreatif. RAKYAT KITA iii. Menunjukkan perasaan bangga dengan cerita rakyat.7 – 17 OGOS CUTI PERSEKOLAHAN i. Menyenaraikan pengajaran 32 AKTIVITI 6D dalam cerita rakyat. Lakonan26 – 30 OGOS ii. Menceritakan pengajaran yang SANG KANCIL terkandung dalam cerita rakyat. MENJADI HAKIM iii. Menghargai pengajaran yang terkandung dalam cerita rakyat. i. Mengenal pasti cerita rakyat AKTIVITI 6E Malaysia. Bercerita ii. Menceritakan sebuah cerita MARI BERCERITA rakyat Malaysia. iii. Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 33 UNIT 7 i. Menerangkan prinsip kerajaan Uji Diri Anda 2 – 6 SEPT demokrasi. KERAJAAN DEMOKRASI ii. Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia. iii. Menghargai amalan demokrasi di Malaysia. i. Menerangkan faedah amalan AKTIVITI 7A demokrasi. Nyanyian ii. Mencipta dan menyanyikan lagu LAGU DEMOKRASI yang bertemakan demokrasi. iii. Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. i. Menerangkan kepentingan AKTIVITI 7B pemilihan tokoh murid secara Simulasi demokrasi. PEMILIHAN TOKOH ii. Memilih tokoh murid secara MURID demokrasi. iii. Menerima keputusan pemilihan tokoh murid. i. Menjelaskan sistem demokrasi 34 AKTIVITI 7C di Malaysia. Mengumpul maklumat9 – 13 SEPT ii. Membuat kajian tentang sistem DEMOKRASI DI NEGARA demokrasi di Malaysia. KITA iii. Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. i. Mengenal pasti amalan dan AKTIVITI 7D prinsip demokrasi. Cipta lencana ii. Mencipta lencana dan cogan PRINSIP DEMOKRASI kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. iii. Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN
  7. 7. i. Mengenal pasti cabaran-cabaran 35 UNIT 8 kesinambungan kesejahteraan Uji Diri Anda 16 – 20 SEPT rakyat. KESINAMBUNGAN ii. Melibatkan diri dalam usaha KESEJAHTERAAN untuk RAKYAT memastikan kesinambungan kesejahteraan rakyat. iii. Menunjukkan rasa cinta akan negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat. i. Menerangkan kepentingan AKTIVITI 8A kesedaran sivik. Perbincangan ii. Menganjurkan kesedaran sivik KEMPEN KESEDARAN di dalam kelas atau di sekolah. SIVIK iii. Menunjukkan keprihatinan terhadap kesedaran sivik. i. Menerangkan ciri-ciri kehidupan 36 AKTIVITI 8B yang sejahtera. Perbincangan 16 – 20 SEPT ii. Mengamalkan kehidupan yang GAMBARAN sejahtera. MASYARAKAT iii. Menghargai kehidupan yang SEJAHTERA sejahtera. i. Mengenal pasti cara-cara 37 AKTIVITI 8C menangani cabaran. Keratan Berita30 SEPT – 4 OKT CABARAN REMAJA ii. Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran. i. Menghuraikan kepentingan alam 38 AKTIVITI 8D sekitar kepada kesejahteraan Perbincangan keratan 7 – 11 OKT hidup. berita ALAM YANG SAYA ii. Melibatkan diri dalam menjaga SAYANGI alam sekitar. iii. Menghargai dan menyayangi alam sekitar. i. Menerangkan kepentingan AKTIVITI 8E kemudahan untuk kesejahteraan Keratan berita golongan kurang bernasib baik Perbincangan HORMATILAH MEREKA dan kurang upaya. ii. Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. iii. Berempati dan menghormati golongan kurang upaya. 39 ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT / 14 – 18 OKT SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT 38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 21 – 25 OKT 39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN29 OKT – 1 NOV AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 40
  8. 8. 4 – 15 NOV CUTI AKHIR TAHUN

×