Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Реалізація принципів зеленого офісу в Україні

2,341 views

Published on

Презентація видання «ЗЕЛЕНИЙ ОФІС: з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу»

Published in: Education
 • Be the first to comment

Реалізація принципів зеленого офісу в Україні

 1. 1. 24 вересня 2009 Презентація видання « ЗЕЛЕНИЙ ОФІС : з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу»
 2. 2. Олена Маслюківська науковий редактор видання Старший викладач кафедри екології НаУКМА Реалізація принципів зеленого офісу в Україні: презентація результатів дослідження
 3. 3. План <ul><li>Що таке Зелений офіс </li></ul><ul><li>Методика дослідження </li></ul><ul><li>Тенденції у використанні принципів ЗО в Україні </li></ul><ul><li>Висновки та прогнози </li></ul>
 4. 4. Що таке зелений офіс? <ul><li>Зелений офіс – це концепція управління організацією, яка має на меті </li></ul><ul><ul><li>зменшити негативний вплив діяльності компанії на навколишнє середовище та </li></ul></ul><ul><ul><li>сприяти раціональному використанню ресурсів </li></ul></ul>
 5. 5. Ресурсопотік в організації Організація Матеріали Енергія Відходи Товари/ послуги
 6. 6. Ресурсопотік в організації Товари / послуги Організація <ul><li>Вода </li></ul><ul><li>Папір </li></ul><ul><li>Техніка </li></ul><ul><li>Меблі… </li></ul><ul><li>Електроенергія </li></ul><ul><li>Тепло </li></ul><ul><li>Пальне </li></ul>Матеріали Енергія Відходи
 7. 7. Ресурсопотік в організації та принципи зеленого офісу Товари/ послуги Організація Закупівля Використання Утилізація Матеріали Енергія Відходи
 8. 8. Методика дослідження 1/2 <ul><li>Компанії-підписанти мережі Глобального Договору ООН в Україні </li></ul><ul><ul><li>Публічно декларують свою діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності </li></ul></ul><ul><ul><li>Розсилка, налічує близько 150 компаній </li></ul></ul>
 9. 9. Методика дослідження 2/2 <ul><li>Кількісне опитування: 31 питання   </li></ul><ul><ul><li>Заходи ЗО </li></ul></ul><ul><ul><li>Управлінські кроки та результати </li></ul></ul><ul><li>Напівструктуроване глибинне експертне інтерв’ю </li></ul><ul><ul><li>За тематичними блоками </li></ul></ul><ul><ul><li>40-60 хвилин </li></ul></ul><ul><ul><li>Зустрічі (5), телефонні інтерв'ю (3), розгорнуті відповіді електронною поштою (4) </li></ul></ul>
 10. 10. Обрані приклади досвіду компан ій <ul><li>Астеліт (ТМ life:)) </li></ul><ul><li>Воля </li></ul><ul><li>Концерн Галнафтогаз </li></ul><ul><li>Надра </li></ul><ul><li>Оболонь </li></ul><ul><li>Оранта </li></ul><ul><li>Тетра Пак </li></ul><ul><li>Фокстрот </li></ul>
 11. 11. Тенденції <ul><li>Тематика зеленого офісу не є новою </li></ul><ul><li>Компанії, що публічно декларують свою соціальну відповідальність втілюють деякі елементи зеленого офісу в своїй діяльності </li></ul><ul><ul><li>Частина компаній запроваджувала заходи ЗО ще до знайомства з концепцією </li></ul></ul><ul><ul><li>Інші почали свою активну діяльність у напрямку відповідального ставлення до навколишнього середовища після виходу першого видання і прийняття ЗО мережею Глобального Договору ООН </li></ul></ul>
 12. 12. ТЕНДЕНЦІЯ 1: Заходи <ul><li>Найпоширеніші заходи </li></ul><ul><ul><li>збір макулатури і повторне використання односторонньо друкованого паперу </li></ul></ul><ul><ul><li>повторна заправка картриджів для принтерів та копірів </li></ul></ul><ul><ul><li>налаштовування комп’ютерів на перехід у сплячий режим </li></ul></ul><ul><ul><li>вимкнення неактивної офісної техніки на ніч </li></ul></ul><ul><ul><li>ощадливе споживання електроенергії </li></ul></ul><ul><li>Інвестиції у ресурсозберігаючі технології </li></ul><ul><ul><li>енергозберігаючі лампи </li></ul></ul><ul><ul><li>нова сантехніка </li></ul></ul><ul><ul><li>заміна старої офісної техніки на нову (енергоефективнішу) </li></ul></ul><ul><ul><li>електронний документообіг, телеконференції, тощо </li></ul></ul><ul><li>Найпрогресивніші заходи </li></ul><ul><ul><li>програмне забезпечення для збереження ресурсів </li></ul></ul><ul><ul><li>закупівлі з урахуванням дружності до навколишнього середовища </li></ul></ul><ul><ul><li>обладнання для автоматичного регулювання освітлення </li></ul></ul>
 13. 13. ТЕНДЕНЦІЯ 2: Управлінська формула успіху ЗО <ul><li>Чітке баченням та активна позиція топ-менеджменту щодо ролі зеленого офісу для свого підприємства </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Сформована « зелена команда » (ініціативна група чи окремий підрозділ) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>Інформування та стимулювання рядових працівників </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Концепція зеленого офісу стає невід’ємною складовою щоденної роботи в організації </li></ul>
 14. 14. ТЕНДЕНЦІЯ 3: Моніторинг результатів <ul><li>Бракує моніторингу та звітності щодо </li></ul><ul><li>ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ та </li></ul><ul><ul><li>Підрахунки про кількість заощаджених ресурсів та скорочення викидів проводяться рідко і не системно </li></ul></ul><ul><li>ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ </li></ul><ul><ul><li>Відсутній окремий бюджет на розробку/реалізацію програм ЗО </li></ul></ul><ul><ul><li>Відсутні дані по вартість заходів по ЗО </li></ul></ul><ul><ul><li>Важко однозначно визначити наскільки </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>витратними є програми </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>скільки коштів заощаджено </li></ul></ul></ul>
 15. 15. ТЕНДЕНЦІЯ 4 : Інформування <ul><li>Налагоджене внутрішнє та зовнішнє інформування про власні програми/заходи по ЗО </li></ul><ul><li>Інформування співробітників: </li></ul><ul><ul><li>корпоративні видання: журнали, газети, бюлетені </li></ul></ul><ul><ul><li>Інтернет-ресурси: корпоративні сайти, системи Інтранет, розсилки електронною поштою </li></ul></ul><ul><ul><li>засоби прямої візуальної комунікації: інформаційні дошки, наклейки, плакати, оголошення </li></ul></ul><ul><li>Інформування зацікавлених сторін (зовнішня комунікація) </li></ul><ul><ul><li>«зелений підпис» наприкінці електронних листів </li></ul></ul><ul><ul><li>Інтернет сайти </li></ul></ul><ul><ul><li>Участь у профес і йних зустрічах/семінарах </li></ul></ul>
 16. 16. ТЕНДЕНЦІЯ 5 : Справи та PR <ul><li>Більше слів, ніж справи </li></ul><ul><ul><li>Ставлення до зеленого офісу як до приводу для піару </li></ul></ul><ul><ul><li>Кілька простих заходів і активне інформування громадськості про ці нескладні дії </li></ul></ul><ul><li>Більше справ, ніж інформування </li></ul><ul><ul><li>Системний підхід до впровадження ЗО </li></ul></ul><ul><ul><li>Недостатнє інформуванні про свій успішний досвід </li></ul></ul>
 17. 17. Висновки <ul><li>Українським компаніям бракує системності у підході до реалізації екологічно дружніх заходів </li></ul><ul><ul><li>ЗО може стати форматом </li></ul></ul><ul><li>Навіть у найпрогресивніших, з огляду на ЗО, компаніях відсутній регулярний моніторинг екологічної результативності та економічної ефективності </li></ul><ul><ul><li>Важко моніторити прогрес та доцільність витрачання коштів </li></ul></ul><ul><ul><li>Неможливо порівняти результати ЗО різними компаніями </li></ul></ul><ul><li>ЗО здебільшого сприймається керівниками, як данина моді , а не як стратегічний та економічно обґрунтований аспект діяльності компанії </li></ul><ul><li>Спостерігається невідповідність рівня інформування про реалізацію елементів зеленого офісу та реальних справ в обох напрямках </li></ul>
 18. 18. Прогнози: 1/2 <ul><li>Подальший розвиток і популяризація принципів ЗО на ширше коло компаній </li></ul><ul><li>Теперішні піонери шукатимуть подальші можливості для економічно обґрунтованого зменшення свого впливу на навколишнє середовище </li></ul><ul><ul><li>Пришвидшенню цього процесу сприятимуть розповсюдження наявного досвіду компаній в Україні </li></ul></ul><ul><li>Виникне потреба у специфічних для сектора шляхів зменшення впливу на довкілля </li></ul><ul><ul><li>Важливу роль відіграватимуть галузеві асоціації </li></ul></ul>
 19. 19. Прогнози: 2/2 <ul><li>Потенціал швидкоокупних та низькобюджетних проектів вичерпається з часом </li></ul><ul><ul><li>компаніям доведеться звернутися до інвестицій з довшим терміном окупності </li></ul></ul><ul><ul><li>у заходи з очікуванням відсотків не стільки у монетарному вираженні, скільки в соціальному </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>імідж та відносини із зацікавленими сторонами: співробітниками, клієнтами, партнерами, громадою та ін. </li></ul></ul></ul><ul><li>Зросте значення і роль порівняння результативних показників різних компаній, для чого </li></ul><ul><ul><li>покращиться якість моніторингу </li></ul></ul><ul><ul><li>виникне необхідність у перевірці задекларованих досягнень </li></ul></ul>
 20. 20. Дякую за увагу !
 21. 21. Розмова-інтерв’ю з представниками компаній-лідерів у реалізації ЗО в Україні <ul><ul><li>Аліна Сігда, «Воля» </li></ul></ul><ul><ul><li>Марічка Кучеренко, «Концерн Галнафтогаз» </li></ul></ul><ul><ul><li>Олексій Яцюк, ЗАТ « Оболонь » </li></ul></ul><ul><ul><li>Алевтина Белецька, Група компаній «Фокстрот» </li></ul></ul>

×