PENGURUSAN KEWANGAN

10,104 views

Published on

PENGURUSAN ASAS GERKO-Tajuk 7

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
398
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENGURUSAN KEWANGAN

  1. 1. TAJUK 7: PENGURUSAN KEWANGAN7.1 SUMBER KEWANGAN7.1.1 Bantuan dan pemberian kerajaan Bantuan per kapita (PCG) merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukkankepada setiap murid sekolah samaada sekolah bertaraf Sekolah Kerajaan atau SekolahBantuan kerajaan. Pemberianbantuan per kapita satu kali setahun mulai 2001. Tuntutanhendaklah dibuat berdasarkan kepada bilangan enrolmen murid pada 1 oktober tahunsebelumnya.Tiap-tiapkumpulan wang diselenggara secara berasingan. KementerianPelajaran melalui Jabatan Pendidikan Negeri akan memberi bantuan PCG bukanmatapelajaran kepada setiap sekolah berasaskan kepada jumlah murid bilangan murid pada1oktober setiap tahun. Punca kewangan yang dimasukkan ke dalam akaun kumpulan wangkerajaan termasuk: i. Pemberian bantuan prasekolah ii. Bantuan mata pelajaran dan bantuan bukan matapelajaran iii. Bantuan rancangan makanan tambahan atau rancangan amalan makanan dan iv. Bantuangotong-royong. v. Bantuan modal atau pembelian alat-alatan. vi. Geran pelancaran atau launching grant untuk sekolah-sekolah yang baru dibuka vii. Bantuan biasiswa (Yayasan Negeri/Petronas/Mara) dan badan-badan kerajaan viii. Yuran peperiksaan kerajaan (PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM)
  2. 2. 7.1.2 Sumber kewangan sekolah i. Kumpulan wang kerajaan - Peruntukan dan bantuan daripada kerajaan, Bantuan per kapita PCG. ii. Kumpulan wang suwa – yuran khas (Sukan, perpustakaan, pendidikan seni), peperiksaan dalaman, sewa kantin, sewaan harta sekolah, derma & sumbangan orang ramai, Insuran, Majlis Sukan Sekolah, majalah sekolah, lain-lain kutipan yang diluluskan. iii. Kumpulan yang asrama - LPBT asrama, bantuan makanan asrama, yuran makan asrama, yuran khas asrama, yuran pendaftaran asrama, yuran dobi/pelbagai yang diiluluskan.7.2 PERATURAN MENGUTIP WANG7.2.1 DefinisiMembawa maksud tatacara penerimaan wang.Tatacara yang perlu dipatuhi adalah : i. Menggunakan resit rasmi selepas menerima bayaran ii. Merekod penerimaan wang iii. Memastikan keselamatan wang yang diterima iv. Sistem kawalan (Jika melibatkan penerimaan wang yang besar)
  3. 3. 7.2.2 Memo/ surat arahan i. Setiap arahan mengutip wang perlu disertai dengan surat/ memo rasmi. ii. Surat/ memo perlu mengandungi tarikh, nombor rujukan fail, arahan pengutipan dan jumlah kutipan. iii. Surat/ memo mestilah ditandatangani oleh Pengetua/ Guru Besar. iv. Surat/ memo tersebut perlu diedar dan dipamer bagi tujuan makluman.7.2.3 Rekod i. Di dalam tata cara mengutip wang, setiap urusan keluar masuk wang perlulah direkod. Setiap persatuan menetapkan mengikut perlembagaan iaitu seorang bendahari boleh menyimpan wang tunai dalam kadar yang tertentu pada satu masa untuk pembelian secara tunai. Contoh : RM50 atau Rm150 dan sebagainya. ii. Setiap wang diterima oleh sesuatu persatuan hendaklah direkod dan dicatat dengan lengkap serta sistematik.7.2.4 Resit i. Buku resit digunakan sebagai buku asas yang merekodkan semua wang yang diterima. ii. 2 bahagian iaitu bahagian resit dan bahagian karbon sebagai rujukan yang digunakan sebagai bukti penerimaan. iii. Salinan asal diberikan kepada orang yang membuat pembayaran. Bahagian karbon ditinggalkan di dalam buku resit. iv. Pada setiap helai resit, dinyatakan samaada pembayaran dibuat secara cek atau tunai.
  4. 4. Contoh resit7.2.5 Kawalankeselamatan i. Setiap wang yang diterima hendaklah disimpan dengan cara yang sistematik seperti peti keselamatan ataupun didepositkan ke akaun bank. ii. Wang yang diterima mesti didepositkan padahari penerimaan. Sekiranya pihak bertanggungjawab tidak berkesempatan untuk mendepositkan wang, bolehlah membuatnya pada hari berikutnya.7.2.6 Etika Etika bermaksud nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang atau sesebuahkumpulan.Seseorang ahli persatuan atau pertubuhan di sekolah harus mempunyai etika didalam pengurusan kewangan. Seseorang ahli persatuan atau pertubuhan harus berkelakuantertib, beretika dan bermoral tinggi, bersifat jujur dan amanah dalam segala urusankewangan.
  5. 5. 7.2.7 Individu yang berperanan mengutip wang: • BendahariKelab/ Persatuan7.2.8 RumusanPeraturan mengutip wang perlu dipatuhi supaya peneriman wang selamat dan berkesan.Keperluan peraturan tersebut disebabkan : i. Mengukuhkan kedudukan kewangan ii. Memudahkan kerja-kerja perancangan pada masa hadapan iii. Memastikan kawalan baik dalam keluar masuk wang iv. Memastikan kedudukan aset dan hutang dikawal.7.3 MEREKOD STOKPersatuan/Organisasi mempunyai beberapa buku stok : i. Daftar inventori ii. Stok bekalan pejabat iii. Daftar pergerakan harta iv. InventoriPekelilingPerbendaharaan Bil.2 Tahun1991 : – Inventori: Barang yang tidak luak, bernilai kurang daripada RM500 setiap satu masa perolehan.
  6. 6. – Daftar inventori: o Merekod perolehan dan penempatan inventori. o Berbentuk kad untuk memudahkan penyusunan dan rujukan. Contoh : ikut jenis inventori dan abjad, – Stok bekalan pejabat: o Buku untuk merekod dan mencatat semua stok, benda, harta yang dipunyai oleh persatuan. o Sangat mustahak dan diperlukan bagi mengawal keluar masuk barang. o Sebagai Panduan samaada perlu tambah atau tidak stok terkini. 7.3.1 Harta persatuan i. Untuk sekolah atau maktab o harta atau barang luak, contoh: alat tulis o harta kekal, contoh: khemah, cangkul, bola. Semua harta perlu dimasukkan dalam satu stok. Cara penyusunan tajuk harta dalam buku stok mengikut abjad. Cara merekod buku stok ialah dengan mencatat semua maklumat barang @ harta yang diterima.  Nombor pesanan  Pembekal  Tarikh  Jumlahpenerimaan Pergerakkan harta kekal perlu dicatat dalam buku stok lain atau khusus.
  7. 7. • Maklumat yang perlu dicatat dalam buku stok: o Jenis o Jenama o Model o Nomborsiri o Pembuat o Pendaftaran o Pegawai yang mengeluar o Namapeminjam o Tarikhdikeluar Selain daripada buku stok persatuan / organisasi menggunakan boring permohonan untuk mendapatkan peralatan. Setiap jawatankuasa perlu mengisi borang tertentu dan menyerahkan kepada penjaga stok/ bendahari /quarter master untuk diaudit sebagai bukti pengeluaran barang.
  8. 8. 7.4 PENYATA KIRA-KIRA i. Setiap persatuan perlu menyimpan dengan teliti rekod kewangan yang diterima (wangmasuk) dan wang telah dibayar (wangkeluar). ii. Rekod tersebut termasuklah wang diterima dan wang keluar melalui cek dan tunai. iii. Penyata kewangan menyenaraikan segala pendapatan yang diterima dan perbelanjaan yang dibuat oleh persatuan dalam tempoh tertentu, biasanya satu tahun. iv. Semua wang yang diterima oleh satu persatuan hendaklah direkod dan dicatat dengan lengkap serta sistematik. v. Buku resit digunakan sebagai buku asas yang merekodkan semua wang yang diterima. vi. Setiap helai resit mempunyai nombor siri dan dua bahagian,iaitu bahagian asal dan bahagian kaunter foil.
  9. 9. vii. Baucar pembayaranpula merupakan dokumen asas untuk merekodkan pengaliran keluar wang tunai atau cek oleh sesuatu persatuan atau organisasi. viii. Baucar merupakan satu set dokumen rasmi yang perlu disediakan sebagai menyokong pembayaran yang dilakukan.7.4.1 Tujuan penyata kira-kiraUntuk menunjukkan kedudukan kewangan sesuatu persatuan dari segi: i. Jumlah Modal Pemilik ( Persatuan ) ii. JumlahNilaiHarta (Aset) yang dipunyaiolehPersatuan. iii. JumlahNilaiTanggungan.

×