Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan Pengajaran Harian P.Islam

27,152 views

Published on

Contoh RPH

Published in: Education

Rancangan Pengajaran Harian P.Islam

 1. 1. KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAMRANCANGAN MENGAJAR DISEDIAKAN OLEH: MASKURIA BINTI OSMAN KPLI j- QAF PENDIDIKAN ISLAM KUMPULAN 1 DISEMAK OLEH: TN. HJ. AHMAD PUAAD BIN ABD. RAHMAN
 2. 2. MAKLUMAT PELAJARNAMA : Maskuria Binti OsmanNO. K/P : 860712-23-5124OPSYEN : j-QAF (Pendidikan Islam 01)ALAMAT : No. 63 B Kg. Bumbun, H/P : Pekan Jabi, 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim.IJAZAH : Ijazah SarjanaMuda Pengajian Islam SyariahSEKOLAH : SK SepinangALAMAT : Kg Sepinang, 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim.NO.TEL : 07-9319157TUTOR : En. Mohd Hilmi bin Rozali
 3. 3. RANCANGAN MENGAJAR HARIANMATAPELAJARAN : Pemulihan JawiKELAS :1TARIKH : 22/06/2011MASA : 9.00 pg - 10.00 pg (1 Jam)BILANGAN MURID :5TAJUK : Suku Kata TerbukaKEMAHIRAN :Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.PENGETAHUAN SEDIA ADA :Murid-murid telah mempelajari suku kata terbuka huruf Jim dan dal.OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir pembelajaran pelajar dapat :1. Mengenal suku kata terbuka huruf Ra dan.Sin.2. Menyebut suku kata terbuka huruf Ra dan.Sin.3. Menulis suku kata terbuka huruf Ra dan.Sin.KEMAHIRAN BERFIKIR:1 Menjana minda2. Menyenaraikan dan mengelaskan.3. Membentuk suku kata terbuka.
 4. 4. PENERAPAN NILAI:1. Bekerjasama dalam membentuk suku kata terbuka.BAHAN BANTU MENGAJAR:1. Kad Imbasan2. Kad Gambar3. Lembaran Kerja Langkah/ Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan Masa PembelajaranPendahuluan Membaca doa sebelum Murid: 1. Guru meminta murid- belajar.(2 minit) murid membaca doa mengangkat dan belajar. menadah tangan. 2. Guru dan murid membaca doa belajar bersama- sama.Set Induksi Guru menunjukkan ABM: 1. Guru menunjukkan gambar rama-rama dan(3 minit) gambar rama-rama dan Kad gambar susu susu. 2. Guru meminta murid- murid melihat dengan teliti Amira : dan mencari perkaitan di menunjukkan rasa antara gambar tersebut. ingin tahu lalu 3. Guru mengaitkan gambar
 5. 5. tersebut dengan tersenyum. pengajaran hari ini.Langkah 1 Suku kata terbuka ABM: 1. Guru memberi penjelasan huruf ra & Sin.(20 minit) tentang suku kata terbuka Kad Gambar ra dan sin. 2. Guru meminta murid- murid mengeja suku kata Arief: tersebut dengan jelas mengangguk- mengikut gambar yang anggukkan kepala dipaparkan. (tanda faham).Langkah 2 Mengeja, mencantum Guru: gerakan 1. Guru mempamerkan carta dan membaca suku tangan ketika(15 minit) belajar suku kata terbuka kata terbuka menjadi menjelaskan ra dan sin kepada murid perkataan. sesuatu. dan menjelaskannya. - Permainan 2. Murid-murid dikehendaki sampul membaca secara latih tubi Farizah dan Haizat: beracun. secara individu, kumpulan dan kelas. mengangkat 3. Guru membuat aktiviti tangan ketika ingin permainan ‘Sampul menjawab soalan Beracun’ mengiringi guru. muzik. 4. Cara permainan sampul beracun. Mana-mana murid yang memegang
 6. 6. sampul semasa lagu . diberhentikan, maka murid itulah yang akan disoal mengenai suku kata di dalam sampul tersebut. 5. Guru bersoal jawab dengan murid secara individu dan kumpulan. 6. Begitulah pusingan seterusnya.Langkah 3 Penilaian dan Muzammil: 1. Guru mempamerkan carta pemulihan mengerutkan dahi(5 minit) suku kata terbuka ra dan kerana tidak sin. memahami soalan 2. Murid-murid membaca yang diberikan oleh secara latih tubi suku kata guru. tersebut secara kelas sambil guru membetulkan mana-mana kesalahan. 3. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. 4. Guru membincangkan soalan tersebut bersama murid.Penutup Pengukuhan, ulangkaji Beberapa orang 1. Guru memberi rumusan tajuk pelajaran, kuiz. murid:(15 minit) mengenai tajuk dan isi mengangguk- pelajaran. anggukkan kepala 2. Guru menyediakan kuiz tanda telah suku kata terbuka.
 7. 7. 3. Murid-murid menjawab memahami kuiz secara individu. pelajaran.PENUTUP:1. Guru menerangkan secara ringkas teknik suku kata terbuka.2. Dua orang murid dikehendaki member cintoh perkataan yang menggunakan suku kata terbuka ra dan sin.3. Murid memberikan jawapan masing-masing.4. Guru menerima jawapan murid dan merumuskan pembelajaran yang diajar.TUGASAN:Murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja yang diberi di rumah.REFLEKSI:4/5 orang murid menguasai pelajaran iaitu dapat mengenal, menyebut dan menulissuku kata terbukata ra dan sin dengan betul.
 8. 8. -
 9. 9. . - .-
 10. 10. - .
 11. 11. .

×