Christmas Charity Bazaar

NIKOLA VAPTSAROV VOCATIONAL SCHOOL

18 December 2013

Благотворителен
Коледен базар
На 18.12.201...
Нашият партньор
Партньор по този проект е техническа
гимназия „Траян Вуя”, която се намира в
гр. Търгу Жиу, Румъния. Партн...
Изделията на учениците и учителите
Работното ателие намери
своя успешен завършек с
провеждането
на
благотворителния
коледе...
Благотворителност
Средствата, събрани от коледния базар, бяха
изразходвани за закупуване на плодове, които
лично бяха пред...
Christmas Charity Bazaar

NIKOLA VAPTSAROV VOCATIONAL SCHOOL

18 December 2013

Christmas Bazaar
The date 18 December 2013...
Our partners
This is a two-year partnership between two
schools - Nikola Vaptsarov vocational school, Radomir, Bulgaria an...
Students and teachers’ work
The workshop finished in the most successful way with the Christmas charity bazaar. Nikola Vap...
Charity
The money gathered on the Christmas bazaar was
used to buy fruits for the old people living in the
Home for Old Pe...
Nikola Vaptsarov
Vocational School

N I K O L A V A P T S A R OV V O C A T I O N A L
SCHOOL

http://www.tpg-radomir.com/ho...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Christmas bazaar

625 views

Published on

This newspaper describes the Christmas Charity Bazaar which was held in the school.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
268
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Christmas bazaar

 1. 1. Christmas Charity Bazaar NIKOLA VAPTSAROV VOCATIONAL SCHOOL 18 December 2013 Благотворителен Коледен базар На 18.12.2013г. в кабинет 110 при Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Радомир се проведе благотворителен коледен базар, подготвен и организиран като част от програмата на проект „Екологично чиста планета…Това е нашият дом, пазете го чист”. В основата на този проект е залегнала идеята да се развива в учениците, близките им, техните учители и местните общности любов и уважение към природата, отговорност и толерантност към околната среда. Проектът има за цел да спомогне за изграждане на по-дълбоко разбиране към екологичните проблеми и да мотивира всички участници в него да изберат да водят екологичен начин на живот. Проектът е част от секторна програма „Коменски”, която има за цел да се усъвършенства качеството на училищното образование, да помогне в процеса на изграждане на личността на учениците, да развива познанията им по чужд език и се стреми към изграждане на граждански активно общество.
 2. 2. Нашият партньор Партньор по този проект е техническа гимназия „Траян Вуя”, която се намира в гр. Търгу Жиу, Румъния. Партньорството дава възможност на двете училища да обединят усилията и енергията си и заедно да се изправят пред проблеми, важни за нашето бъдеще. То дава възможност на всички участници да разширят своите хоризонти и да се учат от другите като по този начин се изгради разбиране към културата, езика и традициите на страната партньор. Работно ателие Освен сериозни теми, които касаят опазването и съхранението на околната среда, самият проект е съпътстван и от много забавни и интересни инициативи като работното ателие, което бе организирано и проведено през месец ноември и декември 2013 г. Основна задача на самото ателие бе учениците от двете училища партньори да се научат и да изработят декоративни предмети от стари вестници и списания, както и коледна декорация от материали, които могат да се преработят и рециклират. В процеса на подготовка, организация и провеждане се работното ателие в ТПГ „Никола Вапцаров” се включиха учители и ученици от 8, 9, 10, 11 клас. Всички работиха с невероятен ентусиазъм, всеотдайност и желание да дадат найдоброто от себе си. Бяха направени еко дърво от картон, стари вестници и стиропор, еко къща, изработена от стари кутии и вестници, множество коледни картички, коледни късмети, коледни подаръчета от стиропор, декоративни цветя от шишчета за грил и стари списания, както и много други. Ученето и забавлението вървят ръка за ръка” Page 2 C H R I S T M A S C HA R I T Y B A Z A A R
 3. 3. Изделията на учениците и учителите Работното ателие намери своя успешен завършек с провеждането на благотворителния коледен базар. ТПГ „Никола Вапцаров” би искала да изрази своята голяма благодарност на гостите, които уважиха труда на нашите ученици в лицето на г-н Пламен Алексиев – кмет на гр. Радомир, г-жа Любка Димитрова – зам. кмет, г-жа Тренева, ръководството на ТПГ” Никола Вапцаров”, учители и малките сладури от ОУ „Христо Смирненски” и не на последно място учителите и учениците нашето училище. в У чителите и учениците в ТПГ ” Никола Вапцаров” са партньори Page 3
 4. 4. Благотворителност Средствата, събрани от коледния базар, бяха изразходвани за закупуване на плодове, които лично бяха предоставени на възрастните хора в Дом за стари хора в гр. Радомир от самите ученици и учители, участвали в подготовката и провеждането на базара. На 19.12.2013г. нашите ученици имаха възможността да зарадват повъзрастното поколение със скеч на младите буфосинхронисти в нашето училище, както и народни хораи народни песни. Атмосферата бе приятна и весела, изпълнена с уважение и приемственост от старото към младото поколение. Благодарим на г-жа Ваклинова - директор на дома, както и на целия персонал за радушното посрещане. Дано не само Коледа, а всеки един ден от годината бъде повод да показваме доброта, състрадание, толерантност и разбиране. Page 4 C H R I S T M A S C HA R I T Y B A Z A A R
 5. 5. Christmas Charity Bazaar NIKOLA VAPTSAROV VOCATIONAL SCHOOL 18 December 2013 Christmas Bazaar The date 18 December 2013 became memorable in the long history of Nikola Vaptsarov vocational school, Radomir. Guests, teachers and students shared the spirit of Christmas on the Christmas charity bazaar which was prepared and organized as part of the program of the bilateral school partnership project Eco-friendly planet...This is our home, keep it clean! This is a two-year partnership between two schools - Nikola Vaptsarov vocational school, Radomir, Bulgaria and Colegiul Auto Traian Vuia in Târgu Jiu, Romania. The theme of the project is a very actual one which aims to inspire students, relatives, teachers and local communities and strengthen their love, tolerance, understanding and responsible behavior towards the environment. One of the goals of the project is to teach students about the environmental problems, help them develop a deeper understanding of the environmental issues and motivate all the participants to choose to live an eco-friendly way of life. Our project is part of the Comenius Programme which is oriented towards the improvement and perfection of the school education and aims to help young people acquire skills and competences necessary for their personal development and future employment, improve pupils’ language competences and aims to develop active citizenship. . Page 5
 6. 6. Our partners This is a two-year partnership between two schools - Nikola Vaptsarov vocational school, Radomir, Bulgaria and Colegiul Auto Traian Vuia in Târgu Jiu, Romania.This school partnership enables the two schools to join their resources and energy and together face problems of serious ecological im- portance for our future. It is an opportunity for all the participants to broaden their horizons and learn from the others thus learning and knowing more about the culture, language and traditions of the country partner in the project. Workshop Apart from the serious topics about the protection and conservation of the environment the project aims to show that keeping the nature safe can also be fun by numerous funny and interesting initiatives like the workshop which was organized and held in November and December, 2013. The idea of the workshop was to show the participants and then they themselves to prepare decorative items from old newspapers and magazines and make Christmas decoration from materials which can be reused and recycled. Teachers and pupils from 8th, 9th, 10th and 11th grade took part in the workshop. Everybody worked with incredible enthusiasm, dedication and a desire to give their best. An eco tree made from cardboard, newspapers and polystyrene, an eco house made from old boxes and newspapers, Christmas cards, Christmas fortune slips, Christmas gifts made of polystyrene, decorative flowers made of old magazines were just some of the numerous items created and produced on the workshop. “ Learning and Fun All in One” Page 6 C H R I S T M A S C HA R I T Y B A Z A A R
 7. 7. Students and teachers’ work The workshop finished in the most successful way with the Christmas charity bazaar. Nikola Vaptsarov vocational school would like to express its gratitude to the guests who visited and took part in the bazaar and namely the mayor of Radomir Mr Plamen Aleksiev, Mrs Lyubka Dimirtova, deputy mayor, Mrs Treneva, the headmistress of our school, the administration and staff, the great teachers and their young pupils from Hristo Smirnenski junior high school and of course to all our students and teachers. Teachers and students in our school are partners. Page 7
 8. 8. Charity The money gathered on the Christmas bazaar was used to buy fruits for the old people living in the Home for Old People in Radomir. Our teachers and students visited the home on 19 December 2013 and had the pleasure to bring smiles on the faces of the elder generation. Our students cheered the old people with sketches and traditional Bulgarian folklore dances. The atmosphere was pleasant and merry, filled with respect succession between the old and young generation. We would like to express our gratitude to the director of the home Mrs Vaklinova and all the staff for their warm welcome. May not only Christmas but every single day of the year be a reason to show goodness, compassion, tolerance and understanding... Page 8 C H R I S T M A S C HA R I T Y B A Z A A R
 9. 9. Nikola Vaptsarov Vocational School N I K O L A V A P T S A R OV V O C A T I O N A L SCHOOL http://www.tpg-radomir.com/home http:// ecoprojecteu.wordpress.com/ This Comenius project has been funded with support from the European Commission. Project Number: 2012-1-BG1-COM07-07044 1 This project poster reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

×