Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cibernàrium, presentació

838 views

Published on

Marketing social 2.0 y fundraising para emprendedores sociales y ONGs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cibernàrium, presentació

 1. 1. Cibernàrium Capacitació Tecnològica per a Professionals i Empreses Data www.bcn.cat/cibernarium
 2. 2. Ajuntament de Barcelona Cibernàrium Barcelona Activa: Qui som? Barcelona Activa, integrada en l’àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, és l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Des de fa 25 anys impulsa el creixement econòmic de Barcelona i el seu àmbit d’influència donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors estratègics; en clau de proximitat al territori. Barcelona Activa va ser guanyadora del Gran Premi del Jurat 2011, atorgat per la DG d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea en el marc dels European Enterprise Awards, per la iniciativa empresarial més creativa i inspiradora d’Europa. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 2
 3. 3. Ajuntament de Barcelona Cibernàrium Àrees d’activitat de Barcelona Activa Barcelona Activa s’estructura en tres grans blocs de serveis a les Empreses, a l’Emprenedoria i a la Ocupació. La Formació és un instrument transversal present en els tres blocs, així com també tot el relacionat amb l’economia social. Empresa Emprenedoria Capacitació Professional i Ocupació Formació Economia Social www.bcn.cat/cibernarium Pàg 3
 4. 4. Ajuntament de Barcelona Cibernàrium Una xarxa d’Equipaments Especialitzats Seu Central Parc Tecnològic BCN Nord Centre Iniciativa Emprenedora Incubadora Glòries Almogàvers Business Factory Centre Desenvolupament Professional Porta22 Cibernàrium MediaTIC Convent de Sant Agustí Xarxa de Proximitat 13 antenes Cibernàrium a biblioteques 10 punts d’atenció en Ocupació Can Jaumandreu Ca n’Andalet www.bcn.cat/cibernarium Pàg 4
 5. 5. Cibernàrium PRIMERA PART: CAPTACIÓ DE FONS I PLANIFICACIÓ ESTRATÉTICA  Defineix les teves necessitats i objectius  D'on podem obtingueu els fons. Els donants i el perfil psicològic 2.0  Empreses, inversors, societat civil, fundacions a la web www.bcn.cat/cibernarium Pàg 5
 6. 6. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 6
 7. 7. Cibernàrium Defineix les teves necessitats i objectius compleix les funcions d'una brúixola que orienta la presa de decisions per obtenir fons privats sobre la És un document que base d'estratègies, accions i resultats en el marc d'un pla estructurat. Funciona a més caixa d'eina per seleccionar tècniques més apropiades que es com un les plasmaran en campanyes específiques al llarg del cicle de la captació. www.bcn.cat/cibernarium Qué és el pla de captacio de fons? ¿ Pàg 7
 8. 8. Cibernàrium Estructura del pla de captació de fons Objectius del pla. Nececitast Tipus i volum Qué Coneix el mercat el perfil del donant. coherència amb la missió i visió selecciona les tècniques més adequades. Calendari d'accions Qúan Com Qui www.bcn.cat/cibernarium Pàg 8
 9. 9. Cibernàrium Comunicació i màrqueting Relacions públiques www.bcn.cat/cibernarium Planificació estratègica Pàg 9
 10. 10. Cibernàrium Las necessitats del teu negoci emprenedor o de la teva ONG Necessitats financeres Tipus de necessitat Despeses estructurals: personal contractat, despeses fixes, comunicació, captació Estructural Finançament projectes grans Temporal Curt mitjà termini Finançament diversos projectes més curts o activitats de sensibilització o qualsevol acció puntual Temporal Curt termini www.bcn.cat/cibernarium Temporalitat Llarg termini Pàg 10
 11. 11. Cibernàrium D'on podem obtingueu els fons. Els donants i el perfil psicològic 2.0 Empreses Fundacions Societat , www.bcn.cat/cibernarium Pàg 11
 12. 12. Cibernàrium Empreses Normalment la Donatius filantròpics donació d'una empresa és moguda per interès econòmics i Inversió social estratègica Promocions comercials d'imatge davant de la societat Post de mi blog enlace www.bcn.cat/cibernarium Pàg 12
 13. 13. Cibernàrium Finançar idees emprenedores Business angels Xarxes d'inversors privats Incubadores d'empreses socials Banca ètica www.bcn.cat/cibernarium Pàg 13
 14. 14. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 14
 15. 15. Cibernàrium Fundacions Representen una important font de donació. Les seves motivacions poden ser econòmiques, socials i polítiques atès que compleixen un paper destacat en la societat i bàsicament en el context del tercer sector. La motivació està lligada a les seves funcions. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 15
 16. 16. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 16
 17. 17. Cibernàrium Societat Civil Les persones físiques poden ser donants des d'una decisió autònoma, el que fa que l'anàlisi de la motivació sigui més complex, canviant i divers. Si bé els seus donatius son petits, la quantitat de persones que poden ser públic objectiu compensa a la llarga la inversió en campanyes dirigides a petites donacions i sobretot a captar socis de l'entitat que col · laborin en base a un compromís a llarg termini. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 17
 18. 18. Per què col · laboren Cibernàrium S'ho han demanat Experiència personal Necessitat de reconeixement i pertinença Sentiment de culpa i sentit del deure Per benefici fiscal www.bcn.cat/cibernarium Pàg 18
 19. 19. Cibernàrium Grans donants. Motivacions Altruisme, valors de la filantropia moderna Motius religiosos i de principis. Acte d'agraïment a la societat Per reconeixement personal i proximitat amb la societat www.bcn.cat/cibernarium Grans donants http://semanticasocial.es/2 012/07/31/grandesdonantes-en-la-web-2-0/ Pàg 19
 20. 20. Cibernàrium Pirámide del donant Quantitat de donants Empreses grans. herències i llegats. Grans donants Quantitat de l'aportació Herències i Llegats. Grans empreses. Grans donants particulars Petita i mitjana empresa. Donants mitjans. petites i mitjanes empreses. Petit donant: Voluntaris. donant Població. Voluntaris. Xarxa Social. donacions esporàdiquesesporádica s www.bcn.cat/cibernarium Esdevenimen ts Pàg 20
 21. 21. Cibernàrium Perfil 2.0 Filosofia del cibernauta a la xarxa • Cibercuidadano • Crític • Informat i de vegades infoxicat. • Valor del contingut fonamental • Relacions de solidaritat i lleialtat a determinats grups o comunitats en línia • Comunicació multinivell, canviant, activa i diversa • Aporta continguts Infografía http://www.pinterest.com/pin/1408062 / 11303514 www.bcn.cat/cibernarium Pàg 21
 22. 22. Cibernàrium Mercat de donants • A Espanya trobem l'existència de 7,5 • 19% de la població espanyola col · labora L'import mitjà anual és de 164 euros a l'any El 28% dóna més de 250 euros anuals És de les xifres més baixes de col · laboració dels països de la Unió Europea Han disminuït l'aportació mitjana mensual però les persones tot i la crisi segueixen col · laborant Hi ha un mercat de donants ampli al qual es pot accedir a través de la sensibilització • • • • • milions de donants www.bcn.cat/cibernarium
 23. 23. Cibernàrium Situacions que generen sensibilitat 37% 33% Se sensibilitza amb temes de pobresa Causes com lluita contra la pobresa i la fam i ajuda al desenvolupament Sensibilitzat amb la infància 17% 8% Mobilització al voltant de emergències i catàstrofes naturals Grup reduït que treballa en temes de defensa de drets humans i sectors marginats. Defensa dels drets humans, protecció del medi ambient www.bcn.cat/cibernarium
 24. 24. Cibernàrium Canvis en els problemes que sensibilitzen • Podem apreciar un lleuger canvi de sensibilitzada cap a temes de pobresa i desigualtat. lncrement de campanyes per sensibilitzar sobre temes relacionats als problemes econòmics de les famílies espanyoles • El tema de la infància segueix causant una sensibilitat especial i és a més un eix transversal de molts projectes socials d'intervenció en terreny; millorar la qualitat de vida dels nens www.bcn.cat/cibernarium
 25. 25. Cibernàrium Què motiva la donació? Altres mo us 5% Sa sfaccio 21% Jus cia 27% www.bcn.cat/cibernarium Solidaritat 47%
 26. 26. Cibernàrium • La solidaritat apel · la a la consciència ia principis morals • La justícia la motiva els canvis en el món, la manca d'acció solidària del governretallades-i els valors socials i el sentit de la necessitat d'educar per a la solidaritat • La satisfacció personal és molt important i inclou el desig de pertinença a una organització www.bcn.cat/cibernarium
 27. 27. Cibernàrium Motivacions per col · laborar amb una ONG o empresa social Motius principals: És una ONG que genera confiança (54%) Se sap que l'ajuda arriba (48%) Per la problemàtica que aborden (fam, epidèmies, pobresa) Motius secundaris: El tipus de beneficiari, nens refugiats, pobres, immigrants (39%) Comparteixo els valors de l'ONG 38%. És una ONG coneguda (29%) sempre estan on se'ls necessita (28%) Ataquen la causa dels problemes (23%), em va convèncer la informació que van proporcionar. No treballa en un sol àmbit (21%) www.bcn.cat/cibernarium
 28. 28. Cibernàrium Més dades Edat mitjana 47 Sexe 54% homes • Edat i sexe 46% dones 65% estan casats 49% amb fills 66% estudis universitaris • Més dades demogràfiques Comandaments intermedi 24%, jubilats 15% Professional liberal 14% www.bcn.cat/cibernarium • Activitat professio nal
 29. 29. Cibernàrium El donant busca models alternatius de societat, és important oferir respostes innovadores als problemes socials • • El donant és una persona sensible a la necessitat de canvi sòcia, que molts siguin d'esquerra s'adona oferir models alternatius per aconseguir el desenvolupament. Així mateix, l'aspecte religiós és fonamental, l'ètica religiosa és un motivador molt important La crítica al sistema ens dóna compte d'un perfil de donant disposat a la cibermovilización, la protesta i l'aposta per un model de justícia social www.bcn.cat/cibernarium
 30. 30. Cibernàrium La presència online de les ONG i emprenedors és fonamental • Com veiem, el perfil tecnològic assenyala la necessitat de treballar el màrqueting en línia com un canal fonamental per comunicar i aconseguir donatius.. www.bcn.cat/cibernarium
 31. 31. Cibernàrium La confiança i reconeixement de l'ONG és un factor clau per fer efectiva la col · laboració • La confiança i el reconeixement continua sent un aspecte bàsic de consolidar les possibilitats d'èxit en la captació de fons privats. • Un altre aspecte és la necessitat de justificar el que es fa, comunicar els resultats obtinguts del treball en terreny i oferir informació clara i senzilla que arribi als interessat. www.bcn.cat/cibernarium
 32. 32. Cibernàrium En definitiva són elements bàsics per definir el perfil del donant: • Quina és la seva motivació • Quina capacitat econòmica • Què vincle tenim o què vincle potencial pot tenir amb la nostra entitat. • Què els podem oferir. • És important conèixer el capital social de l'entitat. Base de dades al dia i com volem ampliar el capital social (base de dades per a la captació) www.bcn.cat/cibernarium Pàg 32
 33. 33. Cibernàrium Quins són els grans reptes de les ONG i Emprenedors Primer: Oferir solucions noves i alternatives enfront dels problemes socials Ja no cal amb proposar projectes socials, les persones esperen que l'ONG i emprenedors promoguin models alternatius de desenvolupament. Per a això l'ONG ha de millorar la gestió interna, treballar de manera més eficient, treballar en base a resultats, i afavorir la creativitat per oferir solucions innovadores. Anem cap a un model d'empresa social www.bcn.cat/cibernarium
 34. 34. Cibernàrium Quins són els grans reptes de les ONG i Emprenedors Segon • Millorar els canals de comunicació amb els • • possibles donants Contemplar la importància del màrqueting social amb ètica i diversificar canals Comptar amb un pla de comunicació i màrqueting 2.0 i afavorir una estratègia de màrqueting de continguts, els donants volen informació i cal saber oferir-la www.bcn.cat/cibernarium
 35. 35. Cibernàrium Resumen primera part Fonts de finançament per a l'ONG Socis i padrins i donants particulars Acords amb empreses i fundacions Loteries i rifes Herències i llegats Font de generació de fons propis Venda de productes i serveis Negocis propis Festes i esdeveniments Perfil del donant Fonts de finançament per a emprenedors i empreses socials Business angels Hubs Filantropos online Negocis amb fins socials “Definir necessitats, objectius, públic objectiu i establir un pla d'acció, Planificació estratègica” www.bcn.cat/cibernarium Pàg 35
 36. 36. Cibernàrium Webgrafia d'interès Gran donants http://semanticasocial.es/2012/07/31/grand es-donantes-en-la-web-2-0/ Col-laboracio amb empreses http://semanticasocial.es/2012/04/18/captaci on-de-empresas-publico-objetivo-porexcelencia-de-las-ongs/ Captació de fons per a emprenedors http://semanticasocial.es/2012/06/28/captacionde-fondos-para-ideas-emprendedoras-de-ongs/ Perfil del donant http://aefundraising.org/upload/90/12/Estudio_perfil_do nante_2012-_Resumenprensa.pdf www.bcn.cat/cibernarium Pàg 36
 37. 37. Cibernàrium SEGONA PART: EL MÀRQUETING SOCIAL 2.0  Sobre el màrqueting d'empresa i el màrqueting social per a emprenedors i ONGs  La revolució de les TIC i el seu impacte en el màrqueting social  Del model AIDA a les quatre C del màrqueting 2.0 www.bcn.cat/cibernarium 37
 38. 38. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium 38
 39. 39. Cibernàrium Màrqueting tradicional Màrqueting online Poques ONG i iniciatives emprenedors Augment substancial d'iniciatives emprenedores i ONGs No existe cultura de la colaboración micro. Solo canales tradicionales, iglesia por ejemplo No hi ha cultura de la col · laboració micro. Només canals tradicionals, església per exemple No hi ha cultura del voluntariat Cultura del voluntariat online Més fàcil guanyar-se la confiança Més difícil guanyar-se la confiança Pocs impactes publicitaris Més impactes publicitaris Mitjans de comunicació de massa, costosos i per a pocs Comunicació online per a tothom. Produir continguts de qualitat i explicar històries és la clau Interrupció Inboundmarketing www.bcn.cat/cibernarium Pàg 39
 40. 40. Cibernàrium OBJECTIU PRIMORDIAL DE MÀRQUETING: SECTOR PRIVAT I ONG MÀRQUETING PER A EMPRESES MÀRQUETING PER ONG Màrqueting per a empreses Màrqueting per ONGs i empreses socials Assolir l'acceptació del producte-marcaMillorar les vendes del producte Donar-nos a conèixer. Guanyar reputació Millorar canals de comunicació amb el client Empatía Generar confiança en el nostre treball Sensibilitzar la societat. Fidelitzar col · laboradors, voluntaris, socis Captar fons privats www.bcn.cat/cibernarium Pàg 40
 41. 41. Cibernàrium Pla de Captació de Fonds privats Estratègia de comunicació i eines su icients Coneixements de màrqueting social www.bcn.cat/cibernarium 41
 42. 42. Cibernàrium Quan parlem de màrqueting en el camp de la solidaritat, ens podem trobar encara avui amb un cert rebuig o sorpresa. Costa relacionar dos àmbits aparentment ¿La solidaritat es ven o no? separats. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 42
 43. 43. Cibernàrium Segons Philip Kotler el màrqueting social busca generar el canvi social que millori la vida de les persones, GD Wieve va més enllà i diu, que mentre més s'assembla una campanya de solidaritat a una campanya per vendre un producte, més èxit té, llavors per què no vendre solidaritat com es ven per exemple; sabons, perfums o qualsevol altra mercaderia? Bibliografia de referència Philip Kotler y Andreasen, (1991) Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Prencite Hall. Cuarta edición. Englewood Cliffs. New Jersey G.D.Wieve, Merchandising Commodities and Citizenship on Television”, Public Opinion Quaterly, 15 (Winter. 1951). Pp 679-691 www.bcn.cat/cibernarium Pàg 43
 44. 44. Cibernàrium • Marketing social http://youtu.be/kcyvWkG73yU • Fundación kanihambo http://youtu.be/ZkJpzTNeaZQ • Un pozo por la paz http://www.youtube.com/watch?v=KoOGgEHge2c www.bcn.cat/cibernarium Pàg 44
 45. 45. Cibernàrium Perquè la idea del màrqueting social sigui acceptable s'ha d'adaptar a un llenguatge i una ètica de tractament del missatge que es correspongui amb la naturalesa del producte que es vol vendre, en aquest cas, la solidaritat però no entesa com a mercaderia, sinó com valor social. El tercer sector i emprenedors utilitza el màrqueting social com a element transformador, per transmetre valors que es concreten en accions, és per tant un canal de comunicació que propicia el canvi social. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 45
 46. 46. Cibernàrium Cinc funcions del màrqueting social Necessitat de recursos financers Persuasión social y sensibilización Fer conèixer i compartir idees Oferir serveis i productes Fer conèixer i compartir idees www.bcn.cat/cibernarium Pàg 46
 47. 47. Cibernàrium En què difereix del màrqueting d'empreses Múltiples públics No hi ha objectiu en termes de benefici. Si en empreses socials Escrutini púbic i pressions per a la rendició de comptes www.bcn.cat/cibernarium Les causes no varien segons les modes Pàg 47
 48. 48. Cibernàrium Atenció Desig Interès y Acció www.bcn.cat/cibernarium Pàg 48
 49. 49. Cibernàrium Contingut Contex Connexió Comunitat www.bcn.cat/cibernarium Pàg 49
 50. 50. Cibernàrium Webgrafía Com millorar l'eficàcia dels nostres missatges en línia http://semanticasocial.es/2013/05/22/como-mejorar-laeficacia-de-nuestros-mensajes-de-marketing-social/ Com presentar un projecte atractiu en 10 passos http://semanticasocial.es/2013/05/15/como-presentarun-proyecto-atractivo-en-10-pasos/ Innovar per a la captació de fons http://semanticasocial.es/2012/10/04/innovar-para-lacaptacion-de-fondos/ Integrar canales para la captación http://semanticasocial.es/2012/11/25/integrarcanales-para-campanas-de-captacion/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 50
 51. 51. Cibernàrium TERCERA PART: MÀRQUETING DE CONTINGUTS PER AL FUNDRAISING  El màrqueting de continguts què és i com s'aplica a la captació de fons  Com fer contingut rellevant?  Els 3 errors habituals sobre el màrqueting de continguts  Com escriure per a la web  Les cinc limitacions habituals  Les ONGs i projectes emprenedors i com demanar diners de manera reeixida  Exemples d'Estratègies de màrqueting de continguts reeixit www.bcn.cat/cibernarium Pàg 51
 52. 52. Cibernàrium Com s'aplica a la captacions de fons El màrqueting de continguts consisteix a crear, publicar i promocionar continguts de qualitat, rellevants i interessants que aconsegueixin atreure l'atenció dels nostres clients i augmentar l'audiència. Infografía www.bcn.cat/cibernarium Pàg 52
 53. 53. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 53
 54. 54. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 54
 55. 55. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 55
 56. 56. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 56
 57. 57. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 57
 58. 58. Cibernàrium 5 ejemplos de marketing de contenidos y qué podemos aprender de ellos http://semanticasocial.es/2013/09/20/5-ejemplos-de-marketing-de-contenidos-para-ongs-y-quepodemos-aprender-de-ellos/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 58
 59. 59. Cibernàrium Carro de combate http://www.carrodecombate.com/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 59
 60. 60. Cibernàrium 3 errors habituals cuan es fa contingut Només és redacció. Però és molt més, escriure per a la web i dissenyar continguts és diferent d'escriure per a una revista impresa No planificar, només escriure i seleccionar canals sense analitzar el perquè estar ahi. No dedicar ni pressupost ni recursos humans a dissenyar i implementar l'estratègia Infografía www.bcn.cat/cibernarium Pàg 60
 61. 61. Cibernàrium El màrqueting de continguts què és i com s'aplica a la captació de fons La base per treballar la nostra marca es troba en saber que és el que fem, quin és el valor-aportació per a la societat i saber transmetre-ho www.bcn.cat/cibernarium Pàg 61
 62. 62. Cibernàrium Objetius estratègics del màrqueting de contingust Posicionar la teva empresa sòcia o ONG com a expert en l'àrea Motivació de l'audiència a consultar i compartir les teves continguts Genear leads i fidelitzar Ser reconegut per experts i formar part de la comunitat de interes com algú influent Posicionament SEO Construir una base de dades per a accions de màrqueting social www.bcn.cat/cibernarium Pàg 62
 63. 63. Cibernàrium Creació Convertir medir Inbound marketing Optimització Promoció www.bcn.cat/cibernarium Pàg 63
 64. 64. Cibernàrium Creació. Com fer contingut rellevant? www.bcn.cat/cibernarium Pàg 64
 65. 65. Creació de contingut Cibernàrium • Contingut útil • Centrar-se en els interessos dels clients • Contingut que atorgui credibilitat causa i confiança a la teva • Contingut diversos i multimèdia t • Apostar per la creativita en la creació de continguts • El contingut és una estratègia de grup • No és per oferir productes però l'ONG o emprenedor ho pot enfocar de manera diferent • El bloc és o pot ser el centre de l'estratègia de continguts www.bcn.cat/cibernarium Pàg 65
 66. 66. Cibernàrium Alguns consells per escriure a la web Històries ni molt llargues ni molt curtes. Extensió aproximada de 600 paraules Paràgrafs curts o paràgrafs llargs. Que no siguin de més de 100 paraules El lector en un caçador d'informació que rebutja allò que considera inútil i poc rellevant El punt d'entrada de la pàgina web és el text. Llegendes i subtítols capturen l'atenció La informació s'escaneja, ressaltar en negreta les paraules o frases clau, mida adequada, tipografia adequada Piràmide invertida www.bcn.cat/cibernarium Han de ser textos escanejables però que responguin a les necessitats de consum d'informació de l'usuari. Pàg 66
 67. 67. Cibernàrium Optimización Com podem optimitzar contingut per posicionar bé en motors de cerca Coneix les paraules iniciativa claus de la teva Webgrafía Adiós a las palabras claves Tips SEO És important saber escriure tal qual hem vist abans, piràmide invertida, títols que enganxin, contingut que aporti valor. Aconseguir enllaços externs, que altres comparteixin el nostre contingut www.bcn.cat/cibernarium Pàg 67
 68. 68. Cibernàrium Promoció del teu contingut S'ha de tenir totes les facilitats tècniques perquè les persones comparteixin el teu contingut. FB, Twitter, Pinterest. Linkedin Les tècniques d'màrqueting relacional i directe han de ser tingudes en compte com a reforç. Emprendre una campanya de captació de petits donatius amb l'ajuda del pla de RSC d'una empresa també permet aprofitar la comunitat online de determinada marca i promocionar-nos. Utilitza les campanyes de sensibilització, tallers, seminaris, sessions de porta oberta, són un espai propici per captar audiència combinant canals: per exemple incorporar a les targetes de visita, cartells, pòsters, díptics i tríptics un codi QR promocional cap a la nostra pàgina web Aconsegueix influenciadors, un personatge famós per exemple. Maximitza les teves accions coneixent el ritme i rituals de la xarxa. ¿A quina hora és millor compartir contingut? ¿Que significa mantenir actiu el meu perfil? www.bcn.cat/cibernarium Pàg 68
 69. 69. Cibernàrium Convertir y medir. Google Analytic • La conversió és aconseguir complir la nostra missió. • Suposa que hem ampliat la nostra comunitat o base de suport social. • Augment dels seguidors, dels subscriptors, dels socis col · laboradors i donants puntuals, de venda de productes i serveis. • Analítica web que ofereix quantitat de dades a temps real. Això marca una gran diferència amb altres accions de màrqueting fora de la xarxa. Venda/visites 1/20= 5% www.bcn.cat/cibernarium Pàg 69
 70. 70. Cibernàrium Webgrafía Redes sociales para la captación de fondos http://semanticasocial.es/2012/09/03/redessociales-para-la-captacion-de-fondos/ Marketing de atracción. La importancia del contenido http://semanticasocial.es/2012/11/07/marketing-de-atraccionpara-ongs-la-importancia-del-contenido/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 70
 71. 71. Cibernàrium QUARTA PART: ELS CANALS DE CAPTACIÓ DE FONS A LA WEB  Plataformas de crowdfunding (exemple de captació per a projectes artístics, socials, culturals, editorials)  SMS solidari  Mailmarketing  Sol · licitud de donatius a la web  El storytelling com a tècnica de sol · licitud de donatius.  Les xarxes socials, relacions públiques i canal de comunicació per excel · lència. Facebook, Twitter, Linkedind i Pinterest  Dissenya la teva campanya en quatre passos www.bcn.cat/cibernarium Pàg 71
 72. 72. Cibernàrium Crowdfunding www.bcn.cat/cibernarium Pàg 72
 73. 73. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 73
 74. 74. Cibernàrium Crowdfunding Avantatges 1. Complement de campanyes de captació de fons per a projectes específics. 2. Mecanisme d'ampliació de xarxa social i visibilitat 3. Incentivar la creativitat; formular projectes sota un plantejament diferent. 4. Proporciona la possibilitat d'arribar a un altre públic objectiu 5. Afegir un canal més d'interacció amb el subjecte ciber solidari sobre la base de la reciprocitat, capacitat d'oferiment de producte final innovador per al finançador segons el seu perfil 6. No hi ha restriccions pel que fa al tipus de projecte; només que sigui d'impacte social reconegut. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 74
 75. 75. Cibernàrium Desavantatges 1. No és un mecanisme de finançament de l'ONG, o una manera de cobrir despeses estructurals 2. No és una acció de captació en el llarg termini 3. No hi ha una garantia d'aconseguir el mínim necessari per finançar el projecte per tant no pot ser l'única font de finançament d'un projecte 4. Cal comptar amb una estratègia de comunicació i màrqueting en línia prèvia, de comptar amb un capital social que garanteixi la màxima difusió del projecte www.bcn.cat/cibernarium Pàg 75
 76. 76. Cibernàrium Característiques Destinat a captar fons Comunicació del projecte Disseny i creació del projecte Difusió, selecc ionar la plataforma més adequada Financiació i desenvolupament Inici del projecte, rendici ó de comptes Comunicació de resultats www.bcn.cat/cibernarium Pàg 76
 77. 77. Cibernàrium Crowdfunding crowdsorsing. Ampliació de capital social Finançament Cerca de recursos Enfocat en l'impacte en l'audiència. donatiu puntual Promou la cibermovilización Cercar implicació més enllà del donatiu, promoure l'ampliació de la comunitat online Coparticipació, relació a llarg termini. Fidelització Promoure accions col · lectives més enllà del projecte Consolidar una comunitat online. El crowdfunding serveix per generar comunitats Enfocat en la comunicació i sensibilització a llarg termini. Comunitat de donants més sòlida www.bcn.cat/cibernarium Pàg 77
 78. 78. Cibernàrium 7 libros gratis http://www.infocrowdsourcing.com/7-libros-gratis-sobre-crowdfunding/ Emprenedors Vodafone http://emprendoconvodafone.com/2012/10/25/el-crowdfunding-comoopcion-real-para-poner-en-marcha-tu-idea-de-negocio/ Listado de plataformas de crowdfunding en España http://www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 78
 79. 79. Cibernàrium SMS solidario Actualment moltes ONG demanen donatius a través d'SMS, és una fórmula que permet integrar canals de captació i que a més facilita enormement al potencial donant fer efectiva la col · laboració. L'enviament d'un SMS és donar l'opció més fàcil al donant per aconseguir l'èxit a través de microdonatius Campañas de SMS solidario http://semanticasocial.es/2013/01/15/campanas-de-sms-solidariopara-el-fundraising/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 79
 80. 80. Cibernàrium Mailmarketing És més invasius que l'anunci però així mateix és més efectiu. És a més baix en costos. La clau consisteix a tenir una bona base de dades per després enviar és més invasius que l'anunci però així mateix és més efectiu. És a més baix en costos. La clau consisteix a tenir una bona base de dades per després enviar Mailchimp Mailmarketing www.bcn.cat/cibernarium Pàg 80
 81. 81. Cibernàrium Redacta continguts personalitzats, utilitza el storytelling Presenta la campanya de forma adequada. Contingut i disseny Finalment aprèn a mesurar resultats Aporta continguts de valor. Que vas a transmetre a la newsletter Construeix una llista i segméntala www.bcn.cat/cibernarium Pàg 81
 82. 82. Sol · licitar donatius a la web www.bcn.cat/cibernarium Cibernàrium Pàg 82
 83. 83. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 83
 84. 84. Cibernàrium Per sol · licitar donatius a la web 1. Arquitectura de la informació apropiada 2. Usabilitat web-experiència d'usuari 3. Comptar amb la programació adequada perquè el donatiu es faci de forma senzilla, ràpida i segura. 4. Incentiva a les persones a col · laborar amb la meva causa a través del web. 5. Sempre és important donar una idea tangible de com és utilitzada la aportació. Amb 5 euros podem donar tractament a XX nens per tractar la malaltia de la son www.bcn.cat/cibernarium Pàg 84
 85. 85. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 85
 86. 86. Cibernàrium Presentar informació per incentitivar la donació. El procés de fer efectiu el donatiu Arquitectura de la informació per a la captació Com fer donatius en espècies Com fer-se voluntari Venda de productes i serveis Suport a difusió en mitjans socials www.bcn.cat/cibernarium Pàg 86
 87. 87. Cibernàrium El storytelling com a tècnica de sol · licitud de donatius. “Los contadores de historias serán los héroes del siglo XXI” Sí, podem evitar-ho www.bcn.cat/cibernarium Pàg 87
 88. 88. Cibernàrium Una resposta a la crisi del sentit de les organitzacion s Un arma terrible de desinformació n, manipulación y persuación Una tècnica per educar, sensibilitzar i transmetre valors Què és l'storytelling? Una arma terrible de desinformació, manipulació i persuasió Una poderosa arma de propaganda política www.bcn.cat/cibernarium Pàg 88
 89. 89. Cibernàrium Històries solidàries El relat solidari, el relat que educa i apropa les persones, el relat de la sensibilització és una eina de canvi i transformació en positiu. Hazte amigo de Malik www.bcn.cat/cibernarium Pàg 89
 90. 90. Cibernàrium Com? Narrativa Exposició: presentació del context Acció creixent. Problemàtica que enfronta el protagonista Desenllaç Acció decreixent Climax Cómo diseñar historias para la captación http://semanticasocial.es/2012/12/08/storytelling-como-disenar-historias-para-lacaptacion/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 90
 91. 91. Cibernàrium Les xarxes socials, relacions públiques i canal de comunicació per excel · lència. Facebook, Twitter, Linkedind i Pinterest ¿Tens un social media plan? http://semanticasocial.es/2012/09/03/redes-socialespara-la-captacion-de-fondos/ www.bcn.cat/cibernarium Pàg 91
 92. 92. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 92
 93. 93. Cibernàrium Els canals de comunicació mes importants 2013 1. Pagina web, 2. Email marketing 3. Social media (xarxas socials), bloggin 4. Esdeveniments 5. Relacions Públiques 6. Podcats, apps móviles, SMS solidarios, Telemarketing i RRPP www.bcn.cat/cibernarium
 94. 94. Cibernàrium Les xarxes més utilitzades • De les 2100 m. de persones que estan connectades al món 84% són • • • • • • presents en xarxes socials Internet és un canal d'oci per a la majoria dels mercats en detriment de la TV A nivell global la vida digital ocupa 18 hores a la setmana 56% dels internautes utilitza internet per comprar productesUn 94% ONGs perfil en FACEBOOK 76% twitter 50% Youtube 24% perfil en Linkedin www.bcn.cat/cibernarium
 95. 95. Cibernàrium FACEBOOK • Amb més de 1000 milions d'usuaris aquesta xarxa social ens ofereix un ventall d'oportunitats per comunicar• Explicar històries breus i compartir enllaços. Fer concursos, promocions i sobretot conversar 4 ideas para sacar el máximo provecho a FB Trecebits Marketing 2.0 www.bcn.cat/cibernarium
 96. 96. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium 96
 97. 97. Cibernàrium Twitter • • • • • Segona xarxa més utilitzada per ONGs, Proporciones enllaços als teus campanyes Comparteix continguts de qualitat Cibermoviliza, convoca, promociona Aprofita RT de famosos per ampliar la teva impacte www.bcn.cat/cibernarium
 98. 98. Cibernàrium Canal youtube • • • • Ajuda a treballar la identitat de marca El canal de youtube atrau trànsit al teu web o blog Distribució de continguts potencialment viral Informa de l'actualitat dels teus projectes, entrevistes, testimonis • Els vídeos són un format valuós per explicar històries i sensibilitzar www.bcn.cat/cibernarium
 99. 99. Cibernàrium Linkedin • • • • Xarxa professional per a intercanvi d'informació. Forma part de grups del teu interès i participa en debats Crea el teu grup Publicitat de les teves campanyes de sensibilització i captació de fons www.bcn.cat/cibernarium
 100. 100. Cibernàrium Pinterest • Encara és poc utilitzada per ONGs però pertany a la nova era de la curació de continguts. • Comparteix infografies, imatges dels teus projectes • Sensibilitza a través d'imatges que conten històries • Guía básica para Pinteres http://semanticasocial.es/2013/10/03/guiabasica-de-pinteres-para-ongs-yemprendedores-sociales/ • 8 consells per utilitzar imatges i explicar històries www.bcn.cat/cibernarium
 101. 101. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium 101
 102. 102. Cibernàrium Dissenya la teva campanya en quatre passos www.bcn.cat/cibernarium Pàg 102
 103. 103. Cibernàrium 1. Defineix necessitats, objectius, RRHH i pressupost 2Descriu la teva causa, situa a la teva audiència 3. Selecciona els canals 4. Transmet el missatge i monitoritza www.bcn.cat/cibernarium
 104. 104. Cibernàrium PRIMER PAS Defineix les teves necessitats, objectius. RRHH i pressupost “Partim de la base que l'entitat compta amb un pla de captació de fons i de comunicació elaborat com a guia per al desenvolupament de campanyes” www.bcn.cat/cibernarium
 105. 105. Cibernàrium Defineix les teves necessitats i estableix objectius RRHH i pressupost Si tens un pla de captació de fons elaborat, serà fàcil definir quines necessitats vols satisfer, el que queda clar és que per a campanyes en línia la clau està en associar aquesta necessitat a un projecte específic de la nostra causa. www.bcn.cat/cibernarium
 106. 106. Cibernàrium ¿Comptes amb un equip de RRHH? • Si hi ha algú responsable de les campanyes 2.0 • • Tenim recursos tècnics per editar vídeos o infografies? www.bcn.cat/cibernarium
 107. 107. Cibernàrium Els objectius et guiaran • Defineix objectius quantificables. • Ampliar base social • recaptar donatius • fer socis • Vendre els meus productes solidaris. • Sensibilitzar i cibermovilizar. www.bcn.cat/cibernarium
 108. 108. Cibernàrium Bones notícies sobre el pressupost Diguem que el pressupost en si té a veure amb el recursos humà responsable de la realització de la campanya, després els canals en línia són bastant econòmics www.bcn.cat/cibernarium
 109. 109. Cibernàrium ROI de la campanya Amb les necessitats establertes i el pressupost en mà s'estableix el ROI de la campanya o taxa de retorn. Important per definir com demanar, com demanar-ho i temporalitat de la campanya. www.bcn.cat/cibernarium
 110. 110. Cibernàrium Formes de mesurar el ROI en campanyes a la xarxa • Oportunitat de conversió (afluència de trànsit a la web) • Increment de comunitat i dels usuaris actius • Com d'activa és la nostra comunitat • Conversions (donacions realitzades, socis dades d'alta, vendes) • Mencions de marca • Lleialtat (interactuen constantment?) • Viralitat • Interaccions en bloc www.bcn.cat/cibernarium
 111. 111. Cibernàrium SEGON PAS Descriu la teva causa i situa a la teva audiència Elabora el missatge coneixent com funciona la xarxa, la seva filosofia. Coneixes la teva audiència? www.bcn.cat/cibernarium
 112. 112. Cibernàrium Definiendo el público objetivo Tens la base de dades dels teus usuaris? Dels teus voluntaris? Saps on es troba la teva comunitat? www.bcn.cat/cibernarium
 113. 113. Cibernàrium És important saber gestionar un social media plan Així podem situar on estan els internautes als quals volem arribar per ampliar base social i garantir que la campanya sigui viral • Monitoritza la xarxa mitjançant eines com • Google alertas • Social mention • Ice Rocket • Boardreader para foros • Backtweets • Twazzup www.bcn.cat/cibernarium
 114. 114. Cibernàrium Redacta la història que vols explicar • Utilitza la tècnica de l'storytelling altament efectiva. Recorda estem en era del consum emocional. Has real el que comptes als teus seguidors Fundacion Josep Carreras. Experimento valora la vida www.bcn.cat/cibernarium
 115. 115. Cibernàrium TERCER PAS Selecciona els canals • Un cop explicada la història dóna-li el format en línia que consideris més adequat. Planifica els canals que vas a utilitzar i on començarà la campanya www.bcn.cat/cibernarium
 116. 116. Cibernàrium Microsite: base de la campanya Al pots donar una descripció completa del projecte que busques finançar, les necessitats financeres i els col · laboradors. Sempre amb l'opció de compartir www.bcn.cat/cibernarium
 117. 117. Cibernàrium Xarxes socials: botons de compartir La història s'explica i s'expandeix per les xarxes socials, en aquest cas el microsite serà el lloc on les persones poden fer el donatiu i ferse soci o comprar els teus productes solidaris www.bcn.cat/cibernarium
 118. 118. Cibernàrium FACEBOOK Amnistia Internacional comparteix les campanyes a través d'aquesta xarxa social www.bcn.cat/cibernarium
 119. 119. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium
 120. 120. Cibernàrium Banner publicitaris: de suport per a la campanya, així com a inversió en SEM (searg engine marketing) recordem google Grant com a plataforma gratuïta de publicitat a la xarxa. www.bcn.cat/cibernarium
 121. 121. Cibernàrium Canal YOUTUBE Obre un canal a youtube i compartei x el vídeo de la campanya www.bcn.cat/cibernarium
 122. 122. Cibernàrium Twittea la teva campaña Un altre canal més per compartir Crea un hashtag www.bcn.cat/cibernarium
 123. 123. Cibernàrium CUARTO PAS Transmet el missatge i monitoritza Posa a rodar la campanya i observa l'evolució de la mateixa. Nombre de visites, comentaris, canals més populars, veu informant de l'evolució de la mateixa en els canals establerts, pots fer visible el nombre de donacions aconseguides a temps real per als visitants. Ofereix resultats als seguidors de la campanya. Transmets transparència i promous la fidelització www.bcn.cat/cibernarium
 124. 124. Cibernàrium Herramientas de medición y monitorización (contrasta los objetivos) • Google analityc • Facebook Insights, Open Facebook Search • Twitter: Twazzup • Visualizaciones en YOUTUBE • Pinreach de Pinterest • La monitorització té un aspecte d'anàlisi qualitativa i quantitativa. és difícil posar quantitats numèriques a converses i interaccions • Nombre de visites, likes, twittes • Recaptació aconseguida. • Conversions realitzades LA MONITORITZACIÓ PERMET AVALUAR DES DE L'INICI LA CAMPANYA I DE FORMA CONSTANT www.bcn.cat/cibernarium
 125. 125. Cibernàrium Recomanacions finals 1. 2. 3. Explicar l'evolució de la campanya. En tot moment s'ha d'informar que impacte a través dels canals que utilitzes Fidelització. Sostner el vincle fent que la persona sigui part de la comunitat, per exemple, mitjançant l'enviament periòdic d'informació a través del Newsletter a nous membres-donants, socisPermet que altres proposin idees i agreguin contingut. 4. Per exemple incentivar el voluntariat online com a forma de 5. ciberactivisme S'ha de comptar amb un social media pla per gestionar la comunicació 2.0 www.bcn.cat/cibernarium
 126. 126. Cibernàrium Cuarta part. Casos reales El poder de las redes sociales para convocar y captar fondos www.bcn.cat/cibernarium Pàg 126
 127. 127. Cibernàrium Trustparency. Comunicació i captació de fons Trustparency Sobre Trustparency www.bcn.cat/cibernarium Pàg 127
 128. 128. Cibernàrium Projecte Youtube www.bcn.cat/cibernarium Pàg 128
 129. 129. Cibernàrium Sms solidario És una campanya que gràcies a Alejandro Sanz e bastant mediàtica. L'SMS serveix també d'excusa per a un petit joc a la web en què passes a formar part d'una cadena humana per salvar l'Àrtic. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 129
 130. 130. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 130
 131. 131. Cibernàrium Web www.bcn.cat/cibernarium Pàg 131
 132. 132. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 132
 133. 133. Cibernàrium Aquesta és una ONG més petita que fa més "màrqueting de guerrilla". L'SMS, a més de a la web, està en els esdeveniments que organitzen o busquen col · laboradors que els ajudin a difondre la seva causa i inclouen els SMS als seus suports. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 133
 134. 134. Cibernàrium Youtube www.bcn.cat/cibernarium Pàg 134
 135. 135. Cibernàrium Aquesta campanya de Metges del Món ha començat a principis d'aquest mes i està en les marquesines dels autobusos de Madrid. També ho mouen en xarxes socials i gent com Jordi Évole envia tweets per donar suport a la campanya. www.bcn.cat/cibernarium Pàg 135
 136. 136. Cibernàrium Estudis de cas Unicef Global Humanitaria www.bcn.cat/cibernarium Pàg 136
 137. 137. Cibernàrium Resumen D) Els canals i eines per captar fons en la web dinàmica.Dissenyar campanyes en 4 passos A) Pla de captación de fons. Pla de comunicación i márqueting Fundraising 2.0 C) Màrqueting de continguts. com escriure per a la web. inboundmarketing. usabilitat web, disseny SEO B) Márqueting social Promoure el canvi amb ètica. De AIDA a les 4 C www.bcn.cat/cibernarium Pàg 137
 138. 138. Cibernàrium www.bcn.cat/cibernarium Pàg 138
 139. 139. Cibernàrium bcn.cat/barcelonactiva bcn.cat/cibernarium www.bcn.cat/cibernarium

×