Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Անձնական ֆինանսներ

485 views

Published on

«Տնտեսական միամսյակ», սեմինար 3, Վարում է Էլինա Բալոյանը

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Անձնական ֆինանսներ

 1. 1.  Առավել արդյունավետ տնօրինել Ձեր ֆինանսական միջոցները,  Առավել արդյունավետ խնայել ապագայի համար,  Դառնալ «պատասխանատու գնորդներ»,  Օգտվել ֆինանսական ծառայությունների հնարավորություններից և առավելություններից,  Առավել հազվադեպ դառնալ խարդախությունների զոհ,  Անհրաժեշտության դեպքում պաշպանել Ձեր իրավուքները և այլն: Ֆինանսական բարեկեցություն
 2. 2.  2007 թվականից սկսած ՀՀ կենտրոնական բանկը ակտիվ նախաձեռնություններ է իրականացնում ֆինանսական կրթման ոլորտում:  2012 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ սկսվել է Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության մշակումը 16 պետական կառույցների և մասնավոր կազմակերպությունների հետ համատեղ:  Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարությունը ներառում է տարբեր թիրախային խմբեր, ինչպիսիք են` դպրոցականները, երիտասարդները, գյուղացիները և կանայք:
 3. 3. 1. Անձնական բյուջեի արդյունավետ կառավարում 2. Վճարային քարտեր 3. Ավանդներ 4. Վարկեր 5. Ապահովագրություն 6. Պաշտպանիր իրավունքներդ 7. Տեղեկատվության հավաքագրում, համեմատում, որոշումների կայացում
 4. 4. 1. Հարցվածների 89%-ը պլանավորում են իրենց ծախսերը, մինչդեռ միայն 37%-ն են իրենց ծախսերը կատարում համաձայն իրենց պլանավորածի: 2. Հարցվածների 84%-ն իրենց բյուջեն պլանավորում են < 6 ամիս ժամկետով: 3. Հետազոտության պահին հարցվածների 59%-ը պարտքեր ուներ, որից 86%-ը ոչ ֆորմալ աղբյուրներից: 4. Հարցվածների 36%-ը հին պարտքերը փակելու համար վերցնում են նոր պարտքեր: 5. Ֆինանսական ծառայություններից օգտվելիս հարցվածների 8%-ն են դիմում տեղեկատվության ստացման ֆորմալ աղբյուրներին և 0.1%-ն են ինտերնետը օգտագործում որպես տեղեկատվության աղբյուր: 6. Հարցվածների 66%-ը կատարում է խնայողություններ ապագայի չնախատեսված ծախսերի համար, սակայն ընդամենը 6%-ը ավանդ ունի:
 5. 5.  Պլանավորելու սովորություն ձևավորելու համար,  Անձնական ռեսուրսները վերահսկելու նպատակով,  Բյուջետային նպատակներին հասնելու միջոցով ինքներս մեզ ոգևորելու համար,  Ինքներս մեր վարքագիծը գնահատելու համար,  Խնայողությունները և պարտքերը ճիշտ կառավարելու նպատակով,  Պատասխանատու որոշումների կայացման համար և այլն:
 6. 6.  Պարբերաբար կատարել գրառումներ և բյուջեի ընթացիկ հաշվառում,  Պարբերաբար համեմատել պլանավորած և փաստացի բյուջեի ցուցանիշները,  Սահմանել առաջնահերթ ծախսերը և գումարը ծախսել ըստ առաջնահերթության,  Ամեն ամիս վերահսկել բանկային հաշիվների և վճարային քարտերի քաղվածքները:
 7. 7. Վճարային քարտերը հնարավորություն են տալիս` 1. Ապահով պահել դրամական միջոցները, 2. Կատարել վճարումներ առևտրի և սպասարկման կետերում, 3. Ստանալ կանխիկ միջոցներ բանկային հաշվից, 4. Իրականացնել ինտերնետային գնումներ 5. Վերահսկել ծախսերը և եկամուտները: Վճարային քարտերը լինում են երկու տեսակ` դեբետային և կրեդիտային:
 8. 8. Ստեղնաշար Էկրանի ստեղներ Քարտի ընթերցման սարք Գումարի տրամադրում Տեսախցիկ Կտրոնի տրամադրում
 9. 9. 1. Ստոգեք արդյոք տվյալ բանկոմատը սպասարկում է Ձեր քարտը 2. Նշված վայրում և ճիշտ ուղղությամբ տեղադրեք Ձեր քարտը 3. Հետևեք բանկոմատի հրահանգներին 4. Վերցրեք Ձեր կանխիկ գումարը, կանխիկացման անդորագիրը և Ձեր քարտը 5. Հիշեք անկախ Ձեր քարտում առկա գումարի արժույթի այն Հայաստանում կանխիկացվում է միայն ՀՀ դրամով:
 10. 10.  Պահեք Ձեր քարտը հուսալի և ապահով տեղում,  Մի վստահեք Ձեր քարտը և ծածկագիրը (PIN) այլ անձանց, նույնիսկ բանկի աշխատակիցը, ոստիկանը, իրավունք չունեն հարցնել ձեր PIN-ը,  Ուշադիր եղեք բանկոմատից գումար կանխիկացնելիս,  Ուշադիր եղեք արտասահմանում տարբեր խանութներիցգնումներ կատարելիս,  Մի պահեք Ձեր քարտը և ծածկագիրը նույն տեղում (օր.` դրամապանակ),  Վճարումներ կատարելիս համոզվեք, որ գործարքի գումարը մնում է անփոփոխ,  Անկանխիկ վճարումներ կատարելիս քարտը միշտ պահեք տեսադաշտում:
 11. 11. Վճարային կայքերը պետք է սկսվեն հետևյալ սկզբնատառերով https:// կամ վճարային կայքէջի վրա առկա լինեն հետևյալ բառերը՝  Secure Sockets Layer/SSL/  Verified By Visa /VBV/  MasterCard SecureCode  3D Secure
 12. 12. Ավանդները հնարավորություն են տալիս` 1. Ստանալ հավելյալ եկամուտ Ձեր խնայողությունների դիմաց, 2. Միջոցները տեղաբաշխել ապահով և երաշխավորվող գործիքներում: Ավանդները լինում են երկու տեսակ` ցպահանջ և ժամկետային:
 13. 13.  Ավանդների երաշխավորման համակարգը հանդիսանում է երկրի ֆինանսական համակարգի կայունությունն ու զարգացումն ապահովող կարևորագույն բաղադրիչներից:  Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 2005թ.:  Երաշխավորման առավելագույն գումարը ՀՀ դրամով 4 մլն դրամ, արտարժույթով` 2 մլն դրամ յուրաքանչյուր ավանդի համար:  www.adgf.am
 14. 14.  Ի՞նչ ժամկետներով են ընդունվում ավանդները: (ցպահանջ, թ՞ե ժամկետային)  Ինչպիսի՞ն է տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը: (հաստատուն, թ՞ե փոփոխուն)  Ի՞նչ արժույթով է ընդունվում ավանդը:  Արդյո՞ք կա ավանդի մայր գումարի փոփոխման հնարավորություն:
 15. 15.  Սպառողական վարկեր  Հիփոթեքային վարկեր  Գյուղատնտեսական վարկեր  Բիզնես վարկեր  Ավտովարկեր  Ուսումնական վարկեր  Լոմբարդային վարկեր  Ապառիկ  Վարկային գիծ / Օվերդրաֆտ
 16. 16. Վարկ Ա Վարկ Բ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 9 % 15 % Գումարի մեծություն 100.000 դրամ 100.000 դրամ Ժամկետ 1 տարի 1 տարի Վարկի սպասարկման վճար 100 դրամ/ամիս 0 դրամ/ամիս Վարկի տրամադրման միանվագ գումար 3000 դրամ 0 դրամ Օրինակ`
 17. 17. Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ֆինանսական կազմակերպության կողմից սահմանված այն տոկոսադրույքն է, որի հիման վրա հաշվարկվում է վարկի տոկոսավճարների մեծությունը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը այն տոկոսադրույքն է, որը ցույց է տալիս վարկի իրական արժեքը` հաշվի առնելով տոկոսավճարների վճարման հաճախականությունը և վարկի հետ կապված բոլոր ծախսերը:
 18. 18. 1. Կազմել բյուջե և ճիշտ գնահատել Ձեր կարիքները: 2. Սահմանել այն առավելագույն գումարը, որ կարող եք ամսական կտրվածքով տրամադրել վարկի մարմանը (ամսեկան եկամուտի 30- 50%-ը): 3. Ճիշտ գնահատել Ձեր միջոցները՝ պարտքը սպասարկելու տեսանկյունից` • ամսական մարումներ/ամսական եկամուտներ • սպասվելիք եկամուտներ 4. Ուսումնասիրել շուկայում առկա ֆինանսական ծառայությունների պայմանները և համապատասխանությունը Ձեր կարիքներին: 5. Կազմել և հետևել վարկի մարման ժամանակացույցին:
 19. 19.  ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ-ն, որը Հայաստանում առաջին մասնավոր վարկային բյուրոն է, հիմնադրվել է 2004թ.:  Տեղեկություն ֆինանսական պարտավորությունների կատարման կարգապահության և ներկա վարկային պարտավորությունների մասին,  www.acra.am Լավ վարկային պատմությամբ Դուք կմեծացնեք վարկ ստանալու կամ ավելի լավ պայմաններով այն ստանալու հավանականությունը, հակառակը կարող է խոչընդոտ դառնալ հետագայում ֆինանսական ծառայություններից օգտվելիս:
 20. 20.  Երբեք մի՛ համաձայնվեք ուրիշ անձի համար Ձեր անունով վարկ վերցնել:  Լա՛վ մտածեք որևէ մեկի համար երաշխավոր դառնալուց առաջ: Պայմանագիրը ստորագրելուց առաջ`  Մինչև պայմանագիր ստորագրելը, ուշադի՛ր կարդացեք պայմանագրում նշված բոլոր կետերը  Որքա՞ն են կազմում առաջարկվող տարեկան անվանական և փաստացի տոկոսադրույքները:
 21. 21. Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո`  Վերցրեք կնքված և ստորագրված պայմանագրի Ձեր օրինակը:  Իրականացրեք վարկի գումարի և տոկոսների մարումները առանց ուշացումների:
 22. 22. Բոլոր ապահովադիրները վճարում են ապահովագրական ընկերությանը ապահովագրավճարներ: Պատահար տեղի ունենալու դեպքում ապահովադիրը հայտնում է այդ մասին ընկերությանը: Ընկերությունը գնահատում է վնասի մեծությունը: Ընկերությունը ապահովագրված անձին (շահառուին) վճարում է հատուցում վնասի մեծության չափով` ապահովագրական գումարի սահմաններում:
 23. 23.  Գույքի,  Պատասխանատվության,  Առողջության,  այլ:
 24. 24.  Ապահովագրության ո՞ր տեսակն է համապատասխանում Ձեր կարիքներին:  Որքա՞ն կկազմի ապահովագրավճարը:  Որքա՞ն է ապահովագրական գումարի չափը:  Ինչպիսի՞ բացառություններ կան, որոնց դեպքում վնասի հատուցում չի կատարվի:  Ի՞նչ կլինի, եթե չեք վճարել պայմանագրով նախատեսված հերթական վճարը:  Ինչպիսի՞ն է վնասի գնահատման կարգը:
 25. 25. 1. Դիմել ֆինանսական կառույցին, 2. Դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ,  անվճար ծառայություն  պահանջի արագ քննություն  Արդյունավետություն  www.fsm.am 3. Դիմել դատարան:
 26. 26. Էլ. հասցե` consumerinfo@cba.am Կայք` www.abcfinance.am Հեռ.՝ 010 592 697 Facebook: Abcfinance.am

×