Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ứng dụng Phân tích hành vi khách hàng

411 views

Published on

Ứng dụng công nghệ KINECT vào việc theo dõi và phân tích dữ liệu hành vi khách hàng tại cửa hàng..

 • Be the first to comment

Ứng dụng Phân tích hành vi khách hàng

 1. 1. KINECT BOX APPLICATION UNDERSTAND CUSTOMER INSIGHT
 2. 2. • CÁC CỬA HÀNG BÁN ĐỒ (SIÊU THỊ, STORE..) • CÓ NHIỀU CHI NHÁNH • CÓ NHIỀU KHÁCH HÀNG • LƯỢT KHÁCH ĐẾN MỔI NGÀY CAO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
 3. 3. • THẤU HIỂU HÀNH VI KHÁCH HÀNG • MUỐN BIẾT KHÁCH HÀNG THÍCH GÌ VÀ KHÔNG THÍCH GÌ? • HỌ PHẢN ỨNG RA SAO VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI • HỌ ĐÃ LÀM GÌ KHI ĐỨNG Ở QUẦY HÀNG  VÀ ĐIỀU ĐÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ? VẤN ĐỀ
 4. 4. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA ??
 5. 5. • KHẢO SÁT CHÍNH XÁC – KHÔNG CẦN HỎI TRỰC TIẾP • HIỂU KHÁCH HÀNG ĐỂ CÓ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG HOÀN HẢO (VÍ DỤ PHẢN ỨNG NGAY LÚC KHÁCH HÀNG CÒN Ở CỬA HÀNG) VẤN ĐỀ
 6. 6.  THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC  KHÔNG KHẢO SÁT HẾT KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN  KHÔNG BIẾT CHÍNH XÁC ĐIỀU ĐÃ XẢY RA
 7. 7. SỰ PHỨC TẠP CỦA TÂM LÝ HÀNH VI FUTURE TREND
 8. 8. • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KINECT ĐỂ THEO DÕI VÀ GHI LẠI CỬ CHỈ • PHÂN TÍCH TRÊN CƠ SỠ NGÔN NGỮ CƠ THỂ VÀ TÂM LÝ HÀNH VI • THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG GIẢI PHÁP INSIGHT KINECT BODY LANGUAGE ANALYZE
 9. 9. • HIỂU ĐƯỢC KHÁCH HÀNG 1 CÁCH SÂU SẮC VÀ CHÍNH XÁC (VÌ KHÔNG QUA KHẢO SÁT TRỰC TIẾP) • VÍ DỤ: BAO NHIÊU NGƯỜI TỚI VÀ QUAN TÂM SẢN PHẨM CỦA SONY, HỌ QUAN SÁT TRONG BAO LÂU, VỊ TRÍ NÀO CỦA QUẦY HÀNG ĐƯỢC CHÚ Ý ĐẦU TIÊN…  CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CỬA HÀNG QUA VIỆC SẮP XẾP SẢN PHẨM; LỰA CHỌN HÀNG ĐỂ BÁN…. GIẢI PHÁP
 10. 10. GIẢI PHÁP SỰ GIA TĂNG CỦA THIẾT BỊ KINECT
 11. 11. GIẢI PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU TRỰC TIẾP
 12. 12.  HỌ MẤT BAO LÂU ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH ?  HỌ PHẢN ỨNG NHANH VỚI LOẠI MÀU SẮC NÀO ?  TỶ LỆ ĐI VÀO VÀ ĐI RA Ở MỘT KHU VỰC BÁN HÀNG  THỜI GIAN TRUNG BÌNH HỌ Ở LẠI MỘT KHU VỰC  PHÂN TÍCH SỨC HÚT CỦA MỔI LOẠI SẢN PHẨM  CÁCH BỐ TRÍ KỆ VÀ QUẦY HÀNG ĐÃ ĐẠT HIỆU QUẢ TỐI ĐA CHƯA?  VÀ …… ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI MUA HÀNG
 13. 13. GIẢI PHÁP
 14. 14. ADSANGTAO MEDIAADSANGTAO MEDIAADSANGTAO MEDIA
 15. 15. HUNG BUI ACCOUNT MANAGER 0906 316 700 Marulordxm@gmail.com Skype: marulordxm

×