Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laiko vadyba

811 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laiko vadyba

 1. 1. Laiko valdymas Keletas patarimų kolegomsMartynas Šukys 2011
 2. 2. Apie ką aš kalb÷siu?1. Kas ta laiko vadyba?2. Savianaliz÷3. Planas4. Darbo vietos parengimas5. Naudingi įrankiai/ darbo metodai
 3. 3. Laiko vadyba tai mitasPara turi tik 24 val.Laiko vadyba:• Savęs organizavimo vadyba• Produktyvumo didinimas
 4. 4. Savianaliz÷. Darbo veiklos schema• Ar yra kitoks darbo atlikimo principas?Laiko švaistūnai?• E. Paštas?• Duomenų perrašymas/kopijavimas?• Konsultacijos telefonu?Laiko švaistymo priežastys:• “Multitaskingas”• Skubūs darbai ≠ svarbūs darbai• Asmens produktyvumo laikas (darbo dienos atžvilgiu)
 5. 5. 6 būdai produktyvumui didinti1. Dirbti intensyviau2. Dirbti greičiau3. Daryti vertingesnius darbus4. Daryti tai kas sekasi (kita deleguoti)5. Grupuoti darbus6. Suskaidyti darbus
 6. 6. Planas. TikslasPareto d÷snis –20/80 taisykl÷. Keisk veiklos planą!1. Įvesk prioritetus. Juos gerbk!2. Organizuok darbo sistemą3. Tur÷k darbų sąrašą (4 darbai per dieną) užduočių eiliškumo sugrupavimas A-svarbus darbas; B-tur÷čiau atlikti darbą; C-darbą reik÷tų atlikti, bet nebūtina, D-darbą pavesti kitiems; E-darbo nedaryti4. Įvesk rutiną. 1 darbas – 1 val. -> pertrauka. Paprasčiau valdyti veiklą įvykus krizei5. Nepersidirbk
 7. 7. Darbo vietos parengimas• Teisinga bylų laikymo sistema, darbas su jomis dokumentų kaupimas ir apdorojimas pagal kategorijas vienu metu (blokais), o ne po vieną -> “multitaskingas”• E. pašto d÷žut÷s struktūrizavimas gaunamų laiškų paskirstymas• E. užklausų registras ir vedimas D.U.K. bei jų talpinimas viešai• Darbo kalendoriaus valdymas (kalendorius, užrašin÷, e. priemon÷s)
 8. 8. Saviorganizavimo sistema I• Susiorganizuok darbo valdymo schemą, steb÷k kas veikia, o kas ne• Smulkius darbus stambink, stambius smulkink• Nustatyk sau mažesnius terminus• Vieną darbą daryk vienu metu• Tur÷k daug mikro pertraukų• Yra darbų kurių nereikia atlikti, jie išsisprendžia savaime
 9. 9. Saviorganizavimo sistema II• Svarbius (ne skubius!) darbus atlik pirmiausiai• Dieną prad÷k nuo svarbiausio darbo (prieš įjungiant e. paštą)• Darbus reikalaujančius tik keleto minučių atlikimo atlik iš karto• Prisiversk prad÷ti darbą, v÷liau bus lengviau prie jo sugrįžti• Tikrink E. paštą pagal grafiką (2 kartus per dieną)
 10. 10. E. pašto valdymo įrankisKod÷l tiek daug laiko “žaidžiame” su e. paštu?• Mūsų smegenys neturi laiko dimensijos (neveikia žadintuvo principas)• Troškimas –> žadintuvas• Sprendimas –> sistemos sukūrimas ir pasitik÷jimas ja
 11. 11. E. pašto valdymo sprendimaiGaunamų laiškų skirstymas ne pagal siunt÷ją, o pagal aktualumo kategoriją darbo atlikimo atžvilgiuKategorijų pvz.:• Inbox – 0 laiškų arba laiškai, kurie atsakomi per 1 min.• Actions – laiškai reikalaujantys daugiau laiko (pagalvoti, priimti sprendimą)• Inkubatorius – darbas kuriam reikia pribręsti (ne skubus, bet svarbus)• Maybe – gal reikia(÷s), gal nereikia (÷s)• Reference – naudinga ilgalaik÷ informacija, nereikalaujanti veiksmo (pvz. nuoroda į dokumentus)• Follow up – atliktas darbas tačiau reikalaujantis steb÷jimo• History – archyvas
 12. 12. Veiklos schema 5 min. darbas History/ Follow up/ Refference Trash Actions History / Follow up INBOX Refference Maybe Refference / Trash
 13. 13. Apie ką aš kalb÷jau?1. Kas ta laiko vadyba?2. Savianaliz÷3. Planas4. Darbo vietos parengimas5. Naudingi įrankiai/ darbo metodai
 14. 14. Literatūra• Paprastesnis darbo planavimas. Fergus O’Connel. 2005• D÷mesio centras. Brian Tracy. 2007• 4 valandų darbo savait÷. Timothy Ferriss 2008• Vadyba žaliems. Bob Nelson, Peter Economy. 1999• The 25 Best Time Management Tools and Techniques. Pamela Dodd, Dough Sundheim. 2008• Successful Time Management for Dummies. Dirk Zeller. 2009• Time Management Proven Techniques for Making Every Minute Count. Richard Welsh. 2008• 11 Time Management Tips. http://sbinfocanada.about.com/cs/timemanagement/a/timemgttips.htm• 10 tips for time management in a multitasking world. http://blog.penelopetrunk.com/2006/12/10/10-tips-for-time-management-in-a-multitasking- world/• Most Time Management Is Rubbish. Here Are Ten Things That Work for Me. http://www.thesimpledollar.com/2009/03/26/most-time-management-is-rubbish-here-are-ten- things-that-work-for-me/

×