Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZenmaX SEVEN PERSONAL BODYGUARDS TO SHIELD OUR SOCIAL & PROFESSIONAL LIFE

802 views

Published on

THE SEVEN BODYGUARDS TO SHIELD OUR SOCIAL & PROFESSIONAL LIFE

We all should work on our 7 Qualities to shield our social and professional life.
These qualities are: 1. Health; 2. Self-esteem; 3. Happiness; 4. Contact; 5. Career; 6. Freedom and 7. Master.
The seven qualities will act as a Firewall, when all function properly we can consider our life and work being protected. If not, the challenge is to work on our weak qualities and strengthen them.
To do this ZenmaX. does not only offers you training in physical martial art, but also in mental and spiritual forms. ZenmaX envelopes a variety of methods to get the optimum result.
In matters concerning the essence of life it self, there are no holds barred.

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ZenmaX SEVEN PERSONAL BODYGUARDS TO SHIELD OUR SOCIAL & PROFESSIONAL LIFE

  1. 1. ,I’eN M. q+ BE YOUR OWN GURU De 7 Mj2~en van het bamboe bosjet “A| s je geest de juiste setting heeft, past je leven zich vanzelf aan! ” www. martrix. org START! Zenmax - Taikiken: Fysieke, Mentale en Spirituele Vechtkunst! GEZONDHEID fie Gezondheid, welke lichaam. geest en bewustzijn omvat. Als je op alle drie vlakken in goede gezondheid verkeert, kun je een ‘rijk’ leven hebben en de dingen doen die je graag wilt. we are experts rg ,0 Ta i kl ken? mnded in 1972 ZELFRESPECT Rond van buiten, vierkant van binnen! Rond om gepassioneerd, mededogend efficiént in de wereld te staan, vierkant or niet je authenticiteit kwijt te raken. Afi CONTACT De ontmoeting! De meesten van ons ver- zamelen informatie via oog en oor. Wij ge- bruiken one hele lichaamsgevoel om dat te ervaren wat wij ‘Het creatieve vacuum. noemen. AI VRIJHEID Geluk is het omarmen van jezelf, je talenten, je mooie eigensohappen. de beste versie van je ‘ik’ én van je scha- duwkanten. de haat, de jaloezie, de explosieve woede, de vernietigingsdrift. IDIIIII CARIERRE MA Kies dat wat je vrede en voldoening schenkt, werk dat je weloverwogen gebruikt om te kunnen groeien en je solide te maken MEESTERSCHAP wfi Menigeen Ieert via meesters mond en andermans oog en oor, maar niet dit vernuft, hij zal dieper boren op erva- renheid gegrond. Je vrijheid houdt op waar die van een ander begint, een hele subtiele schei- dingslijn. Om die waar te nemen heb je intu'I'tieve bewustzijn nodig. De 7 Lijfwachten vormen je persoonlijke firewall Samen beschermen ze je Spirituele, mentale en fysieke welzijnl

×