Interní komunikace

V každé firmě existuje interní komunikace.
Můžete ji řídit vy, anebo vaši zaměstnanci.
Vyberte si.
řekněte mi to!
Interní komunikace
K čemu vám budou miliony investované do vývoje nového
produktu a reklamy, když se zákazník setká s našt...
Typické situace
Měníte strategii a směřování firmy a potřebujete, abyste
táhli za jeden provaz. Všichni!
Máte nový produkt ...
Obecný systém
Analyzujeme
            rozhovor, výzkum, zadání
situaci

Stanovíme cíl   časový, kvalitativní...
Interní magazíny
4 základní typy
70 % Čechů

tráví svůj volný čas nejraděj

   čtením magazínů


      (CVVM 2001)
Časopis
          01/09
  Více šílených kres
           biček najdete na www
        ...
Noviny
M_01_07  12.1.2007     14:00    Stránka 1
                              ...
Elektronické řešení
Máte většinu zaměstnanců na    Chcete upozornit na zajímavosti na   Chcete poslat svým
síti...
Jednorázové brožury
Nikdo nezná váš etický  Potřebujete uvést v   Nastupuje vám
kodex? Udělejte k němu  život nov...
Interní magazín
Proč?
Kdy začít vydávat vlastní
    magazín?

        Když máte co říct,
       víte proč a jak to říct,
   ...
Výhody z hlediska čtenáře

 Magazín můžete vzít do ruky


 Magazín můžete číst na několikrát, schovat si ho na později

...
Výhody z hlediska vydavatele

  Magazín není drahý a výrobu

  Magazín je důvěryhodný

  Magazín poskytuje velký prosto...
Nevýhody magazínu

Magazín není aktuální


Co je psáno, to je dáno


Magazín není interaktivní, sdělení je
jednosměrné


M...
Jak účinný je magazín?
        Srovnání s médii


                 Pokud je váš
   99,5 %
   ...
25 MINUT! Nejnovější studie Millward Brown UK potvrdila, že běžný zákazník stráví 25 minut čtením
zákaznického magazín...
pan čtenář
Vztah
Kdo je čtenář
Co to je za člověka a co chce?
Jak na to?
Praktické tipy
Rozdělení kompetencí
Harmonogram/kroky
Činnost          Odpovědnost Pracovní dny                     Postup
   ...
Žebřík
Struktura obsahu
Zvolte design
Jak čtou lidé magazíny?

Krok 1 : 
  Čtenář věnuje pozornost
       obrázkům a přečte jejich popisky
Krok 2 : 
  Z...
Jak zabít firemní
  magazín?
Výběrové řízení
   Udělejte tendr a vykraďte
        nápady agentur.
 Chtějte do tendru alespoň pět
      ...
Zničte titulní
stranu
Dejte na titulku fotografii pana
ředitele nebo provozu.
Umístěte na titulku velké logo
své firmy.
Za k...
Ne j l e p ší
         a
      stran
titulní 2008
 UVDT
Eliminujte bílá
místa
Víte, jak dostat na stránku více
textu? Sice se to nedá číst, ale vy
nebudete muset krátit!


“Ten t...
Vykašlete se na
    distribuci
K čemu vám bude skvělý magazín,
když se nedostane k lidem?
Nepřemýšlejte nad kombinací ...
Co třeba?
Vklad - přibalte váš magazín k nějakému komerčnímu titulu se stejnou
cílovou skupinou.
Stojany - postavte je všu...
Vyrobte si skandál
GENETICKÁ LABORATOŘ
Říká se, že protiklady se přitahují. Člověk má ovšem málokdy šanci vidět, co z toho...
Harmonogram
je nanic
Agentura musí termíny dodržet,
ale vy ne... máte k tomu vždycky
“vážný” důvod.
Kašlete na harmonogram...
Neměřte efektivitu
Kolik vás ročně stojí magazín?
...a kolik procent z rozpočtu jste
vynaložili na měření efektu?
Že vám n...
Co vám magazín přinese?
 18 O 20
     09
 JAR ČLENY
 PRO
      BAŤ
        AK
         LU BU
 ...
Vykašlete se na čtenáře
 Magazín se musí líbit
  a) mému řediteli
  b) mému nadřízenému
  c) mě
 Magazín musí obsahovat...
Sin City
 firemních
 magazínů

        Martin Vymětal
     Boomerang Publishing
        602 207 789
ma...
Prezentace v 1 snímku
 Magazín má své výhody i nevýhody

 Myslete na čtenáře “až” v první řadě

 Magazín vnímáme očima ...
Otázky?
Boomerang Publishing
Nad Kazankou 37, Praha 7 Troja, 171 00
tel.: 244 023 201
martin.vymetal@bpublishing.cz
www.bp...
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Jak na interní magazíny?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak na interní magazíny?

1,896 views

Published on

Přednáška pro TopVision o interních médiích.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak na interní magazíny?

 1. 1. Interní komunikace V každé firmě existuje interní komunikace. Můžete ji řídit vy, anebo vaši zaměstnanci. Vyberte si.
 2. 2. řekněte mi to!
 3. 3. Interní komunikace K čemu vám budou miliony investované do vývoje nového produktu a reklamy, když se zákazník setká s naštvanou a nic netušící prodavačkou? • Hlavním cílem interní komunikace je posilování zdraví a zisku společnosti. • Dobře informovaný zaměstnanec může lépe pracovat. Lepší výkon a spokojenost zaměstnance se promění ve váš zisk. • Interní komunikace je způsob řízení společnosti, atmosféra ve firmě, firemní kultura i šeptanda.
 4. 4. Typické situace Měníte strategii a směřování firmy a potřebujete, abyste táhli za jeden provaz. Všichni! Máte nový produkt a chcete, aby se rozjel jeho prodej. Nutně! Nastoupil nový zaměstnanec a vy potřebujete, aby se zapracoval. Hladce! Měníte identitu (logo, název) a je nezbytné, aby stará identita zmizela a nikdo je už nepoužil. Nikdy! Zavádíte nový proces a je třeba, aby se všem dostal pod kůži. Rychle! Společnost prochází krizí a vy potřebujete, aby se všichni zapojili do řešení. Bezodkladně!
 5. 5. Obecný systém Analyzujeme rozhovor, výzkum, zadání situaci Stanovíme cíl časový, kvalitativní, kvantitativní Navrhneme pochopení-poučení-odpuštění- řešení nové skutky Realizujeme strategie-taktika-kroky Vyhodnotíme závěrečná zpráva, nová zkušenost
 6. 6. Interní magazíny 4 základní typy
 7. 7. 70 % Čechů tráví svůj volný čas nejraděj čtením magazínů (CVVM 2001)
 8. 8. Časopis 01/09 Více šílených kres biček najdete na www .cilichili.cz
 9. 9. Noviny M_01_07 12.1.2007 14:00 Stránka 1 DUBEN 2008 1| 2008 Effectivness Hlavní nádraÏí v Praze se 16. ledna 2007 / 1 / XIX probouzí k Ïivotu více na na str. 2 Ptáme se: Ing. Ivana Hrdiny, v˘robnû-technického fieditele str. 2 CO JE NOVÉHO V NESS CZECH? Nová ãtyfisedaãková lanovka na Lysou horu str. 2 METROSTAV A.S. âLEN DDM GROUP Rok HR Výsledky 2007 Rozhovor Koníček V motolské nemocnici se bl˘ská Atraktivní Daří se nám Otakar Smolík Sport není NESSu na lep‰í ãasy str. 3 zaměstnavatel NESS výborně o akvizicích cizí Z âech aÏ na konec svûta FotoreportáÏ: První projíÏìka po novém úseku dálnice D8 str. 4 Kompetenční centra Statistika KRÁTCE / AKTUÁLNù STR. 1+3 STR. 2 a Outsourcing STR. 2 STR. 4 STR. 4 Nové divadlo v âeské Lípû Pfied ‰esti lety zastupitelé âeské Lípy schválili zámûr vybudovat ve stfiedu mûsta nové Centrum umûní a kultury ROK HR – Chiméra, nebo realita? Oddělení Purchasingu… VÍTE, ŽE… a nyní na jeho v˘stavbu uvolnili prvních sto milionÛ korun. Z letošního kick-offu mi v paměti uvázlo, že rok 2008 bude „rokem HR“. Ivan Hruška to sice velmi sugestivně přednesl, ale již přes půl roku vede nový manažer Viktor Machek? Starostka Hana Moudrá vûfií, Ïe zbylé prostfiedky se podafií Mirko Kalous o tom ve své prezentaci mluvil minimálně. Pojďme se tedy podívat na to, jak jsme na Rok HR připraveni a co Docela to uteklo. Od začátku prázdnin, kdy získat prostfiednictvím státní dotace. Umûleck˘ komplex můžeme očekávat. jsem převzal tuto jednotku, jsme udělali ohromný kus práce. Současně proběhly i ně- se bude nacházet mezi námûstím T. G. Masaryka které personální změny a jsem rád, že toto a ·kroupov˘m a Jefiábkov˘m námûstím a podle podmínek poměrně kritické období již máme za sebou. V oddělení jsou dva noví kolegové. Současný památkáfiÛ zahrne i jednu stávající historickou budovu. tým lidí v Purchasing považuji za vyvážený Dodavatelem stavby bude spoleãnost Metrostav, která a velmi kvalitní. Věřím také, že zaměstnanci práce zahájí uÏ v dohledné dobû. zaznamenali určitý posun v kvalitě a v rych- losti poskytovaných služeb. Poslední kubík připravuje změny v Car Policy? Kromě předělání samotného konceptu CP v Klimkovicích chceme zaměstnancům postupně nabíd- Práce ve více neÏ kilometr nout v rámci jejich služebních vozů a jejich Viktor Machek obměny možnost výběru z více typů aut. dlouhém tunelu Klimkovice Samozřejmě při dodržení stávajících ka- na služební auta. Odchylky od dlouhodobé- na rozestavûném úseku tegorií. V současné době probíhají jednání ho průměru konzultujeme vždy se zástupci s dodavateli, a pokud se nám vše podaří divizí a ještě se mi nestalo, že bychom ne- dálnice D47 z Bílovce do dojednat, do půlky roku bude připravena našli nějaké řešení. Sledují se také poměry Ostravy opût pfiekroãily dal‰í alternativa. počtu najetých soukromých kilometrů. v˘znamnou metu. Od se stará o lidi na pobočkách? snaží se vyřešit stravování v Praze? zahájení raÏby uplynul jen jeden rok a tfii ãtvrtû a v obou Považuji za velmi důležitý fakt, že firma Smlouvu nesjednáváme, protože nejsme nesídlí pouze v Praze. V Ostravě i v Brně zatím zcela spokojeni s úrovní služeb sou- tubusech o plo‰e v˘rubu 114,38 m2 uÏ jsou hotové sedí naši špičkoví lidé a nevidím důvod, časného jediného poskytovatele stravování definitivní obezdívky. Poslední kubík na tunelové troubû B proč jim nevytvořit velmi dobré podmín- v Parku. Ani jednání s jejich zástupci nedo- ky pro práci. Proto se snažím na pobočky padla dobře, takže v současné době čekáme zabetonovali pracovníci spoleãnosti Subterra loni pravidelně měsíčně jezdit, zkoumáme mož- na zprovoznění další možnosti stravování 12. prosince a o tfii dny pozdûji svou práci ve vedlej‰í nosti zlepšení jednotlivých služeb nebo de- ve vedlejší budově. Dle správy Parku by to tailů a snažíme se je ve spolupráci s našimi mělo být již brzy, nicméně nejsem přílišným troubû A dokonãili i betonáfii divizí 4 a 5 Metrostavu. pronajímateli realizovat. V tomto směru optimistou. Obecně považuji stravování Obûma t˘mÛm se to povedlo je‰tû v pfiedstihu pfied jsou pro nás velkou oporou především asis- v Praze za jednoznačnou slabinu tohoto pro- tentky z mimopražských lokalit. V Ostravě storu. Zdejší infrastruktura zaspala s mož- termínem, kter˘ pro dokonãení betonáÏí vymezil Nová kolektivní i v Brně řešíme nyní převážně problémy nostmi stravování pro všechny zaměstnance harmonogram stavebních prací. Kupecké stezky pfiemûnûné na po‰tovní silnice od ne- Ke spokojenosti motoristÛ v‰ak na D8 stále chybí do- s pronájmy a podmínkami v nich. Navýší- a jídelny v okolí kapacitně nestačí. me počty parkovacích míst v Brně a upra- pamûti spojovaly ãeské zemû s okolím. V trase jedné stavût 16,4 km dálnice pfies âeské stfiedohofií, kde stavbu Den otevfien˘ch dvefií v Duchcovû z nich se o dal‰í ãást rozrostla Via Porta Bohemica, dál- zdrÏuje protahování správních lhÛt a odvolání ze strany smlouva Metrostavu víme uspořádání pracovišť dle současných potřeb. Chci také vyřešit problematickou školicí místnost, která je umístěna v ne- stanovuje limit pro objednávání kancelář- ských potřeb a občerstvení? I pro tento rok má každý zaměstnanec v Ne- Stfiední prÛmyslová ‰kola v Duchcovû umoÏÀuje odborné nice spojující DráÏìany a Prahu. Tûsnû pfied Vánocemi obãansk˘ch sdruÏení. Pokud v‰e dobfie dopadne, mohla vhodném prostoru. V Ostravě kompletně ssu možnost objednání kancelářských po- vzdûlání v oborech technické zafiízení budov, geodézie se setkali pfiedstavitelé Nûmecka a âeska, aby slav- by celá dálnice b˘t dokonãena v polovinû roku 2010. Nová Kolektivní smlouva Metrostav a.s. 2007 a 2008 předěláme zásobování kuchyněk a doplní- třeb ve výši 600 Kč na rok. Stačí se domluvit me automaty na kávu a vodu. se svojí asistentkou. Zbytek již zařídí ona a kartografie, uÏitá geologie a technické lyceum se nostnû uvedli do provozu jejích necel˘ch 47 nov˘ch ki- Novû otevfiené úseky dálnice D8 v ãesko-nûmeckém pfiiná‰í fiadu zmûn, které vyplynuly jednak z vlastního a my. stavebním zamûfiením. Na základû rámcové partnerské lometrÛ na ãeské D8 a saské A17. pohraniãí procházejí nedotãenou krajinou a musejí splÀo- kolektivního vyjednávání, ale také z nového zákoníku poskytuje služby kolem služebních aut? smlouvy o spolupráci Metrostav jejím absolventÛm nabízí vat vysoké poÏadavky na ochranu pfiírody. Na její v˘stav- práce, kter˘ vstoupil v platnost 1. ledna 2007. V tomto ohledu se můžeme plně spoleh- nout na Tomáše Adamce, který je opravdu Na intranetu vám o Purchasingu moÏnost uplatnûní ve svém pracovním t˘mu. Pro zlep‰ení Via Porta Bohemica bû se podíleli i pracovníci Metrostavu, ktefií sami, nebo ve Mezi nejv˘znamnûj‰í zmûny oproti poslední Kolektivní člověk na svém místě. Má na starosti kom- prozradíme ještě více! Dozvíte se pletní agendu a provozní věci vůbec. Je dob- například o limitech pro objedná- podmínek v˘uky proto ‰kole v loÀském roce poskytl Souãást IV. Panevropského koridoru spojuje Balt s âer- sdruÏení se spoleãností Skanska k jejímu dokonãení pfii- smlouvû Metrostav a.s. 2005 a 2006 patfií: vání kan- ré mít jeho číslo uložené v mobilu. i sponzorsk˘ dar na vybavení multimediální uãebny a jejím n˘m mofiem a v˘stavba nov˘ch úsekÛ stála pfies dvû mili- spûli hned nûkolika v˘znamn˘mi díly. • nav˘‰ení 13. platu za rok 2007 na 16 000 Kã a za rok celářských sleduje vytížení služebních aut? potřeb! vybran˘m studentÛm umoÏnil v rámci exkurze nav‰tívit své ardy EUR. V˘znamnou mûrou na ni pfiispûla také EU. T˘m Ing. Pavla Kouby z divize 4 pfieklenul Ïelezniãní 2008 na 17 000 Kã (za rok 2007 13. plat nebude nále- Ano, v rámci administrativy se sledují všech- stavby. O perspektivû stavebních oborÛ se zájemci mohou „Pfiedev‰ím ãeská ãást byla budována v mimofiádnû tratû mezi Trmicemi a Pfiedlicemi více neÏ kilometr dlou- Ïet zamûstnancÛm zafiazen˘m ve 12. tarifním stupni) Věděli jste o tom, že Ivan Hruška uvede Rok J.S.: Sdílím podobný názor, mě osobně Zajímavé je, že z průzkumu spokojenosti J.S.: Souhlasím s Mirkem, že zvláště oblast pfiesvûdãit pfii Dni otevfien˘ch dvefií, kter˘ Stfiední obtíÏn˘ch terénních podmínkách, jak o tom svûdãí i to, Ïe hou mostní estakádou. Její ocelová dvoutrámová nosná • zv˘‰ení minimálních mzdov˘ch tarifÛ v prÛmûru o osm HR? k tomu vedly hlavně podněty našich zaměst- zaměstnanců pro mě nevyplynuly překvapi- atraktivního zaměstnavatele je úkol nároč- Jindřiška Sládková: V prosinci 2007 jsem nanců.Velmi tuhle iniciativu oceňuji a jsem vé závěry a pouze potvrdily moje intuitivní ný. Ale nepracujeme na něm od ledna 2008, KOMIKS prÛmyslová ‰kola v Duchcovû pofiádá 26. ledna 2007. se tady na dvou desítkách kilometrÛ se‰ly dosud nejdel‰í konstrukce je spfiaÏená s Ïelezobetonovou mostovkou procent se zúčastnila korporátního HR meetingu ráda za každý, i když ne vždy pozitivní feed- hodnocení současného stavu. Ověřil jsem si některé úkoly jsou ve fázi realizace, jiné při- dálniãní most a tunel v âeské republice,“ v zahajovacím a ve v˘‰ce 30 metrÛ nad terénem ve 33 polích stoupá od • nav˘‰ení pfiíplatku za práci v noci na 12 Kã za hodinu a tam byl tento fakt naznačen. Sachi Gerlitz, se kterým jsme měli krátký meeting, uvedl, back. Právě to nám pomáhá zaměřit se na ob- tak, že nejcennější informace dostávám prá- lasti, které jsou pro zaměstnance nejpalčivěj- vě od svých kolegů. pravujeme a máme za sebou i první malé, ale významné úspěchy (prezentace na vysokých Administrativa světu vládne Svûtov˘ tuneláfisk˘ kongres projevu upozornil ministr dopravy âR Ale‰ ¤ebíãek. „V té- Ústí k úboãím Kru‰n˘ch hor. • zv˘‰ení pfiíspûvku zamûstnavatele na penzijní pfiipoji‰- že HR bylo doposud oblastí, které se firma ší, a pracovat na jejich zlepšení. J.S.: Průzkum spokojenosti zaměstnanců školách – veletrhy a přednášky). V kvûtnu se v Praze uskuteãní 33. svûtov˘ tuneláfisk˘ to souvislosti si zaslouÏí obrovsk˘ dík v‰ichni ti, kdo ná- Jejich svahy pak pfiekonávali pracovníci divize 5, kdyÏ tûní, a to podle délky zamûstnání na ãástky od 400 do příliš nevěnovala. nám opravdu potvrdil již to, co víme, nebo Mirko Kalous: HR je v NESS Technologies Který z těchto důvo- silně tušíme. Dob- Takže se nemáme těšit třeba na více mana- Podle vedení kongres ITA/AITES. Mohou se ho zúãastnit i ãe‰tí roãnou stavbu budovali.“ Spolu se spolkov˘m ministrem je pod vedením Ing. Jifiího Vale‰e prorazili tunely Libou- 800 Kã za mûsíc téma diskutované na globální úrovni. Ivan dů byl pro vás osob- rou zprávou je to, žerských funkcí? NESSBERT trávíme příliš času odborníci. Setkají se na nûm s více neÏ tisícem pfiedních pro dopravu Wolfgangem Tiefensee a dal‰ími pfiedstavite- chec a Panenská. Oba mají pro kaÏd˘ smûr zvlá‰È vyraÏe- • poskytnutí roz‰ífien˘ch lékafisk˘ch prohlídek, oãkování na HR klade důraz i v rámci NESS Europe. ně rozhodující? že mnohé z „Atrak- autor: Miroslav Langer M.K.: Manažerských funkcí nebude při- administrativou! Věděl jsem, že to zmíní. M.K.: Pro mě Jsem ráda za každý, i když ne tivního zaměstna- bývat. Nejenom proto, že jsem za to osobně specialistÛ z celého svûta a budou s nimi moci diskutovat li obou zemí i EU provoz na dálnici symbolicky zahájil. nou tunelovou troubu pro dva jízdní pruhy. proti chfiipce a dvakrát roãnû poukázek na vitamínové jsou určitě nejdů- vatele“ řeší slabé hodnocen (smích), ale protože cílem by měla otázky t˘kající se tunelÛ, podzemních staveb, speciálního Na zimním stadionu v Ústí nad Labem se potom zá- Tunel Libouchec mûfií necelého pÛl kilometru a jeho trou- doplÀky, aby zamûstnavatel více motivoval zamûstnan- Ivan Hruška velmi sugestivně přednesl, že ležitější rozhovory vždy pozitivní feedback. stránky, které z prů- být – a já jsem přesvědčen, že bude – vyšší rok 2008 bude „Rokem HR“. Vy jste o tom s kolegy. Protože zkumu vyplynuly. efektivita. A to platí i pro manažery. zakládání a geotechniky. Tato pfiíleÏitost se v dohledné stupci organizací i firem setkali na neformální slavnosti, by spojují dvû propojky. Celkov˘ objem v˘rubu dosáhl té- ce ke sníÏení nemocnosti ve své prezentaci mluvil minimálně. Máte mám šanci se do- Jindřiška Sládková autor: Miroslav Langer dobû urãitû nebude opakovat! Více informací lze získat jejíÏ souãástí byla i dosud nejkrat‰í, jen tfiíhodinová vefiej- mûfi 150 000 m3 pfii plo‰e kolem 85 m2. • v˘razn˘ nárÛst odmûn za pracovní v˘roãí, zejména u za- na to téma rozdílný pohled? zvědět, jak chá- Uvedl jste prů- „Atraktivní zaměstnavatel“ musí něco ob- M.K.: S Ivanem zastáváme stejný názor pou zaměstnanci, zkum spokoje- sahovat – nějaké kroky, jak ho naplnit. Co na vedení divizí, u Ing. Miloslava Novotného z âTuK na ná sbírka, kterou Komunitní nadace Euroregionu Labe Trouby dosud nejdel‰ího zprovoznûného dálniãního mûstnancÛ s del‰ím pracovním pomûrem. na důležitost HR. Rozdílný je pouze pojem. co pro ně NESS nosti zaměstnan- připravujete? tel.: 724 170 278 a na internetov˘ch stránkách uspofiádala ve spolupráci se ‰esti hlavními tuzemsk˘mi tunelu Panenská mají osovou vzdálenost 21 m. Jejich dél- My již od poloviny minulého roku používáme Czech dělá. Po- ců - budou jeho M.K.: Uvedu některé konkrétní úkoly. pojem „Atraktivní zaměstnavatel“, psali jsme hled managemen- výsledky pre- Zcela zásadní oblastí je zlepšení komuni- Od teď si můžete http://www.wtc2007.org/showdoc.do?docid=4 staviteli dálnice. Mezi témûfi 650 hosty z âR i z Nûmecka ka se pohybuje kolem dvou kilometrÛ a jsou propojeny Vzhledem k rÛzn˘m poÏadavkÛm penzijních fondÛ si o tom i v minulém čísle Effectivness a chce- tu a zaměstnanců zentovány nám kace (to nadužívané slovo už nenávidím, vykazovat pouze 0,17 hodiny dobrovolníci z nadace vybrali v pfiepoãtu témûfi 23 000 ko- deseti propojkami, z nichÏ jedna je dokonce prÛjezdná. zamûstnanci budou Ïádat o zv˘‰en˘ pfiíspûvek zamûstna- me být konzistentní. Přemýšlíte-li o obou je někdy odliš- všem? ale lepší mě nenapadá). Pro mě osobně to papírování měsíčně! pojmech, jsou v podstatě identické, obsahují ný. Můžu uvést M.K.: Výsledky znamená účastnit se některých divizních Darujte krev run na vybavení dûtského domova v Tisé. KaÏdá z ãesk˘ch K bezpeãnosti tunelu pfiispívají také tfii nouzové zálivy s ra- vatele na penzijní pfiipoji‰tûní prostfiednictvím personál- stejné vize a cíle. „Atraktivní zaměstnavatel“ oblíbené téma průzkumu byly meetingů a akcí, protože to je šance se bavit stavebních spoleãností – a nadto i tfii nûmecké – potom Ïen˘m profilem 121 m2. Celkov˘ objem v˘rubu pfiesáhl ních útvarÛ sv˘ch divizí. a „Rok HR“ jsou synonyma. V prezentaci benefity. Nebo prezentovány za- přímo s kolegy z divizí o věcech, které nás na kick-offu jsem deklaroval snahu stát se výsledky firmy. městnancům na zajímají. To se netýká pouze mě, ale i ostat- Termín akce Daruj krev s Metrostavem se blíÏí, je‰- do sbírky pfiispûla navíc ‰ekem na 50 000 korun. Za Met- 400 000 m3. NadloÏí tunelÛ se pohybuje od 10 do 80 m. Je‰tû do konce leto‰ního ledna by v‰ichni zamûstnan- „Atraktivním zaměstnavatelem“ jako jeden ze Třeba před něko- kaskádních mee- ních kolegů z managementu NESS Czech. tû je v‰ak moÏné pfiihlásit se prostfiednictvím intra- rostav jej pfiedával obchodní fieditel Ing. Pavel Pilát. d o k o n ã e n í n a s t r. 3 ci Metrostavu mûli obdrÏet Kolektivní smlouvu ve známé tří klíčových cílů NESS Czech tohoto roku. To lika týdny mi řekl tinzích v březnu Chceme lépe využívat již existujících mož- znamená, že tomu přikládám velký význam! Rasťo Wartiak: 2008. Tam jsem ností, jako je například Effectivness. Nebo netu. Tento pátek, 19. ledna 2007, bude v dobû od 8 formû broÏury, jako v pfiedchozích obdobích. J.S.: Téma Atraktivní zaměstnavatel vznik- „Ono je fajn, že také informoval připravit zajímavější kaskádní meetingy. do 11 hodin v centrále Metrostavu v KoÏeluÏské uli- Vûfiím, Ïe v následujících dvou letech tato Kolektivní lo v červnu 2007 na meetingu Strategie NESS vidíme v různých o tom, jak kon- Formalizovat (=povinně informovat) o udá- ci v Praze 8 ve druhém podlaÏí umístûna transfúzní smlouva v˘raznû pfiispûje k sociálnû klidné pracovní at- Czech 2007–2009, jehož se management prezentacích, jak krétně promít- lostech důležitých pro firmu a zajímavých účastní. Identifikovali jsme oblasti, které vní- firma prosperuje neme výsledky pro zaměstnance. Posoudit běžící interní stanice a místo pro kontrolní laboratorní odbûry mosféfie, otevfiené komunikaci uvnitfi spoleãnosti a k soci- máme jako slabou stránku naší firmy, a ně- a roste. Ale co to průzkumu do ži- akce (např. NessCafe) a zvážit, zda a jak je i pro lékafiské vy‰etfiení. KaÏd˘ dobrovoln˘ dárce kr- álním jistotám na‰ich zamûstnancÛ pfii plnûní jejich ná- které aspekty personální práce byly jednou znamená pro za- vota NESS Czech změnit a zda jsou pro zaměstnance atraktiv- z nich. Již zde vznikl impulz udělat z NESSu městnance? Bu- a jak souvisí vý- ní, nebo nikoliv. ve musí mít s sebou obãansk˘ prÛkaz a kartiãku po- roãn˘ch úkolÛ. atraktivnější firmu pro stávající i potencio- deme mít víc zají- sledky průzkumu Má-li být NESS Czech atraktivní pro za- ji‰tûnce, po odbûru jej ãeká obãerstvení na zotave- Václav Vosika, vedoucí ÚPM/ÚP¤ nální zaměstnance. mavých projektů? s „Atraktivním městnance, musíme vědět, jaká práce kole- M.K.: A konkrétní úkoly potom byly sta- Budeme mít víc z a m ě s t n av a t e - gy baví, jak se chtějí dále profesně rozvíjet nou. Tuto akci prozatím nelze pofiádat v jiném noveny v září 2007. Mluvíme o nich jako peněz na vzdělá- lem“, když o něm a vzdělávat. Zároveň musí mít zaměstnanci mûstû. Mimopraωtí zájemci získají informace Nová Kolektivní smlouva je natolik dÛleÏitá, Ïe se jí i sou- o 11 krocích k lepší NESS. vání? Jak to ovliv- pořád mluvíme možnost hodnotit svéPo dvou itýdnech... nad- přímé nepřímé ní naše bonusy? a píšeme. řízené a slyšet jejich hodnocení. Po dvou o moÏnostech dárcovství krve ve svém regionu na visejícím oblastem pracovnûprávních vztahÛ budou vûno- Co vedlo management k vyhlášení letošního Jsou cíle na další letech se například budeme vracet k roli internetov˘ch stránkách www.darujkrev.cz. Dûkuje- vat i dal‰í ãlánky. V tomto ãísle na ãtvrté stranû je‰tû text roku jako „Roku HR“, resp. k vyhlášení cíle rok reálné a proč V předchozím a kompetencím group managera. To je dru- „Atraktivní zaměstnavatel“? si to myslíš?“ čísle Effectivness jsme představili „11 kroků há zásadní oblast. A třetí oblast jsou bene- me v‰em dobrovoln˘m dárcÛm krve, kdo se k akci Ing. Martiny Zrckové a JUDr. Jifiího R˘dla rozvádí zmûny M.K.: Důvodů byla (a je) celá řada. Zpět- Takže z toho pro mě vyplynul důležitý k lepší NESS“. „Atraktivní zaměstnavatel“ fity, podpora sportovních aktivit, soutěže Daruj krev s Metrostavem pfiipojí, nebo které inspi- v zákoníku práce. Jeho dokonãení pfiineseme pfií‰tû. ná vazba od zaměstnanců, porovnání s kon- úkol – umět přijatelným způsobem předávat je jedním z nich. Je možné zvládnout tak vý- a ocenění apod. Než přejdeme k dotazům, kurenčními firmami, ale i s firmami zcela zásadní informace tak, abychom si vzájemně znamné akce v jednom roce? Samozřejmě chceme být atraktivní i pro ruje k individuální náv‰tûvû transfúzní stanice. Ministfii dopravy Ale‰ ¤ebíãek a Wolfgang Tiefensee Ing. Pavel Pilát pfiedává ‰ek fiediteli Komunitní nadace –red– rád bych řekl, kam si máte odlišného zaměření. I pocit managementu rozuměli. A zajistit, aby se ke kolegům dosta- M.K.: Snažili jsme se stanovit reálné cíle. potenciální kandidáty na práci v NESSu, vykázat tuto schůzku! NESS Czech, že k tomu, být „Atraktivním ly úplné a nezkreslené. Ale těch podnětů je „11 kroků k lepší NESS“ řídíme jako projekt, s tím souvisí spolupráce s vysokými škola- zaměstnavatelem“, máme ještě kus cesty celá řada – například hodnocení adventních takže budeme schopni vyhodnotit, jak jsme mi nebo propagace firmy jako „Atraktivní- před sebou. Vyhlášením roku 2008 za „Rok koncertů, administrativy a reportingu projek- jej zvládli. Za klíčový faktor považuji akcepta- ho zaměstnavatele“ v rámci PR. HR“ Ivan podpořil náš cíl být „Atraktivním tů, absence jazykových kurzů, někdy pocit ci výsledků projektu zaměstnanci, protože ji- zaměstnavatelem“. nedostatku informací apod. nak se celá snaha mine účinkem. Pokračování na straně 3
 10. 10. Elektronické řešení Máte většinu zaměstnanců na Chcete upozornit na zajímavosti na Chcete poslat svým síti? Spolehněte se na moderní intranetu nebo v jeden moment zaměstnancům v PDF s technologie a spusťte intranet. oslovit všechny lidi emailem? Pošlete hudbou, filmy a fotkami? Můžete se pustit do jim šťavnatý newsletter! Interaktivní PDF? Není jednoduchého webu i do problém! interaktivního portálu. Možností je spousta!
 11. 11. Jednorázové brožury Nikdo nezná váš etický Potřebujete uvést v Nastupuje vám kodex? Udělejte k němu život novou směrnici? nový zaměstnanec? kampaň a pojměte to Neposílejte jí mailem, Připravte mu hravě! ale udělejte k ní welcome pack a lákavý manuál, který bude ihned v si každý přečte! obraze!
 12. 12. Interní magazín Proč?
 13. 13. Kdy začít vydávat vlastní magazín? Když máte co říct, víte proč a jak to říct, dokážete to atraktivně podat ...a existuje skupina lidí, kteří si to přečtou.
 14. 14. Výhody z hlediska čtenáře Magazín můžete vzít do ruky Magazín můžete číst na několikrát, schovat si ho na později Magazín můžete dát dalším lidem Magazín můžete schovávat, vystřihovat si z něho Magazín můžete číst kde vy sami chcete, nejste omezeni použitím Magazín je obecně srozumitelný pro každého (věk, vzdělání)
 15. 15. Výhody z hlediska vydavatele Magazín není drahý a výrobu Magazín je důvěryhodný Magazín poskytuje velký prostor sdělení Magazín je ze své podstaty médium dobrovolné
 16. 16. Nevýhody magazínu Magazín není aktuální Co je psáno, to je dáno Magazín není interaktivní, sdělení je jednosměrné Magazín vytváří vysoké náklady na distribuci
 17. 17. Jak účinný je magazín? Srovnání s médii Pokud je váš 99,5 % plakát zákazníků úspěšný, neklikne na upoutá váš reklamní pozornost banner na 8 sekund Když začne vašich 30 Posluchače sekund rádia reklamy, zaujme váš lidé jdou na spot na 20 toaletu sekund nebo přepnou
 18. 18. 25 MINUT! Nejnovější studie Millward Brown UK potvrdila, že běžný zákazník stráví 25 minut čtením zákaznického magazínu! 25 minut, které si spotřebitel zvolí sám, aby strávil čas nad vaším časopisem a vaší značkou. 44 % zákazníků reagovalo na „brand message” obsaženou v magazínu a loajalita k výrobku/službě vzrostla na 32 % namísto běžných 8 %. Pro více informací navštivte www.25minutes.co.uk
 19. 19. pan čtenář
 20. 20. Vztah
 21. 21. Kdo je čtenář Co to je za člověka a co chce?
 22. 22. Jak na to? Praktické tipy
 23. 23. Rozdělení kompetencí
 24. 24. Harmonogram/kroky Činnost Odpovědnost Pracovní dny Postup Domluva o obsahu čísla. BP přinese nápady. Branaldi vybere a odsouhlasí Redakční rada BP/Branaldi 1 jednotlivé rubriky. Po RR editor zadá texty novinářům, začíná se psát, fotit. Uzávěrka - texty od Editor BP dostane všechny materiály (texty, fotky) od novinářů, klienta (v BP/klient 10 novinářů a klienta případě, že klient píše nějaké texty). Editor přečte všechny texty, navrhne úpravu stylu, titulků, perexů, zašle na Editace textů BP 3 schválení klientovi. Odpovědná osoba Branaldi přečte důkladně texty, schválí je nebo upraví a Schválení textů Branaldi 2 zašle zpět do BP. V této fázy je potřeba texty finálně odsouhlasit. I. jazyková korektura BP 1 Editor BP odesílá texty jazykovému korektorovi. Tvorba grafické stránky tiskovin. Art director, DTP operátor zalomí Design + DTP BP 7 odsouhlasené texty. Editor eventuálně krátí texty. BP přijede prezentovat 1.pdf, kde uvidíte zalomené všechny tiskoviny s náhledy Prezentace 1. PDF BP 1 fotografií. Zaslání připomínek k 1. Branaldi 4 Klient si projde pdf, sepíše připomínky (nejlépe rovnou do pdf) a zašle do BP. PDF DTP operátor spolu s editorem BP zapracuje připomínky, odešlou zpět Zaslání II. PDF BP 2 opravené pdf klientovi. Zaslání připomínek k II. Klient projde pdf. Eventuálně zašle ještě nějaké připomínky, ale mělo by jich být Branaldi 2 PDF minimum, hlavní část je potřeba odchytnout při 1.pdf. Zaslání finálního PDF BP 1 BP upraví poslední změny a posílá na finální schválení klientovi. Finální PDF, Klient zkontroluje pdf, odsouhlasí fotografie. Písemně pošle odsouhlasení do Branaldi 2 odsouhlasení BP. II. jazyková korektura BP 1 Editor posílá tiskoviny na druhou jazykovou korekturu. DTP operátor spolu s editorem BP nakoupí fotografie, upraví a připraví časopis Předtisková příprava, BP 2 do tisku. Klientovi posílá maketu na schválení, ten obratem odsouhlasí. BP tisková PDF, předání dat odevzdá tisková data tiskárně. Probíhá tisk v tiskárně, produkční manager jeden na náhledy. Celý tým BP Tisk BP 7 schvaluje plotry. Dodání BP 1 Hotové a zabalené tiskoviny zasíláme do vaší kanceláře. 47 pracovních dnů
 25. 25. Žebřík
 26. 26. Struktura obsahu
 27. 27. Zvolte design
 28. 28. Jak čtou lidé magazíny? Krok 1 : Čtenář věnuje pozornost obrázkům a přečte jejich popisky Krok 2 : Zaměří se na kapitoly a nadpisy Krok 3 : Zaměří se na podnadpisy, mezititulky, perex Krok 4 : Začne číst text.
 29. 29. Jak zabít firemní magazín?
 30. 30. Výběrové řízení Udělejte tendr a vykraďte nápady agentur. Chtějte do tendru alespoň pět grafických návrhů. Nedovolte agentuře prezentovat nápady a napište jen: “Vaše agentura nebyla vybrána.”
 31. 31. Zničte titulní stranu Dejte na titulku fotografii pana ředitele nebo provozu. Umístěte na titulku velké logo své firmy. Za každou cenu ukažte svůj produkt. Použijte fotku vašeho zaměstnance, který má doma digitál...
 32. 32. Ne j l e p ší a stran titulní 2008 UVDT
 33. 33. Eliminujte bílá místa Víte, jak dostat na stránku více textu? Sice se to nedá číst, ale vy nebudete muset krátit! “Ten text není dlouhý, vejde se tam.” “Tak zmenšete font, ono se to tam vejde.” “Vždyť tady je ještě prázdné místo.”
 34. 34. Vykašlete se na distribuci K čemu vám bude skvělý magazín, když se nedostane k lidem? Nepřemýšlejte nad kombinací více cest distribuce a neověřujte jejich efektivitu. Prostě magazín zabalte do igelitu a pošlete ho!
 35. 35. Co třeba? Vklad - přibalte váš magazín k nějakému komerčnímu titulu se stejnou cílovou skupinou. Stojany - postavte je všude kde můžete a dejte na něj cedulku: Berte si! Zdarma! Pro vás! Web - nabídněte čtenáři webovou podobu s jiným obsahem. SMS - dejte možnost čtenáři objednat si magazín pomocí SMS domů. Kolpoltéři - rozdávejte svůj magazín tam, kde se pohybují vaši čtenáři. Partnerství - spojte se s jiným klientem (vlaky, autobusy, letadla). Balení - vložit do každého balíku ČB A4 s instrukcemi, co s magazínem dělat?
 36. 36. Vyrobte si skandál GENETICKÁ LABORATOŘ Říká se, že protiklady se přitahují. Člověk má ovšem málokdy šanci vidět, co z toho potom vyleze. Díky nám se teď můžete juknout. Pozor, jen pro silné nátury! Kateřina Brožová Kateřina Pryžová Matrace Herečka a přítelkyně vlivných mužů. V každém ze tří tělních otvorů najdete praktickou čtečku kreditních karet!
 37. 37. Harmonogram je nanic Agentura musí termíny dodržet, ale vy ne... máte k tomu vždycky “vážný” důvod. Kašlete na harmonogram, ale zachovejte datum vydání. Panikařte, když váš magazín vyjde o den později!
 38. 38. Neměřte efektivitu Kolik vás ročně stojí magazín? ...a kolik procent z rozpočtu jste vynaložili na měření efektu? Že vám nefungují dotazníky? Vždyť efekt magazínu se nedá měřit, nebo ano?
 39. 39. Co vám magazín přinese? 18 O 20 09 JAR ČLENY PRO BAŤ AK LU BU ZDA RM A Peníze - Baťa prodá členům klubu, kteří dostanou magazín Detail, o 180 18 ss milionů/korun/rok více než těm, co JAR ellne O aw 2009 Bůh Kamz magazín nedostanou. jako lkách íbáš be i L e o ka man Vš entle ernet rní g t M ode přes in de Ran Oblíbenost - prodavači Vodafone jmenují ČiliChili jako nejoblíbenější nástroj pro prodej.
 40. 40. Vykašlete se na čtenáře Magazín se musí líbit a) mému řediteli b) mému nadřízenému c) mě Magazín musí obsahovat především a) firemní informace a tiskové zprávy b) naše ocenění a vychválení výrobků c) křížovku, aby to bylo interaktivní
 41. 41. Sin City firemních magazínů Martin Vymětal Boomerang Publishing 602 207 789 martin.vymetal@bpublishing.cz
 42. 42. Prezentace v 1 snímku Magazín má své výhody i nevýhody Myslete na čtenáře “až” v první řadě Magazín vnímáme očima a mozkem Design prodává Sestavte si tým s úkoly Hlídejte harmonogram obsahovou maketu Distribuce a zpětná vazba je klíč
 43. 43. Otázky? Boomerang Publishing Nad Kazankou 37, Praha 7 Troja, 171 00 tel.: 244 023 201 martin.vymetal@bpublishing.cz www.bpublishing.cz

×