SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Zorgmanagement ADHD:
een taak voor ouders
G. Vercaeren
De zorg voor uw kind is uw
verantwoordelijkheid
• Verantwoordelijk voor de zorg voor al uw
kinderen
• Een extra verantwoordelijkheid in zorg
als uw kind ADHD heeft:
• In de prediagnostische fase
• In de diagnostische fase: wat is er aan de hand?
• In de begeleidingsfase na de diagnose ADHD:
ouders als manager van zorg voor de ADHD
ADHD vraagt ‘life time’ zorg
• Ouders blijven stabiele zorgverantwoordelijke
doorheen alle levensfasen
• Elke ontwikkelingsfase vraagt:
• een eigen benadering
• een leeftijdsadequaat netwerk van zorgdragers rondom het kind
Prediagnostische fase:
verantwoordelijk vanaf het prille begin
•
•
•
•

lichamelijke zorg
zorgen voor het geluk van uw kind
sociale ontwikkeling
economische middelen om het kind te
onderhouden en kansen te kunnen bieden
Uw verantwoordelijkheid
weegt zwaar als..
• de opvoeding van uw kind heel veel
energie vraagt
• u vermoeid geraakt van het opvoeden
• u het gevoel hebt dat u niet genoeg kan
betekenen voor uw kind
• u vaak onmacht, boosheid of depressie
voelt
We maken ons zorgen…
• Wat is er aan de hand?
• Wat kunnen we er aan doen?
• Waarom is mijn kind anders dan
leeftijdsgenootjes?
Ik hou van mijn kind,
maar wij hebben een probleem!
Daarom overwegen wij
een diagnostisch onderzoek
• Waar maak ik me zorgen om?
• Hoe ernstig of zwaar weegt het probleem
door op ons als ouders, ons kind, ons gezin?
• Wat wil ik weten of bereiken na diagnose?
• Wat zijn mogelijke voor-en nadelen van
diagnose?
De diagnostische fase
• Hoe bereid ik me voor?
• Het conclusiegesprek:
mijn kind heeft ADHD?!
Hoe bereid ik me voor op een
diagnostisch onderzoek?
• Bij wie kan ik terecht voor een
onderzoek?
Consultatielijn 070/222 135
Adviesgesprek

• Hoe kan ik me aanmelden? Bij wie?
Wanneer?
• Op welke vragen wil ik zeker een antwoord
hebben? Wat wil ik vertellen?
• Wat wil ik op voorhand weten over de
diagnosticus en/of het diagnostisch onderzoek?
–
–
–
–
–

Expertise
Wachtlijsten
Kostprijs en terugbetaling ziekenfonds
Doorverwijzingsbrief?
Verloop van het onderzoek?
Het conclusiegesprek:
mijn kind heeft ADHD?!
• Een emotioneel moment
– Selectief luisteren
– Tussen hoop en wanhoop
– Mama en papa reageren elk op hun eigen
manier

• De vragen komen achteraf…
– Tip: hou een dagboek bij
Wat nu?.....
Iets ‘extra’ op het menu
Begeleidingsfase:
behandelingsrichtlijnen
als vertrekpunt
• psycho-educatie
• werken met kind via ouders en
leerkrachten
• medicatie
• evaluatie en bijsturing
Zorgmanager gezocht
Wat doet een zorgmanager?
• handelt op basis van informatie/ kennis
van ADHD
• werkt doelgericht aan het verbeteren
van het welzijn en de
ontwikkelingskansen van het kind
• organiseert zorg op de diverse
levensterreinen: school en gezin
• zorgt voor een goede samenwerking tussen
alle zorgpartners
• organiseert overleg in functie van
afgestemde zorg: geheel en delen
• zorgt voor een haalbare en kosteneffectieve
zorg
• stuurt aan op evaluatie en bijsturing van zorg
Bereid u voor want …
u bent de zorgmanager!
• Zoek informatie over effectieve
begeleidingspraktijken
• Zoek bij wie u terecht kan: Wie hebt u
nodig? Wie kan welk stukje van zorg
opnemen? Waar vind ik de juiste
zorgverleners?
• centrum ZitStil zet u graag op weg:
– zorgboek:
• wegwijzer naar de eerste stappen in zorg
• instrument in het registreren, evalueren en bijsturen
van zorg doorheen de hele kindertijd

– zorgtrajectbegeleiders staan voor u klaar
Hou de zorg
realistisch en haalbaar
• Welke zorg is nodig? Evalueer regelmatig
en pas flexibel aan (volgens de noden)
doorheen de diverse ontwikkelingsfasen
• Wat is ideaal? En wat is mogelijk en
haalbaar? Laat hierbij ook praktische
overwegingen meespelen!
Vergeet het kind niet
bij het uitwerken van uw zorgplan!
• Betrek het kind van jongsaf aan bij het
bespreken en evalueren van de zorg
• Ga planmatig tewerk: oefenperiode en
ruimte om te experimenteren
• Het kind/jongere is de uiteindelijke
eigenaar van zijn/haar ADHD
• Begeleid de overgangen stap voor stap
• Laat niet in één keer los
• Zorg voor een vangnet en omkadering
aangepast aan de ontwikkelingsfase van
uw kind
Durf als ouder vragen te stellen
• Welke zorgverleners hebt u nodig? Wat
kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Wat willen jullie samen bereiken?
• Evalueer regelmatig de geboden zorg:
wat werkt en wat werkt niet? Wat moet
bijgestuurd worden? Voorzie minstens een
evaluatiemoment op overgangsmomenten
in de ontwikkeling
Extra uitdagingen:
maak de leeuw in uzelf wakker
• Communicatief zijn
• Coördineren en samenwerken
• Organiseren en opvolgen van zorg thuis en op
school
• Registreren, evalueren en bijsturen
• Een actieve, assertieve positie durven innemen
tussen een leger van professionals
Wat kan u op weg helpen?
• Informatie en wegwijs in zorglandschap
• Steun en advies van andere ouders
• Advies van hulpverleners/ CLB/scholen/
zorgtrajectbegeleiders
• Training in zorgmanagement /
oudertrainingen/ workshops,…
Durf u op te stellen
als de leider van een team

Ouders
gezin

kind

Behandelaars

School en
CLB
Coördineren van zorg
op diverse terreinen
•
•
•
•

Zorg voor ADHD in het gezin en op school
Zorg voor ADHD door behandelaars
Registreren, evalueren en bijsturen van zorg
Het geheel is meer en anders dan de som van de
delen: volg een globaal plan waarin ieder een
deeltje opneemt
Zorg voor ADHD in het gezin
• Wat kan u als ouder doen om het thuis
beter te laten verlopen
– Lezen over ADHD en aanpak
– Opvoedingsvaardigheden versterken via
workshops, trainingen,..: als ouder neemt u
de leiding
– Hulpverlener consulteren
– Tevreden zijn met ‘good enough’ care
– Goed registreren wat werkt en niet werkt
Zorg voor ADHD op school
• De school: uw bondgenoot
• De klasleerkracht als opvoedingsverantwoordelijke
op school
• Wie is betrokken partij bij de zorg op school
• Schoolmedewerkers
– leerkracht/zorgcoördinator/ leerlingenbegeleider
– GON/GOK-leerkrachten
– directeur

• CLB-medewerker
• Behandelaars als externe adviseurs: psycholoog,
psychiater, logopedist, huisarts…
• Uw rol als ouder?
– Overleg initiëren, bijwonen,….
• minstens bij het begin van het nieuwe schooljaar én
minstens één keer in het midden van het schooljaar
• NIET enkel bij crisis!!

• Uw inbreng:
• Uw ervaringsdeskundigheid
• Het behandelingsadvies van schoolexterne
behandelaars
• Registreren en opvolgen van zorg: beheer
(zorgboek)
• Wat kan helpen?
– Kennis over individuele handelingsplannen op
school
– Kennis over mogelijke STICORDI- maatregelen
– Goede afspraken met de school
• Opvolging van handelingsplan
• Evaluatie- en bijsturingsmomenten: NOOIT enkel bij
crisis
• Wie doet wat? Wanneer?
• Communicatieplan: standaard en bij crisis
Zorg voor ADHD registreren,
opvolgen en evalueren
• Het zorgboek : uw persoonlijk dossier
– Medische behandeling
– Niet medische behandeling
– Zorg op school

• Neem uw zorgboek steeds mee naar de
school, het CLB, de behandelaars
• Organiseer regelmatig overleg tussen
diverse partners
– Doel en effect van behandeling evalueren

• Stuur aan tot bijsturing van zorg indien
nodig
Hebt u nog vragen?
• Maak nu een afspraak voor een speeddate!
• Spreek onze medewerkers of vrijwilligers aan
tijdens de pauze of de receptie!
centrum ZitStil
U kan er altijd terecht
•
•
•
•
•
•

Individuele hulpverlening
ADHD-consultatielijn
Informatie
Workshops ouders op 11 plaatsen in Vlaanderen
Trainingen voor ouders en voor volwassenen
Trainingen voor jongeren
En nog…
•
•
•
•
•

Magazine ‘ZitStil’
Publicaties
Documentatiecentrum
Website www.zitstil.be
…
Dank voor uw aandacht!

More Related Content

What's hot

Deel 4 hoogbegaafdheid
Deel 4 hoogbegaafdheidDeel 4 hoogbegaafdheid
Deel 4 hoogbegaafdheidsofie
 
PPT inleiding ontwikkelingspsychologie
PPT inleiding ontwikkelingspsychologiePPT inleiding ontwikkelingspsychologie
PPT inleiding ontwikkelingspsychologieAnneliesMON
 
Introductie deel 4 en 5
Introductie deel 4 en 5Introductie deel 4 en 5
Introductie deel 4 en 5sofie
 
Deel 1 1 2 3
Deel 1 1 2 3Deel 1 1 2 3
Deel 1 1 2 3sofie
 
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?Studiekeuzeconferentie
 
Concentratie, motivatie en inspiratie
Concentratie, motivatie en inspiratieConcentratie, motivatie en inspiratie
Concentratie, motivatie en inspiratieBètawijs
 
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie sofie
 
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpoint
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpointKianiVandenBergh_1BaOB_powerpoint
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpointKiani_
 
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijs
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijsWorkshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijs
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijsBVECongres
 
Introductie
Introductie Introductie
Introductie sofie
 
Introductie canvas
Introductie canvasIntroductie canvas
Introductie canvassofie
 
PPT omschrijving zelfsturing
PPT omschrijving zelfsturingPPT omschrijving zelfsturing
PPT omschrijving zelfsturingAnneliesMON
 
Vvov mei 2017 suzy
Vvov mei 2017 suzyVvov mei 2017 suzy
Vvov mei 2017 suzySuzy Kimpen
 
Ova v taal_blanco_ppt[1]
Ova v taal_blanco_ppt[1]Ova v taal_blanco_ppt[1]
Ova v taal_blanco_ppt[1]gerrynoukens
 
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2CVO-SSH
 
Sadan Opdracht
Sadan OpdrachtSadan Opdracht
Sadan OpdrachtMagali_077
 
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!Maltha Studiecoaching
 
2018 12 04 adhd en verslaving
2018 12 04 adhd en verslaving2018 12 04 adhd en verslaving
2018 12 04 adhd en verslavingAnnelies Coetsier
 

What's hot (19)

Deel 4 hoogbegaafdheid
Deel 4 hoogbegaafdheidDeel 4 hoogbegaafdheid
Deel 4 hoogbegaafdheid
 
PPT inleiding ontwikkelingspsychologie
PPT inleiding ontwikkelingspsychologiePPT inleiding ontwikkelingspsychologie
PPT inleiding ontwikkelingspsychologie
 
Ckg, de kleine vos
Ckg, de kleine vosCkg, de kleine vos
Ckg, de kleine vos
 
Introductie deel 4 en 5
Introductie deel 4 en 5Introductie deel 4 en 5
Introductie deel 4 en 5
 
Deel 1 1 2 3
Deel 1 1 2 3Deel 1 1 2 3
Deel 1 1 2 3
 
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?
Studiekeuzeconferentie 2018: Welkom! Hoe lang blijf je?
 
Concentratie, motivatie en inspiratie
Concentratie, motivatie en inspiratieConcentratie, motivatie en inspiratie
Concentratie, motivatie en inspiratie
 
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie
Leerstoornissen dyslexie en dyscalculie
 
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpoint
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpointKianiVandenBergh_1BaOB_powerpoint
KianiVandenBergh_1BaOB_powerpoint
 
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijs
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijsWorkshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijs
Workshop 2 - Marieke Moerkerk: inspirerend onderwijs
 
Introductie
Introductie Introductie
Introductie
 
Introductie canvas
Introductie canvasIntroductie canvas
Introductie canvas
 
PPT omschrijving zelfsturing
PPT omschrijving zelfsturingPPT omschrijving zelfsturing
PPT omschrijving zelfsturing
 
Vvov mei 2017 suzy
Vvov mei 2017 suzyVvov mei 2017 suzy
Vvov mei 2017 suzy
 
Ova v taal_blanco_ppt[1]
Ova v taal_blanco_ppt[1]Ova v taal_blanco_ppt[1]
Ova v taal_blanco_ppt[1]
 
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
 
Sadan Opdracht
Sadan OpdrachtSadan Opdracht
Sadan Opdracht
 
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Goede cijfers belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
 
2018 12 04 adhd en verslaving
2018 12 04 adhd en verslaving2018 12 04 adhd en verslaving
2018 12 04 adhd en verslaving
 

Viewers also liked

Onderwijsloopbaan begeleiding naar het Hoger Onderwijs
Onderwijsloopbaanbegeleiding naar het Hoger OnderwijsOnderwijsloopbaanbegeleiding naar het Hoger Onderwijs
Onderwijsloopbaan begeleiding naar het Hoger OnderwijsKatholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Lev hoofdstuk 4 onderwijsloopbaan
Lev hoofdstuk 4  onderwijsloopbaanLev hoofdstuk 4  onderwijsloopbaan
Lev hoofdstuk 4 onderwijsloopbaanEls Gansemans
 
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015Infoavond zorg zouaaf 2014 2015
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015guyct
 
Fashion Book1
Fashion Book1Fashion Book1
Fashion Book1Colortek
 
Clb C Bosman Ba T Pao
Clb C Bosman Ba T PaoClb C Bosman Ba T Pao
Clb C Bosman Ba T Paocindybosman
 
Baby issue 05_syrianos
Baby issue 05_syrianosBaby issue 05_syrianos
Baby issue 05_syrianosconsultant1978
 
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...Norman Gates
 
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazione
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazioneElisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazione
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazioneCamera di Commercio di Verona
 
5 гр февраль
5 гр февраль5 гр февраль
5 гр февральolesy7
 
презентация2
презентация2презентация2
презентация2olesy7
 
мой ребенок
мой ребенокмой ребенок
мой ребенокolesy7
 
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...Norman Gates
 
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...Camera di Commercio di Verona
 
420 Investor, Alan Brochstein CFA
420 Investor, Alan Brochstein CFA420 Investor, Alan Brochstein CFA
420 Investor, Alan Brochstein CFANorman Gates
 
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014Norman Gates
 

Viewers also liked (20)

Onderwijsloopbaan begeleiding naar het Hoger Onderwijs
Onderwijsloopbaanbegeleiding naar het Hoger OnderwijsOnderwijsloopbaanbegeleiding naar het Hoger Onderwijs
Onderwijsloopbaan begeleiding naar het Hoger Onderwijs
 
Lev hoofdstuk 4 onderwijsloopbaan
Lev hoofdstuk 4  onderwijsloopbaanLev hoofdstuk 4  onderwijsloopbaan
Lev hoofdstuk 4 onderwijsloopbaan
 
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015Infoavond zorg zouaaf 2014 2015
Infoavond zorg zouaaf 2014 2015
 
Fashion Book1
Fashion Book1Fashion Book1
Fashion Book1
 
Clb
ClbClb
Clb
 
Clb C Bosman Ba T Pao
Clb C Bosman Ba T PaoClb C Bosman Ba T Pao
Clb C Bosman Ba T Pao
 
Baby issue 05_syrianos
Baby issue 05_syrianosBaby issue 05_syrianos
Baby issue 05_syrianos
 
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
 
Issue29 syrianos
Issue29 syrianosIssue29 syrianos
Issue29 syrianos
 
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazione
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazioneElisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazione
Elisa Macchi - Kiwi 2013/2014: stime di produzione e commercializzazione
 
5 гр февраль
5 гр февраль5 гр февраль
5 гр февраль
 
презентация2
презентация2презентация2
презентация2
 
мой ребенок
мой ребенокмой ребенок
мой ребенок
 
Opening remarks UX+DEV SUMMIT 2016
Opening remarks UX+DEV SUMMIT 2016Opening remarks UX+DEV SUMMIT 2016
Opening remarks UX+DEV SUMMIT 2016
 
Caasa_taxtable_7th edition
Caasa_taxtable_7th editionCaasa_taxtable_7th edition
Caasa_taxtable_7th edition
 
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...02  37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
02 37-2013-00058302-cu-bc-ctl roa-33-11-05-13_reply_to_opposition_of_notice...
 
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...
Gianni Tacconi - Cosa manca alla pianta per essere resistente: analisi dei ge...
 
Compplan
CompplanCompplan
Compplan
 
420 Investor, Alan Brochstein CFA
420 Investor, Alan Brochstein CFA420 Investor, Alan Brochstein CFA
420 Investor, Alan Brochstein CFA
 
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014
Terra Tech Corp. Edible Garden Issue August 14, 2014
 

Similar to Zorgmanagement v2

Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Stefanie Jansen
 
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactorenCVO-SSH
 
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak UithuisplaatsingenVNG Realisatie
 
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorgLeerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorgmoendeco
 
Het handelingsgericht werken decreet leersteun
Het handelingsgericht werken decreet leersteunHet handelingsgericht werken decreet leersteun
Het handelingsgericht werken decreet leersteunsofie
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht
 
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014WimvanGrol
 
Presentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj TherapiePresentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj Therapiemoniqueubaghs
 
Suze van de pol opbrengstgericht werken
Suze van de pol  opbrengstgericht werkenSuze van de pol  opbrengstgericht werken
Suze van de pol opbrengstgericht werkenVNUEE
 
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsWorkshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsROS_ZONH
 
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016AmstelacademieVVO
 
1ste les levenslooppsychologie
1ste les levenslooppsychologie1ste les levenslooppsychologie
1ste les levenslooppsychologieCVO-SSH
 
Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de BurchtWerkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de BurchtJordy mulder
 
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leidenBart van Loon
 
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...Utrecht
 
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)CVO-SSH
 
Ouders en (dyslexie)hulpverlening
Ouders en (dyslexie)hulpverleningOuders en (dyslexie)hulpverlening
Ouders en (dyslexie)hulpverleningEllen Loykens
 
Passend onderwijs
Passend onderwijsPassend onderwijs
Passend onderwijshschiferli
 

Similar to Zorgmanagement v2 (20)

Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
 
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
 
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
(Be)spreekuur - 22 november 2022 - Aanpak Uithuisplaatsingen
 
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorgLeerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
Leerlingcontact 10.01.2018 dag van de zorg
 
Het handelingsgericht werken decreet leersteun
Het handelingsgericht werken decreet leersteunHet handelingsgericht werken decreet leersteun
Het handelingsgericht werken decreet leersteun
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
 
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
 
Empowerment120610 1
Empowerment120610 1Empowerment120610 1
Empowerment120610 1
 
Presentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj TherapiePresentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj Therapie
 
Suze van de pol opbrengstgericht werken
Suze van de pol  opbrengstgericht werkenSuze van de pol  opbrengstgericht werken
Suze van de pol opbrengstgericht werken
 
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijsWorkshop regiodag logopedie passend onderwijs
Workshop regiodag logopedie passend onderwijs
 
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016
SVK-7.2017 01-19 pp les fic aa 2016
 
belevingsonderzoek schoolkinderen opvang
belevingsonderzoek schoolkinderen opvangbelevingsonderzoek schoolkinderen opvang
belevingsonderzoek schoolkinderen opvang
 
1ste les levenslooppsychologie
1ste les levenslooppsychologie1ste les levenslooppsychologie
1ste les levenslooppsychologie
 
Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de BurchtWerkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
 
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden
20140701 impulsklasonderzoek hogeschool leiden
 
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...
Utrecht/Kenniscongres2016/16/S. Berens en M. Pietersen/Gedeelde besluitvormin...
 
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)
Opvoeden en gedrag deel 1(laatste versie)
 
Ouders en (dyslexie)hulpverlening
Ouders en (dyslexie)hulpverleningOuders en (dyslexie)hulpverlening
Ouders en (dyslexie)hulpverlening
 
Passend onderwijs
Passend onderwijsPassend onderwijs
Passend onderwijs
 

More from MartineHeiremans

2013 presentatie secundair onderwijs
2013 presentatie secundair onderwijs2013 presentatie secundair onderwijs
2013 presentatie secundair onderwijsMartineHeiremans
 
Werk en adhd definitief in sjabloon
Werk en adhd definitief in sjabloonWerk en adhd definitief in sjabloon
Werk en adhd definitief in sjabloonMartineHeiremans
 
2013 presentatie basisonderwijs
2013 presentatie basisonderwijs2013 presentatie basisonderwijs
2013 presentatie basisonderwijsMartineHeiremans
 

More from MartineHeiremans (6)

2013 presentatie secundair onderwijs
2013 presentatie secundair onderwijs2013 presentatie secundair onderwijs
2013 presentatie secundair onderwijs
 
Adhd groeit mee v2 (2)
Adhd groeit mee v2 (2)Adhd groeit mee v2 (2)
Adhd groeit mee v2 (2)
 
Drukke kleuters v2
Drukke kleuters v2Drukke kleuters v2
Drukke kleuters v2
 
Mijn broer heeft adhd v2
Mijn broer heeft adhd v2Mijn broer heeft adhd v2
Mijn broer heeft adhd v2
 
Werk en adhd definitief in sjabloon
Werk en adhd definitief in sjabloonWerk en adhd definitief in sjabloon
Werk en adhd definitief in sjabloon
 
2013 presentatie basisonderwijs
2013 presentatie basisonderwijs2013 presentatie basisonderwijs
2013 presentatie basisonderwijs
 

Zorgmanagement v2

 • 1. Zorgmanagement ADHD: een taak voor ouders G. Vercaeren
 • 2. De zorg voor uw kind is uw verantwoordelijkheid • Verantwoordelijk voor de zorg voor al uw kinderen • Een extra verantwoordelijkheid in zorg als uw kind ADHD heeft: • In de prediagnostische fase • In de diagnostische fase: wat is er aan de hand? • In de begeleidingsfase na de diagnose ADHD: ouders als manager van zorg voor de ADHD
 • 3. ADHD vraagt ‘life time’ zorg • Ouders blijven stabiele zorgverantwoordelijke doorheen alle levensfasen • Elke ontwikkelingsfase vraagt: • een eigen benadering • een leeftijdsadequaat netwerk van zorgdragers rondom het kind
 • 5. • • • • lichamelijke zorg zorgen voor het geluk van uw kind sociale ontwikkeling economische middelen om het kind te onderhouden en kansen te kunnen bieden
 • 6. Uw verantwoordelijkheid weegt zwaar als.. • de opvoeding van uw kind heel veel energie vraagt • u vermoeid geraakt van het opvoeden • u het gevoel hebt dat u niet genoeg kan betekenen voor uw kind • u vaak onmacht, boosheid of depressie voelt
 • 7. We maken ons zorgen… • Wat is er aan de hand? • Wat kunnen we er aan doen? • Waarom is mijn kind anders dan leeftijdsgenootjes?
 • 8. Ik hou van mijn kind, maar wij hebben een probleem!
 • 9. Daarom overwegen wij een diagnostisch onderzoek • Waar maak ik me zorgen om? • Hoe ernstig of zwaar weegt het probleem door op ons als ouders, ons kind, ons gezin? • Wat wil ik weten of bereiken na diagnose? • Wat zijn mogelijke voor-en nadelen van diagnose?
 • 10. De diagnostische fase • Hoe bereid ik me voor? • Het conclusiegesprek: mijn kind heeft ADHD?!
 • 11. Hoe bereid ik me voor op een diagnostisch onderzoek? • Bij wie kan ik terecht voor een onderzoek? Consultatielijn 070/222 135 Adviesgesprek • Hoe kan ik me aanmelden? Bij wie? Wanneer?
 • 12. • Op welke vragen wil ik zeker een antwoord hebben? Wat wil ik vertellen? • Wat wil ik op voorhand weten over de diagnosticus en/of het diagnostisch onderzoek? – – – – – Expertise Wachtlijsten Kostprijs en terugbetaling ziekenfonds Doorverwijzingsbrief? Verloop van het onderzoek?
 • 13. Het conclusiegesprek: mijn kind heeft ADHD?! • Een emotioneel moment – Selectief luisteren – Tussen hoop en wanhoop – Mama en papa reageren elk op hun eigen manier • De vragen komen achteraf… – Tip: hou een dagboek bij
 • 16. Begeleidingsfase: behandelingsrichtlijnen als vertrekpunt • psycho-educatie • werken met kind via ouders en leerkrachten • medicatie • evaluatie en bijsturing
 • 17.
 • 19. Wat doet een zorgmanager? • handelt op basis van informatie/ kennis van ADHD • werkt doelgericht aan het verbeteren van het welzijn en de ontwikkelingskansen van het kind • organiseert zorg op de diverse levensterreinen: school en gezin
 • 20. • zorgt voor een goede samenwerking tussen alle zorgpartners • organiseert overleg in functie van afgestemde zorg: geheel en delen • zorgt voor een haalbare en kosteneffectieve zorg • stuurt aan op evaluatie en bijsturing van zorg
 • 21. Bereid u voor want … u bent de zorgmanager! • Zoek informatie over effectieve begeleidingspraktijken • Zoek bij wie u terecht kan: Wie hebt u nodig? Wie kan welk stukje van zorg opnemen? Waar vind ik de juiste zorgverleners?
 • 22. • centrum ZitStil zet u graag op weg: – zorgboek: • wegwijzer naar de eerste stappen in zorg • instrument in het registreren, evalueren en bijsturen van zorg doorheen de hele kindertijd – zorgtrajectbegeleiders staan voor u klaar
 • 23. Hou de zorg realistisch en haalbaar • Welke zorg is nodig? Evalueer regelmatig en pas flexibel aan (volgens de noden) doorheen de diverse ontwikkelingsfasen • Wat is ideaal? En wat is mogelijk en haalbaar? Laat hierbij ook praktische overwegingen meespelen!
 • 24. Vergeet het kind niet bij het uitwerken van uw zorgplan!
 • 25. • Betrek het kind van jongsaf aan bij het bespreken en evalueren van de zorg • Ga planmatig tewerk: oefenperiode en ruimte om te experimenteren • Het kind/jongere is de uiteindelijke eigenaar van zijn/haar ADHD
 • 26. • Begeleid de overgangen stap voor stap • Laat niet in één keer los • Zorg voor een vangnet en omkadering aangepast aan de ontwikkelingsfase van uw kind
 • 27. Durf als ouder vragen te stellen • Welke zorgverleners hebt u nodig? Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? Wat willen jullie samen bereiken? • Evalueer regelmatig de geboden zorg: wat werkt en wat werkt niet? Wat moet bijgestuurd worden? Voorzie minstens een evaluatiemoment op overgangsmomenten in de ontwikkeling
 • 28. Extra uitdagingen: maak de leeuw in uzelf wakker
 • 29. • Communicatief zijn • Coördineren en samenwerken • Organiseren en opvolgen van zorg thuis en op school • Registreren, evalueren en bijsturen • Een actieve, assertieve positie durven innemen tussen een leger van professionals
 • 30. Wat kan u op weg helpen? • Informatie en wegwijs in zorglandschap • Steun en advies van andere ouders • Advies van hulpverleners/ CLB/scholen/ zorgtrajectbegeleiders • Training in zorgmanagement / oudertrainingen/ workshops,…
 • 31. Durf u op te stellen als de leider van een team Ouders gezin kind Behandelaars School en CLB
 • 32. Coördineren van zorg op diverse terreinen
 • 33. • • • • Zorg voor ADHD in het gezin en op school Zorg voor ADHD door behandelaars Registreren, evalueren en bijsturen van zorg Het geheel is meer en anders dan de som van de delen: volg een globaal plan waarin ieder een deeltje opneemt
 • 34. Zorg voor ADHD in het gezin • Wat kan u als ouder doen om het thuis beter te laten verlopen – Lezen over ADHD en aanpak – Opvoedingsvaardigheden versterken via workshops, trainingen,..: als ouder neemt u de leiding – Hulpverlener consulteren – Tevreden zijn met ‘good enough’ care – Goed registreren wat werkt en niet werkt
 • 35. Zorg voor ADHD op school • De school: uw bondgenoot • De klasleerkracht als opvoedingsverantwoordelijke op school • Wie is betrokken partij bij de zorg op school • Schoolmedewerkers – leerkracht/zorgcoördinator/ leerlingenbegeleider – GON/GOK-leerkrachten – directeur • CLB-medewerker • Behandelaars als externe adviseurs: psycholoog, psychiater, logopedist, huisarts…
 • 36. • Uw rol als ouder? – Overleg initiëren, bijwonen,…. • minstens bij het begin van het nieuwe schooljaar én minstens één keer in het midden van het schooljaar • NIET enkel bij crisis!! • Uw inbreng: • Uw ervaringsdeskundigheid • Het behandelingsadvies van schoolexterne behandelaars • Registreren en opvolgen van zorg: beheer (zorgboek)
 • 37. • Wat kan helpen? – Kennis over individuele handelingsplannen op school – Kennis over mogelijke STICORDI- maatregelen – Goede afspraken met de school • Opvolging van handelingsplan • Evaluatie- en bijsturingsmomenten: NOOIT enkel bij crisis • Wie doet wat? Wanneer? • Communicatieplan: standaard en bij crisis
 • 38. Zorg voor ADHD registreren, opvolgen en evalueren • Het zorgboek : uw persoonlijk dossier – Medische behandeling – Niet medische behandeling – Zorg op school • Neem uw zorgboek steeds mee naar de school, het CLB, de behandelaars
 • 39.
 • 40. • Organiseer regelmatig overleg tussen diverse partners – Doel en effect van behandeling evalueren • Stuur aan tot bijsturing van zorg indien nodig
 • 41. Hebt u nog vragen? • Maak nu een afspraak voor een speeddate! • Spreek onze medewerkers of vrijwilligers aan tijdens de pauze of de receptie!
 • 42. centrum ZitStil U kan er altijd terecht • • • • • • Individuele hulpverlening ADHD-consultatielijn Informatie Workshops ouders op 11 plaatsen in Vlaanderen Trainingen voor ouders en voor volwassenen Trainingen voor jongeren
 • 44. Dank voor uw aandacht!