SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
ILIRI – KRONOLOGIJA
kraj 2. st. pr. Kr. Pseudo-Skimnos; Periegesis idealizira Ilire kao
12. st Iliri su govorili slavenskim jezikom
1487. Juraj Šišgorić; De situ Illyriae et civitate Sibenici
1604. Bartol Kašić; Institutiones Linguae Illyricae Piše gramatiku ilirskog, zapravo slavenskog jezika
1747. Filip Grabovac; Cvit razgovora …
19. st Ljudevit Gaj i ostali preporoditelji Ilirski pokret
1887. Gustav Zippel Povijest Ilira zasnovana na povijesnim izvorima
Theodor Mommsen, treći svezak CIL-a Natpisi iz provincije Illyricum
1854. Georg Hahn; Albanesische Studien Među prvima iznosi tezu o Albancima kao potomcima Ilira
Richard Burton, Arthur Evans, Carlo Marchesetti…
1878. Osnivanje Hrvatskog arkeologičkoga društva
Frane Bulić, Šime Ljubić, Josip Brunšmid HR
Ćiro Truhelka Iskapavao Donju Dolinu, Glasničko polje; BiH
Mihailo Valtrović, Nikola Vulić SRB
Carl Pauli, Hermann Hirt, Norbert Jokl lingvisti
1896. Paul Kretschmer; Einleitung in die Geschichte der
greichischen Sprache
Prvi sintetski pregled ilirskog jezika
1925., 1929 Hans Krahe Skup imena mjesta i osoba
1957. – 1959. Anton Mayer; Die Sprache der alten Illyrier
Illyros; Kadmo + Harmonija
1964. Alojz Benac; Prediliri, Protoiliri, Prailiri simpozij u Sarajevu
početak bakrenog doba sa istoka stepski narodi; formiranje etničke osnove Protoilira
brončano doba Nema novih imigracija
Kraj brončanog doba Seobe naroda (dorska ili egejska); na Balkan prodiru nosioci Kulture žarnih polja
U toku željeznog doba Formiranje ilirskog etnosa
Iliri žive na području Epir, istarski poluotok, istočne Alpe, Drava-Dunav-Morava-Vardar
8. – 6. st. ? Liburnska talasokracija na Jadranu
627. pr. Kr. Korkirani osnivaju Epidamnos (Dyrrachium)
588. pr. Kr. Korkirani i Korinčani osnivaju Apolloniu
3. st. pr. Kr. Te kolonije su već ilirizirane
6. st. pr. Kr Knidska kolonije na Korčuli
397. – 390. pr. Kr Dionizije osniva Issu na Visu
385. – 384. pr. Kr. Pomaže Paranima da osnuju Faros; Iliri su se pobunili
4. st. pr. Kr. Issa osniva koloniju u današnjoj Lumbardi na Korčuli
3. st. pr. kr Issa osniva emporije Tragurion i Epetion; u 2. st emporij u Saloni
grčki Heraklej, Olcinium, Epidaurum
8. – 7. st. pr. Kr. vrh. Država Enhelejaca Najstarija Ilirska državna organizacija; kralj je Kadmo (Feničanin)
7- 4. st pr. Kr Država Taulanata Uzrokuje slabljenje dr. Enhelejaca, ratuju protiv Makedonaca, Epirana i Grka; upletena u
incident s Korkirom; kralj Gaularos
kraj 4. st. Jačanje Makedonije i upad Kelta slabi dr. Taulanata
360. pr. Kr. Iliri ponovo napadaju Makedoniju, Perdika gubi, Filip II sakuplja vojsku i poražava B,
Bardylisa; granica na Ohridskom jezeru
356. pr. Kr. Protumakedonski savez između Ilira (Grabos), Atenjana, Tračana i Peonaca
280. pr. Kr. Tri keltske vojske kreću prema Grčkoj (Belgios, Brenos i Akichorios); Iliri su tada, pod
Pirom, bili u Italiji
279. pr. Kr. Kelti poraženi na Termopilima
3. i 2. st. pr. kr. Država Dardanaca Koristi slabljenje Makedonije i Peonije od Keltske invazije; širi se na Peoniju i na područje
južnih Ilira
Dardance potiskuje oporavljena Makedonije i jačanje ilirske države na zapadu
5. – 2. st. pr. Kr Ilirska država U početku kraljevi vjerojatno nisu vladari jedinstvene Ilirske države, tek od Pleurata (sr.3.st)
230. pr. Kr Teuta poduzima ratni pohod protiv Grka i Epirana; kasnije napada Apoloniju, Dyrrhachion i Issu (traži pomoć
od Rima)
Rimljani šalju poslanstvo Teuti; poslanik ubijen; povod prvom ilirskom ratu
proljeće 229. pr. Kr.
Prvi rimsko-ilirski rat
Rimska vojska kreće na Ilire (prema Korkyri koju im Dimitrije Hvaranin predaje i stavlja se u njihovu službu)
koji su trenutačno bili pod Dyrrhachionom; oslobođeni su Apollonija, Dyrrhachion, Issa i Pharos te se stavljaju
pod zaštitu Rima; neka plemena su se pridružili Rimu kao saveznici; Teuta se povlači u Rhizon, traži mir,
abdicira u korist Pinnesa, lađe ne smiju ploviti dalje od Lissosa
219. pr. Kr.
Drugi rimsko-ilirski rat
Dimitrije Hvaranin se počinje priklanjati Makedoncima, poduzima vojne akcije protiv rimskih saveznika,
napada grčke gradove čak na Egejskom moru; senat šalje vojku, Dimitrije se sklanja u Dimallum, Rimljani
osvajaju Dimallum, a Dimitrije se sklanja u Pharos, Rimljani ga i tu poražavaju, Dimitrije bježi u Makedoniju
217. umire maloljetni Pinnes i nasljeđuje ga ujak Skerdilaida koji Rimljane priznaje za saveznike
Filip V. napada Skerdilaidu i zauzima mu dio obale dok su Rimljani u ratu s Hanibalom u Italiji
205. pr. Kr Potpisan mir u Foinike u Epiru između Makedonaca i Rima, ali su Rimljani nakon pobjede nad Kartažanima
ponovo poduzeli operacije protiv Filipa V.
180. pr. Kr. Na ilirsko prijestolje dolazi Gencije, ponovo se udružuje s Makedoncima i Rim šalje Lucija Anicija Gala sa
30000 vojnika na Skodru gdje se Gencije utvrdio
168. pr. Kr
Treći rimsko-ilirski rat
rat je trajao 30 dana, Gencije se predaje
Kraj Ilirskog kraljevstva
167. pr. Kr. Skupština ilirskih plemenskih glavara u Skodri

More Related Content

What's hot (16)

Kreta (f)
Kreta (f)Kreta (f)
Kreta (f)
 
Grčki gradovi države
Grčki gradovi državeGrčki gradovi države
Grčki gradovi države
 
Povijest: Kreta
Povijest: KretaPovijest: Kreta
Povijest: Kreta
 
Homersko doba (f)
Homersko doba (f)Homersko doba (f)
Homersko doba (f)
 
Sjaj antike kreta
Sjaj antike   kretaSjaj antike   kreta
Sjaj antike kreta
 
Egipat 2018
Egipat 2018Egipat 2018
Egipat 2018
 
Stari Egipat
Stari EgipatStari Egipat
Stari Egipat
 
Proslost Splita
Proslost SplitaProslost Splita
Proslost Splita
 
Povijest: Perzija
Povijest: PerzijaPovijest: Perzija
Povijest: Perzija
 
Povijest: Homersko doba
Povijest: Homersko dobaPovijest: Homersko doba
Povijest: Homersko doba
 
Egipat prezentacija
Egipat prezentacijaEgipat prezentacija
Egipat prezentacija
 
Povijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i Židovi
Povijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i ŽidoviPovijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i Židovi
Povijest: Narodi istočne obale Sredozemlja: Feničani i i Židovi
 
Egipat
EgipatEgipat
Egipat
 
Seminar mauzolej u halikarnasu
Seminar mauzolej u halikarnasuSeminar mauzolej u halikarnasu
Seminar mauzolej u halikarnasu
 
Feničani
FeničaniFeničani
Feničani
 
Egipat
EgipatEgipat
Egipat
 

Similar to Skripta iliri kronologija

Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdf
Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdfPetko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdf
Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdfsinsunca
 
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdf
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdfPetko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdf
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdfsinsunca
 
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoru
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoruSeminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoru
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoruMartina Matijaško
 
Namjerno iskrivljavanje povijesti
Namjerno iskrivljavanje povijestiNamjerno iskrivljavanje povijesti
Namjerno iskrivljavanje povijestiEmil Čić
 
Egipatska knjiga mrtvih
Egipatska knjiga mrtvihEgipatska knjiga mrtvih
Egipatska knjiga mrtvihmilenkogavric1
 
Skripta ranokrscanska arheologija
Skripta ranokrscanska arheologijaSkripta ranokrscanska arheologija
Skripta ranokrscanska arheologijaMartina Matijaško
 
Skripta opca srednjovjekovna arheologija
Skripta opca srednjovjekovna arheologijaSkripta opca srednjovjekovna arheologija
Skripta opca srednjovjekovna arheologijaMartina Matijaško
 
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekstHrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekstBranimira Palić
 
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx Povijest
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx PovijestPOVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx Povijest
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx PovijestAleksandra Orendi
 

Similar to Skripta iliri kronologija (12)

Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdf
Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdfPetko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdf
Petko Nikolic Vidusa, Tragom Ilira.pdf
 
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdf
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdfPetko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdf
Petko Nikolic Vidusa: Ilirija i Albanija.pdf
 
Svjetske sile v ic
Svjetske sile v icSvjetske sile v ic
Svjetske sile v ic
 
Skripta klasicna arheologija
Skripta klasicna arheologijaSkripta klasicna arheologija
Skripta klasicna arheologija
 
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoru
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoruSeminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoru
Seminar romanizirani starosjedioci u alpskom prostoru
 
Klasicna arheologija
Klasicna arheologijaKlasicna arheologija
Klasicna arheologija
 
Namjerno iskrivljavanje povijesti
Namjerno iskrivljavanje povijestiNamjerno iskrivljavanje povijesti
Namjerno iskrivljavanje povijesti
 
Egipatska knjiga mrtvih
Egipatska knjiga mrtvihEgipatska knjiga mrtvih
Egipatska knjiga mrtvih
 
Skripta ranokrscanska arheologija
Skripta ranokrscanska arheologijaSkripta ranokrscanska arheologija
Skripta ranokrscanska arheologija
 
Skripta opca srednjovjekovna arheologija
Skripta opca srednjovjekovna arheologijaSkripta opca srednjovjekovna arheologija
Skripta opca srednjovjekovna arheologija
 
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekstHrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
Hrvatski narodni preporod povijesni i politicki kontekst
 
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx Povijest
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx PovijestPOVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx Povijest
POVIJEST ILI NE V.ORENDI, A.ORENDI.docx Povijest
 

More from Martina Matijaško

Tehnike izrade i ukrasavanja metal
Tehnike izrade i ukrasavanja metalTehnike izrade i ukrasavanja metal
Tehnike izrade i ukrasavanja metalMartina Matijaško
 
Skripta prapovijest broncano i zeljezno doba
Skripta prapovijest broncano i zeljezno dobaSkripta prapovijest broncano i zeljezno doba
Skripta prapovijest broncano i zeljezno dobaMartina Matijaško
 
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjeline
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjelineSeminar istrazivanje zatvorene geografske cjeline
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjelineMartina Matijaško
 
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavija
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavijaSeminar hallsteinova doktrina i jugoslavija
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavijaMartina Matijaško
 
Skripta svjetska povijest xx stoljeca
Skripta svjetska povijest xx stoljecaSkripta svjetska povijest xx stoljeca
Skripta svjetska povijest xx stoljecaMartina Matijaško
 
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologija
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologijaSkripta srednjovjekovna nacionalna arheologija
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologijaMartina Matijaško
 
Skripta rodoslovlje grckih bozanstava
Skripta rodoslovlje grckih bozanstavaSkripta rodoslovlje grckih bozanstava
Skripta rodoslovlje grckih bozanstavaMartina Matijaško
 
Skripta prapovijest kamena doba
Skripta prapovijest kamena dobaSkripta prapovijest kamena doba
Skripta prapovijest kamena dobaMartina Matijaško
 
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kultura
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kulturaSkripta povijest starog egipta religija, povijest, kultura
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kulturaMartina Matijaško
 
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecu
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecuSkripta povijest sr i ji europe u xix stoljecu
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecuMartina Matijaško
 
Skripta opci pregled mikenske civilizacije
Skripta opci pregled mikenske civilizacijeSkripta opci pregled mikenske civilizacije
Skripta opci pregled mikenske civilizacijeMartina Matijaško
 
Skripta kretske broncanodobne palace
Skripta kretske broncanodobne palaceSkripta kretske broncanodobne palace
Skripta kretske broncanodobne palaceMartina Matijaško
 
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecu
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecuSkripta hrvatska povijest u xix stoljecu
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecuMartina Matijaško
 
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijeku
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijekuSkripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijeku
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijekuMartina Matijaško
 

More from Martina Matijaško (20)

Tehnike izrade i ukrasavanja metal
Tehnike izrade i ukrasavanja metalTehnike izrade i ukrasavanja metal
Tehnike izrade i ukrasavanja metal
 
Skripta prapovijest broncano i zeljezno doba
Skripta prapovijest broncano i zeljezno dobaSkripta prapovijest broncano i zeljezno doba
Skripta prapovijest broncano i zeljezno doba
 
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjeline
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjelineSeminar istrazivanje zatvorene geografske cjeline
Seminar istrazivanje zatvorene geografske cjeline
 
Seminar gmv izlozba koscec
Seminar gmv izlozba koscecSeminar gmv izlozba koscec
Seminar gmv izlozba koscec
 
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavija
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavijaSeminar hallsteinova doktrina i jugoslavija
Seminar hallsteinova doktrina i jugoslavija
 
Seminar daljska grupa
Seminar daljska grupaSeminar daljska grupa
Seminar daljska grupa
 
Seminar crkva sv spasa
Seminar crkva sv spasaSeminar crkva sv spasa
Seminar crkva sv spasa
 
Skripta svjetska povijest xx stoljeca
Skripta svjetska povijest xx stoljecaSkripta svjetska povijest xx stoljeca
Skripta svjetska povijest xx stoljeca
 
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologija
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologijaSkripta srednjovjekovna nacionalna arheologija
Skripta srednjovjekovna nacionalna arheologija
 
Skripta slaveni
Skripta slaveniSkripta slaveni
Skripta slaveni
 
Skripta rodoslovlje grckih bozanstava
Skripta rodoslovlje grckih bozanstavaSkripta rodoslovlje grckih bozanstava
Skripta rodoslovlje grckih bozanstava
 
Skripta rimske magistrature
Skripta rimske magistratureSkripta rimske magistrature
Skripta rimske magistrature
 
Skripta prapovijest kamena doba
Skripta prapovijest kamena dobaSkripta prapovijest kamena doba
Skripta prapovijest kamena doba
 
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kultura
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kulturaSkripta povijest starog egipta religija, povijest, kultura
Skripta povijest starog egipta religija, povijest, kultura
 
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecu
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecuSkripta povijest sr i ji europe u xix stoljecu
Skripta povijest sr i ji europe u xix stoljecu
 
Skripta opci pregled mikenske civilizacije
Skripta opci pregled mikenske civilizacijeSkripta opci pregled mikenske civilizacije
Skripta opci pregled mikenske civilizacije
 
Skripta kretske broncanodobne palace
Skripta kretske broncanodobne palaceSkripta kretske broncanodobne palace
Skripta kretske broncanodobne palace
 
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecu
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecuSkripta hrvatska povijest u xix stoljecu
Skripta hrvatska povijest u xix stoljecu
 
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijeku
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijekuSkripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijeku
Skripta hrvatska povijest u razvijenom i kasnom sr vijeku
 
Skripta helenizam
Skripta helenizamSkripta helenizam
Skripta helenizam
 

Skripta iliri kronologija

  • 1. ILIRI – KRONOLOGIJA kraj 2. st. pr. Kr. Pseudo-Skimnos; Periegesis idealizira Ilire kao 12. st Iliri su govorili slavenskim jezikom 1487. Juraj Šišgorić; De situ Illyriae et civitate Sibenici 1604. Bartol Kašić; Institutiones Linguae Illyricae Piše gramatiku ilirskog, zapravo slavenskog jezika 1747. Filip Grabovac; Cvit razgovora … 19. st Ljudevit Gaj i ostali preporoditelji Ilirski pokret 1887. Gustav Zippel Povijest Ilira zasnovana na povijesnim izvorima Theodor Mommsen, treći svezak CIL-a Natpisi iz provincije Illyricum 1854. Georg Hahn; Albanesische Studien Među prvima iznosi tezu o Albancima kao potomcima Ilira Richard Burton, Arthur Evans, Carlo Marchesetti… 1878. Osnivanje Hrvatskog arkeologičkoga društva Frane Bulić, Šime Ljubić, Josip Brunšmid HR Ćiro Truhelka Iskapavao Donju Dolinu, Glasničko polje; BiH Mihailo Valtrović, Nikola Vulić SRB Carl Pauli, Hermann Hirt, Norbert Jokl lingvisti 1896. Paul Kretschmer; Einleitung in die Geschichte der greichischen Sprache Prvi sintetski pregled ilirskog jezika 1925., 1929 Hans Krahe Skup imena mjesta i osoba 1957. – 1959. Anton Mayer; Die Sprache der alten Illyrier Illyros; Kadmo + Harmonija 1964. Alojz Benac; Prediliri, Protoiliri, Prailiri simpozij u Sarajevu
  • 2. početak bakrenog doba sa istoka stepski narodi; formiranje etničke osnove Protoilira brončano doba Nema novih imigracija Kraj brončanog doba Seobe naroda (dorska ili egejska); na Balkan prodiru nosioci Kulture žarnih polja U toku željeznog doba Formiranje ilirskog etnosa Iliri žive na području Epir, istarski poluotok, istočne Alpe, Drava-Dunav-Morava-Vardar 8. – 6. st. ? Liburnska talasokracija na Jadranu 627. pr. Kr. Korkirani osnivaju Epidamnos (Dyrrachium) 588. pr. Kr. Korkirani i Korinčani osnivaju Apolloniu 3. st. pr. Kr. Te kolonije su već ilirizirane 6. st. pr. Kr Knidska kolonije na Korčuli 397. – 390. pr. Kr Dionizije osniva Issu na Visu 385. – 384. pr. Kr. Pomaže Paranima da osnuju Faros; Iliri su se pobunili 4. st. pr. Kr. Issa osniva koloniju u današnjoj Lumbardi na Korčuli 3. st. pr. kr Issa osniva emporije Tragurion i Epetion; u 2. st emporij u Saloni grčki Heraklej, Olcinium, Epidaurum 8. – 7. st. pr. Kr. vrh. Država Enhelejaca Najstarija Ilirska državna organizacija; kralj je Kadmo (Feničanin) 7- 4. st pr. Kr Država Taulanata Uzrokuje slabljenje dr. Enhelejaca, ratuju protiv Makedonaca, Epirana i Grka; upletena u incident s Korkirom; kralj Gaularos kraj 4. st. Jačanje Makedonije i upad Kelta slabi dr. Taulanata 360. pr. Kr. Iliri ponovo napadaju Makedoniju, Perdika gubi, Filip II sakuplja vojsku i poražava B, Bardylisa; granica na Ohridskom jezeru 356. pr. Kr. Protumakedonski savez između Ilira (Grabos), Atenjana, Tračana i Peonaca 280. pr. Kr. Tri keltske vojske kreću prema Grčkoj (Belgios, Brenos i Akichorios); Iliri su tada, pod Pirom, bili u Italiji 279. pr. Kr. Kelti poraženi na Termopilima
  • 3. 3. i 2. st. pr. kr. Država Dardanaca Koristi slabljenje Makedonije i Peonije od Keltske invazije; širi se na Peoniju i na područje južnih Ilira Dardance potiskuje oporavljena Makedonije i jačanje ilirske države na zapadu 5. – 2. st. pr. Kr Ilirska država U početku kraljevi vjerojatno nisu vladari jedinstvene Ilirske države, tek od Pleurata (sr.3.st) 230. pr. Kr Teuta poduzima ratni pohod protiv Grka i Epirana; kasnije napada Apoloniju, Dyrrhachion i Issu (traži pomoć od Rima) Rimljani šalju poslanstvo Teuti; poslanik ubijen; povod prvom ilirskom ratu proljeće 229. pr. Kr. Prvi rimsko-ilirski rat Rimska vojska kreće na Ilire (prema Korkyri koju im Dimitrije Hvaranin predaje i stavlja se u njihovu službu) koji su trenutačno bili pod Dyrrhachionom; oslobođeni su Apollonija, Dyrrhachion, Issa i Pharos te se stavljaju pod zaštitu Rima; neka plemena su se pridružili Rimu kao saveznici; Teuta se povlači u Rhizon, traži mir, abdicira u korist Pinnesa, lađe ne smiju ploviti dalje od Lissosa 219. pr. Kr. Drugi rimsko-ilirski rat Dimitrije Hvaranin se počinje priklanjati Makedoncima, poduzima vojne akcije protiv rimskih saveznika, napada grčke gradove čak na Egejskom moru; senat šalje vojku, Dimitrije se sklanja u Dimallum, Rimljani osvajaju Dimallum, a Dimitrije se sklanja u Pharos, Rimljani ga i tu poražavaju, Dimitrije bježi u Makedoniju 217. umire maloljetni Pinnes i nasljeđuje ga ujak Skerdilaida koji Rimljane priznaje za saveznike Filip V. napada Skerdilaidu i zauzima mu dio obale dok su Rimljani u ratu s Hanibalom u Italiji 205. pr. Kr Potpisan mir u Foinike u Epiru između Makedonaca i Rima, ali su Rimljani nakon pobjede nad Kartažanima ponovo poduzeli operacije protiv Filipa V. 180. pr. Kr. Na ilirsko prijestolje dolazi Gencije, ponovo se udružuje s Makedoncima i Rim šalje Lucija Anicija Gala sa 30000 vojnika na Skodru gdje se Gencije utvrdio 168. pr. Kr Treći rimsko-ilirski rat rat je trajao 30 dana, Gencije se predaje Kraj Ilirskog kraljevstva 167. pr. Kr. Skupština ilirskih plemenskih glavara u Skodri