Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martins Thoughts And Insights On Simplicity Complexity And Control

1,234 views

Published on

Thoughts and insights about simplicity and in-control

 • Be the first to comment

Martins Thoughts And Insights On Simplicity Complexity And Control

 1. 1. This slidedeck explains some details (and my point of view) about Complexity reduction, Simplicity, In-control and Regie Martin van Vuure mvvuure@gmail.com  Martin.vanVuure@Getronics.com
 2. 2. Simplify Organisatiestructuur organisatorische onzekerheden Analyze Metaphor Governance Is to make the complex clear Hoe Techniek - technische onzekerheden Creating the right kind of order Omgevingen This order comes about from creating clarity and meaning. Verhoudingen Politieke onzekerheden break down Overleg Lean Verantwoordelijkheid nemen Wat "Ont-bureaucratiseren" Jip en Janneke Statements Van hokjes naar Lego Area's of attention alleen complexiteit kan compexiteit absorberen Medewerkers Ambiguity, logic, simplicity, and dynamics Vooral visiestatement hgeheime agenda Afstemmen van doelstellingen emoties Mijn mening Mensen Iedereen praat erover maar niemand "doet" het ..... tegengestelde belangen Hoe ziet de meetlat eruit van complexiteit eigenzinnige karakters Trust is omgekeerd evenredig met complexiteit, non-transparantie linear approach Eenvoud is een kwaliteit deterministic planning Waarom Simple / small Jip-en-Janneke taal management technische systemen / focus niet het geheel ziend, slechts een deel vd Essentie binair - voorspelbaar puzzel Reduce complexity, probability planning / Monte Carlo enhance simplicity complex leadership - soft skills Comprehensibility sociale systemen 14-11-2009 - v19 gedragsvariatie - onvoorspelbaaar Ease of implementation Uitersten Extensibility verantwoordelijkheden Usability HArde factoren taken beleggen Criteria voor simplicity Maintainability objectief Transparency samenwerken De Bono's Simplicity Principles (for design) communiceren Cybernatica Zachte factoren engagement subjectief  De Bono: simplicity Already in Aristotle's days simplicity is quoted as a standing principle.  AT kearney PDF Links / bronnen = andere manier van beschouwen van de werkelijkheid  Quotes Simplicity and elegance Simplificeren bij de 1 betekent veelal complexiteit bij de ander .... Verlaging risicos Mogelijk strijdig compliancy Con's Simplicity is voorwaardelijk voor In-control Different contexts  Beschrijving You can never eliminate complexity from a system, you can only move it from place to place. Reduccing unnecessary steps to get things done, setting priorities and keeping Verantwoordelijkheid Pro's focus, fighting bureaucracy, understanding that less is sometimes more! Goedkoper # of interactions (dynamics of interaction) between independent elements management v afhankelijkheden: communicatie / informatie meetings / interfaces intreacties Map
 3. 3. Trust Trust: firm belief in the reliability, truth, ability, or strengh of someone or something.Fast and reliable server.Display a professional image with both impeccable design and product images.Use of secure pages to communicate and store sensitive information.Simplicity: the quality or condition of being easy to understand or do.Consistency in the design throughout the entire site.Clear navigation and copy. 3
 4. 4. 4
 5. 5. Lean Jip en Janneke Statements Organisatiestructuur Lego Governance T echniek Vooral visiestatement Omgevingen Wat Afstemmen van doelstellingen Verhoudingen Mijn mening Iedereen praat erover maar Overleg niemand "doet" het ..... Verantwoordelijkheid nemen "Ont-bureaucratiseren" Simplify Hoe 08/06/2007 - v3 Area's of Van hokjes naar attention Links / bronnen Medewerkers De Bono: simplicity Simplificeer zover als mogelijk, maar niet verder dan dat (A. Einstein) Simplificeren bij de 1 betekent veelal Con's complexiteit bij de ander .... Mogelijk strijdig compliancy Verantwoordelijkheid Pro's Goedkoper Dit is een mindmap van Martin van Vuure 0629525732
 6. 6. Beheersbaarheid:Balans van paradoxen Alles mogelijk Beheersbaarheid Alles bepaald / /geen regels compliancy Misbruik Gebruik Wildgroei Structuur criteria: Improvisatie Procedure •ergonomie (7) Vertrouwen Regels •hiërarchie Chaos Ordening •KISS Performance degradatie Performance garantie •stelregels Doelloos Doelmatig •principes Free-format Georganiseerd/geordend •standaarden Complex Simpel •visueel •modelmatig
 7. 7. A blend of • Detail • Holistisch • Oplossing / Hoe • Doel - Probleem / Wat • Conflict • Instemming • de letter van de wet • de geest / intentie van de wet
 8. 8. Simplicity principles • Simplicity is about removing everything that can complicate the process • One designers complexity is another's completeness • Two ways of doing the same thing suggest poor design • Simplicity doesn’t mean simple minded: something that’s well designed accommodates the total problem space consistency is a virtue and leads to elegance (link) Occam's razor: a scientific and philosophic rule that entities should not be multiplied unnecessarily which is interpreted as requiring that the simplest of competing theories be preferred to the more complex or that explanations of unknown phenomena be sought first in terms of known quantities
 9. 9. De Bono’s simplicity Simplicity Principles 1. You need to put a high value on simplicity. To get simplicity you have to want to get it. To want to get simplicity you have to put a high value on simplicity 2. You must be determined to seek simplicity People quite like simplicity if it does not cost anything but are usually unwilling to invest resources in making something more simple. 3. You need to understand the matter very well. If you do not seek to understand a situation or process, your efforts will be ’simplistic’ rather than simple. Simplicity before understanding is worthless. 4. You need to design alternatives. It is not a matter of designing the ‘one right way’. It is more a matter of designing alternatives and possibilities, and then selecting one of them. 5. You need to challenge and discard existing elements. Everything needs to justify its continued existence. If you wish to retain something for the sake of tradition let that be a conscious decision. 6. You need to be prepared to start over again. In the search for Simplicity, modify if you can - start afresh if you cannot. 7. You need to use concepts. Concepts are the human mind’s way of simplifying the world around. Warning: If you do not use concepts, then you are working with detail. You may need to break things down into smaller units. The organization of a smaller unit is obviously simpler than the organisation of a large unit. The smaller units are themselves organised to serve the larger purpose. 8. You need to be prepared to trade off other values for simplicity. A system that seeks to be totally comprehensive may be very complex. 9. You may need to trade off that comprehensiveness for simplicity. 10. You need to know for whose sake the simplicity is being designed. A shift of complexity may mean that a system is made easier for the customer but much more complicated for the operator.
 10. 10. communicatie contacten incidenten processen veranderingen / changes de juiste mensen kennen Producten de juiste antwoorden rapportage Wanneer T ijdig aansturing aspecten gehele keten audit en control intern op orde - extern initieerend monitoring (belangen) politiek techniek Iedereen praat er over maar niemand weet wat er onder Als organisatie contracten verstaan wordt. De kreet wordt te pas-en te onpas gebruikt PL administratie klant overdraagbaarheid / inwerken mensen leveranciers Hoe inventarisatie / probleem ervaring loketten Als persoon Als SM processen MTP Stakeholders producten verleden-heden-toekomst techniek storage stuurbaarheid reproduceerbaar invloed Als afdeling planbaarheid herhaalbaarheid overkomen happy / tevreden reactief Tegenovergestelde van toegevoegde waarde brandjes verwachtingen lijnen uitzettend / initiatief nemend (personlijk) Visie volgend Bepaald wat er gaat gebeuren Regie In Control zeggen wat je doet, en doen wat je zegt Bepaald de samenwerking Andere gelijk- Eigen 28-05-2009 - v20 touwtjes in handen / sturend luidende kreten definitie Regisseur Breed kijkend / helicopter view alle (belangrijke) aspecten huis op orde Wat versta ik eronder: Herhaalbaar; in de breedte zicht hebben op; bepalen van richting; Juiste antwoorden / tijdig kunnen sturend antwoorden Verbeterend Integratie Regie (Juiste) prioriteitstelling visie Proces - inhoud - RACI en doel duidelijk. Rapportage in place Wat KWD Balans kosten - baten Doel service requirements - service rapportage integraal ... Breakdown ...... herhaalbaar klanten controleerbaar klanten vd klanten kwaliteit transparant Waarom hele keten leveranciers leveranciers vd leveranciers professioneel intern Het "in de hand hebben" integratie en interpretatie associations Voorbeelden in control Volwassenheidsniveau SOx In control statement Regie is vanuit een zekere ―onafhankelijke rol‖, take responsibility kijken naar de demand & supply vraag Map the territory Breakdowns of .... Met de onafhankelijkheid kun je sturen en de Steps Stakeholders (and stakes) belangen begrijpen De business is meestal niet goed in staat om Define goals/kpi's/priorities zijn/haar demand (functionele vraag), vast te stellen Make creative solutions to problems (er wordt niet in functionele kaders gedacht, maar in definitie elders vVierzen de ―de techniek lost het wel op‖). OIB redeneert meestal vanuit techniek en zet de techniek in om aan de business vraag te voldoen. Omdat dit niet goed afgestemd is op elkaar, is de samenwerking een continue punt van discussie. Overigens wil een Business Partner als DI ons niet zien als een partner, maar als een leverancier
 11. 11. • Quotes ―Simplicity is the ultimate sophistication.‖ Leonardo da Vinci • Fear less, hope more; eat less, chew more; whine less, breathe more; talk • ―Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for less, say more; love more, and all good things will be yours. - Swedish they become actions. Watch your actions, for they become habits. proverb Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.‖ • Thomas Kempis – ―Purity and simplicity are the two wings with which man soars above the earth and all temporary nature.‖ • ―Three Rules of Work: Out of clutter find simplicity; From discord find harmony; In the middle of difficulty lies opportunity.‖ Albert Einstein • Frank Lloyd Wright – ―Simplicity and repose are the qualities that measure the true value of any work of art.‖ • ―A vocabulary of truth and simplicity will be of service throughout your life‖ - Churchill Winston Churchill • Henry David Thoreau – ―Simplicity, simplicity, simplicity! I say, let your affairs be as two or three, and not a hundred or a thousand instead of a • ―Simplicity is the final achievement. After one has played a vast million count half a dozen, and keep your accounts on your thumb-nail.‖ quantity of notes and more notes, it is simplicity that emerges as the crowning reward of art.‖ - Frederic Chopin • Henry David Thoreau – ―As you simplify your life, the laws of the universe will be simpler; solitude will not be solitude, poverty will not be poverty, nor • The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the weakness weakness.‖ necessary may speak. ~Hans Hofmann, Introduction to the Bootstrap, 1993 • Henry David Thoreau – ―Most of the luxuries, and many of the so-called comforts of life, are not only not indispensable, but positive hindrances to • Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more the elevation of mankind. With respect to luxuries and comforts, the wisest violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in have even lived a more simple and meagre life than the poor.‖ the opposite direction. ~E.F. Schumacher • Richard Holloway – ―Simplicity, clarity, singleness: These are the attributes • Life is really simple, but we insist on making it complicated. that give our lives power and vividness and joy as they are also the marks of ~Confucius great art. They seem to be the purpose of God for his whole creation.‖ • People love chopping wood. In this activity one immediately sees • Charles Dudley Warner – ―Simplicity is making the journey of this life with results. ~Albert Einstein just baggage enough.‖ • Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of • Plato – ―Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination on simplicity.‖ of non-essentials. ~Lin Yutang • Leonardo da Vinci – ―Simplicity is the ultimate sophistication.‖ • Anything simple always interests me. ~David Hockney • Albert Einstein – ―Everything should be made as simple as possible, but not • You have succeeded in life when all you really want is only what you simpler.‖ really need. ~Vernon Howard • Henry Wadsworth – ―In character, in manner, in style, in all things, the • In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence supreme excellence is simplicity.‖ is simplicity.‖ • Hans Hofmann – ―The ability to simplify means to eliminate the unnecessary • The simplest things are often the truest.‖ - Richard Bach quotes so that the necessary may speak.‖ • Simplicity, simplicity, simplicity! I say, let your affairs be as two or • E.F. Schumacker – ―Any intelligent fool can make things bigger, more three, and not a hundred or a thousand instead of a million count half complex, and more violent. It takes a touch of genius—and a lot of a dozen, and keep your accounts on your thumb-nail. ~Henry David courage—to move in the opposite direction.‖ Thoreau • Eleanor Roosevelt – ―A little simplification would be the first step toward • Be content with what you have, rejoice in the way things are. When rational living, I think.‖ you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. ~Lao Tzu • Charles Mingus – ―Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that’s creativity.‖ • We don't need to increase our goods nearly as much as we need to scale down our wants. Not wanting something is as good as • John Burroughs – ―To find the universal elements enough; to find the air and possessing it. ~Donald Horban the water exhilarating; to be refreshed by a morning walk or an evening saunter … to be thrilled by the stars at night; to be elated over a bird’s nest • To be simple is to be great. - Ralph Waldo Emerson or a wildflower in spring—these are some of the rewards of the simple life.‖ • Simplicity is an exact medium between too little and too much. - Sir • D.H. Mondfleur – ―Eliminate physical clutter. More importantly, eliminate Joshua Reynolds spiritual clutter.‖ • To be simple is the best thing in the world. - G. K. Chesterton • Elise Boulding – ―Frugality is one of the most beautiful and joyful words in • I believe that a simple and unassuming manner of life is best for the English language, and yet one that we are culturally cut off from everyone, best both for the body and the mind. - Albert Einstein understanding and enjoying. The consumption society has made us feel that happiness lies in having things, and has failed to teach us the happiness of
 12. 12. Relatie simplicity, chaos, Regie, In- control Ultimate state of organization Organize (active verb) IN-control Regie Pro-active Simplicity Fire fighting Complexity Chaos Natural tendency
 13. 13. Oorzaken • Niet het geheel ziend, slechts een stukje vd puzzel • "Midden in het oog vd storm heeft niemand overzicht" • Straight talk: open en direct contact over de stand v zaken • Deadlines • Functionaliteit in beweging • Vergezichten • Eufimismen • Alleen complexiteit kan complexiteit absorberen • Cybernetica: hoe groter het aantal combinaties
 14. 14. Organzational complexity
 15. 15. PMI Complexiteit 17-11-2009 binnen een departement heb je meerdere etages Psychologie dubbele doelstelling sociaal switchen tussen sporen Complexiteit tussen context Wat is WEL mogelijk inhoud project is apart bedrijf Onoplosbaar!! Standpunt ==> Belang ==> verplaatsen Waarden en normen, op de laatste Zoek naar win-win ontmaskeren, accepteren twee is overlap mogelijk: gouden driebhoek zo groot mogelijk maken daadkracht Samenhangend Taaie(vs tamme) problemen van iedereen en niemand Omgevingsmanagement besturen - Ronald Paul denkers + doeners Risico beperking door degene die het het 2e Maasvlakte beste kan verankering focus op één doel Hans Vermaak meervoudigheid apart organiseren Organisatie T&G werksysteem vs stabiliteitssysteem de beste eenheid complete dossiers transparant "Boter bij de vis mechanistisch waarden `balletje tussen: beheersing passief haalbaarheid BC stabiliteit verdieping op deelonderwerpen spiegels - praktijk "Samen = beter Strat.OmgevingsManagement vensters - theorie "draagvlak regels ==> inzichten ==> principes 1/2/3e orde vs 1:aanpak; 2: vergezicht; 3: diepgang Frank Verburg / omvang small wins Instrumenteel vs Sven Withofs NPI postinstrumenteel (ANGST) 3e orde + omvangrijk = onmogelijk PM I 17-11-2009 Complexiteit architectuur 20-11-2009 - v5 standaardisatie integrale ketentest Spreadsheetridder en ppt tijger  maatregelen Prorail acceptatietest Complexiteit: je kunt er niets aan doen implementatie zo klein mogelijk aantal inschatting van ellende componenten 1Jan 3e jaar geslaagd project begint bij het einde fantacy deadlines cost * time^4=constante geen BC grand designs create unnessacery complexity combineren van denken en doen everyday aonother idea recipe for disaster terug naar de werkvloer ==> oplossingen requirements 2,5% groei / maand in req volatility  KPN partnering voor compexiteit reductie Chris Verhoef / VU / wiskunde half of req. never signed off vereenvoudiging ad ene kant betekent complexiteit elders (r)evolution operational excellence  Raines rules Gateway reviews annual reporting maatregelen CIO per departement slechts kleine projecten beheersbaar. beperkte omvang (<1M)

×