Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martin Van Vuure Thoughts And Insights On Simplicity And Control

1,775 views

Published on

Thoughts and insights about simplicity, complexity reduction, control, regie, trust

Published in: Business

Martin Van Vuure Thoughts And Insights On Simplicity And Control

 1. 1. THOUGHTS AND INSIGHTS ON COMPLEXITY REDUCTION, SIMPLICITY, IN -CONTROL AND REGIE This file contains personal thoughts and insights about the subjects mentioned. This is a pure personal point of view , there is no direct relation with my employer or clients. Simplicity and control are ambivalent statements: it’s finding the optimal grey instead of the black or white. Simplicity is beautiful. Nobody is against trust and everybody is aiming for control. The goal is to find the simplest solution and abstraction level which can deal with all the complexity inherent of the perspective. Martin van Vuure / mvvuure@gmail.com
 2. 2. SIMPLICITY AND COMPEXITY (REDUCTION) Thoughts and insights on complexity and in-control
 3. 3. SIMPLIFY SIMPLIFY Lean Jip en Janneke Statements Organisatiestructuur Lego Governance T echniek Vooral visiestatement Omgevingen Wat Afstemmen van doelstellingen Verhoudingen Mijn mening Iedereen praat erover maar Overleg niemand "doet" het ..... Verantwoordelijkheid nemen "Ont-bureaucratiseren" Simplify Hoe 08/06/2007 - v3 Area's of Van hokjes naar attention De Bono: simplicity Links / bronnen Medewerkers Simplificeer zover als mogelijk, maar niet verder dan dat (A. Einstein) Simplificeren bij de 1 betekent veelal Con's complexiteit bij de ander .... Mogelijk strijdig compliancy Verantwoordelijkheid Pro's Goedkoper Dit is een mindmap van Martin van Vuure 0629525732 My principles Quotes KISS “Simplicity is the ultimate sophistication.” Leonardo da Vinci 80/20 Life is really simple, but we insist on making it complicated. ~Confucius Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan People love chopping wood. In this activity one immediately sees Als het niet op een A4’tje past is het politiek results. ~Albert Einstein De kunst van het weglaten … The art of simplicity is a puzzle of complexity. Douglas Horton The whole is simpler than the sum of its parts. - Willard Gibbs Paradoxaal: … The wisdom of life consists in the elimination of nonessentials. - Simplicity is a quality of a solution/project Lin Yutang Thoughts and insights on complexity and in-control
 4. 4. REDUCE COMPLEXITY ENHANCE SIMPLICITY Simplify Organisatiestructuur organisatorische onzekerheden Analyze Metaphor Governance Is to make the complex clear Hoe Techniek - technische onzekerheden Creating the right kind of order Omgevingen This order comes about from creating clarity and meaning. Verhoudingen Politieke onzekerheden break down Overleg Lean Verantwoordelijkheid nemen Wat "Ont-bureaucratiseren" Jip en Janneke Statements Van hokjes naar Lego Area's of attention alleen complexiteit kan compexiteit absorberen Medewerkers Ambiguity, logic, simplicity, and dynamics Vooral visiestatement hgeheime agenda Afstemmen van doelstellingen emoties Mijn mening Mensen Iedereen praat erover maar niemand "doet" het ..... tegengestelde belangen Hoe ziet de meetlat eruit van complexiteit eigenzinnige karakters Trust is omgekeerd evenredig met complexiteit, non-transparantie linear approach Eenvoud is een kwaliteit deterministic planning Waarom Simple / small Jip-en-Janneke taal management technische systemen / focus niet het geheel ziend, slechts een deel vd Essentie binair - voorspelbaar puzzel Reduce complexity, probability planning / Monte Carlo enhance simplicity complex leadership - soft skills Comprehensibility sociale systemen 14-11-2009 - v19 gedragsvariatie - onvoorspelbaaar Ease of implementation Uitersten Extensibility verantwoordelijkheden Usability HArde factoren taken beleggen Criteria voor simplicity Maintainability objectief Transparency samenwerken De Bono's Simplicity Principles (for design) communiceren Cybernatica Zachte factoren engagement subjectief  De Bono: simplicity Already in Aristotle's days simplicity is quoted as a standing principle.  AT kearney PDF Links / bronnen = andere manier van beschouwen van de werkelijkheid  Quotes Simplicity and elegance Simplificeren bij de 1 betekent veelal complexiteit bij de ander .... Verlaging risicos Mogelijk strijdig compliancy Con's Simplicity is voorwaardelijk voor In-control Different contexts  Beschrijving You can never eliminate complexity from a system, you can only move it from place to place. Reduccing unnecessary steps to get things done, setting priorities and keeping Verantwoordelijkheid Pro's focus, fighting bureaucracy, understanding that less is sometimes more! Goedkoper # of interactions (dynamics of interaction) between independent elements management v afhankelijkheden: communicatie / informatie meetings / interfaces intreacties Thoughts and insights on complexity and in-control
 5. 5. DE BONO’S SMPLICITY PRINCIPLES De Bono’s Simplicity Principles 1.You need to put a high value on simplicity. To get simplicity you have to want to get it. To want to get simplicity you have to put a high value on simplicity 2.You must be determined to seek simplicity People quite like simplicity if it does not cost anything but are usually unwilling to invest resources in making something more simple. 3.You need to understand the matter very well. If you do not seek to understand a situation or process, your efforts will be ’simplistic’ rather than simple. Simplicity before understanding is worthless. 4.You need to design alternatives. It is not a matter of designing the ‘one right way’. It is more a matter of designing alternatives and possibilities, and then selecting one of them. 5.You need to challenge and discard existing elements. Everything needs to justify its continued existence. If you wish to retain something for the sake of tradition let that be a conscious decision. 6.You need to be prepared to start over again. In the search for Simplicity, modify if you can - start afresh if you cannot. 7.You need to use concepts. Concepts are the human mind’s way of simplifying the world around. Warning: If you do not use concepts, then you are working with detail. You may need to break things down into smaller units. The organization of a smaller unit is obviously simpler than the organization of a large unit. The smaller units are themselves organized to serve the larger purpose. 8.You need to be prepared to trade off other values for simplicity. A system that seeks to be totally comprehensive may be very complex. 9.You may need to trade off that comprehensiveness for simplicity. 10.You need to know for whose sake the simplicity is being designed. A shift of complexity may mean that a system is made easier for the customer but much more complicated for the operator. Simplicity principles Occam's razor •Simplicity is about removing everything that can complicate the a scientific and philosophic rule that entities should not be process multiplied unnecessarily which is interpreted as requiring that the •One designers complexity is another's completeness simplest of competing theories be preferred to the more complex •Two ways of doing the same thing suggest poor design or that explanations of unknown phenomena be sought first in terms of known quantities •Simplicity doesn’t mean simple minded: something that’s well designed accommodates the total problem space consistency is a virtue and leads to elegance Thoughts and insights on complexity and in-control
 6. 6. COMPLEXITY REDUCTION Complexity reduction Hierarcy Model Visualize Thoughts and insights on complexity and in-control
 7. 7. COMPLEXITEITSREDUCTIE: GEBRUIK VAN METAFOREN Gebruik van metaforen Thoughts and insights on complexity and in-control
 8. 8. CONTROL, REGIE EN BEHEERSBAARHEID Thoughts and insights on complexity and in-control
 9. 9. Relatie simplicity, chaos, Regie, In-control Ultimate state of organization Organize (active verb) IN-control Regie Simplicity Pro-active Fire fighting Complexity Chaos Natural tendency My principles Oorzaken Control en Regie zijn prima maar gaan ten koste van improvisatie Niet het geheel ziend, slechts een stukje vd puzzel en creativiteit. Het gaat om het optimum "Midden in het oog vd storm heeft niemand overzicht" If everything is under Straight talk: open en direct contact over de stand v zaken Deadlines; Functionaliteit in beweging; Vergezichten; Eufimismen Alleen complexiteit kan complexiteit absorberen Cybernetica: hoe groter het aantal combinaties Thoughts and insights on complexity and in-control
 10. 10. 5 STEPS TO REGIE Thoughts and insights on complexity and in-control
 11. 11. BEHEERSBAARHEID:BALANS VAN PARADOXEN Beheersbaarheid:Balans van paradoxen Alles mogelijk Beheersbaarheid Alles bepaald / /geen regels compliancy Misbruik Gebruik Wildgroei criteria: Structuur Improvisatie •ergonomie (7) Procedure Vertrouwen •hiërarchie Regels Chaos •KISS Ordening •stelregels Performance degradatie •principes Performance garantie Doelloos •standaarden Doelmatig Free-format •visueel Georganiseerd/geordend •modelmatig Complex Simpel A blend of •Detail •Holistisch •Oplossing / Hoe •Doel - Probleem / Wat •Conflict •Instemming •de geest / intentie van de •de letter van de wet wet Thoughts and insights on complexity and in-control
 12. 12. Being in financial control as an organisation (Sox) Being in control as a IT organisation (ITIL) Being in control as a person (GTD) Sturend Thoughts and insights on complexity and in-control
 13. 13. Thoughts and insights on complexity and in-control
 14. 14. TRUST Trust is something hard to tackle. Personally trust is one of my core values in cooperation . But what is trust? What is trust in a organizational context? Thoughts and insights on complexity and in-control
 15. 15. Thoughts and insights on complexity and in-control
 16. 16. Trust components Trust firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Fast and reliable server. Display a professional image with both impeccable design and product images. Use of secure pages to communicate and store sensitive information. Simplicity: the quality or condition of being easy to understand or do. Consistency in the design throughout the entire site. Clear navigation and copy. Trust components Brand’s trust Thoughts and insights on complexity and in-control
 17. 17. Conclusions For topics like simplicity, trust and control it is a matter of finding the optimum. It is’nt possible to come to a fully trusted, simplified or controlled solution. Changing circumstances needs to be taken into consideration. Ambitions need to be as high as possible but realistic as well. FURTHER ACTIONS The subjects mentioned have a high level of ‘option able’. Somehow ambiguity needs to be more smart. A way of reaching this is 1: state the ambition and 2: verify (by auditing…) Thoughts and insights on complexity and in-control

×