Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Základní trendy ve vývoji populace - EDUCA2015

174 views

Published on

HR konference #EDUCA2015
Lukáš Vavřina
AGC Automotive Czech a.s.
educa2015

Published in: Recruiting & HR
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Základní trendy ve vývoji populace - EDUCA2015

  1. 1. Základní trendy ve vývoji populace - použitelnost absolventů HR konference EDUCA2015 15/10/2015, Liberec, Lukáš Vavřina AGC Automotive Czech a.s.
  2. 2. Stručně o Společnosti počátek výroby skla pro automobily ve 20.letech 20.století rok 2010 fúze 2 podniků (Splirec & Splintex) a vznik AGC Automotive Czech a.s. Výroba 30 000 000 kusů/rok (meziroční růst o téměř 15%) v posledních 3 letech přes 150 vývojových projektů/rok a v průměru 45 + SOP/rok Vývoj počtu zaměstnanců: rok 2012: 312 WC & 1330 BC rok 2013 (10): 345 WC & 1638 BC (delta celkem 341) rok 2014 (10): 383 WC & 1928 BC (delta celkem 328) rok 2015 (10): 412 WC & 2195 BC (delta celkem 296)
  3. 3. Výrobní portfolio boční a zadní kalená skla čelní laminovaná skla a boční laminovaná skla střešní speciální skla skla s přidanou hodnotou
  4. 4. Kdysi vs. dnes VŠ studenti ve větším množství i na technických oborech A/N VŠ obory technicko-odborného rázu nyní v mnohem širší nabídce A/N kvalita VŠ absolventů (nyní slabší úroveň, méně zkušeností) A/N kvalita VŠ absolventů (nyní slabší úroveň, chápání úlohy) A/N SŠ studenti ve větším množství i na technických oborech A/N kvalita SŠ absolventů (nyní slabší úroveň, méně zkušeností) A/N zvýšení finančních požadavků dnešních absolventů (u techn. oborů obzvláště) A/N relativně málo absolventů A/N
  5. 5. Aktivity směrem k absolventům Co pro to děláme v AGC Automotive Czech: V AGC Spolupráce s VŠ (diplomové práce, zaujetí studentů) Spolupráce s VŠ (prezentace na Job Day, propagace nejen firmy ale i techn. oborů) Spolupráce s VŠ (Spolupráce ve výzkumu) Spolupráce s VŠ (praxe) Spolupráce se SŠ (prezentace, dny kariéry, propagace nejen firmy ale i techn. oborů) Spolupráce s SŠ (praxe) Stipendia pro VŠ (v konečném důsledku napojení na firmu, praxe ad., Doh. setrvání) Stipendia pro SŠ (v konečném důsledku napojení na firmu, praxe ad., Doh. setrvání) Tréninkové pozice (Technický asistent- primárně se učící, sekundárně výkonová pozice) Stáže (placené/neplacené) Změny myšlení u managementu (Závodová i Divizní úroveň) Změna myšlení u Vedoucích (kontinuální proces)-absolvent není hotový Navazujeme pravidelnější a hlubší spolupráci s ostatními divizemi Společnosti Jednorázové aktivity (podpora stěhování aj.)
  6. 6. Úloha firmy, projevy v konkrétních akcích? podporovat (aktivně se účastnit?) širokou diskuzi o SŠ a VŠ vzdělávání, především technickém (konference, jednání s úřady – kraj, MŠMT aj.) definovat si, jaký přínos bude v absolventech pro Vaší Společnost a v krocích, které budete podnikat aktivně jednat s konkrétními vzdělávacími subjekty o konkrétních krocích (např. tzv. firemní třídy ad.) vyčlenit si na tyto aktivity zdroje (finanční, prostorové, lidské…) pro posílení svého hlasu uvažovat o spojení s okolními Společnostmi a podnikání společných kroků (ideálně nekonkurujícími) připravit si vnitřní strukturu na pravděpodobně větší množství absolventských profilů ve svých řadách a tyto si následně tzv. vychovat nespoléhat se na okolí a proklamovanou pomoc jiných subjektů myslet na smysl existence Vaší Společnosti . .
  7. 7. Děkuji všem za pozornost, aktivitu i Váš čas. Hezký den Lukáš Vavřina AGC Automotive Czech a.s. lukas.vavrina@eu.agc.com 606 025 596

×