Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
”INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE”
21. Juni 2016 - IKA INDKØBSJURA – Cand.jur. Martin Stæhr
2
“INDKØBERTESTEN I” – SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN!
• Frivillig tilbudsindhentning på kontrakt om flødebolledispensere ...
3
INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIEN
• En af udbudslovens absolut bedste elementer er afskaffelsen af den automatiske
annoncering...
4
“INDKØBERTESTEN II”– SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN!
• Kontrakt vedr. konsulentopgave
• Sønderjysk kommune
• 6 måneders ...
5
KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE – UDVALGT PRAKSIS
• Klagenævnets kendelse af 22. marts 2013 - Sygeplejerskernes Vikar...
6
UDBUDSLOVEN - UNDER TÆRSKELVÆRDIEN
• Sørg altid for at udarbejde (kort) notat, der kan dokumentere, at du som ordregiver...
7
UNDER TÆRSKELVÆRDIEN – KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE
• ”§ 192. En ordregiver skal fastlægge en procedure for tildel...
8
UNDER TÆRSKELVÆRDIEN – EJ KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE
• ”§ 193. En ordregiver skal forud for indgåelse af vare- o...
9
KONTAKT
Partner/Cand.jur. Martin Stæhr
Telefon: 4242 6622
E-mail: staehr@udbudsjura.dk
www.udbudsjura.dk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Præsentation IKA Indkøbsjura 2016 - "Indkøb under tærskelværdierne"

152 views

Published on

Præsentation fra IKA Indkøbsjura 2016

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Præsentation IKA Indkøbsjura 2016 - "Indkøb under tærskelværdierne"

 1. 1. ”INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE” 21. Juni 2016 - IKA INDKØBSJURA – Cand.jur. Martin Stæhr
 2. 2. 2 “INDKØBERTESTEN I” – SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN! • Frivillig tilbudsindhentning på kontrakt om flødebolledispensere inkl. flødeboller – under tærskelværdien. • I har vurderet ”ingen klar grænseoverskridende interesse”. • Nummer 2 ved den frivillige tilbudsindhentning klager til Klagenævnet for Udbud. • 8 påstande, herunder 7 påstande om overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. • I indhenter 2 tilbud på juridisk bistand ved klagesagen – 20.000 kr. og 100.000 kr. • Inden I når at sige ja tak til rådgiver med honoraret på 20.000 kr. erklærer han sig inhabil! • Da I ringer til en 3. advokat koster det 120.000 kr.!!! • Hvad gør I – tager I bare uden videre imod tilbuddet på 100.000 kr.?
 3. 3. 3 INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIEN • En af udbudslovens absolut bedste elementer er afskaffelsen af den automatiske annonceringspligt for vare- og tjenesteydelseskontrakter over 500.000 kr. • Fremover kun tvungen annoncering på udbud.dk, hvis ”klar grænseoverskridende interesse”, jf. udbudslovens § 191. • Relevante elementer ved vurderingen: • Kontraktens genstand • Kontraktens anslåede værdi • Kontraktens varighed • Forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres
 4. 4. 4 “INDKØBERTESTEN II”– SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN! • Kontrakt vedr. konsulentopgave • Sønderjysk kommune • 6 måneders forløb • Anslået værdi 1,2 mio. kr. • Levering af julegaver til daginstitutioner • Nordjysk kommune • 1-gangs levering • Anslået værdi 1,3 mio. kr. • Kontrakt vedr. tilsyn med legepladser • Nordsjællandsk kommune • 3-årig rammeaftale • Anslået værdi 1,5 mio. kr. Klar grænseoverskridende interesse?
 5. 5. 5 KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE – UDVALGT PRAKSIS • Klagenævnets kendelse af 22. marts 2013 - Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS mod Region Midtjylland. Vikarer til hjemmerespirationsområdet. Værdi flere hundrede mio. kr. Klagenævnet: ”henset til opgavens karakter og udførelsessted” – ingen klar grænseoverskridende interesse. • Klagenævnets kendelse af 6. marts 2014 - G4S Security Service A/S mod Region Syddanmark. Kontrakt om varetagelse af sikkerhedsfunktion på psykiatrisk afdeling. Værdi ca. 5,5 mio. kr. ”Påvises mere end blot en teoretisk potentiel interesse.” Ingen klar grænseoverskridende interesse. • Klagenævnets kendelse af 2. december 2014 - A-Vask A/S mod Høje-Taastrup Kommune. Kontrakt om måtteservice. Ingen betydning, at der kunne være ”generel interesse fra et firma i Kiel” og at ”Malmø ligger i relativt kort afstand fra indklagedes adresse”. • Klagenævnets kendelse af 24. maj 2016 - Danske Care A/S mod Egedal Kommune. Kontrakt om hjælpe‐ og aflastningsydelser. Light-ydelse under tærskelværdi. ”Kontraktens genstand og begrænsede værdi samt det forhold, at levering skal ske af fysiske personer til fysiske personer i Egedal Kommune.”
 6. 6. 6 UDBUDSLOVEN - UNDER TÆRSKELVÆRDIEN • Sørg altid for at udarbejde (kort) notat, der kan dokumentere, at du som ordregiver har forholdt sig til den klare grænseoverskridende interesse. • G4S-kendelsen: ”Den ordregivende myndighed har ansvaret for at vurdere, om den påtænkte kontrakttildeling har grænseoverskridende interesse. ….. Indklagede har foretaget denne vurdering, jf. arbejdsnotatet af 6. september 2013.” • Afgørende betydning for bevisbyrden i tilfælde af en klagesag, at ordregiver kan dokumentere den foretagne vurdering. • Ordregiver - udnyt fleksibiliteten! • Forhandl på livet løs! • Overvej at begunstige den eksisterende succesfulde leverandør • Muligt at tænke lokalt (?) • Drop de formelle udbudsparadigmer
 7. 7. 7 UNDER TÆRSKELVÆRDIEN – KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE • ”§ 192. En ordregiver skal fastlægge en procedure for tildeling, som er i overensstemmelse med § 2 [de generelle principper], herunder fastsætte kriterier for tildeling. • Stk. 2. En ordregiver skal orientere potentielle tilbudsgivere om proceduren for tildeling på en måde, der sætter interesserede tilbudsgivere i stand til at afgive tilbud. • Stk. 3. En ordregiver skal skriftligt og samtidigt underrette alle tilbudsgivere, der har afgivet bud, om, hvilken beslutning der er truffet med hensyn til tildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Ordregiveren skal efter anmodning underrette tilbudsgiveren om begrundelsen for beslutningen.” • Ingen formelle frister • Ingen krav til procedureform – mulighed for forhandling • Ingen specifikke krav til udformningen af tildelingskriteriet • Ingen krav om vægtning af underkriterier • Ingen krav om brug af ESPD
 8. 8. 8 UNDER TÆRSKELVÆRDIEN – EJ KLAR GRÆNSEOVERSKRIDENDE INTERESSE • ”§ 193. En ordregiver skal forud for indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter uden klar grænseoverskridende interesse, jf. § 11, sikre sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Dette kan eksempelvis ske, ved at ordregiveren • 1) gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud, • 2) indhenter 2 eller flere tilbud eller • 3) annoncerer på ordregiverens hjemmeside eller i overensstemmelse med de regler, der er indført i medfør af § 191, stk. 2.” • Max. 3 tilbud (kan fraviges). • Dokumentere markedsvilkår. • Samtidig underretning hvis flere tilbud • Iagttage almindelige forvaltningsretlige principper. • Udnyt fleksibiliteten – ingen klageadgang til Klagenævnet for Udbud!
 9. 9. 9 KONTAKT Partner/Cand.jur. Martin Stæhr Telefon: 4242 6622 E-mail: staehr@udbudsjura.dk www.udbudsjura.dk

×