Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Duurzame inzetbaarheid en de OR

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

Similar to Duurzame inzetbaarheid en de OR (20)

Advertisement

Duurzame inzetbaarheid en de OR

 1. 1. EN DE ONDERNEMINGSRAAD Voorbeeld | datum 1 DUURZAME INZETBAARHEID info@hrm-workplace.com 06 2390 6727 3 oktober 2013
 2. 2. Duurzame Productiviteit Wat is duurzame inzetbaarheid? 2
 3. 3. Duurzame Productiviteit Wat zegt de wetenschap? 3 Duurzaam inzetbaar betekent dat werkenden doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie van werknemers om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. * Vande Klink et al. 2010
 4. 4. Duurzame Productiviteit 4 Wat zegt het ministerie van SZW? Duurzame Inzetbaarheid | SZW
 5. 5. Duurzame Productiviteit 5 Werkgever MARKTPOSITIE Werknemer ZEKERHEID VERTROUWEN Wederkerig belang en risico Productiviteit / Kosten Betrokken, competente en vitale medewerkers Prestatie / Inkomen Ontwikkeling Gezond, veilig en zingevend werk Leiderschap
 6. 6. Duurzame Productiviteit 6 Geïntegreerd beleid DIX beschrijving
 7. 7. Duurzame Productiviteit Ontwikkelingsfasen 7 Herkenning en bewustwording Betrokkenheid van de directie en onderdeel van HR beleid Geïntegreerd in ondernemingsbeleid Geen structurele activiteiten
 8. 8. Duurzame Productiviteit INVOEREN 8 SUCCES FACTOREN “The management is the most important factor influencing workability” Illmarinen
 9. 9. Duurzame Productiviteit INVOEREN 9 Wat is de rol van de OR?  Initiator  Kritisch volger  Onderhandelaar  Partner Mngt. Valkuilen  Feestje van de OR  Weerstanden onderschat  Kopiëren van succes  Vage afspraken Project Duurzame Inzetbaarheid is altijd MAATWERK
 10. 10. TIPS VOOR DE OR 10  Waarom werken aan Duurzame Inzetbaarheid?  Onderzoek noodzaak en doelen  Bepaal rol van de OR en de richting  Kijk naar wederkerig belangen werkgever - werknemer  Stel prioriteiten  Zoek commitment met management – eis een sponsor  Betrek medewerkers  Keep it simple  Gebruik interne kennis en bronnen  Sluit aan bij wat er al is  Werk met projectgroepen  Maak van DI een vast agendaonderwerp
 11. 11. AFSPRAKEN VASTLEGGEN 11 Doelen …. ….. Activiteiten … ... Proces … … Tijd … Namens de OR John Chair 12-3-2012 Overlegvorm …. ….. Projectleden … … … … … … Sponsor … … Communicatie … Namens het Management Pieter Boss 13-3-2012
 12. 12. Programma Duurzame Productiviteit Toolbox Duurzame Inzetbaarheid 12 Tools Vorm Bedrijfsscan & Analyse Vragenlijst, Interviews, cijfers, verslagen, notities. Workshop OR Workshop met OR-leden Leeftijdsspiegel (personeelsplanning) In kaart brengen van aandachtspunten OR en Management Startconferentie “Duurzame Productiviteit” Workshop voor senior management en OR. Doel: Plan, planning en besluitvorming Gezondheidsbeleid Beleidsmatige aspecten. Verzuimbeleid, ARBO, PGO, WAI+, zorg, communicatie, verzuimcoach, etc Gezondheidsbeleid Health checkup, belasting <> belastbaarheid, gezondheidsprogramma’s , adviezen, etc. Duurzaam Leidinggeven Duurzame inzetbaarheid / Generatiemanagement. Leiding geven aan verschillende generatie, loopbaangesprekken, dialoog duurzame inzetbaarheid Programma “Ouder, wat nu?” “Leven en werken in balans , programma voor 50-plussers Ambitiegesprekken Gesprekscyclus over mogelijkheden en kansen op de middellange termijn. Loopbaan coaching Hoe kom ik verder in mijn loopbaan. Wat anders, maar wat. 50+ en wat nu? Intervisie Begeleiden van intervisie bijeenkomsten 50+ medw. Outplacement HR & Duurzame Inzetbaarheid Doorlichten van HR methoden, procedures, instrumenten, arbeidsvoorwaarden, CAO-etc. Geven van advies
 13. 13. Duurzame Productiviteit Links 13 Kennis en dienstverlening SZW http://duurzameinzetbaarheid.nl/ Arbeidsdeskundigen http://www.arbeidsdeskundigen.nl/ Blik op werk http://www.blikopwerk.nl Arbo portaal http://www.arboportaal.nl CAOP http://www.caop.nl/ Duurzame bedrijfsvoering en groei http://www.mvonederland.nl/ Duurzaam in je werk http://www.duurzaaminjewerk.nl Expeditie duurzaam http://www.expeditieduurzaam.nl Gezond Werk http://www.loketgezondleven.nl/settings/werk Innovatief in werk http://www.innovatiefinwerk.nl/ Kenniscentrum EVC http://www.kenniscentrumevc.nl Kennisbank sociale innovatie http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kenni sbank Loopbaanprofessionals http://www.noloc.nl/ Nationaal Inzetbaarheidsplan http://nationaalinzetbaarheidsplan.nl Leeftijd op het werk http://www.leeftijdophetwerk.nl/ OVAL http://www.oval.nl/nieuwscentrum/best- practices?cat_id=85 MVO loont http://www.mvoloont.com Sport en Bewegen http://www.nisb.nl/themas/werk.html NKDI http://www.nkdi.nl/ Partners en brancheorganisaties AWVN http://www.awvn.nl Beleidsagenda 2020 http://www.stvda.nl/nl/thema/beleidsagenda%202020. aspx Convenant gezond gewicht http://www.convenantgezondgewicht.nl/activiteiten/we rk Elke dag beter http://www.elkedagbeter.nu Kennisbank sociale innovatie http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/ke nnisbank Loopbaanprofessionals http://www.noloc.nl/ Nationaal Inzetbaarheidsplan http://nationaalinzetbaarheidsplan.nl Leeftijd op het werk http://www.leeftijdophetwerk.nl/ OVAL http://www.oval.nl/nieuwscentrum/best- practices?cat_id=85 MVO loont http://www.mvoloont.com Sport en Bewegen http://www.nisb.nl/themas/werk.html NKDI http://www.nkdi.nl/ 29 augustus 2013

×