Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20140310 duuzame inzetbaarheid swa 20150409

589 views

Published on

Principles of sustainable employment

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20140310 duuzame inzetbaarheid swa 20150409

  1. 1. DUURZAME INZETBAARHEID 9 april 2015 Martin Overbeeke
  2. 2. Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers in staat stellen in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dat vereist een werkcontext die hen daartoe in staat stelt en een houding en motivatie van werknemers om de mogelijkheden te benutten om inzetbaar te blijven.
  3. 3. FIT •wat werk vraagt en werknemer kan •wat werknemer wil en wat werk biedt
  4. 4. Kwalificatieveroudering Motivatieveroudering FIT FIT Kennis Vaardigheden Arbeidsvermogen Betekenis, waarden, Waardering Werk-prive Demands - Abilities Waarden - Behoeftes
  5. 5. Veroudering voorkomen Vier routes: 1. Vitaliteitsroute Person - Job fit 1. Ontwikkelroute 2. Baanherontwerp route Job – Person fit 3. Mobiliteit
  6. 6. KIJKEN NAAR DUURZAME INZETBAARHEID Bron: TNO
  7. 7. De waardevolle Senior van Willem de Lange en Jo Thijssen, WEKA, 2007 Towards a longer worklfe, Juhani Illmarinen, Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), 2006 Welke kleur heeft jouw parachute? Voor Ouderen. Bolles en Nelson, 2008 Publicaties TNO

×