Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valbo vision

426 views

Published on

Bilder som ledstång till ett arbetsmöte med korta föreläsningsinslag. Första gången brukade i en medarbetardag i Valbo församling i Svenska Kyrkan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Valbo vision

 1. 1. Snart börjar det.
 2. 2. Visioner för Valbo Provtänk & Perspektiv
 3. 3. En torsdag i november 09:30-10:30 Fram och tillbaka 11:00-12:00 Fjärrsyn 12:00-13:00 Lunch 13:00-14:30 Vision och Mission 15:00-16:00 Samsyn och Smarta mål
 4. 4. Valbo församling idag?
 5. 5. Valbo församling för 5 år sedan 2009
 6. 6. Valbo församling om 5 år 2019
 7. 7. 95 teser Det vore lutherskt?
 8. 8. 5 teser Är det mer evangeliskt?
 9. 9. E P I S T E L + M Ekonomi Politik Infrastruktur Sociologi Teknik Ekologi Lagar Medier
 10. 10. Är det sannolikt? ELLER INTE?
 11. 11. Får det en stor inverkan? ! ! ELLER INTE?
 12. 12. * Fram och tillbaka * Fjärrsyn * Vision och Mission * Samsyn och Smarta mål
 13. 13. VISION
 14. 14. Att ta något fult och tekniskt svårt och göra det snyggt och lättanvänt. Apple
 15. 15. Att underlätta för människor och affärsverksamheter i hela världen att förstå och realisera sin fulla potential. Microsoft
 16. 16. Att skapa en bättre vardag för de många människorna. Ikea
 17. 17. We commit to making food safe and available, everywhere. Tetra Pak
 18. 18. Att vara det mest spännande stället att köpa underhållning till hemmet på. Hi-fi Klubben
 19. 19. Vår vision är att vi precis har börjat. Apple
 20. 20. Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO
 21. 21. Tro på engagemangets positiva kraft. Volontärbyrån
 22. 22. We will make the Nordic people healthier and happier. SATS
 23. 23. Få så många som möjligt att träna och uppleva rörelseglädje Friskis & Svettis
 24. 24. Bottna i nåden, skapa i världen Lund stift http://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/vision
 25. 25. “I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.” John F Kennedy 25 maj 1961 http://www.clintburdett.com/process/11_documents/documents_01_3_jfk_vision.htm#.VFpGgPSG_6R
 26. 26. Vision ”DÅRAKTIG INBILDNING” C. M. EKBOHRN
 27. 27. Visa vägen framåt Hålla över tid Lyfta fram det unika Engagera och motivera Fungera inåt och utåt Förmedla grundarens ursprungliga tankar.
 28. 28. EN STORY om VALBO FÖRSAMLING ! Egenskap * Ting * Verb
 29. 29. Egenskap Ting Verb
 30. 30. Mission UPPDRAGET – AFFÄRSMODELLEN
 31. 31. Med hjälp av korten. ! SKA VI KOLLA?
 32. 32. SMART MÅL
 33. 33. Ett SMART Mål Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Resursstyrt Tidbestämt
 34. 34. SAMSYN gemensamt fokus
 35. 35. ”Om människorna inte är i fokus, då får man fundera på om siktet är rätt inställt.” Bertil Johansson
 36. 36. Hissen Aktivitet – Vad gör vi och erbjuder Förhållningssätt – Hur vi gör och vad det utstrålar Värderingar – drivande människo-, samhälls- och kyrkosyn Teologisk grundsyn – Gudsbild, bibelbruk, trostolkning
 37. 37. SAMSYN ! • VAD VI HAR KAN • VAD VI VILL BÖR • VAD VI SKA MISSION
 38. 38. Visioner för Valbo Provtänk & Perspektiv VÄLSIGNELSER & BARMHÄRTIGHET

×