Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Onderwijsdagen: Over de 1e-jaars studenten van 2030

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Kennisnet voor Probus
Kennisnet voor Probus
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 51 Ad

Onderwijsdagen: Over de 1e-jaars studenten van 2030

Download to read offline

De wereld verandert in hoog tempo en uit onderzoek blijkt dat we andere vaardigheden nodig dan die we nu geleerd krijgen. Hoe anders is de volgende generatie studenten aan het MBO, HBO en WO en met welke technologie kun je vandaag aan de slag om ruimte te maken voor die vernieuwing?

De wereld verandert in hoog tempo en uit onderzoek blijkt dat we andere vaardigheden nodig dan die we nu geleerd krijgen. Hoe anders is de volgende generatie studenten aan het MBO, HBO en WO en met welke technologie kun je vandaag aan de slag om ruimte te maken voor die vernieuwing?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Onderwijsdagen: Over de 1e-jaars studenten van 2030 (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Onderwijsdagen: Over de 1e-jaars studenten van 2030

 1. 1. Over de eerstejaars studenten van 2030 en een leven lang leren
 2. 2. ONDERWIJS IN 2030 MET WIE ZIJN WE IN GESPREK GEGAAN? 70 experts Review van 150 wetenschappelijke studies 2000 docenten 2000 leerlingen & studenten
 3. 3. studenten willen leren leren ONDERWIJS IN 2030 STUDENT CENTRAAL
 4. 4. WAT HEBBEN ZE NODIG? SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING De grootste verandering op gebied van leren, werken en leven zal zijn op gebied van sociale ontwikkeling
 5. 5. zo voorspellend voor studiesucces als de thuisomgeving of demografische factoren 2X van de studenten zet een van beide vaardigheden in hun top 5 van prioriteiten voor hun eigen onderwijs 50% van de toekomstige banen vraag expliciet om sociaal-emotionele vaardigheden 40% Sociaal-emotionele ontwikkeling is
 6. 6. We hebben allemaal dezelfde passie en doelen, maar we zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING DE MENINGEN VERSCHILLEN
 7. 7. van de studenten zet sociaal-emotionele ontwikkeling in de top 5 50% van de docenten zet sociaal-emotionele ontwikkeling in de top 5 30% van de studenten zegt feedback te krijgen op hun sociaal-emotionele ontwikkeling 30% van de docenten zegt studenten feedback te geven op sociaal- emotionele vaardigheden 60% V V
 8. 8. GEPERSONALISEERD STUDENTEN WILLEN NIET GEAUTOMATISEERD
 9. 9. meer leren door gepersonaliseerd leren 70% verkeerd tempo 70% tijd als beperkende factor 70% veel vraag, weinig aanbod
 10. 10. HOE HELPT TECHNOLOGIE HIERMEE?
 11. 11. Mixed Reality AI, Data & Analytics Samenwerking- en leerplatformen
 12. 12. MIXED REALITY
 13. 13. AI, DATA EN ANALYTICS
 14. 14. Panthera uncia SNOW LEOPARD
 15. 15. Populatie: ?
 16. 16. Population: 5000* *SOURCE: Snow Leopard Survival Strategy, Seattle, USA: International Snow Leopard Trust and Snow Leopard Network.
 17. 17. 100.000 BEELDEN PER ONDERZOEK 300 UUR OM TE CLASSIFICEREN 15 ONDERZOEKEN PER JAAR 4500u (560 WERKDAGDAGEN) AAN CLASSIFICATIE
 18. 18. De toekomst voorspellen: artificial intelligence gebruiken om uitval voor te zijn “De student centraal door inzicht en overzicht.” — Rob Vos, Manager Informatisering & Automatisering, Deltion College in Zwolle
 19. 19. ErasmusTechGemeenschap "Begrijp Morgen"Studenten en professionals samenbrengen rondom AI Opkomende technologien veranderen de wereld dramatisch. Toch was er in het bestaande onderwijs onvoldoende aandacht voor deze veranderingen. Samen met Microsoft in een jaarlijks evenement leiden we studenten op, informeren we hen en laten we ze praktisch zien wat AI is en hoe ze er zelf mee aan de slag kunnen. Studenten studeren hierdoor niet alleen af met een hoop kennis, maar doen ook vaardigheden op om met deze nieuwe technologien aan de slag te kunnen.
 20. 20. Microsoft Imagine Academy “Learn Microsoft Azure from the experts. At MSIA our Azure training courses give you the knowledge you need to achieve success – including information on Azure Virtual Machines and virtual networks, platform as a service (PaaS) for IT Pros, using PowerShell for automation and management, and migrating from on-prem to the cloud. In addition, our Microsoft Azure training includes important licensing details that every IT pro should know.”
 21. 21. Azure IOT School
 22. 22. AI School
 23. 23. AI Labs
 24. 24. Microsoft Professional Program (MPP) MPP curricula will be available via 1) Microsoft directly, in partnership with edX (academy.microsoft.com), 2) Microsoft's commercial learning partners, and 3) 3) select academic institutions in partnership with Microsoft. Courses are available via edx.org, or via instances of Open edX running on Azure.
 25. 25. SAMENWERKING- EN LEERPLATFORMEN
 26. 26. Uitdaging Friesland College wilde een betere communicatie en samenwerkplatofrm foor studenten en medewerkers. Wat belangrijk was, was dat ze deze zelf moesten kunnen maken zonder tussenkomst van de ICT afdeling. ​ Aanpak Met Microsoft Teams voor Onderwijs, heeft Friesland College besloten om af te stappen van hun ELO. Er is een success van gemaakt door studenten en docenten te helpen met floorwalkers die hen begeleidden in de verandering.​ Uitkomst Iedere dag delen studenten meer dan 2500 berichten met elkaar. Dat laat zien hoe gemakkelijk ze kunnen samenwerken en -leren.
 27. 27. Uitkomsten van onderwijsvernieuwing Visie Raamwerk voor onderwijsvernieuwing
 28. 28. aka.ms/etfhe aka.ms/classof2030

Editor's Notes

 • We hebben recent een onderzoek gepulbiceerd wat “the class of 2030”.

  2030 klink heel ver weg, maar de kinderen die dit jaar 4 worden slagen in 2030 voor hun VMBO examen en de kinderen die vandaag in groep 3 leren lezen, slagen in 2030 voor hun VWO examen. De maatschappij van 2030 is extreem snel veranderend. En waar we vandaag redelijk zicht hebben op de grote issues of uitdagingen van de wereld van nu: vluchtelingenproblematiek, handelsoorlogen, oorlogssituaties in Syrie, Jemen, Congo, overgewicht bij 50% van de mensen in NL, de terugdringing van ons gasgebruik, etc. ZO onbekend zijn we nog met de uitdagingen van 2030. Wat we wel weten is dat ze gaan leren en zichzelf met elkaar, met technologie en met informatie zullen verhouden op nieuwe manieren. Ze zullen in het MBO, HBO of Universitair onderwijs inschrijven voor vakken die vandaag nog niet bestaan en daarna gaan ze aan het werk bij een organisatie die door automatisering sterkt veranderd is.
  Een van de bronnen van ons onderzoek was een studie van de uitgever Pearson. Daaruit blijkt dat 20% van de werkenden in een werkgebied werkt dat krimpt., 10% groeit en 70% heeft een onzeker toekomst.
 • 70 experts, 150 studies, 2000 docenten en 2000 leerlingen en studenten.

  Vooral gericht op willen begrijpen wat hun aspiraties zijn, hun ervaringen en verwachtingen.

  De bevindingnen…

 • Student central, gepersonaliseerd leren op een manier die helpt met ontwikkelen van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden.

  Ze willen aan het roer staan van hun eigen leerreis., Verwachten dat docenten hen kennen, begrijpen en hen erkennen als individue. Ze verwachten dat ze een stem mogen hebben in onderwijs en gehoord worden.

  2 centrale themás hierin: social-emotionele vaardigheden en gepersonaliseerd leren.

 • Hoe we met elkaar omgaan wordt belangrijkker. Mensen gaan moeten doen wat computers niet of minder goed kunnen.

  De toekomst van leren, werken en leven wordt dus steeds socialer.
  Uit de studie kwam met name dat het ontwikkelen en toepassen van social emotionele vaardigheden belangrijk wordt geacht.

  Dat is niet nieuw, maar zeker in vooropleidingen wordt dit belangrijker naast cognitieve vaardigheden en kennisontwikkeling. Ook is de verwachting dat een eindexamencijfer alleen niet meer voldoende basis is voor toelating op een vervolgopleiding. Het gaat dus niet alleen maar meer om leerlingen slim genoeg te maken voor het MBO, HBO of WO, maar ook social emotioneel vaardig genoeg.
 • Wat dit met name lasting maakt zijn de strenge opleidings, accreditatie Eisen en de tijdsinspanning aan de kant van docenten.
 • Gepersonaliseerd leren was de 2e belangrijke factor uit het onderzoek.

 • Uiteindelijk is hier ook de spanning tussen tijd en schaalbaarheid.
 • Naast dat technologie meer flexibiliteit geeft op gebied van tijd, kan het ook nieuwe manieren bieden om met studenten te verbinden op een gepersonaliseerde manier. Een manier die uitgaat van de interesses van studenten, een manier die inzivht geeft in talenten en die helpt in de social emotionele ontwikkeling.
 • Docenten zelf hebben aangegeven ook met social emotionele ontwikkeling en gepersonaliseerd leren aan de slag te willen. De onderzoeksgroep geeft met name tijdsbeperking, andere prioriteiten en een gebrek aan toegang tot geschikte tools als barriere om hiermee verder aan de slag te gaan.

  Vanuit docenten kwam verder met betrekking tot technologie dat de volgende 2 aandachtsgebieden veel potentie hebben op gebied van gepersonaliseerd leren en social emotionele vaardigheden ontwikkelen,
 • MR geeft nieuwe manieren om studenten te laten leren door ze te laten ervaren op een manier die meerdere zintuigen prikkelt en ook emoties. Neurpsychologisch onderzoek geeft nieuwe inzichten in hoe en waar in ons brein emoties verwerkt worden. Door biologie en psychologisch inzicht te combineren, ontstaan er nieuwe educatieve toepassingen voor o.a. mixed reality.

  Voorbeeld van Tieme.


  Voorbeeld leiden en holodeck
 • Voorbeeld HAS geven van als alle data in Azure staat, dat daarna onderzoekers ineens met gen analyse aan de slag kunnen, etc.
 • Samenwerken is belangrijk omdat het een van de belangrijke manieren is om kennis over te dragen van onze korte termijngeheugen naar ons lange termijngeheugen. Het is bepalend in hoe we kennis opslaan, verbindingen leggen en ons leren verdiepen. Om effectief te kunnen samenwerken, zul je als mens zelfreulgatie moeten kunnen toepassen en dat verondersteld weer zelfbewustzijn. Beide fundementele social – emotionele vaardigheden.

  Samenwerkingsplatformen bieden een manier om op een authentieke manier samen te leren. Teams is daar een voorbeeld van, maar ook flipgrid. Teams kan goed gebruikt worden voor gepersonaliseerd leren doordat studentspecifieke opdrachten kunnen worden uitgedeeld bijv. Of per groep of aan een heel studiejaar of klas. Ook biedt het een laagrdempelige manier om persoonlijke feedback te geven.


 • Dit raamwerk voor onderwijsvernieuwing is openbaar toegankelijk en ik spoor graag iedereen om vernieuwing binnen het onderwijs maximaal impact te laten hebben door het integraal aan te pakken, door te zorgen dat een verandering op een gebied, altijd aansluiting vindt met de andere gebieden in dit raamwerk.

×