Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbdagarna 2012 lulea

689 views

Published on

Creunas presentation på Webbdagarna 2012 i Luleå

 • Be the first to comment

Webbdagarna 2012 lulea

 1. 1. VARBRA!
 2. 2. Mar tin Deinof f martin@martindeinoff.com linkedin/martindeinoff slideshare/martindeinoff twitter/martindeinoff@martindeinoff
 3. 3. Helsingfors Oslo Stockholm GöteborgÅrhus Helsingborg Köpenhamn
 4. 4. Det är viktigare att vara bra än att säga att man är bra!
 5. 5. Men är det inte nog bra då? D et är i n s om te des s br i s a t er
 6. 6. PERHAPS WE SHOULD LEARN THIS DIGITAL THING
 7. 7. YES! OR WE COULD PLAY SOME GOLF? YES! YEAH! YES GOLF!
 8. 8. En modell Produkt över att vara bra! Var bra!Marknadsföring Nätverk
 9. 9. Produkt En modell att vara bra! Var bra!Marknadsföring Nätverk
 10. 10. Prod uk tHur bra kan 1 det bli?
 11. 11. Prod uk tInlärnings-kurvaUtveckling Tid
 12. 12. Prod uk tKilobyte väger alltid tyngre än kilogram
 13. 13. Prod uk t1. Digitalisera
 14. 14. Prod uk t Pri167 s 50 :-
 15. 15. Prod uk t Pri699 s :-
 16. 16. Prod uk t t i ck ar u sk S om dat aEt t ku lla ge r
 17. 17. Prod uk t1. Digitalisera 2. Addera värde online
 18. 18. Prod uk t
 19. 19. Prod uk tKap. 3That was a memorable day to me, for itmade great changes in me. But, it isthe same with any life. Imagine oneselected day struck out of it, and thinkhow different its course would havebeen. Pause you who read this, andthink for a moment of the long chain ofiron or gold, of thorns or f lowers, thatwould never have bound you, but forthe formation of the first link on onememorable day.
 20. 20. Prod uk tKap. 3That was a memorable day to me, for itmade great changes in me. But, it isthe same with any life. Imagine oneselected day struck out of it, and thinkhow different its course would havebeen. Pause you who read this, andthink for a moment of the long chain ofiron or gold, of thorns or f lowers, thatwould never have bound you, but forthe formation of the first link on onememorable day.
 21. 21. Prod uk t
 22. 22. Prod uk tManual
 23. 23. Prod uk tManual
 24. 24. Prod uk t
 25. 25. Prod uk tMP3
 26. 26. Prod uk tDelaTexterMin lista
 27. 27. Prod uk t Biljett 16:20Gate 03 18:20
 28. 28. Prod uk t Biljett 16:20Gate 03 18:20
 29. 29. Prod uk tHitta gateTider Biljett 16:20Gate 03 18:20
 30. 30. ACME CARS Försprång genom att addera värde
 31. 31. Var bra!Marknadsföring
 32. 32. Mark n ad s för ing Best price, I promise! "Good evening. Today is Good Friday.There is no news today."
 33. 33. Mark n ad s för ing
 34. 34. Mark n ad s för ing
 35. 35. Mark n ad s för ing
 36. 36. Mark n ad s för ing • Ljug inte Gör • Visa prisermark nadsföring • Var relevantsom människor • Be om tillstånd vill ha • Avbryt inte • Inkludera användarna
 37. 37. Mark n ad s för ing Om du alltid hjälper användarna - även när du inte Gör effektiv förstår hur du kommermark nadsföring att tjäna på det - så kommer du att tjäna på det
 38. 38. Mark n ad s för ingGör marknadsföringen transparant Vad kostar Vi är ganska det... dyra...
 39. 39. Mark n ad s för ing
 40. 40. Mark n ad s för ing Uppmuntra till Social is not a type of dialog i media -mark nadsföringen it’s a mindset
 41. 41. Mark n ad s för ing “Our bestbranding tool,as unsexy and Do what you low-tech as it say you’remay sound, is going to do, promptly. actually the telephone” To n y H 21 si f o l 3 0 8 4 eh low 0 Tw er s i t te on r
 42. 42. Var bra! Nätverk
 43. 43. Nät verk
 44. 44. Nät verkVärde Antal användare
 45. 45. Nät verkContent is king. Context is president.
 46. 46. Nät verk Va n ligamedb orgare Resultatet kan vara större än So ciala n ät verk summan av delarna
 47. 47. Nät verkwww.stockholm.se xml json http Data get api
 48. 48. En modell Produkt över att vara bra! Var bra!Marknadsföring Nätverk
 49. 49. Var bra! Var generösa! Var nördiga!Var snälla! Och ha kul :-)
 50. 50. VAR BRA! VAR BRA!Välkommen till den nya affärslogiken! Den digitala tekniken har på korttid förändrat spelreglerna för framgångsrik marknadsföring och produktutveck-ling. Den nya världens konsumenter – uppkopplade, informerade och krävande– ställer nya krav. Den nya världens företag – flexibla, öppna och snabbrörliga –skapar en helt ny konkurrenssituation. Dessutom måste alla företag lära sig attleva i ständig förändring – produkter och affärsmodeller som fungerade igår kansnabbt bli en återvändsgränd.VAR BRA! är en bok för dig som vägrar att bli omsprungen, som vill lyftablicken och utmana det gamla, för dig som är beredd att anamma förändringen Hur du lyckas i den digitala ekonominoch dra nytta av det nya. Den ger inblick i teorier och förhållningssätt som be- LÄS MER » digitala ekonomin Hur du lyckas i denhövs för att förstå den digitala utvecklingen. Den beskriver vägen till framgångs-rik marknadsföring och produktutveckling i det nya affärslandskapet. Och denvisar att kunderna kommer att belöna de företag som förmår leverera äkta värde– vara bra!Martin Deinoff är, civ.ing. i industriell ekonomi, visio-när och rådgivare inom digital kommunikation och affärs-utveckling. Med en bakgrund som entreprenör och seder-mera från Spray och Razorfish arbetar han nu som SeniorVice President med ansvar för marknadsföring och affärs-utveckling på Creuna AB, Nordens största digitala byrå,där han varit med från starten 2002. Martin är en efterfrå-gad talare/föreläsare både i Sverige och internationellt.Ta gärna del av bokens digitala stöd som du hittar påwww.martindeinoff.com M ART I N D E I NOF F”Äntligen skriver han boken! Tänker jag och ”Det är mycket ovanligt med böcker som vilaralla som fått äran att höra Martins föredrag, på kombinationen av djup praktisk erfarenhetarbetat med honom som strategirådgivare och solid analytisk grund. Det här är dock justoch fått lära sig saker som förändrat bilden av en sådan bok. Jag vet att den speglar Martinsframtiden för evigt. Martins bok försöker inte person.”vara bra, den är bra!” – Ass. professor Henrik Blomgren, – Ola Ahlvarsson, serieentreprenör, doktor i Industriell Ekonomi, KTH grundare SIME och teknologijurymedlem i World Economic Forum Best.nr 47-09839-2 Tryck.nr 47-09839-2-00 MARTIN DEINOFF
 51. 51. Mar tin Deinof f martin@martindeinoff.com linkedin/martindeinoff slideshare/martindeinoff twitter/martindeinoff@martindeinoff

×