Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Redes inalambricas

1,099 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Redes inalambricas

 1. 1. REDES INALÁMBRICAS Definición: a conexión de puntos de intersección ou nodos sen necesidade dunha conexión física (cables), esta dáse por medio de ondas electromagnéticas. A transmisión e a recepción realízanse a través de portos.
 2. 2. CLASIFICACIÓN SEGUNDO O SEU ALCANCE: - Wwan - Wman - Wlan - Wpan
 3. 3. Wwan Redes inalámbricas de área extensa(Wwan) teñen o alcance máis amplo ca todas as outras redes. Son as utilizadas en telefonía móbil.
 4. 4. Wman Coñécese como bucle local inalámbrico. Os bucles locais inalámbricos ofrecen unha velocidade total efectiva de 1 a 10 Mbps, cun alcance de 4 a 10 quilómetros, algo moi útil para compañías de telecomunicacións. Un tipo de Wman é o Wimax que é base das Redes Metropolitanas de acceso a Internet que servirá de apoio para facilitar as conexións en zonas rurais.
 5. 5. Wlan É unha rede que cobre unha área equivalente á rede local dunha empresa, cun alcance aproximado de cen metros. Permite que as terminais que se encontran dentro da área de cobertura poidan conectarse entre si. Algún tipo destas son: Wifi ou Hiper LAN
 6. 6. As Wlan son un complemento das redes LAN xa que non utilizan cables como estas últimas, é dicir, son inalámbricas. Usan ondas de raio para levar a información dun punto a outro sen necesidade dun medio físico guiado Wlan
 7. 7. Van adquirindo importancia en moitos campos, como almacéns ou para manufacturación, nos que se transmite a información en tempo real a unha terminal central. Tamén son moi populares nos fogares para compartir un acceso a Internet entre varios ordenadores. Wlan
 8. 8. Wlan Nunha configuración típica de LAN sen cable os puntos de acceso (transceiver) conectan a rede cablear dun lugar fixo mediante cableado normalizado. O punto de acceso recibe a información, almacénaa e transmítea entre a WLAN e a LAN cablear.
 9. 9. Wlan Para montar unha rede Wlan necesítanse os seguintes adaptadores: - PcmCia son tarxetas que se insiren nas ranuras de expansión da súa computadora portátil para ter acceso a Wi-Fi. -Tarxetas internas: necesitamolas para realizar a instalación da Wlan.
 10. 10. - Adaptadores externos USB: permiten a conexión de un ordenador de sobremesa ou portatil a unha rede Wlan exercendo de antena. Wlan
 11. 11. Adaptador USB PcmCIA Tarxetas Internas
 12. 12. Outros obxectos que necesitamos para montar a nosa rede Wlan son: - O Switch: Conmuta os datos da nosa rede fixa. - Os AP ou puntos de acceso: encargados de dar cobertura de radio aos clientes e están conetados ao Switch. - Tantas tarxetas adaptadoras como Pcs ou dispositivos móbiles queiramos conectar. Wlan
 13. 13. Switch Punto de acceso (AP) Adaptadores
 14. 14. Un estándar ou protocolo é un conxunto de reglas usadas por ordenadores para comunicarse uns con outros a través dunha rede. Os estándares da Wlan son: IEEE 802.11, (cos seus derivados IEEE 802.11a e 802.11b), HiperLAN2 e HomeRF. Wlan
 15. 15. Wpan Son redes inalámbricas de curto alcance que abranguen unha área dalgunhas decenas de metros.

×