Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caro_Martí_Grau_Joan_treball_hardware

359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caro_Martí_Grau_Joan_treball_hardware

 1. 1. MARTÍ CAROJOAN GRAU4t ESO
 2. 2. 1a PART2a PART3a PART
 3. 3. PART INTERNA Disc dur Fontd’alimentacióVentiladors Placa base
 4. 4. FONT D’ALIMENTACIÓDispositiu que converteix la tensió alterna de laxarxa de subministrament, en una o diversestensions, pràcticament contínues, quealimenten els diferents circuits de l’aparellelectrònic a què es connecta.
 5. 5. VENTILADOR És un instrument que sutilitza per baixar la temperatura dalguns components electrònics.
 6. 6. PLACA BASEÉs la targeta de circuits impresos centrala l‘ordinador que contéel microprocessador, la memòria RAM delsistema, circuits electrònics de suport,la memòria ROM, la memòria caché i lesranures especials (slots).
 7. 7. DISC DURÉs un dispositiu demmagatzematge novolàtil. Shi guarden grans quantitats dedades digitals en la superfíciemagnetitzada dels diversos discs queconté, els quals giren a gran velocitat
 8. 8. MEMÒRIA RAMÉs un tipus de memòriainformàtica, caracteritzada per unaccés directe en qualsevol ordre(aleatori) en un temps constant, sensedistinció de la posició on es trobi lainformació ni de la posició delanterior lectura.
 9. 9. MEMÒRIA ROMÉs un tipus de memòria electrònica de laqual només sen pot llegir la informacióque du gravada. Per tant, sexclou lapossibilitat descriure-hi un altre pic, unavegada aquesta hi sigui fixada.
 10. 10. SLOTSConnector o port d’expansió en la placabase de l’ordinador.
 11. 11. MEMÒRIA CACHÉEs defineix com una memòria ràpida i petita, situada entrela memòria principal i el processador, especialmentdissenyada per a contenir informació que sutilitza ambfreqüència en un procés per tal devitar accessos a altresmemòries (principal), reduint considerablement el tempsd’accés en ser més ràpida que la resta de la memòriaprincipal.
 12. 12. MICROPROCESSADOR‘És un processador miniaturitzat finsal punt de fer possible de tenir unúnic circuit integrat amb totes o lamajor part de les seves funcionalitats.
 13. 13. ALTRES PARTS DE L’ORDINADORBUSSOCKET PILATARGETES D’EXPANSIÓ
 14. 14. BUSÉs un sistema digital que transfereix dadesentre els components dun ordinador oentre ordinadors . Està format per cableso pistes en un circuit imprès, dispositiuscom a resistències i condensadors, a mésde circuits integrats.
 15. 15. SOCKETDesigna un concepte abstracte pelqual dos programes (possiblementsituats a ordinadors diferents) podenintercanviar qualsevol flux dedades, generalment de manera fiable iordenada.
 16. 16. PILALa seva funció és entregar-li energia contínuaa la placa mare perquè emmagatzemi lainformació dels BIOS i la guardi en la memòriaRAM CMOS.
 17. 17. Targetes d’expansióSón dispositius amb diversos circuits integrats icontroladors que, inserides en les ranuresd’expansió, serveixen per ampliar la capacitatdun ordinador. Les targetes dexpansió méscomunes serveixen per afegir memòria.
 18. 18. TIPUS DE TARGETES D’EXPANSIÓTargeta gràficaTargeta de soTargeta de xarxa
 19. 19. TARGETA GRÀFICAÉs una targeta d’expansió per a un ordinador , encarregadade processar les dades provinents de la unitat central deprocessament i transformar-les en informació comprensible irepresentable en un dispositiu de sortida, comun monitor o televisor.
 20. 20. TARGETA DE SOÉs un dispositiu, normalment intern, que permetobtenir un senyal d‘àudio analògic a partirdinformació digital.
 21. 21. TARGETA DE XARXAÉs una targeta d’expansió inserida dinslordinador amb una o més oberturesexternes, per on és connectat el cable dexarxa.
 22. 22. Port paral·lel Portd’alimentació Port Ethernet Port USB Ports VGA , HDMI i DVI Ports d‘àudio
 23. 23. Port d’alimentacióPort on s’endolla el cable que anirà a la llum.
 24. 24. Ports USBUn port USB és un punt de connexióals ordinadors i molts altres tipus deproductes electrònics de consum.
 25. 25. Ports d’ÀudioServeixen per connectar algunsperifèrics com uns auriculars oaltaveus.
 26. 26. Ports VGA, HDMI i DVIDiversos ports on s’endollen els seus cablescorresponents.
 27. 27. Port Ethernet És un estàndard de xarxa d’ordinadors d’àrealocal amb accés al medi per contenda CSMA/CD
 28. 28. Port paral·lelÉs un tipus dinterfície trobaten ordinadors, per connectardiversos perifèrics. És també conegutcom port dimpressora .
 29. 29. PERIFÈRICSEls perifèrics són tots aquells dispositiusque, tot i formar part de l‘ordinador, estroben fora del contenidor principal(anomenat "caixa" o "torre").Actualment també es fa referència com aperifèrics, els dispositius que, tot i estarinclosos dins daquesta caixa, sónelements complementaris al funcionamentbàsic de lordinador.
 30. 30. ALGUNS PERIFÈRICS SÓN:

×